Ves, kde se skepse mění v život

Markoušovice jsou malá ves nedaleko Trutnova. Do roku 1981 fungovaly samostatně, pak se ale staly součástí jiné obce, Velkých Svatoňovic, což vedlo k umrtvení spousty věcí včetně komunitního života. Obyvatelé se už neměli kde scházet, sousedské vztahy slábly.

Když jsme v srpnu do vsi přijeli s hodnotící komisí, která vybírala obce do 10. ročníku našeho programu Místo, kde žijeme, obešli jsme pár domků v blízkosti bývalé návsi a snažili se mluvit s místními o tom, jak vidí obnovu tohoto prostranství. Právě kvůli jeho proměně se obec do programu přihlásila. Většina z oslovených se s námi tehdy nechtěla bavit vůbec a ti, kteří nám chvilku času věnovali, byli k nápadu spíše skeptičtí. Přesto se nakonec komise rozhodla dobře zpracovaný projekt několika aktivních místních podpořit. Zatím to tu vypadá takto (mimochodem na titulní historické fotografii je tehdejší náves na obrázku vpravo dole):

1

Markoušovický projekt na obnovu návsi má za cíl nejen vytvoření nového místa setkávání, ale především stmelení staro i novousedlíků a propojení všech místních spolků. Od září se pravidelně schází projektový tým a snaží se o zapojení co největšího počtu obyvatel do plánování podoby nové návsi, následovat budou plánovací setkání se širokou veřejností o konkrétní představě toho, jak bude místo vypadat.

Markoušovice2

Už teď se konají různé doprovodné akce. Jednou z nich bylo i rozsvěcení vánočního stromku, ze které nám Markoušovičtí poslali shrnutí. Vybíráme několik vět:

„Celou akci s bohatým doprovodným programem připravil spolek Mraveniště z.s. za podpory místních spolků – Českého červeného kříže, Sokola Markoušovice a za přispění obce Velké Svatoňovice. V rámci adventního odpoledne předvedli místní děti hru Štědrý večer, kterou s nimi na motivy sbírky Kytice od K. J. Erbena nastudoval místní umělec Petr Lanta. Nutno dodat, že to bylo po 48 letech, kdy ukončil činnost místní ochotnický spolek, opět vystoupení místních herců.  … V rámci akce vystoupil člen přípravného týmu Obnovy návsi starosta obce pan Radek Posdiena, který ocenil oživující se zájem občanů na životě obce a všechny pozval na první veřejné setkání k obnově návsi v Markoušovicích dne 16. ledna 2016. Akci doprovázel adventní jarmark s rukodělnými výrobky občanů z obce nebo blízkého okolí. Jedním ze stánků byl i prodej vánočních svícnů s logem Obnovy návsi, které vytvořila skupina pod vedením členek přípravného týmu Ivy Bolehovské a Kláry Lantové. Na akci se sešlo více než 200 občanů jak místních, tak z blízkého okolí.“ (autor Josef Dvořák z Markoušovic)

Markoušovice mají 311 obyvatel, to znamená, že předvánoční akce se zúčastnila většina z nich. Po počáteční skepsi se tedy nálada v Markoušovicích mění a lidé se do obnovy své návsi postupně zapojují. Slavnostní otevření proměněného místa se uskuteční na podzim 2016, do té doby ale místní chystají řadu dalších akcí, které budou lidi spojovat.

 

Markoušovice jsou jednou z pěti obcí, které jsme podpořili v rámci komunitního programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je NET4Gas, partnerem programu je Hornbach. 

Zdroj titulní fotografie: http://www.staretrutnovsko.cz/