Neuděláme si tu místo skalky gauč? Zpráva z brigády na začátku prázdnin

Obyvatelé města Krásno v západních Čechách se v sobotu 30. června sešli v parku za kostelem na druhé brigádě, aby společně upravili veřejné prostranství v rámci projektu podpořeného v programu Místo, kde žijeme. Věta o gauči, která zazněla na konci obědové pauzy od jednoho z účastníků brigády, vystihuje nejen uvolněnou atmosféru celé akce, ale v nadsázce také podstatu celého projektu. Jde totiž o to, aby si místní společně naplánovali a vybudovali prostor k setkávání.

V místě, kam architekti navrhli v rámci úprav parkového prostoru velkou skalku, vznikla malá vyvýšenina zakrytá separační textilií, která přímo vybízela ke společnému odpočinku po dopolední práci a opečených buřtech k obědu.

Gauč v parku sice nebude, ale zato se návštěvníci mohou těšit na spoustu jiných zajímavých prvků. Kromě zmíněné skalky třeba kryté pódium s hledištěm ve svahu, nové osvětlení, dětské herní prvky z kmenů a větví vykácených stromů, malá jezírka nebo kruhový labyrint. Celková podoba parku vzešla z diskusí během dvou plánovacích setkání, která se konala v zimních měsících. Na jaře se uskutečnila první brigáda, během níž byly uklízeny pokácené stromy a keře. Lidé, kteří přišli na druhou brigádu první prázdninový den, ještě pomáhali s odklízením kořenů a dalšího nepořádku do přistaveného kontejneru. Těsně za bývalou hřbitovní zdí probíhala také další prořezávka, aby do parku šlo více světla.

Nejviditelnějším výsledkem druhé brigády je základ nové skalky. V parku na místě bývalého hřbitova, zrušeného už v roce 1918, už jedna skalka bývala, jen o pár metrů dále od kostela. Vybudovali ji místní obyvatelé z iniciativy učitele Oskara Hubla už ve dvacátých či třicátých letech minulého století. Stával zde také pomník obětem první světové války od sochaře Willyho Russe, místního rodáka, který je mimo jiné autorem Goethova pomníku v Mariánských Lázních. Od té doby ale park spíše chátral, ve druhé polovině 20. století tu stály třeba nevzhledné stánky pro výstavy domácích zvířat. Aktuální úpravy by měly parku dodat opět důstojnost.

A co ještě dodat k aktuální brigádě? Zapojila se řada místních lidí, dokonce i pár přespolních. Například pan zahradník, který přislíbil odbornou pomoc s plánovaným osázením vybudované skalky. Do práce se zapojili zástupci všech generací, od malých dětí až po ctihodné pamětníky historie parku. O příjemné atmosféře svědčí i fotografie Anny Šolcové. A na skalce už se ležet nedá.

„Místo, kde žijeme“ je program zaměřený na obnovu zanedbaných nebo nevyužívaných veřejných prostranství, a to za aktivní účastí místních obyvatel. Účast v programu má za cíl nastartovat rozvoj místního komunitního života. Od spuštění programu v roce 2001 bylo podpořeno již 66 projektů. Děkujeme společnosti Hornbach za dlouhodobou podporu tohoto programu.