Živá komunita se rozrůstá o dalších 18 podpořených projektů

V sobotu 23. června proběhlo letos již druhé úvodní setkání sousedských projektů, které podporujeme v Živé komunitě. Coworkingové centrum, komunitní škola, knihovna věcí, recyklošití, komunitní zahrada – to je jen krátký výčet toho, co vše v budoucích měsících vznikne v mnoha obcích v České republice.

K sedmi podpořeným projektům z dubna se připojilo dalších 18.

Knihovna věcí v Brně

Mladiinfo ČR, z. s.

Organizace Mladiinfo ČR zamýšlí vybudovat v Brně – Králově Poli tzv. Knihovnu věcí – prostor určený pro sdílení předmětů mezi členy komunity a pořádání akcí zaměřených na podporu komunitní sounáležitosti.

Knihovna věcí bude sídlit v prostorách klubovny organizace na adrese Štefánikova 40 v Brně. Veřejnost si bude moci za symbolický příspěvek půjčit např. pomůcky na sport a volný čas, nářadí, společenské hry nebo kuchyňské náčiní. V prostorách Knihovny věcí budou také pořádány workshopy zaměřené na témata udržitelné spotřeby, recyklace a cirkulární ekonomiky. Projekt tak podpoří sounáležitost a vzájemné vazby mezi členy komunity a vytvoří prostor pro setkávání všech členů komunity a sdílení materiálních předmětů i zkušeností a znalostí.

Coworkingové centrum Český Těšín

Sdružení přátel Těšínska, z.s.

Cílem projektu je vytvořit v Českém Těšíně coworkingové centrum pro tvořivé a aktivní lidi, kteří potřebují levné a kvalitní zázemí pro své aktivity a činnost. Místo bude sloužit širokému spektru uživatelů: drobní podnikatelé (živnostníci, freelanceři, OSVČ), neziskovky, studenti, maminky na mateřské, nezaměstnaní, senioři. Chceme nabídnout nejen kancelářský prostor za nízkou cenu, ale především podporovat místní komunitu lidí, která bydlí v Českém Těšíně a okolí, chce zde žít, pracovat a rozvíjet své aktivity a zájmy. Program a tématika aktivit coworkingového centra bude zaměřená na potřeby jednotlivých komunit v regionu Těšínského Slezska. Chceme se aktivně podílet na řešení problémů (dluhy, pracovní flexibilita, příležitosti pro maminky, odliv mladých lidí do velkých měst apod.), a zároveň chceme podněcovat občanskou angažovanost místních, podporovat aktivity a nápady lidí pro zlepšení svého okolí – nabídneme místo pro diskusi a zázemí (právní a administrativní podpora apod.).

BYDLÍM O STO ŠEST

Ženský spolek, z. s.

S projektem přicházíme v situaci, kdy je mostecká čtvrť „Stovky“ nejvíce z celého města postižená migrací (do čtvrti se stěhují romské rodiny a odstěhovávají se neromští obyvatelé). V této situaci se zdá být důležité nastartovat změny, které povedou jednak k vzájemnému setkávání a poznávání obyvatel v bezpečném veřejném prostoru, jednak k transformaci lokálního diskurzu o místu. Setkávání, dialog mezi obyvateli a změnu vnímání čtvrti povedeme prostřednictvím tvůrčích aktivit a umění. Zaměříme se jak na dlouhodobější aktivity (divadelní a hudební workshopy ve veřejném prostoru), tak na krátkodobé akce (koncert, film, divadlo), kdy se ve veřejném prostoru setkají sousedé za účelem sledování uměleckého výkonu s návštěvníky z jiných čtvrtí a měst.

Projekt sleduje tři cíle. 1) Setkání obyvatel čtvrti. 2) Podpoření kultury a kreativity. 3) Vytvořit pozitivní mediální obraz o čtvrti Stovky.

