Živá komunita

Živá komunita
Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti.

VIDEO: Projekt Moje město, moje místo se snaží najít potenciál městských čtvrtí Mostu, probudit v jeho obyvatelích zájem o místo jejich domova a posílit identifikaci obyvatel s městem jako takovým. Pozitivními příklady se snaží motivovat obyvatele k vlastní aktivitě.

O CO JDE V ŽIVÉ KOMUNITĚ
Skupiny aktivních lidí v českých obcích a městech tvoří základ stabilní svobodné společnosti. Chceme je proto podporovat v jejich nápadech, jak zlepšit své okolí, a tím zároveň i sousedské vztahy. Budováním místních komunit přispějeme k tomu, aby se česká společnost ve větší míře podílela na věcech veřejných, lépe odolávala otřesům a v případě ohrožení demokracie byla schopná svobodu uchránit.
 • Zapojujeme lidi do veřejného života a podporujeme je v tom, aby sami řešili problémy ve svém okolí.
 • Podporujeme lokální dárcovství a to, aby komunity byly soběstačné a pokračovaly ve zlepšování svého okolí i bez nás.
 • Chceme, aby si lidé vytvářeli vztah k místu, kde žijí.
 • Pomáháme zvyšovat důvěru mezi sousedy, zlepšovat mezilidské vztahy a zapojovat do spolupráce lidi všech vrstev společnosti.
 • České obce a města a podporujeme v tom, aby nabízely prostor pro společná setkávání místních.
KOMU JE PROGRAM URČENÝ
 • skupinám minimálně tří aktivních lidí
 • menším neziskovkám založeným na dobrovolnické práci
CO NABÍZÍME
 • grant 20 000 až 80 000 Kč
 • matching dárcovské kampaně až do výše 20 000 Kč
 • podporu zkušeného mentora
 • fundraisingové a jiné konzultace
 • průběžné vzdělávání a prostor pro sdílení s těmi, kteří dělají podobné věci
S ČÍM RÁDI POMŮŽEME
Chceme stát u zrodu širokého spektra aktivit v sousedských komunitách. Podporujeme pozitivní změnu, vzájemné potkávání, spolupráci lidí a upevňování lidských vztahů prostřednictvím společných zážitků. Jedná se např. o:
 • vytváření míst k sousedským setkávání, komunitní dílny, zahrady a centra
 • nekomerční kulturní akce
 • úpravy zanedbaných míst, společné proměny parků
 • obnovy památek a tradic, mapování místní historie a vzpomínek pamětníků
 • oživení veřejného prostoru, ulic a náměstí, pouliční slavnosti
 • veřejné diskuze, komunitní plánování a hledání vize komunity
 • obnovu krajiny, cest, studánek či výsadbu alejí
 • oživení chátrajících staveb (nikoli ale rekonstrukce) a jiné
Pomůžeme vám uskutečnit vaše nápady a budeme vás podporovat ve využívání místních zdrojů, zapojování sousedů, spolupráci s místními partnery a rozvoji vzájemného dialogu.
ODKAZY
V roce jsme 2017 jsme podpořili 44 projektů (černě),
v roce 2018 celkově 47 projektů (oranžově).

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2018
Střemcha 2018, z.s.: Cesta padlých Třemošnických hrdinů v 1.světové válce (Středočeský kraj)

Každá chalupa vysadí ovocný strom, čímž vzniknepříležitost pravidelně se sejít u společného sběru plodů a zpracování (moštování, zakládání ovocných kvasů, výroba kompotů atd.)

Jaroslava Sedláková: Cesta strmilovské vody (Jihočeský kraj)

Pátrání po „vodních místech“ v obci, jejich mapování a úprava brigádami sousedů bydlících kolem studní jako místa setkávání, odpočinku a poučení.

DOMUS VITAE, z.ú.: Rozšíření aktivit komunitního centra Domeček (Hlavní město Praha)

Zapojování místních do dění, aby sami přicházeli s nápady a také se o plánované akce starali – všichni jsou pak mnohem spokojenější a jsou potřební, což je v dnešní době pocit, který chybí skoro každému.

