Nastartování participace!

Zuzana Tabačková, SPOLKA

Zuzana je součástí organizace SPOLKA – kolektivu architektů, umělců a sociologů se sídlem v Bratislavě, Praze, Berlíně a Košicích. Jejich cílem je kultivovat veřejnou sféru prostřednictvím vzdělávacích aktivit, uměleckých a architektonických zásahů a institucionálního a veřejného dialogu. SPOLKA se zaměřuje na konkrétní otázky týkající se města, veřejných prostor, participace občanů, nerovnosti a komunikace.

Zuzanin současný projekt má za cíl nastartovat participaci (aktivní účast lidí na plánování i rozhodování o věcech veřejných), která v postsocialistických městech často pokulhává. V Košicích se nyní připravuje nový územní plán, což je výborná příležitost zapojit co nejširší spektrum lidí do jeho přípravy. Zuzanin tým bude úzce spolupracovat s městskými úřady, zejména s oddělením městského plánování, a rozvíjet komunikační strategii a celospolečenský dialog zahrnující místní odborníky, politiky i širokou veřejnost.

Projekt jsme podpořili částkou 70 000,- Kč a další podporou.