Bežerovice – ohnisko pozitivní nákazy

Miroslava Špačková

Mirka, Dan, Pepa a další obyvatelé chtějí, aby Bežerovice jako malá obec zůstala živá, inspirovala ostatní v okolí a pokračovala ve své historii která sahá až do roku 1411. Chtějí být komunitou otevřenou a aktivní. Chtějí, aby si lidé z okolí byli blíž.

Proto se rozhodli uspořádat v létě velkou Přístavní slavnost pro širší veřejnost, které se účastní 250 – 300 lidí z okolních i vzdálenějších obcí. Na podzim pak společně s Obcí Sudoměřice u Bechyně chtějí vysadit novou alej původních ovocných dřevin podél polní cesty, po které chodí do práce, do školy i za zábavou. Věří, že tak širší sousedská komunita začne více společně plánovat akce i projekty pro zvelebení okolí a komunity samotné. Lidé se více poznají, najdou témata ke vzájemné pomoci a spolupráci, začnou spolu něco dělat. Bežerovice tak přestanou být „opuštěnou osadou“ v údolí, ale významným bodem, který bude propojovat všechny, kteří mají chuť a nebojí se být více spolu.

Zajištění udržitelnosti rozvoje kulturního a komunitního prostoru Karnola

Zvěř, z.s.

Vizí je spojovat obyvatele v Hranicích a okolí, jež mají zájem o kulturu, umění a veřejný život. V prostorách staré fabriky Karnola, které komunita kolem spolku Zvěř z.s. zrekonstruovala, vzniká unikátní prostor. Cílem je posílit komunity, které se nechtějí uzavřít v bublině maloměsta, ale naopak touží své okolí obohatit o nové obzory. Karnola chce primárně dát prostor mladým a tvořivým lidem k realizaci svých nápadů a zároveň jim nabídnout možnost poznávat nové inspirativní lidi a projekty i mimo Hranice.

Zvěř z.s. zamýšlí v rámci prostoru Karnola vybudovat i malou kavárnu, která by sloužila jako občerstvovna pro návštěvníky a pro akce, které spolek pořádá. Kavárna by měla být otevřená přednostně v době konání akcí, případně i v další dny a měla by podpořit návštěvnost prostor a také rozšířit prostor pro setkávání, stejně jako plánovaný mini prostor sloužící pro coworking. Spolek chce finančním ziskem z provozování kavárny a coworkingového prostoru zabezpečit svou finační udržitelnost.

Recyklošití a Sousedská dílna

P.O.D. L.I.P.O.U. z.ú.

„Recyklošití“ je příležitostí pro rozšíření komunity známých, utužení vztahů při proměně materiálu, který už neslouží svému původnímu účelu na něco jiného, užitečného. Pro dobrou věc vyrábí pohromadě všechny věkové skupiny, tedy funguje mezigenerační výměna zkušeností. Projektem „Sousedská dílna“ bychom rádi do dění zapojili i vytížené tatínky, resp. muže všeho věku. Princip a cíl je stejný. Společnými silami vyrobit něco pro druhé a také pro sebe a svou zábavu. Muži si rádi hrají, proto bychom je rádi motivovali k účasti na akci nejen dobrým skutkem, ale i následným turnajem ve hře, kterou sami vyrobí. Turnaj je důvodem pro další setkání, nejen těch, kteří se na výrobě podíleli. Nechceme, aby překážkou účasti na akcích bylo nářadí, které účastníci nevlastní. Pořízené vybavení dílen může sloužit jako „Pojízdná sousedská dílna“ s vybavením pro krejčovské a truhlářské práce. Bude dostupná a k zapůjčení i sousedům z okolních obcí pro využití na akcích s podobným účelem.

SOUSEDSKÁ SETKÁVÁNÍ

Dívčí hrady dohromady, z.s.

