Myslí na seniory, nemocné děti, zvířata v nouzi, ale i deštné pralesy. Seznamte se s našimi novými Dobro-druhy

Další ročník Dobro-druhů už zná své mladé filantropy. Nejmladším je deset, těm nejstarším osmnáct. Celkem je jich přes sto padesát a přihlášky do Nadace Via i tentokrát přicházely ze všech koutů České republiky.

Všechny týmy přijely i se svými patrony na úvodní setkání, které se konalo 23. a 24. listopadu v pražské Pracovně. Na něm si vzájemně představily svoje projekty, dozvěděly se cenné rady k fundraisování nebo propagaci a řada z nich také nadšeně objevovala Prahu.

Úvodní setkání již podruhé proběhlo v prostorech Pracovny, které opět děkujeme za skvělou spolupráci.

A o čem tedy noví Dobro-druzi jsou? Stejně jako ty předchozí je spojuje chuť uspořádat benefiční akci pro dobrou věc. Často jde o školní kolektivy nebo skupiny přátel, které při pořádání benefic čerpají ze svých rozličných talentů – někteří uspořádají koncert, další upečou cukroví, jiní zorganizují prodejní vernisáž uměleckých děl. Cíle pomoci jsou různé, ale přesto je možné je shrnout do několika hlavních oblastí – pomoc handicapovaným dětem, seniorům, zvířatům v nouzi a životnímu prostředí.

Všechny projekty jsme podpořili vstupní částkou 5 000 korun na jejich realizaci a výtěžky z jejich benefičních akcí zdvojnásobíme až do výše 20 000 korun. Ty nejúspěšnější projekty, kterým se podaří vybrat více než 30 000 korun, odměníme navíc bonusem. Získané prostředky poputují přímo vybraným organizacím nebo lidem, které si týmy samy zvolily jako cíl své pomoci.

Všech patnáct týmů si navzájem představilo své projekty.

Pojďme si jednotlivé týmy představit!

Klub JINAK – Pro radost Markovi

Kristýna, Alice, Simona, Adriana. Nadšené holky, teenagerky, které se svojí patronkou organizují již svoji druhou benefiční akci. Jak holky říkají, chtějí dělat věci jinak – pro druhé. Tentokrát podpoří devítiletého Marka, kterému byla letos diagnostikována rakovina kostí a upoutala ho na lůžko. Uspořádají pro něj hned dva benefiční koncerty, jejichž výtěžek bude věnován na léky, které pomáhají regeneraci z chemoterapie a nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou. A nejen to! Chtějí dát Markovi najevo, že na svou nemoc není sám a pomocí techniky mu umožnit všechny koncerty vidět.

 

Green life – benefice

Je jim mezi dvanácti a čtrnácti lety a už v minulosti uspořádali několik benefičních jarmarků s cílem přispět na ochranu životního prostředí. A protože jim není lhostejný osud deštných pralesů, rozhodli se podpořit Spolek Prales dětem a uspořádat pro něj předvánoční benefiční jarmark, kde by rádi vybrali alespoň 15 tisíc korun. Partu těchto osmi přátel a zároveň spolužáků ze ScioŠkoly Olomouc spojuje, jak sami říkají, jejich bláznivý pohled na svět. Kéž bychom měli na světě víc takových bláznů!

 

Tylovka pomáhá

Pro členy žákovského parlamentu Základní školy J. K. Tyla v Písku není dobro-družná činnost ničím novým. Podílejí se na celé řadě školních akcí a jejich aktivity často směřují na pomoc jiným dětem. Tentokrát se rozhodli pomoci zlepšit životní podmínky dětem z nedalekého dětského domova. Uspořádají pro ně několik benefičních akcí – zábavný běh, bazárek, malování na obličej, a na všechny je taky pozvou. Z výtěžku chtějí přispět dětem z dětského domova na pořízení sportovního vybavení, případně i na dětský tábor.

