Markoušovické sázení

Markoušovice ve východních Čechách jsou ves, kde se děje řada zajímavých věcí. Lidé tu mimo jiné sami naplánovali a vytvořili náves.

Nápady a aktivity lidí v Markoušovicích podpořila společnost T-Mobile v rámci letošní grantové výzvy Mluvme spolu, kterou Nadace Via administruje. Projekt jsme rovněž už loni podpořili v programu Místo kde žijeme, jehož generálním partnerem je NET4GAS a partnerem skupina Hornbach

Jak to vypadá, když se lidi sejdou, aby se svépomocí podíleli na vzniku nového veřejného prostranství? Přímo z Markoušovic nám poslali tento článek:

Konečně se dostavil námi dlouho očekávaný den. Po všech peripetiích , které provázely náš projekt obnovy návsi a postupných malých brigádách, následovala práce těžké techniky při betonování základů altánu, zvoničky a výstavbě amfiteátru. Tím celý prostor dostal základní obrysy a mohli jsme svolat velkou sázecí brigádu. Vše dokreslovala vznikající zvonička, zatím obklopená lešením.

img_8044

Ráno přivezl zahradník sazenice stromů a keřů, vedoucí rozdělil práci mezi brigádníky. Sešlo se nás více než 40 dospělých a k nim i houfec dětí, které také chtěly přiložit ruku k dílu. Je nutno připomenout, že jsme malou obcí s méně než 400 stálými obyvateli.

Zástupkyně plánovacího týmu začala evidovat žádosti na adopci stromů a keřů. Jejich „noví“ majitelé prvně pod dozorem zahradníka zasazovali „své“ stromy. Po zasazení všech adoptovaných stromů a keřů (celkem se jich adoptovalo 41, tedy 8 z 11 stromů a všechny velké keře a několik skupin drobných keřů) se pokračovalo ve výsadbě zbylých stromů a keřů.

markouovice-blog

Následovalo takzvané mulčování svahu, který jsme zajistili zakolíkovanými kládami. Vedle toho skupina zdatných mužů vybudovala ohniště. Postupně se jednotlivé skupiny zdokonalovaly a zaměřovaly na jednu konkrétní věc a činnost. A tak jedni sázeli, druzí stavěli opory, další zajišťovali svah kládami a jiní zase naváželi mulč – vše šlo krásně dohromady.

Místní hasiči zajistili občerstvení. A tak nám šla práce od ruky a po zhruba šesti hodinách jsme byli u konce a mohli jsme se přesunout plně do péče hasičů.

img_8038

Z prostoru, kde připravili občerstvení byl krásný, nový pohled na osázenou náves. Zůstal v nás pocit dobře odvedené práce při vzniku něčeho nového, co bude sloužit všem.

A začalo se mluvit o přípravě slavnostního otevření, které chceme uspořádat 28.října. Zvažovali jsme, jaký bude doprovodný program – ale pak se vždycky hovor stočil na to, co ještě během těch necelých 14ti dnů dodělat, a hlavně na to, jak nám bude přát nebo nepřát počasí. proto vždy připravujeme jak „suchou“ tak „mokrou“ variantu.

A všichni se těšíme na to, jak společně posedíme a u toho se budeme dívat na to, co jsme společně vytvořili.

[viacafe]

 

Přečtěte si další články o lidech, kteří svépomocí zlepšují své okolí:

Společné plánování a stovky hodin práce. Lidé na Děčínsku si svépomocí vytvořili novou náves

Zchátralý zámek spojil lidi a ožívá