Ceny Via Bona za filantropii letos ocenily pomoc lidem bez domova i dar ze závěti

Nadace Via letos už po osmnácté ocenila jednotlivce a firmy, kteří pomáhají měnit své okolí a darují druhým svůj čas, schopnosti či peníze. V osmi kategoriích vyhlásila letošní vítěze Ceny Via Bona za filantropii.

Nad Cenou Via Bona převzal záštitu velvyslanec Spojených států v České republice Andrew H. Schapiro. „Jsem velmi rád, že Americké velvyslanectví může i letos podpořit Cenu Via Bona. Oceňuji práci Nadace Via na posilování neziskového sektoru, rozvoji filantropie a podpoře spolupráce mezi veřejnou, soukromou a neziskovou sférou,” prohlásil velvyslanec.

K vítězům patří například Vojtěch Sedláček (za inovativní podporu lidí bez domova v projektu Nejdřív střecha), Libor Winkler (za systematickou podporu protikorupčního projektu Rekonstrukce státu), či Kateřina Vaňáková (za realizaci řady dobrovolnických aktivit ve svém okolí a nadšení, kterým strhává k pomáhání další mladé lidi). „Srdcařkou roku“ se stala Zdenka Wasserbauerová, kterou nezávislá komise ocenila za získávání nových dárců kostní dřeně a za osvětu u mladých lidí, že dárcovství kostní dřeně má smysl. Za posledních 18 let do registru získala 7 600 nových dárců.

Via BOna

Nezávislé komise vybraly vítěze v celkem sedmi kategoriích, novinkou letošního ročníku byla navíc Cena veřejnosti, jejíž vítěz vzešel z online hlasování na speciálních internetových stránkách v rámci mediální kampaně „Umíme to už od dětství“. Cenu veřejnosti získali studenti gymnázia Jateční v Ústí nad Labem za sérii unikátních dobročinných projektů, kterými pomáhají měnit své okolí k lepšímu.

Novou kategorií byla letos i Cena za dar ze závěti. Cílem tohoto ocenění je upozornit na možnost darování ze závěti a zároveň ocenit ty, kteří touto cestou inspirují druhé. Darování odkazem v závěti je v ČR spojeno s mnoha dogmaty, přitom odkázat svůj majetek nebo jeho část neziskovým organizacím je velkou příležitostí, jak podpořit dobrou věc. Cenu v této kategorii získala in memoriam prof. Kateřina Šmídková, jejíž dar dal vzniknout ocenění podporující české vědkyně v oboru ekonomie.

Mezi oceněné firmy letos patří Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí a společnost NET4GAS, s.r.o.

„Na příbězích, které jsou nominovány do Ceny Via Bona, mě nepřestává dojímat to, že se stále nacházejí lidé, u nichž se vzedme lidství a pocit sounáležitosti s člověkem, se společenstvím, s tlupou ve chvílích, kdy by mohlo být tak snadné zůstat lhostejným,“ říká patronka Ceny Via Bona 2015 Věra Výtvarová, vedoucí partnerka PwC ČR. „Je krásné vnímat, že silné příběhy se dějí,“ dodává. Dalšími patrony ceny se letos stali Václav Dejčmar a manželé Jan a Ericka Sýkorovi.

VÍTĚZOVÉ CENY VIA BONA DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku
Zdenka Wasserbauerová za dlouholetou mimořádnou výdrž a obětavost při získávání nových dárců kostní dřeně ve Zlínském kraji během posledních 18 let a za osvětu u mladých lidí, že dárcovství kostní dřeně má smysl. Po setkání s chlapcem s hemato-onkologickým onemocněním, který hledal vhodného dárce, se paní Zdenka v roce 1997 rozhodla motivovat mladé lidi, aby se zapsali do národního registru dárců dřeně. Svým osobním zápalem bez nároku na honorář již získala 7 500 nových dárců a ve svém úsilí, ač je důchodkyně, neúnavně pokračuje. Svou mnohaletou prací tak nepřímo zachránila řadu lidských životů. Zdenku Wasserbauerovou nominoval Český národní registr dárců dřeně o. p. s.

Cena pro mladého filantropa
Studentka Kateřina Vaňáková za realizaci řady dobrovolnických aktivit ve svém okolí. V roce 2014 to byla TOUR za kyslíkem, hudební turné po českých městech. Cílem bylo pořídit oxykoncentrátor pro malou Rozálku, která trpí genetickým onemocněním, projevujícím se častými problémy dýchání. Kateřina také dlouhodobě doprovází paní Ladislavu Pořízkovou, hráčku tenisu na invalidním vozíku, na turnaje po celé republice a jako manažerka začínajících hudebních skupin zajišťuje doprovod mladým lidem na vozíčku. Svým zápalem pro věc strhává k dobrovolnictví i další mladé lidi. Kateřinu Vaňákovou nominovala Seppia o. s.