Spolek Dívčí Hrady dohromady má obecně za cíl podporovat rozumný rozvoj této úžasné lokality na Praze 5. Jde nám o zkvalitnění životního prostředí, pořádání komunitních sousedských aktivit i akcí pro děti. Chceme aktivně a konstruktivně komunikovat s MČ Prahy 5 i dalšími orgány samosprávy tak, aby se nám všem žilo “na kopci” lépe. Sousedská setkávání pořádáme v parčíku u MŠ školy Kroupova, kde chceme vytvořit prostor pro setkávání lidí z okolí. Při vytvoření prostoru aktivně komunikujeme s Městskou částí, konkrétně s odborem zeleně. Na místě chceme vytvořit kvalitní a hodnotný veřejný prostor pro setkávání lidí všech věkových kategorií, vdechnout parku na Dívčích hradech nový život a zohlednit přírodní materiály a charakter místa. K dnešnímu dni jsme na tomto místě uspořádali dvě úspěšné akce – Vánoční setkání a 1. Ročník Memoriálu gen.Olega Svátka (legionáře a bojovník

a protifašistického odboje, který žil v naší čtvrti).

Park žije!

Sudetikus, z. s.

Smetanovy sady jsou krásný, avšak poněkud zanedbaný park v Jeseníku, ve kterém již přes 20 let chátrá objekt letního divadla. Spolek Sudetikus oživí ve spolupráci s dalšími spolky, školami, organizacemi, a vůbec obyvateli Jesenicka dění ve Smetanových sadech včetně letního divadla. Spolek chce prostřednictvím akcí upozornit obyvatele, ale i samosprávu, jaký potenciál se skrývá v tomto místě, jak lze prostor parku využívat různými způsoby a různými skupinami obyvatel společně. Prostřednictvím akcí Park žije! hodlá spolek vzbudit zájem občanů o budoucnost tohoto místa a podnítit jejich angažovanost ve věci další podoby a možného využití parku a speciálně objektu letního divadla. Spolek bude iniciovat diskuzi o možnostech využití místa mezi občany, vedením města, městskými organizacemi, školami, neziskovými organizacemi a odbornou veřejností. Spolek chce, aby po skončení projektu byly Smetanovy sady prostorem, kde budou obyvatelé rádi trávit svůj čas a společně pořádat různé akce.

Jinčí čin

Pavlína Svobodová

Anna Crhová, Jitka Králová a Pavlína Svobodová se před třemi lety rozhodly obohatit kulturní nabídku města Jičína a založily festival Jinčí čin. Díky týmu dobrovolníků a podpoře okolí se uskutečnily již dva ročníky této akce. Třetí ročník je věnován tématu panelových sídlišť – na těch také bude festival tento rok probíhat. Cílem letošního ročníku je rozšířit dopad aktivit i mimo festivalové dny: ještě před začátkem festivalu proběhne nohejbalový turnaj, bleší trh, vznikne značený procházkový okruh po zajímavých místech sídliště a noviny složené z příběhů místních obyvatel. Cílem těchto aktivit je vytvořit navázat spolupráci s obyvateli ještě před zahájením festivalu a moci tak lépe vyjít vstříc jejich očekáváním.

SPOLU V SRBECH

Vladislav Kos

Projekt představuje setkání rodáků a přátel obce Srby, které umožní i mezigenerační kontakty, dále potom setkávání obyvatel i sousedních obcí. Rodákům nabídne publikaci o Srbech, návštěvu školy, kam chodili jako děti, návštěvu rodných chalup a kontakty s lidmi, kteří jejich bývalé domy obývají v současnosti. Projekt si klade za cíl vzbudit zájem a protáhnout ho i do dalších plánovaných akcí. Mezi další plánované akce patří naučná stezka procházející obcí Srby a okolím, věnovaná místnímu archeologickému nalezišti nebo pořádání besed v místním klubu na téma, které bude občany zajímat, např. foto a videa z cest, počítá se také s obnovou Sokola Srby. Projekt má za cíl lidi v obci aktivovat, aby projevovali větší zájem o dění v obci a také se ho aktivně účastnili.

Společně nově v Hostějově

Slovácko sa učí, z.s.

