Neumí zázraky, ale pomáhají ve správném okamžiku: Rychlé granty

Už deset let pomáhají Rychlé granty občanským iniciativám bránit se proti záměrům, které neberou ohled na veřejné zájmy a mají potenciál ničit životní prostředí nebo kvalitu života místních obyvatel. Každý podaný projekt je trochu jiný, někdy podpoříme právní služby, jindy odborný posudek či veřejnou kampaň. Snažíme se ale program neustále vylepšovat, a tak jsme se nyní zeptali podpořených iniciativ z několika posledních let, v čem konkrétně jim Rychlé granty nejvíce pomohly.

Shodují se v tom, že Rychlé granty jsou opravdu rychlé, oceňují také nízkou míru byrokracie a vysokou flexibilitu programu. Často se tedy podaří, že grant přijde v pravou chvíli. Pomůže zaktivizovat veřejnost, umožní pořízení odborného posudku nebo právních služeb, které rozhodnou daný případ ve prospěch zájmů občanů. Na druhou stranu, některé kauzy se táhnou dlouhá léta, takže Rychlý grant sice pomůže v jednom kroku, ale protihráč svůj záměr nevzdá a brzy se jej pokusí prosadit znovu. Proto často podpoření hovoří o svých úspěších opatrně.

Kromě samotné grantové podpory program obsahuje také služby tzv. Rychlé roty, která přijede pomoci přímo na místo.

Snažíme se také postupně pronikat i do lokalit, kde ještě není zapojování občanů do rozhodování běžné.

Zde je několik ukázek:

Tranzitní doprava v klidné části Českých Budějovic

Spolek Domovina za živé město zastupuje občany, kterým se nelíbí záměr na změnu územního plánu, která by umožnila vést tranzitní dopravu v místech, která v současnosti slouží spíše k rekreaci a kde se nachází např. nemocnice s porodnicí. Vše začalo sběrem podpisů proti tomuto záměru, spolek dále uspořádal několik veřejných diskusí (o jedné z nich jsme psali v březnu) a happeningů. Zástupci spolku také neúnavně přesvědčovali politiky na jednání zastupitelstva o nesmyslnosti záměru a za pomoci právního zástupce sepsali k záměru fundované připomínky. Zastupitelstvo nakonec změnu územního plánu neschválilo. Záměr se může kdykoli objevit znovu, např. po volbách v příštím roce. O průběhu projednávání záměru se můžete více dozvědět např. zde.

Další obří haly logistického centra v blízkosti Prahy

V katastru obce Zdiby, v blízkosti severního okraje Prahy, zamýšlí společnost Goodman Czech Republic, s.r.o. vystavět rozsáhlé logistické a výrobní haly o celkové výměře 76 000 m2. V obci se proti megalomanskému záměru, který má potenciál výrazně zhoršit kvalitu života v obci, zvedla velká vlna nesouhlasu. Občanská sdružení uspořádala podpisovou akci, která nesouhlas většiny místních obyvatel potvrdila. Celá kauza se několikrát dostala i do médií. Podařilo se dosáhnout toho, že záměr byl posuzován v procesu EIA. Rychlý grant Nadace Via pomohl Občanskému sdružení Zdiby podat v rámci procesu EIA právně erudované připomínky a na základě těchto připomínek se rozhodl Krajský úřad Středočeského kraje vrátit investorovi dokumentaci k přepracování. Přípravu stavby, se kterou místní občané nesouhlasí, se tedy podařilo dočasně zastavit.

Alej roku 2016 stojí v cestě rozšíření železniční trati

Spolek Kaštanka sdružuje lidi, kteří se snaží zachovat uspokojivé životní prostředí na Pražském Předměstí Hradce Králové. Zdejší životní prostředí by mohlo být nevratně poškozeno zdvoukolejněním pardubické železniční trati. Díky podpoře Rychlého grantu mohly být vydány Kaštanové noviny, v nichž spolek pravdivě informoval o plánovaném projektu zdvoukolejnění, od něj odvislých staveb a všech důsledcích pro životní prostředí a kvalitu bydlení v dotčené lokalitě. Symbolem místních obyvatel se stala jírovcová alej Kaštanka, vítěz ankety Alej roku 2016, které v případě realizace zdvoukolejnění hrozí vykácení. Slavnostní předání diplomu proběhlo na květnovém happeningu, kterého se zúčastnilo více než 1 500 návštěvníků.

Zde se můžete podívat na reportáž o Kaštance v České televizi.

Program Rychlé granty by se neobešel bez našich dárců, kterými jsou Bader Philanthropies, Nadační fond proti korupci, Nadace BLÍŽKSOBĚ, Karta dobré vůle ČSOB, společnost Klimak a také jednotlivci zapojení do dárcovských výzev na podporu tohoto programu.