Jana Grohmannová: Na naší zahrádce (Olomoucký kraj)

Před budovou místní fary vznikne bylinková relaxační zahrádka a tím i venkovní otevřený prostor pro sousedská setkávání a další činnosti.

Jana Zelinková: Adoptuj si svého seniora, Černošice (Středočeský kraj)

Propojování různých generací a to ne nutně spojení senior – mladý člověk, může jít o i kontakt mezi seniorem a mladším seniorem. Pár pak spolu pravidelně tráví čas – povídáním, procházkou, či krátkým výletem.

Marcela Malíková: Projděme se a poznejme se (Jihomoravský kraj)

Vycházkový okruh jako místo pro vzájemné setkávání, jehož součástí bude i alej, do které si lidé vysadí svůj strom rodiny, o který budou chodit pečovat.

OLOMOUCKÁ DÍLNA, z. s.: Sousedská výpomoc Olomouc (Olomoucký kraj)

Pro všechny z Olomouce, kteří se nebojí tvořit, ale doposud neměli prostor ani nářadí.

Hlízovský unikátní spolek: Proměna opuštěné louky v místo setkávání (Středočeský kraj)

Oživení prostoru louky vysazením dvou lip svobody, umístěním kříže, informační tabule a posezením pro odpočinek.

P.A.K.O., Příležitostná Asociace Kulturního Obrození, z.s.: Otoč knihu (Olomoucký kraj)

Vznik sítě knihovniček k vzájemné výměně knih, happeningy na podporu čtenářské gramotnosti, autorská čtení, čtenářské kluby, knižní a řemeslné trhy, workshopy, výstavy a projekce, hudební večery.

Pavel Konečný: Čtvero ročních setkání v obecním sadu (Jihomoravský kraj)

Oživení obecního sadu skrz oslavy Velikonoc, otloukání píšťaliček, instalace ptačích budek, spaní v sadu, pozorování Perseid, soutěže v kosení kosou, poznávání dřevin a hornin s místními odborníky. Na podzim pak přijdou slavnosti jablek spojené s moštováním.

Educante, z.s.: Kyjovský šufánek (Jihomoravský kraj)

Předávání tradičních receptů a postupů přípravy regionálních jídel skrz kurzy vaření a velkou sousedskou gastro akci pro všechny generace.

Přátelé Podkozí, z. s.: Máme rádi Podkozí: impuls pro přátelštější sousedské vztahy (Středočeský kraj)

Přestěhování osadního hřiště na místo, kde jeho provoz nebude rušit okolí a kde vznikne ohniště pro svobodné ohně.

Lukáš Vraný: Sousedská klubovna ožívá (Hlavní město Praha)

První sousedská klubovna v lokalitě Jižního města v Praze čelící dosavadní anonymitě sídlištního života.

Dobrá společnost, zapsaný spolek: Zastávka194 (Vysočina)

Přetvoření památkově chráněného domu přímo na hlavním chotěbořském náměstí v prostor setkávání včetně kavárny.

spolek Zlínský Zvěřinec: Zlínský Zvěřinec (Zlínský kraj)

Tvorba fungující kulturně-sociální platformy, která bude využívána jako centrum pro setkávání, vzdělávání i uměleckou seberealizaci obyvatel zlínského kraje.

Skřivaň z.s.: Člověk v místě, místo v člověku (Středočeský kraj)

Oprava a údržba kostela, aby se tak po většinu roku nepřístupné místo otevřelo pro setkávání.

Lukáš Grochal: Bedřiška společně (Moravskoslezský kraj)

Osada s nálepkou problémové lokality čelí nejistému osudu utužováním sousedských vztahů.

Veronika Jašíková: Setkávání u lisu (Královehradecký kraj)

Grafický lis jako nositel nové dynamiky společné činnosti a kultuře v obci – tvořit se bude nejen v ateliéru, ale i mimo něj!

