Amfiteátr jako místo setkávání. Nápad, který spojil obyvatele Josefova na Sokolovsku

Obec Josefov nemá klasickou náves, a proto pořádají místní lidé společenské akce v centru obce v prostoru u hasičské zbrojnice se zvoničkou. Když přijdete na místo, zaujmou vás kovové konstrukce, ze kterých vznikají po zakrytí plachtou velké stany. Směrem od silnice dál se rozšiřuje volný prostor louky až k lesu. Bývalo tu jen dětské hřiště a náčiní pro venkovní sportovní aktivity, ale brzy tu bude stát nová budova komunitního centra. Během posledního roku si tu také obyvatelé Josefova v rámci programu Místo, kde žijeme společně naplánovali řadu úprav včetně přírodního amfiteátru. A hlavně si místo k setkávání skutečně vybudovali.

Rovná silnice bez chodníků rozděluje obec Josefov na dvě části. Podobně byli rozděleni místní lidé, kteří stranili buď současnému, nebo minulému vedení obce. Chybějící prostor k setkávání, mírně zanedbaný střed obce a překážky v komunikaci mezi místními lidmi – to byly hlavní důvody výběru západočeského Josefova mezi 8 podpořených obcí 11. ročníku programu Místo, kde žijeme.

Projektový tým, složený ze zástupců vedení obce, místních spolků, ale i neorganizovaných aktivních lidí dostal od Nadace Via k dispozici zkušenou konzultantku a její mladší kolegyni. Obě pomáhaly místním už od začátku s přípravou a organizací plánovacích setkání.

Během prvního setkání se měli jeho účastníci shodnout se na funkčním využití veřejného prostranství. Lidé často opakovali, že v obci chybí místo, kde by mohli společně posedět. V tu chvíli se ukázalo, že zásadní vliv na podobu prostoru bude mít budova nového komunitního centra, jejíž stavba se připravuje na příští rok.  Pro navržení úprav veřejného prostranství z programu Místo, kde žijeme si obec vybrala Ateliér zahradní a krajinářské architektury Mariánské lázně. A právě výběr architekta se ukázal být jedním z klíčových rozhodnutí.

Na druhém plánovacím setkání už lidé vybírali konkrétní prvky pro veřejné prostranství. Ukázalo se, že zapojení budovy komunitního centra bude možné uspokojivě vyřešit a dokonce vznikne v jeho zadní části krytá terasa pro posezení při venkovních akcích. Lidé diskutovali o umístění altánu, ohniště a o provizorním zastřešení připomínajícím cirkusové šapitó, které by nahradilo stávající stanovou konstrukci. Pan architekt ale představil také nápad na vybudování přírodního amfiteátru, který by zajistil jak posezení, tak možnost konání venkovních představení. Účastníci setkání se pro nápad nadchli a shodli se na společném vybudování tohoto netradičního prvku.

Plánovacích setkání se zúčastnili jak příznivci, tak odpůrci současného vedení obce. A stejně tomu bylo i během brigád, které se uskutečnily během září tohoto roku. Právě společná účast lidí, kteří spolu obvykle moc nemluví, je největším úspěchem josefovského projektu. Úplné překonání konfliktů mezi místními lidmi není v možnostech projektu, který trvá 1,5 roku. Dobrá atmosféra na brigádách i na slavnostním otevření prostranství, ale také fakt, že se podařilo vybudovat amfiteátr a další parkové úpravy, nicméně dávají naději, že společná práce místních lidí měla pozitivní vliv na vztahy v obci.

Projektový tým si také vyzkoušel různé formy získávání dalších zdrojů – fundraisingu. Během společenských akcí vybírali od místních lidí další dobrovolné příspěvky na obnovu prostranství, obec zřídila transparentní účet. Josefov se stal také první podpořenou obcí, která si vyzkoušela získávání dalších příspěvků prostřednictvím portálu Darujme.cz.

Podívejte se na pár fotografií, které dokreslují průběh projektu. „Moc rádi jsme byli s josefovskými u toho“, říká autor tohoto blogu, kterého najdete na poslední fotce a poznáte ho podle toho, že nemá zelené tričko.

„Místo, kde žijeme“ je program zaměřený na obnovu zanedbaných nebo nevyužívaných veřejných prostranství, a to za aktivní účastí místních obyvatel. Účast v programu má za cíl nastartovat rozvoj místního komunitního života. Od spuštění programu v roce 2001 bylo podpořeno již 66 projektů. Děkujeme společnosti Hornbach za dlouhodobou podporu tohoto programu.