Zvelebení okolí kostela

Tři Sekery: Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého

Projekt spočíval v obnově sochy sv. Jana Nepomuckého, která se nachází v obci Tři Sekery u kostela Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi. Provedeny byly udržovací a obnovovací práce (čištění povrchu, doplnění kovářských prvků, dolepení poškozených částí sochy a kompletní přesazení na nový betonový základ). Dále proběhla úprava okolí sochy – vyrovnání okolního terénu, položení kamenů a výsadba květin.

Socha se nachází u kostela, který byl v letech 2010 – 2011 kompletně zrekonstruovaný. Celoročně se v něm pořádají koncerty, výstavy, přednášky a podobné akce pro širokou veřejnost. Především místní občané i děti (v blízkosti sochy je základní a mateřská škola) projevili velký zájem o obnovu sochy a přislíbili a zapojili se do realizace akce.

Projekt jsme podpořili částkou 19 426 Kč.