 

Railtale hospicu Domov

Čtyři sedmnáctileté spolužačky spojilo nejen přátelství, ale i láska k hudbě a chuť pomáhat. Daly dohromady své talenty a nástroje a v roce 2017 založily kapelu Railtale. Jak samy říkají, jedna za druhou by dala ruku do ohně. Pokusit se pomoci někomu, kdo to potřebuje, skrze činnost, kterou samy milují, považují za krásné. Proto se rozhodly věnovat vstupné ze čtyř svých koncertů hospicu Domov Plzeň, který se věnuje péči o terminálně nemocné v klidu jejich domova, a aktuálně bojuje s nedostatkem finančních prostředků na svůj provoz.

 

Odpoledne pro Světlušku na ZŠ Lesní Liberec

Školní parlament ZŠ Lesní Liberec se rozhodl navázat na svou předchozí zkušenost a zorganizovat benefiční akci pro Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá zrakově postiženým a nevidomým lidem. Do akce zapojí muzikanty – současné i bývalé žáky své školy, školní taneční kroužek i partnera Světlušku na zapůjčení pomůcek pro osvětu, aby si lidé mohli přímo na akci zkusit alespoň na chvíli některé aktivity v kůži nevidomých a naučili se k nim správně přistupovat.

 

Majáles 2019

Na střední odborné škole v Luhačovicích plánují studenti uspořádat charitativní Majáles, který by byl nejenom kulturním zážitkem, ale zároveň by byl příležitostí, jak propojit různé generace a ještě přispěl na dobrou věc. S vlastním programem vystoupí na akci jak žáci různých tříd, tak i místní Spolek aktivních seniorů. Výtěžek z akce použijí žáci na nákup invalidního vozíku pro imobilní uživatele Domova pro seniory Luhačovice.

 

Každý má právo být šťastný

„Dveře jsou každému z nás otevřené“. Tak vznikl název studentské skupiny DOORS při Obchodní akademii Neveklov, která si klade za cíl vytvářet mezigenerační mosty a pomáhat lidem. Skupinu přátel v rozmezí 16 – 18 let baví realizovat akce, které vrací lidem úsměv na tvář. Jak sami říkají, jejich škola je svým objemem malá, ale srdce má velké. Tentokrát studenti svoji energii zaměří na pořádání série benefičních akcí, jejichž výtěžek věnují organizaci UNICEF na jejich rozvojové projekty. Pro tuto oblast se rozhodli proto, že pomoc lidem ze vzdálenějších míst může být někdy vnímána jako méně samozřejmá.

 

Charitativní pečení

Studentky a studenti 4. ročníku šestiletého Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové rádi pečou a mají radost, když jejich dobroty pomáhají. Plánují proto ve škole uspořádat charitativní prodej, který bude mít navíc i ekologický rozměr – chtějí upozornit na nadměrnou spotřebu plastů a ničení pralesů v důsledku produkce palmového oleje. Vybrané peníze poputují na konto nadace Dobrý Anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se vyskytlo vážné onemocnění.

 

Pomáhají, TEĎ ale potřebují pomoc. Aneb Zachraňme záchrannou stanici

Je jich šest. Jsou tvrdohlavé, rády posouvají své hranice a hrají loutkové divadlo. Mimo to je ale taky spojuje chuť pomáhat a vášeň pro zvířata. Díky příhodě s opuštěným ptáčetem se studentky z náchodského gymnázia seznámily se Záchrannou stanicí pro handicapované živočichy v Jaroměři, která právě sama bojuje „o přežití“ pro nedostatek finančních prostředků. A tak vznikl nápad na podporu místa, kde podle dívek slova jako soucit, píle, výdrž a nezištnost ještě neztratila svůj význam. Za pomoci ostatních ze školy uspořádají benefiční prodej vlastnoručně vyrobeného cukroví.

 

Děti pro děti aneb i my chceme pomáhat

Čtrnáctiletá Bára a Nicolas a jedenáctiletá Theodora – to jsou tři spolužáci z mostecké montessori školy AMA SCHOOL , kteří s pomocí své třídy a patronky uspořádají sérii benefičních akcí, jejichž výtěžek poputuje na zřízení dětského hřiště na zahradě Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni. Žáci plánují uspořádat divadelní představení, dražbu výtvarných děl i prodejní výstavu.  Jak sami říkají, není jim jedno, že některé děti se potýkají se situacemi, které jsou pro ně samozřejmé. Proto plánují uspořádat také sbírku oblečení a hraček a děti na své akce pozvat.

 

Nekupujte, adoptujte!

Většině z nich je jedenáct a není jim lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Když se dozvěděli o existenci místního spolku Zastavme utrpení, které se věnuje týraným a handicapovaným psům a kočkám, byl pro ně jasnou volbou. Celou základní školu Svatoplukova v Olomouci plánují zapojit do tvorby obrazů, placek a pohlednic, které poslouží pro benefiční prodejní vernisáž. Výtěžek by studenti rádi použili na dovybavení útulku, zkvalitnění jeho zázemí a krmivo pro zvířata.

 

Benefiční koncert Gymplbands

Členové školního parlamentu Slezského gymnázia v Opavě jdou do všeho po hlavě, rádi pomáhají ostatním a organizují akce pro své spolužáky. Každoročně také pořádají koncert školních kapel Gymplbands a spolupracují s místní speciální MŠ Eliškou zaměřenou na práci s dětmi s handicapem. Rozhodli se proto obě věci spojit, sehnat další lokální partnery a výtěžek z jubilejního koncertu věnovat na nákup speciálního kočárku pro malou holčičku trpící DMO kvadruparézou.

 

Vločka pro „Přátele z lásky“

Nejmladším je deset, nejstarším čtrnáct. Žákovský parlament ZŠ Slavičín – Vlára je aktivní, tvůrčí a má chuť pomáhat ve svém městě. Svoji energii se žáci a jejich učitelé rozhodli vložit do předvánočního benefičního koncertu, se kterým osloví širokou veřejnost. Výtěžek z akce bude použit na financování rekondičního pobytu handicapovaných dětí pořádaného sdružením Přátelé z lásky ze Slavičína. Podobné pobyty pomáhají vytrhnout děti i jejich rodiny z každodenního stereotypu a umožňují výměnu zkušeností mezi rodiči handicapovaných dětí.

 

Pomáháme bezbranným

Je jich deset, zajímají se o svět kolem sebe a rádi by přispěli k jeho zlepšení. Skupina nadšených dětí z různých tříd ScioŠkoly na Praze 6 se spolu se svými patronkami poprvé pustila do organizace série benefičních akcí, které mají za cíl nejenom získat peníze pro dobrou věc, ale i propojovat komunitu okolo školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného na akce bude věnován na údržbu a chod severočeského útulku Azyl pes Krásný Les.

 

Hrou pro dobrou věc

Také žáky 8. třídy Základní školy v Přerově spojuje nejenom kamarádství, ale i chuť dělat svět lepší. Rádi si hrají a zároveň pomáhají. I proto se rozhodli uspořádat herní benefiční odpoledne, do kterého plánují zapojit široké okolí – učitele, rodiče, sourozence, další sponzory.  Kromě organizace her proběhne v rámci odpoledne také bazárek a prodej domácích dortů, koláčů a dalšího občerstvení.  Výtěžek bude věnován na hipoterapii, ozdravný pobyt a léčbu pro nemocnou holčičku ze sousedství.

 


Cílem programu Dobro-druzi je ukázat dětem a mladým lidem, že pomáhat může kdokoliv bez ohledu na věk. Stačí mít chuť věnovat svůj čas a energii pomoci druhým a poslat ve správný čas svou přihlášku. Od Nadace Via získávají týmy možnost účasti na úvodním vzdělávacím setkání, metodickou podporu, finanční příspěvek na pořádání akcí a znásobení vybrané částky. Za 5 let Dobro-druhů (předtím „Pomáhej“) se do projektu zapojilo přes 1 000 mladých filantropů ve věku 6 až 26 let, kteří se rozhodli změnit své okolí k lepšímu.

Jak si vedou letošní Dobro-druzi, můžete sledovat na našem Facebooku.

Líbí se Vám program Dobro-druzi a chtěli byste jej finančně podpořit? Ozvěte se nám na email: kristina.papouskova@nadacevia.cz nebo darujte zde.

 

Děkujeme všem našim dárcům a partnerům, bez kterých by se další kolo Dobro-druhů neuskutečnilo!