Ztracená mládež 

V loňském školním roce se Levínek staral o téměř 90 ukrajinských předškoláků a školáků v rámci adaptačních skupin a zajišťoval jim náhradní formu výuky. V tomto projektovém období se tentokrát chce posunout u věkového rozmezí a zaměřit se na mladé lidi ve věku 14-18 let: zavést pravidelnou možnost setkávání s nabídkou různých aktivit – promítání filmů, kroužek deskových her, keramiky, tance, vaření, dále návštěvu knihovny, celodenní výlety během víkendu (i s přespáním v Praze), diskotéku, pomoc s výběrem školy, s nabídkami brigády i práce.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Levínek Olešnice z.s. 
místo:  Pardubice, Pardubický kraj  
období realizace: 10/2023 – 03/2024 
projekt byl podpořen částkou  97 000 Kč