Vláda chystá změny, které omezí zapojování veřejnosti do rozhodování o nových stavbách

Vláda zakrátko projedná novelu stavebního zákona, od kterého si slibuje především zrychlení povolování staveb, ale vypadá to, že na úkor zapojení veřejnosti.

Pokud se budete chtít vyznat v navrhované podobě novely stavebního zákona, strávíte nad tím několik dlouhých večerů a pravděpodobně z toho budete stále zmatení. Ani právníci a právničky Zeleného kruhu, kteří se tomuto tématu věnují několik let a jsou tedy odborníky na slovo vzatí, jsou v některých paragrafech a odstavcích ztracení.

Společně se Zeleným kruhem jsme se proto zapojili do aktivit, které mají novelu zákona zpřístupnit všem, kteří se zajímají o to, co se děje v jejich okolí a jak například zakročit proti megalomanským stavbám developerů.  Stavební činnost často přímo ovlivňuje kvalitu našich životů. Proto bychom podle našeho názoru měli mít možnost mluvit do toho, jak výstavba průmyslové haly ovlivní životní prostředí nebo jestli musí padnout stoletá lípa za naším domem. Konsenzus dosažený skutečnou veřejnou diskuzí je navíc tím nejstabilnějším řešením.

Novela stavebního zákona však přináší více byrokratických překážek pro účast aktivních lidí a tím i snahu o umlčení jejich hlasů.

Podle novely mají úřady vyhlašovat veřejné slyšení v rámci procesu EIA jen dle svého uvážení. Úřady mohou od slyšení upustit i u těch nejkontroverznějších staveb – spaloven či chemiček. Slyšení přitom pro veřejnost představuje příležitost seznámit se se stavebním záměrem a prodiskutovat plánovanou stavbu napřímo s developerem (např. projednání dopadů spalovny nebezpečných odpadů na životní prostředí se v Pardubicích zúčastnilo 5000 místních lidí.). Nepovinné bude také v dalších fázích povolování stavby. V neposlední řadě se zcela zruší právo vyjádřit se k posudku EIA a úřady nebudou moci po investorovi požadovat zpracování záměru ve variantách.

Od poslední změny zákona musí pro účast v řízeních nově založené spolky sehnat 200 podpisů. Nově bude platnost podpisů časově omezena na 18 měsíců. Formulář pro jejich sběr má také obsahovat jednací číslo, čímž se dále významně zkracuje lhůta pro sběr podpisů.

DSC_4150

Novela řeší i kácení stromů pro účely stavby, o čemž dosud rozhodovaly obce a obecní úřady ve správním řízení, kterého se mohla zúčastnit i veřejnost. Nově budou úřady vydávat pouze závazné stanovisko, k němuž se lidé vyjadřovat nemohou. Sebemenší připomínku, třeba jen k rozsahu a umístění náhradní výsadby, bude možné vznést až při odvolání proti výsledku celého územního či koordinovaného řízení. Kácení stromů v sousedství je přitom jedním z nejčastějších důvodů, proč se lidé do správních řízení hlásí.

Chcete mít spravedlivé, rychlejší, lepší a jednodušší rozhodování o stavbách, do kterého bude mít veřejnost se aktivně zapojit a vyjádřit své názory? Pokud ano, podepište petici a šiřte ji i mezi další aktivní lidi ve vašem okolí.

Zde si můžete stáhnout brožuru Hlas veřejnosti má zelenou, kde najdete více informací.