Cena za dar ze závěti
Profesorka Kateřina Šmídková za dar ze závěti pro Českou společnost ekonomickou. Jeho účelem bylo vytvoření ceny podporující české vědkyně v oblasti ekonomie kvůli jejich obtížnějšímu postavení v tomto oboru. Profesorka Kateřina Šmídková, která působila jako ředitelka výzkumu České národní banky a profesorka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zemřela předčasně v roce 2014. V dopise na rozloučenou odkázala České společnosti ekonomické 1 milion korun na realizaci svého snu. Každé dva roky teď díky jejímu odkazu získá vynikající česká vědkyně v oboru ekonomie Cenu Kateřiny Šmídkové ve výši 100 tisíc korun. První ročník ceny proběhl v květnu letošního roku. Kateřinu Šmídkovou nominovala in memoriam Česká společnost ekonomická.

Cena za otevírání nových cest
Vojtěch Sedláček za inovativní podporu lidí bez domova. Podnikatel působící v sociální oblasti se stal ve spolupráci s nevládní organizací Naděje hlavním iniciátorem a patronem projektu Nejdřív Střecha. Projekt umožní lidem na ulici získat až 2 měsíce bydlení zdarma. Během této doby dostanou jeho účastníci šanci na stabilizaci své situace, vyřízení potřebných záležitostí, nalezení zaměstnání apod. Pan Sedláček věnoval mnoho svého času na plánování, vytvoření, propagaci tohoto projektu a v rozjezdu ho podpořil částkou 130 tisíc korun. Ukazuje se, že pan Sedláček otevřel novou možnost pomoci, která je účinná – jen od září 2014 do května 2015 této možnosti využilo již 128 lidí, kteří pod střechou strávili 2097 dní. Vojtěcha Sedláčka nominovala Naděje z. s.

Cena pro individuálního dárce
Libor Winkler za jeho systematickou podporu protikorupčního projektu Rekonstrukce státu. Projekt je společným dílem nevládních organizací a dalších partnerů a jeho cílem je prosazení devíti protikorupčních zákonů. Rekonstrukci státu podpořil Libor Winkler, předseda představenstva společnosti RSJ, poprvé na podzim 2013. Od té doby podporuje projekt každoročně, přičemž dary nesměřuje pouze na konkrétní mediální kampaně, ale i na průběžnou koordinační práci, která je pro realizaci projektu nezbytná. Podpora Rekonstrukce státu dobře zapadá do podpory dalších protikorupčních aktivit (zejména Nadačního fondu proti korupci), kterým se Libor Winkler dlouhodobě věnuje. Libora Winklera nominoval Frank Bold Society.

Cena pro malou a střední firmu
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí za dlouholetou podporu mnoha sociálních projektů na Orlickoústecku, Rychnovsku a Svitavsku. Od roku 2001, kdy byl založen grantový program Konzumu, Společně za úsměv, bylo v tomto regionu obdarováno více než 80 neziskových organizací celkovou částkou převyšující 3 miliony korun. Konkrétním příkladem podpory je aktivita v Centru pro rodinu, takzvaná Dědečkova dílna, kde šikovní senioři předávají chlapcům své dovednosti s prací se dřevem či kovem. Konzum v Ústí nad Orlicí nominovalo sdružení CEMA Žamberk.

Cena pro velkou firmu
NET4GAS s. r. o. za dlouhodobou a štědrou podporu Českého svazu ochránců přírody. Díky firemnímu programu Blíž přírodě se podařilo od roku 2007 přiblížit veřejnosti až 70 přírodních lokalit, o které se ochránci přírody dlouhodobě starají. Rovněž jsou podporovány celostátní přírodovědné soutěže pro děti a mládež a podpora míří i do záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Společnost NET4GAS podpořila program Blíž přírodě od jeho založení částkou v řádech desítek milionů korun, jen v roce 2014 se jednalo o 5,4 milionů korun. Kromě finanční pomoci se zaměstnanci NET4GAS účastní otevírání nových lokalit a pomáhají s propagací exkurzí. Společnost NET4GAS nominoval Český svaz ochránců přírody.

Cena veřejnosti (hlasování veřejnosti na www.umimetouzoddetstvi.cz)
Prima, tercie, kvarta a 4.C, Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem za sérii unikátních dobročinných projektů. Studenti Gymnázia Jateční se řadu let účastní dobrovolnictví: někteří studenti pomáhají s doučováním v sociálně vyloučených rodinách, třída 4.C se setkává se seniory a lidmi s mentálním postižením. Studenti kvarty podporují krizové centrum prodejem lízátek za dobrovolnou cenu, k lízátku se přikládá i vzkaz, který studenti doručí obdarované osobě. Studenti primy zorganizovali sbírku pro místní Centrum krizové intervence Spirála, třída tercie naopak nacvičila loutkové divadlo pro speciální MŠ Stromeček. Do podpory se zapojuje i celá škola pořádáním takzvaného Dne dobra. Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem nominovalo Vožekovo sdružení o. s.

Foto: Klára Žitňanská