Živá komunita

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně najdete zde. Pokud ani tam nenaleznete ty správné informace, ozvěte se nám na zivakomunita@nadacevia.cz

Adéla Jungová

programová manažerka

  adela.jungova@nadacevia.cz

  773 122 822

Petra Vymětalíková

realizátorka programu

  petra.vymetalikova@nadacevia.cz

  732 389 770

Helena Masníková

realizátorka programu

  helena.masnikova@nadacevia.cz

  739 648 679

 

Vladimír Mikeš

realizátor programu – Rychlé granty

  vladimir.mikes@nadacevia.cz

732 983 118

 

Vendula Humlová

realizátorka programu

  vendula.humlova@nadacevia.cz

 739 320 295

Vzdělávací semináře nabízí program Živá komunita především grantistům Nadace Via, a v  případě nenaplnění kapacity i dalším zájemcům, kteří se zajímají o dění ve své komunitě.

PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ
Seminář Komunitní mapování
Praha, 2.-4.10.2020
Dvou a půl denní seminář zaměřený na to, jak zjistit, kdo jsou lidé v našem sousedství, čím žijí a co je pro ně důležité. Komunitní mapování pomáhá, pokud chceme vyladit naše aktivity s tím, co je pro lidi kolem nás důležité.
Určeno středně pokročilým lidem aktivním v místních komunitách.
Cena: program zdarma, účastníci si hradí cestu, ubytování a jídlo. Na místě bude malé občerstvení během přestávek.
Je možné získat cestovní grant částečně pokrývající tyto náklady.
Přihláška
Seminář Fundraising
Olomouc, 21.11.2020
Jednodenní seminář věnující se tématům fundraisingu místních zdrojů a tipům, jak udělat konkrétní fundraisingovou aktivitu.
Určeno především iniciativám a lidem, kteří v nedávné obě dostali od Nadace Via podporu a kteří jsou ve vyhledávání místních zdrojů spíše začátečníci.
Cena: program zdarma, účastníci si hradí cestu a oběd. Na místě bude malé občerstvení během přestávek.
přihláška
PR seminář
8.11., Moravičany (20 minut vlakem od Olomouce)
Jednodenní seminář, kde se dozvíte, jak komunikovat s vnějším okolím, specificky pak s novináři a médii. Budeme se věnovat tématům:
 • Jak zaujmout novináře?
 • Co jsou zpravodajské hodnoty, jak fungují média a podle čeho se novináři rozhodují?
 • Proč má smysl posílat newsletter a jak na to?
 • Praktické tipy, jak zaujmout na sociálních sítích a jak zlepšit váš text?
Určeno středně pokročilým lidem aktivním v místních komunitách.
Cena: program zdarma, účastníci si hradí cestu, ubytování a jídlo. Na místě bude malé občerstvení během přestávek.
 
přihláška

PLÁNUJEME
Týmová spolupráce a work-life balance
leden 2021, Praha
Seminář se bude konat  v lednu 2021, pokud chcete abychom vám dali vědět až spustíme přihlašování, vyplňte tento dotazník:
dotazník

PROBĚHLO
Seminář Jak na komunitní projekty
21. -22. 2. 2020, Brno
Dvoudenní seminář se zaměřuje na to, jak z myšlenky udělat projekt reagující na to, co lidé v místní komunitě potřebují, jehož jednotlivé části na sebe navazují. Cílem je takový projekt, který bude postupně přinášet změny, které chcete vidět.
Určeno všem, kteří ve svém sousedství již něco dělají (mírně pokročilí, tzn. alespoň dvě již zrealizované aktivity v rámci týmu) a potřebují si srovnat v hlavě, co a jakým způsobem chtějí ve své komunitě dělat dál.
Cena: program zdarma, účastníci si hradí ubytování, cestu a oběd/večeři. Na místě bude k dispozici malé občerstvení během přestávek.
Je možné získat cestovní grant částečně pokrývající tyto náklady.
55 % české populace je občansky pasivní. V průměru jen 40 % lidí si myslí, že se dá věřit druhým lidem. Váš dar to může změnit. Podpořte s námi ty, kteří mění své okolí v lepší místo k životu.