Petr Musil: Neseď doma, přijď na náves! (Středočeský kraj)

Vybudování venkovního přístřešku na návsi, který by měl sloužit jako místo setkávání sousedské komunity.

Dobro-volně, z.s.: Sousedská zahrada u Domu s chráněnými byty ve Štětí (Ústecký kraj)

Vysázení levandulového pole, zvýšených záhonů a smyslové cesty dát zcela nový ráz místní lokalitě a příležitost k setkávání lidem všech generací.

Richard Štěpánek: Všichni zpět do ulic Jihomoravský kraj)

Vybudování parku, kde se budou konat pravidelné sportovní, kulturní a vzdělávací akce pro lidi všeho věku a skupin, a vytvoří se tak prostor k tomu, aby se občané obce pravidelně setkávali a aktivně se podíleli na dalším rozvoji místa.

Spolek ARTO.TO: Závory se zvedají, dobrý soused je víc než vzdálený přítel (Středočeský kraj)

Bývalý průmyslový Areál Šroubáren nabízí kvalitní zázemí pro komunitní akce: kino, festivaly, dílny atd. Jde o jedinečnou příležitost navázat na rozpadající se průmyslové dědictví města a dát mu nový kulturně společenský a komunitní rozměr, rezonující s potřebami dnešní doby.

Mladiinfo ČR, z. s.: Knihovna věcí v Brně (Jihomoravský kraj)

Brněnská knihovna věcí – prostor určený pro sdílení předmětů mezi členy komunity a pořádání akcí zaměřených na podporu komunitní sounáležitosti.

Sdružení přátel Těšínska, z.s.: Coworkingové centrum Český Těšín (Moravskoslezský kraj)

Coworkingové centrum pro tvořivé a aktivní lidi, kteří potřebují levné a kvalitní zázemí pro své aktivity a činnost. Místo pro všechny: drobné podnikatele, neziskovky, studenty, maminky na mateřské, nezaměstnané, seniory.

Ženský spolek, z. s.: Bydlím o sto šest (Ústecký kraj)

Nastartování změn, které povedou k vzájemnému setkávání a poznávání obyvatel v bezpečném veřejném prostoru.

Miroslava Špačková: Bežerovice – ohnisko pozitivní nákazy (Jihočeský kraj)

Snaha obyvatel udržet svou obec Bežerovice živou, tak aby inspirovala ostatní v okolí a pokračovala ve své historii která sahá až do roku 1411. Místní chtějí být komunitou otevřenou a aktivní. Chtějí, aby si lidé z okolí byli blíž.

Zvěř, z.s.: Zajištění udržitelnosti rozvoje kulturního a komunitního prostoru Karnola (Olomoucký kraj)

Spojování obyvatel Hranic a okolí, jež mají zájem o kulturu, umění a veřejný život pomocí rekonstruované fabriky Karnola.

P.O.D. L.I.P.O.U. z.ú.: Recyklošití a Sousedská dílna (Středočeský kraj)

Příležitost pro rozšíření komunity známých, utužení vztahů při proměně materiálu, který už neslouží svému původnímu účelu na něco jiného, užitečného.

Dívčí hrady dohromady, z.s.: Sousedská setkávání (Hlavní město Praha)

Podpora rozumného rozvoje městské lokality, vytvoření kvalitního a hodnotného veřejného prostoru pro setkávání lidí všech věkových kategorií, vdechnutí parku nový život a zohledňování přírodních materiálů a charakteru místa.

Sudetikus, z. s.: Park žije! (Olomoucký kraj)

Iniciace diskuze mezi občany, vedením města, městskými organizacemi, školami, neziskovými organizacemi a odbornou veřejností o možnostech využití krásného, avšak zanedbaného parku, v němž přes 20 let chátrá objekt letního divadla.

