Češi darují stále více, objem darů roste rychleji než HDP

Dárcovství v Česku roste rychleji než HDP. Aktuální data z letošních daňových přiznání ukazují, že jednotlivci i firmy darují v Česku každým rokem více.

Dárcovství fyzických osob v roce 2014 se poprvé od roku 1989 dostalo nad hladinu 1,7 mld. Kč, když meziročně narostlo o 4,2 %, meziroční míra inflace v roce 2014 přitom byla jen 0,4 %.

Průměrný dar na obyvatele ČR dosáhl v roce 2014 částky 162 Kč (z regionů je to nejvíce v Praze, 311 Kč).

graf1

Setrvale rostou také dary firem. České firmy byly v roce 2014 celkem 4,72x štědřejší než v roce 2000 – v roce 2014 firmy darovaly více než 3,5 miliardy korun.

„Zatímco převážná většina firemních darů se s největší pravděpodobností promítá do daňových přiznání, domníváme se, že celkové dárcovství fyzických osob představuje minimálně dvojnásobek toho, co ukazují daňová přiznání,“ říká Jiří Bárta, ředitel Nadace Via, která se mimo jiné věnuje tématu rozvoje filantropie v Česku. Nadace Via odhaduje, že celkové soukromé dárcovství v České republice – tedy součet firem a individuálních dárců – se blíží 7 miliardám korun.

graf2

Růst dárcovství potvrzují i další data, například ta, která eviduje webový nástroj pro online dary Darujme.cz. Dle dosavadních dat stoupl meziroční objem darů skrze tuto internetovou službu o více než 80 procent.

Údaje z Darujme.cz mimo jiné ukazují na jeden zajímavý trend. Na podzim výrazně vzrostl objem darů na podporu organizací, které se snaží řešit uprchlickou krizi. Právě tato událost se na meziročním nárůstu darů prostřednictvím Darujme.cz významně podílí.

Objem darů letos zřejmě jako každý rok naroste během Vánoc. V této souvislosti je dobré připomenout, že pokud lidé darují do 31.12. více než 1000Kč, mají nárok na snížení daně z příjmu.

 

Zajímá-li vás více souvislostí, projděte si tento dokument, ve kterém najdete podrobnější statistiky včetně komentáře Nadace Via.