Zvelebení ubytovny a okolí

Opava: Společnou cestou

Cílem projektu bylo prostřednictvím komunitní práce přispět k aktivizaci obyvatel ubytovny v ulici U Cukrovaru v Opavě. Projekt reagoval na témata, která sami obyvatelé vnímají jako palčivá – zvelebení okolí ubytovny a zajištění volnočasových aktivit pro děti žijící na ubytovně. Snahou je podpořit obyvatele v aktivním přístupu tak, aby po skončení projektu byli schopni sami pokračovat a přicházet s novými nápady.

Projekt jsme podpořili částkou 68 300 Kč.