Spolek Slovácko sa učí, z.s. chce s pomocí rodičovské veřejnosti spojené se Svobodnou slováckou školou, která bude působit od září 2018 v obci Hostějov, se zapojením dobrovolníků z řad obce, jejích představitelů a aktivních občanů obce vybudovat zázemí pro společné setkávání a společné aktivity, při kterých se budou setkávat všechny generace občanů, a to z řad starousedlíků a rodičů s dětmi, které budou do obce pravidelně dojíždět do komunitní svobodné školy.

Tímto způsobem bychom rádi sblížili a posílili vztahy v již fungující komunitě a zároveň umožnili její rozšíření o nově příchozími členy komunity, neboť obec je poměrně nízce obydlená a vnímáme jako důležité utváření dlouhodobých vzájemných pevných vazeb. Z projektových peněz chceme zakoupit materiál na zbudování zastřešeného altánku pro společné setkávání a vybavit dílničku, ve které by mohli předávat své zkušenosti zejména starší obyvatelé obce další generaci i nově příchozích členů komunity a učit je základům rukodělných prací.

Královská zahrada

Asociace jihočeských rodin z.s.

Naše nezisková organizace buduje po jižních Čechách dětské skupiny- Královské školky. Ve Strakonicích jsme si od města Strakonice pronajali prostory, ke kterým jsou k dispozici také nevyužitá a zanedbaná zahrada. Napadlo nás, že bychom mohli zahradu oživit, pozvat do ní sousedy z domů v okolí, vytvořit zde komunitní zahradu, kde společně budeme pěstovat a sklízet úrodu, pořádat zahradní slavnosti, divadelní představení apod.

Propojíme tím děti z naší zahrady s dospěláky, kteří by se s nim i těžko někde potkali, se seniory, kteří již na pískoviště nechodí a tím vytvoříme nová přátelství a pro někoho možná i smysl života.

Rozmarné Břve

Hostivice město, z.s.

Spolek Hostivice město uklidil formou sousedské brigády (se souhlasem majitelů pozemků a součinností technických služeb města Hostivice) břeh rybníka v městské části Hostivice – Břve. Jedná se o areál prvorepublikové plovárny, kam se sjížděla polovina Prahy ještě v 80.letech 20 století. Pak chátral. Spolek Hostivice město chce oživit toto místo k procházkám, trávení volného času na dece, pikniku, na lodičce. Do budoucna by zde spolek rád vybudoval molo, posezení, rozhlednu, prvky lanového centra apod. Prostor lesoparku by sloužil občanům všeho věku k trávení volného času. V případě úspěchu akce by spolek opakoval festival každý rok.

Oživlá zahrada

Památník Hartmanice

Spolek Památník Hartmanice chce ve svém projektu zrealizovat rekultivaci zanedbané zahrady náležící k synagoze, která není dosud využívána. Měla by se stát místem setkávání, ale i společné údržby. Plánovány jsou zde bylinkové proutěné záhony, trvalkové záhony, bude zde relaxační místo v proutěném domečku, kamenné stoly s lavicemi. Záhony budou vytvořeny z odkopků rostlin z hartmanických zahrádek. Místní mohou dále přispět svými nápady, zkušenostmi s pěstováním rostlin v horském prostředí, aktivně se zapojit a v budoucnu zahradu využívat. Tím celá komunita získá prostor blízko náměstí, který zde dosud chybí. Na zahradě mohou v budoucnu probíhat přednášky, může ji využívat škola, Skautské středisko, Domov pro seniory.

Knihovna jako komunitní centrum.

Los Vesinos, z.s.

Spolek Los Vesinos chce zatraktivnit a oživit stávající prostor knihovny v Chomoutově, v budově tzv. Hasičárny. Využije k tomu přenos úspěšných metodik z Městské knihovny, stávající spolupráci s místními organizacemi a experty z regionu a konečně osloví k přípravě a realizací aktivit především místní komunitu.