Pavlína Svobodová: Jinčí čin (Královehradecký kraj)

Třetí ročník festivalu s tématem panelových sídlišť, na kterých také bude festival probíhat. Součástí je nohejbalový turnaj, bleší trh, vznik značeného procházkového okruhu po zajímavých místech sídliště a noviny složené z příběhů místních obyvatel.

 

Vladislav Kos: Spolu v Srbech (Plzeňský kraj)

Aktivace místních lidí, aby projevovali větší zájem o dění v obci a také se ho aktivně účastnili. Setkání rodáků a přátel obce, mezigenerační kontakty i setkávání obyvatel sousedních obcí.

Slovácko sa učí, z.s.: Společně nově v Hostějově (Zlínský kraj)

Společné vybudování svobodné komunitní školy, zázemí pro společné setkávání a společné aktivity, při kterých se budou setkávat všechny generace občanů, a to z řad starousedlíků a rodičů s dětmi.

Asociace jihočeských rodin z.s.: Královská zahrada (Jihočeský kraj)

Budování komunitní zahrady, kde bude možnost společně pěstovat a sklízet úrodu, pořádat zahradní slavnosti, divadelní představení apod. Propojení dětí ze zahrady s dospěláky, kteří by se s nim i těžko někde potkali, se seniory, kteří již na pískoviště nechodí. 

Hostivice město, z.s.: Rozmarné Břve (Středočeský kraj)

Oživení areálu prvorepublikové plovárny k procházkám, trávení volného času na dece, pikniku, na lodičce. Do budoucna molo, posezení, rozhledna, prvky lanového centra apod. pro občany všeho věku k trávení volného času.

Památník Hartmanice: Oživlá zahrada (Plzeňský kraj)

Rekultivace zanedbané zahrady náležící k synagoze k vytvoření místa setkávání, ale i společné údržby. V plánu jsou bylinkové proutěné záhony, trvalkové záhony, relaxační místo v proutěném domečku, kamenné stoly s lavicemi. Záhony budou vytvořeny z odkopků rostlin z místních zahrádek.

Los Vesinos, z.s.: Knihovna jako komunitní centrum (Olomoucký kraj)

Zatraktivnění a oživení prostor knihovny v místní hasičárně: vylepšením v moderním stylu švédských knihoven za pomocí místních občanů a zdrojů, komunitními akcemi s pomocí místních dobrovolníků a expertů z regionu a vydáním publikace o historii místa.

Radka Nepustilová: Koloběh života aneb síla vzájemné pomoci (Pardubický kraj)

Budování komunity lidí, kteří se budou více setkávat, zajímat se o akutní potřeby svého okolí a budou aktivně pomáhat s realizací aktivit kolem zakládaného nadačního fondu s cílem zajistit finanční prostředky a reálnou fyzickou pomoc lidem z téhož města a okolních obcí, kteří se ne svým přičiněním dostanou do nenadálé tíživé životní situace (např. požár domu, úmrtí živitele rodiny, atd.). V takových situacích by měli být připraveni hlavně sousedé a spoluobčané v místě pomoci.

P.R.O., z.s., podpora rozvoje osobnosti: Babeta ožívá (Královéhradecký kraj)

Zlepšení prostor budovy zvané Babeta a jejího okolí, aby mohla poskytnout dostatečné zázemí pro podporu obyvatel v aktivním trávení volného času.

Martin Opatrný: Kulturní centrum Falcon (Plzeňský kraj)

Kulturní centrum pro Klatovy: pravidelné kvalitní akce, možnost seberealizace, propojování generací. Zkrátka místo, které bude svým fungováním na Klatovsku dále pomáhat.

Ivo Farský: Hořejší Vrchlabí žije! (Královehradecký kraj)

Přeměna část města z „noclehárny a periférie“ na místo, na které jsou místní obyvatelé hrdí, a to formou přednášek, exkurzí, setkávání a společných akcí.

Dita Měkotová: Cestou ke spolupráci (Jihočeský kraj)

Budování cesty mezi bývalou sudetskou vesnicí Hodonice a Desky.