Pasivita prohlubuje nedůvěru ve společnosti. Proto s námi se postavte za lidi, kteří své okolí spojují a cítí za něj zodpovědnost.
JAK POSILUJEME MEZILIDSKOU DŮVĚRU
Během uplynulých dvaceti let jsme viděli, že k sobě lidé najdou cestu nejsnáze při společném díle. Když spolu postaví novou náves, opraví místní kapličku nebo zasadí lipovou alej. Lidé, kteří spolu něco vytvořili, jsou srdcem demokracie, svobody země a odpovědné občanské společnosti.
Díky Vašemu daru budou moci lidé v regionech proměnit náves, upravit park, umístit ve své obci lavičku nebo ohniště, okolo kterého si sednou lidé různých názorů a věku. Získají nejen peníze, ale i naše průvodcovství. Provázíme lidi, aby se uměli konstruktivně pohádat a domluvit, uspořádat brigádu a sehnat si sami peníze nebo materiál na to, co potřebují.
CO SE NÁM ZATÍM PODAŘILO
Od roku 2017 jsme podpořili více než 200 projektů, které oživují české vesnice i města. Každoročně podpoříme více než 50 projektů částkou přesahující 2,5 mil. Kč a zároveň našim grantistům poskytujeme podporu šitou na míru skládající se z individuálních konzultací či pomocí s tvorbou kampaně na Darujme.cz
CO DÍKY VAŠEMU DARU VZNIKNE
Ročně společně můžeme podpořit některý z 50 nápadů aktivních lidí v Česku, kteří rozhýbávají své okolí, zapojují sousedy a společně se učí soběstačnosti. Co si pod tím konkrétně představit?
 • sousedská setkávání, komunitní dílny a divadla
 • dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce
 • vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
 • úpravy zanedbaných míst, společné proměny parků
 • obnovy památek a tradic, mapování místní historie a vzpomínek pamětníků
 • oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti
 • veřejné diskuze, komunitní plánování a hledání vize komunity
 • obnovu krajiny, drobných památek, cest, studánek či výsadbu alejí
NA CO KONKRÉTNĚ PŮJDOU VAŠE PENÍZE
Záměry skupin aktivních lidí nepodporujeme jen finančním grantem, ale také vzděláváním na míru a vzájemným propojováním. Každému projektu poskytujeme:
 • 20 000 až 100 000 Kč
 • 5 hodin individuálních konzultací na vybrané téma
 • možnost uspořádání on-line dárcovské výzvy a zdvojnásobením jejího výtěžku až do 20 000 Kč
 • vzdělávací semináře a síťovací setkání
Chcete se stát součástí trvalé změny smýšlení lidí v Česku?
Podpořte lidi, kteří probouzejí zapomenutá místa po celé republice.
 
Darovat nyní
Pokud vás zajímají možnosti strategičtější spolupráce, ozvěte se nám do fundraisingu na fundraising@nadacevia.cz.
V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME:
manželé Hana a Dalimil Dvořákovi
dárci Dobročinné aukce Nadace Via
Rebecca a Jim Mauch
a další individuální dárci
DĚKUJEME MEDIÁLNÍM PARTNERŮM:

Program Živá Komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině. Naším cílem je ŽIVÁ KOMUNITA. 
DŮLEŽITÉ: Živá komunita v tuto chvíli nabízí podporu pouze ve formě rychlých grantů a také sousedským projektům zaměřeným na obnovu přirozeného stavu krajiny. Příjem dalších projektových záměrů je pro tuto chvíli pozastaven. Případné aktuality týkající se programu se objeví na těchto stránkách. 

Pod křídly Živé komunity stále v plném rozsahu běží program Dokážeme víc ve spolupráci s Českou spořitelnou, který také podporuje sousedské projekty (primárně určený pro zaměstnance ČS). Podmínky programu můžete nastudovat na webu www.dokazemevic.cz.

