Kostel ve Vrbici postupně ožívá a stává se místem k setkávání

Malá ves Vrbice leží na západní periferii Středočeského kraje, kde v minulosti převládalo německé obyvatelstvo a kde je dodnes možné pozorovat melancholické stopy zaniklého světa i pokusy o nové začátky. Přímo ve Vrbici se jeden nový začátek zatím velmi daří. Členové místního spolku si pronajali odsvěcený kostel Povýšení sv. Kříže a postupně jej mění v místo, kde se mohou scházet při různých příležitostech během roku, posedět, sníst co kdo přinese a probrat, co je nového. Kostel při tom velmi citlivě opravují.

Víte, co je to „Utopená bába“? Soutěž o nejlepší bábovku a nejlepšího utopence v rámci jedné z oblíbených akcí, která se koná na začátku prázdnin ve Vrbici. Během roku tu spolek Zachraňme Vrbici pořádá ještě například pálení čarodějnic, na podzim pak třeba posvícení nebo svatomartinské setkání. Řada akcí probíhá přímo v kostele Povýšení sv. Kříže, který slouží místním jako zázemí.

Když si spolek odsvěcený kostel pronajímal, byl v mnohem horším stavu než nyní. A hlavně dovnitř foukalo, takže v zimě byl kostel jako místo k setkávání nepoužitelný. Dva chalupáři se členům spolku nabídli, že opraví původní okna sakristie. Okna pro historický objekt ale nejsou levnou záležitostí, a tak členové spolku nabídli místním lidem zbývajících 11 replik k adopci. Nápad se ujal a brzy měla všechna okna svého majitele, přispěli skoro všichni – chalupáři, členové spolku i obyvatelé obce. A do kostela už nefouká.

Spolek Zachraňme Vrbici získal v rámci programu Živá komunita grant ve výši 80 000 Kč na podporu druhé etapy obnovy kostela. Ta zahrnovala mimo jiné opravu střechy sakristie, ale také pořízení stolů a osvětlení pro kulturní akce. Na kůru kostela je umístěna stálá výstava historických fotografií a dokumentů o historii Vrbice.

Samotné akce, které se v kostele a jeho okolí konají, si připravují a financují místní ze svého. I když, slovo financovat možná není úplně na místě. Každý zkrátka přispěje tím, čím může – někdo přinese chlebíčky, druhý upeče bábovku, třetí zajistí tekuté občerstvení. Aktuálně se místním podařilo získat třeba plynovou lampu, jejíž teplo zajistí, že se akce v kostele budou moci konat i v zimním období.

Aktivním členům spolku se již v minulosti podařilo například vyčištění rybníka na návsi a studny nebo oprava kapličky sv. Panny Marie, na kterou přispěla největším dílem obec Hořovičky, pod níž Vrbice patří. Brigád se účastní nejen místní obyvatelé a chalupáři, ale také třeba hasiči z nedalekého Kolešova, kteří často a rádi přiloží ruku k dílu.

Díky grantu Nadace Via můžeme pokračovat v oživování kostela, který funguje pro místní lidi jako prostor k setkávání. Během roku tu pořádáme řadu akcí a snažíme se tak mimo jiné navázat na spolkovou činnost, která tu probíhala v minulosti. Důležité je, že díky úpravám kostela mají místní lidé příležitost se potkat, ale také přispět svým dílem k záchraně památky, ke které si tím vytvářejí silnější vztah,“ říká Hana Gottfriedová ze spolku Zachraňme Vrbici. Vystudovaná architektka, která se touto profesí i živí, má ve Vrbici ještě řadu dalších plánů nebo spíše snů. Na ty přijde čas případně až někdy v budoucnu. Snaha místního spolku o rozhýbání sousedského života ale již nyní přináší dobré výsledky.