Nadační fond Květnický mlýn: Galerie Květnický mlýn (Středočeský kraj)

Galerie v opraveném mlýně mlýn jako prostor pro setkávání lidí různých povah, zaměření, nadání.

Pavlína Hořejšová: Společná střecha, společný dvůr (Hlavní město Praha)

Dvoreček rohového domu z velké části vybetonovaný, nicméně v úzkém pruhu zeleně roste strom, kvetou růže a vůbec vše roste a bují, nejen kytky, ale i sousedské vztahy.

Dominika Duchková: Komunitní zahrada Gaia (Plzeňský kraj)

Komunitní zahrada na farní zahradě otevřená pro všechny místní. Místo, kde mohou lidé pěstovat ovoce, zeleninu, bylinky, ale též jako místo setkávání a prostor pro konání nejrůznějších veřejných akcí.

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně z.s.: Ať žije Tetín! (Středočeský kraj)

Obnova historické a duchovní tradice spojené s Tetínem a ruku v ruce vytvoření příležitosti k setkávání nejen místních obyvatel, ale i okolních obcí.

 

Spolek sousedů: Bio Bezdíkov (Středočeský kraj)

Komunitní sousedské kino a zároveň prostor pro setkávání a spolupráci sousedů všech generací.


PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2017
Komunitní centrum Záryby, z.s.: Živá náves Záryby (Středočeský kraj)
TJ Sokol Vítovice, z.s.: Sokolák (Jihomoravský kraj)
Irena Hellerová: Šatník naší babičky (Ústecký kraj)
Naše Pitkovice, z. s.: Sejdeme se v parku (Hlavní město Praha)
Petrklíč, z. s.: Lesní dílny a komunitní zahrada (Jihomoravský kraj)
Ski klub Hranice, spolek: Cesta z města (Olomoucký kraj)
Kateřina Trčková: Moje město, moje místo (Ústecký kraj)
Lucie Asenová: Nové město v truhlíku (Hlavní město Praha)
Starokolínský okrašlovací spolek: Hledá se Masaryk. Příběh busty ze Starého Kolína (Středočeský kraj)
ZO ČSOP Alter meles: Přílezy: Odstraňme letargii v Sudetech (Karlovarský kraj)
SHM Klub Neveklov, z.s.: Bude v Neveklově Komunitní centrum? (Středočeský kraj)
spolek „ZACHRAŇME VRBICI“: Obnova kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbici v komunitní centrum – II. etapa (Středočeský kraj)
Renáta Molová: Starobohnický kalendář (Hlavní město Praha)
Ústav školství z. ú.: Komunitní Centrum Skalní (Olomoucký kraj)
Library of Things, z.s: LOT pro Hybernskou a okolí (Hlavní město Praha)
Miroslav Beran: Valdštejn 440 (Pardubický kraj)
Michaela Krpálková: Pletená stezka (Vysočina)
NaŽďár, z.s.: Místo, kde žiji (Královehradecký kraj)
Spolek Dobro-vize: Alej k lipám (Moravskoslezský kraj)
Zažít SPOLU, z.s.: Zastávka i pro knihy (Hlavní město Praha)
Žijeme pro Hradiště z.s.: Relaxační zahrada na návrší (Středočeský kraj)
Božena Urbanová: Veselé dozrávání (Jihomoravský kraj)
Prostor Prostějov, z.s.: Workshopový cyklus participativního plánování a přednášek věnovaný architektuře a veřejnému prostoru (Olomoucký kraj)
Hana Brdková: Sousedská zahrada (Jihočeský kraj)
Tereza Smetanová: Živý Gorkáč (Jihomoravský kraj)
Sedlec žije z.s.: Revitalizace sedlecké třešňovky (Plzeňský kraj)
Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, spolek: Buďánka – ostrov ve městě (Hlavní město Praha)
Hobbylab, z.s.: Zahrada Orlovny – místo pro komunitní akce (Jihomoravský kraj)
SAYFY z.s.: Živé Teplice (Ústecký kraj)
Lucie Kazdová: Kalendář pro Zdiby (Středočeský kraj)
Spolek stezka Češov – Vysoké Veselí: Regionální slavnosti ve Velešicích (Královéhradecký kraj)
BeCulture z.s.: BeCulture (Hlavní město Praha)
Collaborative Collective, z.s.: COLridor (Hlavní město Praha)
NUUK, z. s.: NUUK sauna a osvěžovna (Královéhradecký kraj)
Robert Kufa: Revitalizace vnitrobloku Baranova Sudoměřská (Hlavní město Praha)
Zuzana Brychtová Horecká: Obývák vesnice (Středočeský kraj)
ArtproProstor, z. s.: Blešák z půdy (Liberecký kraj)
Nesedím, sousedím z. s.: Nesedím, sousedím (Hlavní město Praha)
Magdaléna Beníčková: Na vlně (Zlínský)
Šumperský okrašlovací spolek: Žijeme spolu (Olomoucký kraj)
Kristýna Mlýnková: TaTrhy (Tady Trhy) (Liberecký kraj)
Maria Cavina: Samoobslužná úschovna – půjčovna loděk pro Černošice (Středočeský kraj)
Zuzana Škyříková: Naživo! (Jihomoravský kraj)
Sdružení přátel Těšínska,z.s.: Festival v ulici (Moravskoslezský kraj)
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně najdete zde. Pokud ani tam nenaleznete ty správné informace, ozvěte se nám na zivakomunita@nadacevia.cz

