Propojujeme evropské nadace, které rozvíjejí komunitní život

 

Zatímco rumunský venkov trpí obrovským odlivem obyvatelstva do měst a do jiných zemí evropské unie, v Polsku mají obavy o budoucnost demokracie. Každá země má svá specifika a problémy, o kterých vzájemně mnoho nevíme.

V Praze jsme uspořádali vůbec první setkání lidí ze středo a východoevropských nadací a neziskovek, které rozvíjejí komunitní život, sousedské vztahy či jinak podporují rozvoj svobodné společnosti a demokracie ve své zemi.

Dorazili zástupci celkem šesti neziskovek z Rumunska, Polska, Srbska a Slovenska. Šlo o první seznamovací setkání sítě partnerských organizací, tzv. CEE Network, které je součástí našeho programu ViabilityNet 3.0, který podporuje a propojuje lidi, kteří se ve střední a východní Evropě zabývají rozvojem komunitního života.

Diskutovala se témata měření dopadů toho, co neziskovky skutečně dělají a jak doopravdy pomáhají. Nebo také odbornější koncepty přístupu ke komunitnímu rozvoji, například tzv. resilent communities, což jsou komunity, které lépe odolávají otřesům, krizím či přírodním katastrofám a lépe se z nich dokáží zotavit.

Účastníci setkání se shodli na tom, že mezi nejzávažnější problémy současnosti související s prací v komunitách patří korupce a také silná polarizace názorů na celospolečenská témata, jako je třeba migrace. Každá ze zapojených neziskovek má své osvědčené metody, které je možné nabídnout jako inspiraci ostatním. Na Slovensku se například daří do protikorupčního programu zapojovat zástupce podnikatelů a firem, což se ukazuje jako velmi efektivní. Nadace Via zase může nabídnout ostatním neziskovkám zkušenosti ze svých programů k tématu překonávání komunikačních bariér v rozdělených menších komunitách.

Setkání to nebylo zdaleka poslední. Zástupci evropských nadací a neziskovek se budou setkávat každý půlrok, a budou se zabývat konkrétnějšími tématy i možnostmi, jak spolupracovat na jednotlivých projektech či řešení problémů. Další setkání proběhne v Praze v únoru.