 

JAKÉ PROJEKTY PODPORUJEME? 
 • Projekty vedoucí k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a podporující otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách
 • Projekty zaměřené na obnovu přirozeného stavu krajiny (výsadba alejí, obnovení obecních sadů, čištění studánek, obnova remízků, tvorba tůní apod.)

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK V TUTO CHVÍLI  POZASTAVEN PRO TENTO TYP PROJEKTŮ:

 • Projekty přispívající ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posilující jejich soběstačnost a zvyšující kvalitu veřejného prostoru
CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM?
 • peněžní příspěvek ve formě grantu
 • možnost získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz včetně bonusového finančního příspěvku
 • možnost využít expertní konzultace
 • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů
 • setkávání se zástupci dalších podpořených projektů
KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT
 • skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují
 • neziskové organizace založené na dobrovolnické práci
CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?
 • zkonzultovat s námi váš záměr prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku
 • po konzultaci a schválení záměru z naší strany vyplnit a odeslat přihlášku do programu, kterou od nás dostanete
 • počkat, až se vám ozveme s výsledkem jednání hodnotící komise

 

Dotazník, prosím, vyplňte pouze v případě, že se váš záměr týká rychlých grantů (ochrana veřejného zájmu) či sousedských projektů zaměřených na obnovu přirozeného stavu krajiny. 
vSTUPNÍ DOTAZNÍK dO PROGRAMU

Pro více informací o jednotlivých typech podpory rozklikněte jedno z koleček níže.

Pokud při konzultaci vašeho vstupního dotazníku společně zjistíme, že je pro vás nejvhodnější komunitní grant, nabídneme vám:
 • finanční podporu až 100 000 Kč na sousedské aktivity
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč, v případě, že se rozhodnete založit dárcovskou kampaň 

 • podporu našich pracovníků v průběhu celého projektu 
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
Komunitním grantem může být podpořen například tento typ aktivit:
 • sousedská setkávání a komunitní dílny
 • oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky
 • dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce
 • vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
 • úprava zanedbaných míst, společná proměna parků, výsadba stromů, alejí apod.
 • obnova drobných památek, mapování místní historie a oživování tradic (za účelem setkávání) a další
 • výsadba alejí, čištění studánek, obnova remízků, tvorba tůní apod.
Jaké projekty nepodporujeme?
 • .
 • zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje)
Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených komunitním grantem:
 1. Základní parametry projektu
  • .
  • realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedské komunitě
  • projekt je určen pro různé cílové skupiny
  • projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu
  • projekt má potenciál udržitelnosti a soběstačnosti 
 2. Obsahová stránka projektu
  • .
  • v projektu je jasně popsáno, čeho a jakými prostředky chtějí realizátoři výsledku dosáhnout
  • z popisu projektu plyne jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě
  • projekt má potenciál na pozitivní dopad v komunitě
 3. Finanční stránka projektu
  • .
  • rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit
  • rozpočet projektu je realistický, přiměřený a hospodárný
 4. Celkový dojem
  • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky
  • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky
Náhled otázek přihlášky ke stažení.
Pokud při konzultaci vašeho vstupního dotazníku společně zjistíme, že je pro vás nejvhodnější rychlý grant, nabídneme vám:
 • finanční podporu až 40 000 Kč na obranu veřejného zájmu v komunitě
 • finanční podporu až 40 000 Kč na obranu veřejného zájmu v komunitě
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč, v případě, že se rozhodnete založit dárcovskou kampaň 
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
 • podporu našich pracovníků v průběhu celého projektu 
 • služby tzv. Rychlé roty – dvoudenní návštěva konzultantů přímo na místě a pomoc s plánováním veřejné kampaně (tyto služby můžeme poskytnout max. čtyřem projektům ročně)
Rychlým grantem mohou být podpořeny např. tyto aktivity:
 • plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám
 • plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám
 • ochrana stávajících alejí a dalších krajinných prvků před zničením
 • odborné posudky
 • poradenství a konzultace
 • petiční akce
 • organizace místních referend
 • právní služby
 • náklady spojené se soudními spory a další.
Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených rychlým grantem:
 1. Základní parametry projektu
  • projekt zapojuje občany do řešení problému v místní komunitě
  • projekt sleduje veřejný zájem
  • projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu
  • situace je naléhavá a realizace vhodně načasovaná
 2. Obsahová stránka projektu
  • .jasně formulovaný a zdůvodněný cíl projektu a volba prostředků k jeho dosažení
  • jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem
  • realistická šance na dosažení vytyčených cílů
  • trvalý dopad aktivit na prostředí a podmínky života dané komunity
 3. Finanční stránka
  • rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit 
  • rozpočet projektu je realistický a hospodárný 
 4. Celkový dojem
  • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky
Náhled otázek přihlášky ke stažení.
Speciální typ pomoci nabízíme zástupcům komunitních projektů, které získaly podporu Nadace Via v minulosti a nyní potřebují pomoci s udržitelností svého projektu. Grant je primárně určen na vzdělávání a nástroje rozvoje, až sekundárně na vaše aktivity.
Vybraným projektům poskytneme:
 • finanční podporu až 2 x 100 000 Kč (dva roky po sobě, o podpoře v 2. roce se rozhodne na základě splnění nastavených cílů projektu); průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
 • finanční podporu až 2 x 100 000 Kč (dva roky po sobě, o podpoře v 2. roce se rozhodne na základě splnění nastavených cílů projektu); průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
 • průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu 
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených dlouhodobým grantem:
 1. Potenciál, že dlouhodobá podpora povede v dané komunitě k posílení:
  • komunikaci a důvěru mezi lidmi
  • soběstačnosti z místních zdrojů
  • udržitelnosti komunitních aktivit
 2. Potřeba řešení projektu v komunitě
 3. Smysluplnost současných aktivit – jejich výsledky a dopad na občanskou angažovanost
ODKAZY
 
