Vyhlásili jsme Rychlé granty pro ty, kteří se chtějí bránit nekalostem ve svém okolí

V pondělí jsme vyhlásili další ročník programu Rychlé granty, v rámci kterého podporujeme aktivní zapojení občanů a občanek do veřejného života na lokální úrovni.

Program je určený všem, kteří se chtějí bránit, když se jim něco ve svém okolí nezdá a nelíbí – ať už jde o podezření z korupce na radnicích, změny územního plánu proti zájmům veřejnosti nebo třeba o případy, kdy má být zbourána architektonicky cenná stavba.

Do programu se mohou přihlásit české neziskové organizace a neformální skupiny minimálně tří osob, které se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva a práva veřejnosti.

Rychlé granty dostaly své pojmenování po rychlém procesu přidělování peněz podpořeným projektům – uzávěrka grantového kola je jednou měsíčně (vždy první čtvrtek v měsíci) a dva až tři týdny poté zasedá hodnotící komise, která vybírá podpořené kauzy.

Peníze lze použít například na plánování a organizaci informačních kampaní k aktuálním kauzám, odborné posudky, poradenství a konzultace, petiční akce a místní referenda, právní služby a náklady spojené se soudními spory ad.

2

Každý vybraný projekt od nás dostane příspěvek až do výše 30 000 Kč (třeba na právní služby nebo informační kampaň). Během 8 ročníků Rychlých grantů jsme podpořili více než 200 kauz a občanských aktivit částkou téměř 5 milionů korun. V minulém roce jsme v rámci Rychlých grantů podpořili 36 kauz celkovou částkou 750 000 Kč. Pro rok 2016 jsme navýšili celkovou alokovanou částku na 800 000 Kč.

Podpořili jsme především ty kauzy, u kterých je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně negativní důsledky pro veřejnost. Lidé nejčastěji bojují proti zbourání cenných staveb či památek, staví se proti výstavbě supermarketů či průtahu městem na místě parku nebo upozorňují na čachry s územním plánem a nepravosti ze strany místní samosprávy. Příklady podpořených projektů si můžete pročíst na naší mapě.

Na Rychlých grantech – přesněji na jejich financování – se kromě velkých dárců, jakými je americká nadace Bader Philanthropies nebo Nadační fond proti korupci, podílejí i aktivní lidi, kteří rádi běhají. Jedná se o tzv. Filantropické Emily a Emilky, kteří svým během „za Viu“ a mezi svými přáteli, známými nebo kolegy vybírají peníze v rámci vlastní fundraisingové kampaně. Tito filantropičtí běžci a běžkyně za poslední roky vybrali už neuvěřitelných 748 564 Kč! Peníze na program Rychlé granty jdou také z výtěžku ČSOB Karty dobré vůle. Děkujeme všem dárcům.

 

Foto: Archiv Nadace Via