Michaela Rázgová

programová manažerka

michaela.razgova@nadacevia.cz

  777 351 826

Kamila Kovačíková

realizátorka programu

kamila.kovacikova@nadacevia.cz

777 715 454

Vladimír Mikeš

realizátor programu

  vladimir.mikes@nadacevia.cz

  737 080 557

Adéla Jungová

realizátorka programu

  adela.jungova@nadacevia.cz

  773 122 822

Máte zajímavý nápad na změnu? Chcete rozhýbat život ve vaší ulici, čtvrti nebo obci? Chcete propojit lidi kolem sebe a zlepšit společně život ve své komunitě? Zapojíte do svých plánů sousedy, místní podnikatele i radnici? Právě pro vás je tu Živá komunita!

Prostředky pro rok 2018 jsou vyčerpány.
Program znovu otevřeme v lednu 2019.

JAK SE PŘIHLÁSIT
 1. Přečtete si text vyhlášení, často kladené dotazy, projděte si náhled přihlášky.
 2. Vyplňte vstupní dotazník (již s konkrétním projektem). – bude zpřístupněn opět v lednu 2019
 3. Co nejdříve se vám ozveme, zda projekt splňuje základní parametry programu a pobavíme se o tom, co zamýšlíte.
 4. Po úspěšné konzultaci dostanete link na on-line přihlášku. Tu vyplníte, odešlete.
 5. Po průběžném zasedání hodnotící komise vás obeznámíme s výsledky (nejpozději 10 týdnů od podání přihlášky).
CO OBNÁŠÍ ÚČAST V PROGRAMU
 • Budete-li podpořeni, podepíšeme s Vámi grantovou smlouvu a zašleme grant na Váš účet.
 • Pozveme Vás na celodenní úvodní setkání s námi a dalšími podpořenými v Praze.
 • Můžete se zúčastnit celodenního vzdělávacího semináře (momentálně na téma fundraising).
 • Průběžně můžete využívat podpory mentora a fundraisingového konzultanta.
 • Můžete s naší pomocí založit dárcovskou výzvu na darujme.cz, jejíž výtěžek Vám zdvojnásobíme.
 • Budeme rádi za průběžné pozvánky na Vaše různorodé akce. Pokud čas a povinnosti dovolí, rádi Vás navštívíme.
 • Na konci odevzdáte závěrečnou zprávu o průběhu Vašeho projektu včetně vyúčtování grantu.
ODKAZY
55 % české populace je občansky pasivní. V průměru jen 40 % lidí si myslí, že se dá věřit druhým lidem. Váš dar to může změnit. Podpořte s námi ty, kteří mění své okolí v lepší místo k životu.