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME:
Dobročinné krekry pomáhají oživovat sousedství
 

Biopekárna Zemanka spolu s Plzeňským Prazdrojem uvedly po ročním testování do prodeje speciální krekry z pivovarského mláta. Prodej kreker podpoří také rozvoj komunit a obnovení sousedských vztahů v době po koronavirové krizi: každé tři koruny z každého prodaného balíčku totiž poputují do Nadace Via na podporu programu Živá komunita.


Martin Kulík
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:


 

DŮLEŽITÉ: Živá komunita v tuto chvíli nabízí podporu pouze ve formě rychlých grantů a také sousedským projektům zaměřeným na obnovu přirozeného stavu krajiny. Příjem dalších projektových záměrů je pro tuto chvíli pozastaven. 
JAK SE PŘIHLÁSIT:
 1. Přečtete si sekci O programu.
 2. Vyplňte vstupní dotazník (již s konkrétním projektem).
 3. Co nejdříve se vám ozveme, zda projekt splňuje základní parametry programu a pobavíme se, jaký způsob podpory je pro váš záměr nejvhodnější.
 4. Po úspěšné konzultaci vám pošleme odkaz na přihlášku, kterou nám vyplníte a on-line odešlete.
 5. Po průběžném zasedání hodnotící komise vás obeznámíme s výsledky 
Dotazník, prosím, vyplňte pouze v případě, že se váš záměr týká rychlých grantů (ochrana veřejného zájmu) či sousedských projektů zaměřených na obnovu přirozeného stavu krajiny (výsadba stromů, alejí, obecních sadů, obnova studánek, tvorba remízků,…)
vstupní dotazník vyplňte zde
CO VÁS ČEKÁ V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ PODPORY 
 • podepíšeme s vámi grantovou smlouvu a zašleme grant na váš účet
 • nabídneme vám možnost vzdělávacích seminářů (například na téma fundraising) a konzultací s experty
 • pozveme vás na síťovací setkání s námi a dalšími podpořenými v Praze
 • budete moci s naší pomocí založit dárcovskou výzvu na Darujme.cz, jejíž výtěžek Vám zdvojnásobíme až do 20 000 Kč
 • když nám to časové kapacity dovolí, tak vás přijedeme navštívit a koukneme se na výsledky vaší práce  
 • na konci odevzdáte závěrečnou zprávu o průběhu vašeho projektu včetně vyúčtování grantu
ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Mohu vyplnit projektovou přihlášku bez předchozí konzultace s projektovými manažery?
Ne. Nejdříve musíte vyplnit vstupní dotazník. Následně se vám ozveme, zda projekt splňuje parametry programu a pobavíme se, jaká podpora by pro vás byla nejlepší. Bez této konzultace není možné zaslat přihlášku do programu.
Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky?
Uzávěrka je průběžná, tzn. přihlášky lze podávat do té doby, než se vyčerpá roční rozpočet programu Živá komunita. 
Kolikrát mohu být v programu podpořen/a?
Vy i váš projekt může být podpořen opakovaně, ale z přihlášky musí být zřejmý rozvoj váš i vašich aktivit. Cílem programu je naučit samostatnosti a nezávislosti na finanční podpoře zvenčí. Nepodpoříme tedy někoho žádajícího znovu o grant bez viditelných výsledků předchozího projektu.
