Když místním není jedno, jak bude vypadat náměstí. Černošičtí nabízejí městu své nápady

Rychlými granty podporujeme skupiny aktivních lidí hájících veřejný zájem. Grantem až 30 000 Kč podporujeme ty, kteří se postaví nepravostem, ale také ty, kteří usilují o řešení problémů diskusí či kompromisem. Tady je jedna z ukázek, jak naše podpora Rychlými granty (jejich výhoda je, že podpoření dostanou peníze pár týdnů od podání žádosti) může pomoci.

V netradičních kulisách černošického Club Kina se ve středu 18. října konalo zasedání zastupitelstva, které mělo na programu mimo jiné i projednání petice občanů Černošic požadující zachování zelené plochy na Náměstí 5. května. Plný sál lidí ukázal, že místním není budoucnost této volné plochy v centru města lhostejná, ostatně uvažovaná zástavba náměstí rodinnými domy jitří emoce už delší dobu. Pozemky na náměstí nepatří městu, ale soukromému majiteli, který chce plochu alespoň částečně zastavět rodinnými domy. Současný územní plán však počítá s využitím plochy pro sport a rekreaci.

Místní občané se sdružili právě v momentě, kdy plochu pro sport a rekreaci  koupil nový majitel a předložil městu studie na zastavění celé její rozlohy či alespoň části rodinnými domy. Uspořádali veřejná setkání, píší články do místního informačního listu a také pořídili několik architektonických studií, které prověřují, jak by zelená plocha uprostřed města mohla fungovat. Studie ukazují, že náměstí může sloužit jako park, poskytující nejen možnosti oddychu, sportu a rekreace, ale také spolehlivě zadržující dešťovou vodu. Skupina aktivních lidí se zástupci města dlouhodobě komunikuje, nicméně zkušenosti z minulosti, kdy se plochy ve městě staly předmětem spekulací, vybízejí k ostražitosti. Spor o budoucí podobu náměstí zdaleka není černobílý a dobře ilustruje, jak je důležité, aby byli do dialogu zapojeni všichni důležití aktéři.

Jeden z aktivních občanů použil při jednání zastupitelstva citát oceňované architektky Kateřiny Šedé, která tvrdí, že architektura jsou především vztahy. K této myšlence se vraceli i další diskutující, např. v momentě, kdy přišla řeč na to, jak by měl vypadat „development pro 21. století“. Požadavky na zajištění dobře fungujících veřejných prostranství v plochách pro výstavbu jsou dnes již při plánování rozvoje měst samozřejmostí. Zastupitelstvo na svém jednání schválilo usnesení, které ukládá vedení města, aby vstoupilo do přímých jednání se současným vlastníkem pozemků o jejich případném odkoupení.

Právě veřejnou diskusi o tom, jam má vypadat černošické náměstí, jsme podpořili Rychlým grantem ve výši 30 000Kč, který místní aktivní občané využili mimo jiné ke zpracování variantních architektonických studií.