Cíl projektu bude naplněn pomocí tří projektových aktivit: vylepšením Kn ihovny v moderním stylu švédských knihoven za pomocí místních občanů a zdrojů, komunitními akcemi s pomocí místních dobrovolníků a expertů z regionu a vydáním publikace o historii Chomoutova.

Díky zatraktivnění Knihovny vznik ne v komunitě nový kreativní prostor k setkávání a trávení volného času. Díky sérii komunitních akcí pak získají místní obyvatelé lepší vztah k místu, kde žijí a větší zájem o svou komunitu a zažijí, jaké to je, mít svou aktivní roli v ní. Vydáním historického almanachu dojde k významnému posílení identity a náležitosti k místu pro zdejší komunitu.

Koloběh života aneb síla vzájemné pomoci

Radka Nepustilová

Silvie Serbousková, Radka Nepustilová a Pavel Novák chtějí s dalšími lidmi z Jablonného nad Orlicí vybudovat komunitu lidí, kteří se budou více setkávat, zajímat se o akutní potřeby svého okolí a budou aktivně pomáhat s realizací aktivit kolem zakládaného nadačního fondu Koloběh života s cílem zajistit finanční prostředky a reálnou fyzickou pomoc lidem z téhož města a okolních obcí, kteří se ne svým přičiněním dostanou do nenadálé tíživé zdravotní nebo finanční životní situace, kterou potřebují rychle řešit (např. požár domu, úmrtí živitele rodiny, atd.). V takových situacích by měli být připraveni hlavně sousedé a spoluobčané v místě pomoci. V rámci projektu chtějí aktivizovat budování komunity a začít šířit povědomí o chystaných aktivitách a o možnosti zapojení do vzájemné sousedské pomoci.

Babeta ožívá

P.R.O.,z.s.,podpora rozvoje osobnosti

Spolek P.R.O.,z.s., podpora rozvoje osobnosti působí v Potštejně, kde se zaměřuje na aktivity, které podporují obyvatele v aktivním trávení volného času. Obec Potštejn mu umožňuje užívání budovy zvané Babeta a jeho okolí. Spolek by rád uspořádal několik akcí k propojení různých věkových skupin žijících v Potštejně. K tomu je potřeba zlepšit prostory Babety, aby mohla poskytnout dostatečné zázemí pro dané aktivity. Jedna z akcí bude věnována historii Babety a její využívání v současnosti ve spolupráci s místními pamětníky, kronikářem obce. Budou osloveni i ostatní obyvatelé Potštejna, aby mohli prezentovat svoji činnost. Další akce bude zaměřena na setkání spolků, zájmových skupin a obyvatel Potštejna. Dojde tak k provázání širokého okruhu obyvatel s různými zájmy. Otevřou se prostory Babety, které se mnoho let využívají spíše náhodně i dalším skupinám, a to i neorganizovaným.

Kulturní centrum Falcon

Martin Opatrný

Skupina aktivních lidí, složená ze všech možných vrstev klatovské společnosti v současné době chystá kulturní centrum, které v Klatovech nemá obdoby!

Jejich snahy se dají sepsat do 5 jednoduchých bodů:

Chtějí v Klatovech více pravidelných kvalitních akcí.

Chtějí, aby každý kdo má chuť se mohl v centru seberealizovat.

Chtějí minulostí nezatížený prostor, který bude propojovat generace.

Chtějí férové místo, které bude svým fungováním na Klatovsku dále pomáhat.

A rozhodně tím vším chtějí bavit sebe a své okolí!

Jak toho chtějí docílit?

V současnosti tvoří zatím nezapsaný spolek desítky lidí. Každý něco umí a může odborně pomoci. Nikdo si nebere za fyzickou práci ani korunu – všichni na projektu pracují bez nároku na honorář. Svou činností chtějí pravidelně přispívat k realizaci nejrůznějších koncertů, přednášek, workshopů, divadelních představení nebo diskusním a filmovým blokům.