Znakuj česky 

Organizace jako jediná v Brně a okolí nabízí ukrajinským neslyšícím uprchlíkům pomoc ve všech směrech. Organizovat pro ně bude pravidelné aktivity vždy v pondělí a ve středu dle přání a požadavků místních a uprchlíků. Počítá se se skupinovými aktivitami, kde bude větší příležitost komunikace v českém znakovém jazyce díky místním a se zapojením těch, kteří již přišli dříve.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:   Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s 
místo:  Brno, Jihomoravský kraj  
období realizace: 10/2023 – 02/2024  
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč