Živá komunita: finální pětice v rodině podpořených komunitních projektů roku 2018

Do pěti míst v České republice putuje předčasný vánoční dárek – podpora z programu Živá komunita. Budeme spolu sázet ovocné stromy a jejich plody pak společně zpracovávat, pátrat po zdrojích vody i „adoptovat“ seniory.


umístění 5 nově podpořených projektůPodpořená místa

Cesta padlých třemošnických hrdinů v 1.světové válce

Střemcha 2018, z.s.
Třemošnice, Středočeský kraj

V rámci posílení mezilidských vztahů v Třemošnici se spolek Střemcha 2018 rozhodl vybudovat naučnou stezku k Pomníku padlých v 1. světové válce, která bude lemována ovocnou alejí, kde si každá chalupa (rodina) v Třemošnici vysadí strom. Každý strom bude označen cedulkou, aby bylo zřejmé, která rodina daný strom zasadila jako odkaz pro budoucí generace. Půjde o ovocné stromy (jabloně, švestky, třešně) včetně zapomenutých odrůd ze zahrad našich babiček (třeba morušovník, kdouloň, mišpule nebo oskeruše).

Vysazením ovocných stromů vznikne příležitost pravidelně se sejít nejen u společného sběru plodů a jeho následného zpracování (společné moštování, zakládání ovocných kvasů, výroba kompotů atd.), ale i při následné péči o stromy (zalévání a zastřihávání, atp.). Kromě posílení místní komunity bude projekt poukazovat na příběhy obce a občanů Třemošnice z historie 1. světové války a první republiky. Vybudováním stezky vznikne příjemné místo k trávení volného času všech obyvatel Třemošnice od dětí až po seniory, kteří spolu budou moci posedět na lavičce u starých topolů uprostřed stezky.


Cesta strmilovské vody

Jaroslava Sedláková
Strmilov, Jihočeský kraj
facebook

Ve Strmilově chtějí vytahovat sousedy z jejich „chýší“ do veřejného prostoru a rozvíjet komunitní život. Hlavním tmelícím prvkem, kolem kterého se propojí obyvatelé obce, bude voda a pátrání po místech, kde voda je nebo by měla být. Členka týmu a místní knihovnice v jedné osobě zapátrala po tom, čí jsou veřejné studně a kdo se o ně stará – celkem jich je po obci asi patnáct.

Kromě budování dobrých sousedských vztahů skupince místních leží na srdci, že lidé s vodou plýtvají a neváží si jí. Chtějí vypátrat „vodní místa“ v obci, zmapovat je a pomocí brigád sousedů bydlících kolem studní upravit některá z nich jako místa setkávání, odpočinku a poučení. Dobrovolníci kolem místní knihovny chtějí naučit lidi, kde a jak se mohou osvěžit ve veřejném prostoru a to nejen vodou, ale i pohledem na okolní zeleň, sochu ze dřeva nebo panel se zajímavostmi o vodě. Nejvíce osvěžující však bude, když se u studní budou setkávat lidé ze stejné ulice a popovídají si třeba o počasí.


Rozšíření aktivit komunitního centra Domeček

DOMUS VITAE, z.ú.
Praha 7 (Stromovka)
www.domusvitae.cz
facebook

Organizace Domus Vitae z.ú. sídlící ve Stromovce, která se dosud zaměřovala na práci se seniory, se rozhodla rozšířit pole své působnosti a za pomoci místních spolků a dobrovolníků oslovit všechny členy komunity. V rámci svého programu má v plánu propojit všechny obyvatele přilehlých lokalit a vytvářet takový program, který stmelí okolní obyvatele, zapojí je do jednotlivých aktivit a umožní jim trávit čas smysluplně.

Postupem času v organizaci zjistili, že se k nim stále vracejí lidé velmi rozdílných věkových i sociálních skupin, kteří si mají navzájem co nabídnout, a tyto lidi chce Domeček ve Stromovce propojit pomocí společných aktivit. Díky některým akcím, které byly zaměřeny právě spíše komunitně nežli na určité skupiny, se ukázalo, že tohle je směr, kterým stojí za to jít – aby se lidé zapojili do dění, sami přicházeli s nápady a také se o jednotlivé akce starali. Všichni jsou pak mnohem spokojenější a jsou potřební, což je v dnešní době pocit, který chybí skoro každému.


Na naší zahrádce

Jana Grohmannová
Slatinice na Hané, Olomoucký kraj

Skupina lidí okolo Jany Grohmannové chce více zapojit spoluobyvatele do sousedského života, motivovat je k větší účasti na již započatých aktivitách a ty postupně rozšiřovat podle zájmu a aktivního zapojení obyvatel Slatinic. Realizační tým tvoří několik aktivních jedinců, kteří již nyní připravují různorodý program (přednášky, výstavy, promítání, noc kostelů, čajírnu a kafírnu, hodovou kavárnu atp.) a dalších přátel a občanů, kteří se těchto aktivit zúčastňují a zapojují se do nich.

S projektem pomohou i lidé z řad farníků, kterým nebylo lhostejné chátrání a nevyužití místní fary, a tak oslovili s myšlenkou jejího využití místního pana faráře, který byl konání pozitivně nakloněn a činnost týmu podpořil. Díky tomu na faře mohli zařídit jednu místnost jako kafírnu a čajovnu, která nyní úspěšně funguje jako místo k setkávání místních obyvatel. Je to neziskový projekt, který funguje na bázi dobrovolnictví. To, že se podařilo kafírnu a čajovnu zprovoznit a lidi o setkávání mají zájem, je namotivovalo, aby v této činnosti pokračovali a vybudovali něco dalšího – bylinkovou relaxační zahrádku. Vytvořili tak venkovní otevřený prostor pro sousedská setkávání a další činnosti.


Adoptuj si svého seniora, Černošice

Jana Zelinková
Černošice, Praha – západ, Středočeský kraj

Dne 18. 9. 2018 odvysílala Česká televize dokument poukazující na společensky významný fenomén dobrovolnické pomoci seniorům, kteří se ocitli v izolaci a osamělosti. Nemusí jít nutně o opuštěné seniory, osaměle se může cítit i ten, který žije s rodinou, která je pracovně vytížena. Za projektem „Adoptuj si svého seniora“ stojí koordinátorka z Maltézské pomoci, o.p.s. paní Dita Rudolfová. Projekt byl dosud realizován převážně v Praze,  ale jeho rozšíření i do Černošic je na místě, neboť i zde žijí senioři, kteří jsou často vlivem nemocí či stáří izolováni od aktivní společnosti.

Projekt je unikátní tím, že propojuje různé generace. Není to nutné spojení senior – mladý člověk, může jít i o kontakt mezi seniorem a mladším seniorem. Pár – senior a dobrovolník spolu pravidelně jednou týdně tráví dvě hodiny volného času. Nejedná se o fyzickou práci, ale o sociální kontakt (nejčastěji povídání, nebo procházku, či krátký výlet). Černošice jsou městem na okraji Prahy, které trpí tím, že za kulturou a vyžitím se jezdí do Prahy. Tento projekt je cestou, jak vrátit do Černošic zpět život.