Pasivita prohlubuje nedůvěru ve společnosti. Proto s námi se postavte za lidi, kteří své okolí spojují a cítí za něj zodpovědnost.
JAK POSILUJEME MEZILIDSKOU DŮVĚRU
Během uplynulých dvaceti let jsme viděli, že k sobě lidé najdou cestu nejsnáze při společném díle. Když spolu postaví novou náves, opraví místní kapličku nebo zasadí lipovou alej. Lidé, kteří spolu něco vytvořili, jsou srdcem demokracie, svobody země a odpovědné občanské společnosti.
Díky Vašemu daru budou moci lidé v regionech proměnit náves, upravit park, umístit ve své obci lavičku nebo ohniště, okolo kterého si sednou lidé různých názorů a věku. Získají nejen peníze, ale i naše průvodcovství. Provázíme lidi, aby se uměli konstruktivně pohádat a domluvit, uspořádat brigádu a sehnat si sami peníze nebo materiál na to, co potřebují.
CO SE NÁM ZATÍM PODAŘILO
V pilotním roce 2017 jsme podpořili 44 týmů, které uspořádaly více než 269 sousedských akcí. Pro své nápady získali od lidí ve svém okolí 260 000 Kč. My jsme je pak podpořili celkovou částkou přesahující 2,5 mil. Kč.
V letošním roce 2018 jsme momentálně podpořili 30 projektů částkou 1 688 825 Kč.
CO DÍKY VAŠEMU DARU VZNIKNE
Ročně společně můžeme podpořit některý z 50 nápadů aktivních lidí v Česku, kteří rozhýbávají své okolí, zapojují sousedy a společně se učí soběstačnosti. Co si pod tím konkrétně představit?
 • sousedská setkávání, komunitní dílny a divadla
 • dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce
 • vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
 • úpravy zanedbaných míst, společné proměny parků
 • obnovy památek a tradic, mapování místní historie a vzpomínek pamětníků
 • oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti
 • veřejné diskuze, komunitní plánování a hledání vize komunity
 • obnovu krajiny, drobných památek, cest, studánek či výsadbu alejí
NA CO KONKRÉTNĚ PŮJDOU VAŠE PENÍZE
Záměry skupin aktivních lidí nepodporujeme jen finančním grantem, ale také vzděláváním na míru a vzájemným propojováním. Každému projektu poskytujeme:
 • 20 000 až 80 000 Kč
 • 10 hodin podpory mentorů, kteří v minulosti úspěšně vytvořili podobný projekt
 • 10 hodin individuálních konzultací zkušených fundraiserů
 • možnost uspořádání on-line dárcovské výzvy a zdvojnásobením jejího výtěžku až do 20 000 Kč
 • vzdělávací semináře (momentálně na téma fundraising)
Chcete se stát součástí trvalé změny smýšlení lidí v Česku?
Podpořte lidi, kteří probouzejí zapomenutá místa po celé republice.
Darovat nyní
Pokud vás zajímají možnosti strategičtější spolupráce, ozvěte se nám do fundraisingu na fundraising@nadacevia.cz.
V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME

manželé Hana a Dalimil Dvořákovi
dárci Dobročinné aukce Nadace Via
Marka Bednar
Rebecca a Jim Mauch
a další individuální dárci

Alej, která vede k obzoru

Přečtěte si malý velký příběh, který ukazuje, koho podporuje Nadace Via. Projekt jsme podpořili v programu Živá komunita, a to grantem a vzdělávacími semináři, které začínajícím spolkům ukazují, jak zapojit veřejnost […]

Čtěte více ...