Zásady ochrany osobních údajů v Nadaci VIA – OLD

[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“90px 0px 90px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „frrfojtay69bweue“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „frrfojtayr2k01eb“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „frrfojtayy3m2deu“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „frrfojtazmjpx6t“]

Zásady ochrany osobních údajů v Nadaci VIA / nařízení GDPR

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nadace VIA, se sídlem Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ 67 36 01 14, zapsaná v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 395.(dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: 
adresa: Dejvická 306/9 160 00 Praha 6
email: via@nadacevia.cz
telefon: +420 608 538 083

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Jiří Bárta, jiri.barta@nadacevia.cz

II. Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů – odběratelé e-mailových zpravodajů

Nadace VIA zpracovává osobní údaje, které jí poskytli odběratelé e-mailových zpravodajů prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno, e-mailová adresa a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce www.nadacevia.cz IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení Odběratele e-mailových zpravodajů

Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

E-mailový zpravodaj Nadace VIA je rozesílán pouze registrovaným odběratelům ze systému Mailchimp a SendGrid. Za tímto účelem Nadace VIA v systému Mailchimp a SendGrid uchovává emailovou adresu, jméno a příjmení odběratele e-mailových zpravodajů.

K seznamu odběratelů e-mailových zpravodajů mají přístup pouze pověření zaměstnanci Nadace VIA.

Nadace VIA shromážděné údaje neposkytuje žádným třetím stranám, využívá je pouze pro potřeby rozesílky e-mailových zpravodajů.

Odhlášení z odběru e-mailových zpravodajů je možné kdykoli, odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu.

III. Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů dárci Nadace VIA

Nadace VIA zpracovává osobní údaje fyzických osob, které se rozhodly stát se dárci Nadace VIA a to buď prostřednictvím systému darujme.cz či prostřednictvím uzavření darovací smlouvy. Zpracovávané osobní údaje o dárcích Nadace VIA tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefon a informace o došlých platbách

Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné

Osobní údaje dárců a informace o došlých platbách na účet Nadace VIA zpracováváme primárně za účelem správného zaúčtování daru v systému Helios a vystavení potvrzení o přijetí daru, které si mohou dárci uplatnit ve svém daňovém přiznání a snížit si tak základ daně z příjmu.

Informace o dárcích a dárcovských transakcích vedeme také v dárcovské databázi Salesforce. Osobní údaje využíváme k poděkování a informování o využití darovaných prostředků a k informování o činnosti Nadace VIA. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu v rámci adresného individuálního dárcovství. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací.

IV. Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů Příjemci podpory od Nadace VIA

Nadace VIA zpracovává osobní údaje fyzických osob, které požádaly Nadaci VIA o podporu a ta jim byla poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Zpracovávané osobní údaje o příjemcích podpory od Nadace VIA tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefon a číslo bankovního účtu

Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné

Osobní údaje příjemců podpory od Nadace VIA a informace o odeslaných platbách na účetpříjemců zpracováváme primárně za účelem správného zaúčtování nadačních příspěvkův systému Helios. Dále je zpracováváme pro účely vykazování poskytnuté podpory ve výroční zprávě Nadace VIA, a to v souladu s povinnostmi, které nám ukládá Občanský zákoník a jeho ustanovení o fundacích.

Informace o příjemcích podpory vedeme také v databázi poskytnutých grantů v systému Access a Salesforce. Osobní údaje využíváme k informování o grantových příležitostech a k informování o činnosti Nadace VIA. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu v rámci naší nadační činnosti. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací.

V. Doba uchovávání údajů – odběratelé e-mailových zpravodajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období, po které bude odběratel e-mailových zpravodajů mít zájem dostávat informace o činnosti Nadace VIA. Období, pro které je souhlas udělen, končí odvoláním souhlasu.

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu, po kterou bude odběratel e-mailových zpravodajů mít zájem dostávat informace o činnosti Nadace VIA. Poté Nadace VIA uchová osobní údaje odběratele e-mailového zpravodaje ještě po dobu 5 let.

VI. Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Nadace VIA, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Nadaci VIA takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Nadace VIA uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

VII. Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s Nadací VIA.

VIII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:

1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
6. a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu via@nadacevia.cz.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X. Kódy třetích stran

Na webových stránkách Nadace VIA používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

_______

Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo Vám je ve výše uvedených informacích něco nejasné, kontaktujte nás prosím na via@nadacevia.cz, rádi odpovíme. Děkujeme.

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]