Závěrečná zpráva_Seznam se s češtinou

 • Váš projekt je u konce. Přišel čas nasdílet s námi důležité informace k jeho průběhu, úspěchům i výzvám:) Těšíme se na vaše závěry! Doporučujeme si všechny vyplněné informace před odesláním závěrečné zprávy zkopírovat například do dokumentu Word (ctrl+c, ctrl+v), kdyby došlo k výjimečným technickým potížím a zpráva se napoprvé neodeslala.
  Závěrečnou zprávu můžete průběžně ukládat tlačítkem na konci dokumentu. Po každém uložení se vám vygeneruje odkaz na rozepsanou zprávu.

  POZOR!
  • Odkaz si vygenerujte po každé editaci závěrečné zprávy (tento link bude pokaždé jiný).
  • Ukládá se pouze text BEZ PŘÍLOH.
  • Pokud budete závěrečnou zprávu zasílat např. z kavárny či firemní sítě, může být omezena velikost nahrávaných souborů a zpráva se nemusí odeslat.
 • Uveďte název projektu, který jste uvedli v přihlášce do programu.
 • Prosím uveďte číslo smlouvy, bývá ve tvaru UA-SC xx/rok.
 • VAŠE ÚSPĚCHY A VÝZVY
 • Podařilo se vám naplnit cíle vašeho projektu? Jakého konkrétního výsledku se podařilo dosáhnout? Co se změnilo k lepšímu? Zaměřte se prosím na změnu nebo změny, které váš projekt přinesl v porovnání s výchozí situací.
 • Jaké konkrétní aktivity v rámci projektu probíhaly a s jakým se setkaly úspěchem? Z čeho máte největší radost?
 • Co pro vás bylo během realizace projektu největší výzvou? Probíhalo vše podle plánu? S jakými překážkami jste se při realizaci potýkali? Jak jste se s nimi vypořádali? Naplnila se vaše očekávání?
 • ZAPOJENÍ A REALIZACE
 • Jakým způsobem se do projektu zapojili místní obyvatelé? V rámci kterých vašich aktivit docházelo k setkávání místních s příchozími uprchlíky?
 • Popište zapojení příchozích z Ukrajiny, porovnejte vaše očekávání s realitou. Zajímá nás především zájem o nabídnutý program čeština + karierní poradenství.
 • Uveďte počet přihlášených účastníků.
 • Jedná se nám o celkový počet těch, který program zdárně dokončili.
 • Představte nám blíže skladbu vašich účastníků (věk, pohlaví, situace, jazyková úroveň). Jaké byly jejich potřeby a jak se je podařilo je naplnit?
 • Jak se osvědčila koncepce programu, kterou jste si naplánovali – výuka češtiny + pracovněprávní vzdělávání. Shrňte posun vašich účastníků v konkrétních oblastech. Popište případně i změny, které jste museli v rámci projektu udělat a co vás k nim vedlo.
 • Popište jaký byl zájem o hlídání dětí (počet maminek, které nabídku využily) a jak bylo realizováno. Případně, jak se zde váš plán lišil or reality.
 • Budeme vám vděčni za konkrétní příběh nebo příběhy vašich absolventů, které svědčí o dopadu vašeho projektu na jejich šance získat kvalifikovanou práci v ČR.
 • BUDOUCNOST
 • Plánujete v projektu pokračovat? Pokud ano, napište nám jak. Co by pomohlo udržitelnosti vašeho projektu?
 • Plánujete pokračovat se svým projektem?
 • Je něco, co bychom mohli na programu vylepšit? Případně na komunikaci s vámi či organizaci grantové podpory? Budeme moc rádi za upřímnou zpětnou vazbu.
 • POVINNÉ PŘÍLOHY
 • Formulář ke stažení zde.
  Accepted file types: jpg, png, gif, pdf, doc, xls, xlsx, Max. velikost souboru: 5 MB.
 • Vložte/ přetáhněte soubory sem nebo
  Accepted file types: jpg, png, gif, pdf, doc, xls, Max. velikost souboru: 256 MB.
  • Vložte/ přetáhněte soubory sem nebo
   Accepted file types: jpg, png, gif, pdf, doc, xls, Max. velikost souboru: 5 MB.
   • Vložte/ přetáhněte soubory sem nebo
    Accepted file types: jpg, png, gif, pdf, doc, xls, Max. velikost souboru: 5 MB.
    • Vložte/ přetáhněte soubory sem nebo
     Accepted file types: jpg, png, gif, pdf, doc, xls, Max. velikost souboru: 5 MB.
     • Vložte/ přetáhněte soubory sem nebo
      Accepted file types: jpg, png, gif, pdf, doc, xls, Max. velikost souboru: 5 MB.
      • NEPOVINNÉ PŘÍLOHY
      • Vložte/ přetáhněte soubory sem nebo
       Max. velikost souboru: 256 MB.
       • Sem prosím vložte odkaz na video (úschovna) či odkaz na youtube, vimeo apod., pokud máte.
       • PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI
       • …ať víme, na koho se můžeme obracet s případnými dotazy, děkujeme!