Kolikrát se do programu Živá komunita mohu hlásit?
Přihlášku do programu můžete podávat opakovaně, vždy však až v momentě, kdy máte uzavřený předchozí grant od Nadace Via. Pokud vás ale hodnotící komise z nějakých důvodů nepodpořila, těžko vás se stejnou přihláškou podpoří příště. Když na doporučení komise přihlášku přepracujete, je opětovné podání na místě.
Můžu dostat menší grant, než o jaký jsem žádal/a?
Ano. Hodnotící komise má právo zkrátit rozpočet při schvalování projektu, pokud některé položky považuje za neodůvodněné. Je pak na vás, zda projekt se zkráceným rozpočtem budete chtít realizovat a podepíšete grantovou smlouvu.
Kdo může být majitelem dotčeného objektu/pozemku, kterého se týká projekt?
Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce (žadatel musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu) nebo žádající neziskové organizace. Nepodporujeme zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje). 
Můžu dát celý rozpočet grantu na jednu položku?
Přihlášky posuzujeme individuálně ve vztahu k celému projektu a popsaným aktivitám. Platí ale, že celý grant by neměl jít na jednorázový nákup vybavení či náklady spojené s rekonstrukcí (stavební materiál, služby řemeslníků atd.). Vždy je dobré projekt naplánovat tak, aby se do procesu mohla zapojit široká komunita a spolupodílet se tak na budování dobrovolnickými brigádami. Dobrovolnickou pomoc v žádosti určitě vyčíslete. 
Od kdy do kdy si můžu z grantu proplácet náklady na projekt?
Proplácet lze náklady vzniklé pouze v tzv. realizačním období. Začátek realizačního období může začínat v den podání přihlášky, ale i později. Realizační období musí být ukončeno nejpozději do 12 měsíců ode dne jeho začátku. Po skončení realizačního období již nelze z grantu proplácet vzniklé náklady na váš projekt, který samozřejmě může (a doufáme, že bude) běžet dále.
Které setkání a semináře jsou povinné?   Co když se nemohu zúčastnit?
Účast na síťovacím setkání je povinná. Podstatou programu Živá komunita není pouze finanční podpora, ale i vzájemné propojení s dalšími aktivními lidmi, neboť to vnímáme jako důležitou součást procesu a celkového rozvoje a udržitelnosti vašeho projektu. Vzdělávací semináře jsou nepovinné, ale určitě doporučujeme se na ně včas přihlásit.  
Vzdělávací semináře a služby expertů a si musím zaplatit?
Ne. Vzdělávání je součást podpory. Každý projekt může absolvovat libovolný počet seminářů a až 5 hodin bezplatných konzultací s expertem na téma, které si zvolí.
Je povinné spolufinancování projektu?
Ne. Spolufinancování není povinné, je možné žádat až o 100 % celkových nákladů. Nicméně je vždy vhodné zajistit podporu projektu i z místních zdrojů. K jejich využití přihlíží i hodnotící komise.
Co si mám představit pod možností založit si fundraisingovou kampaň na Darujme.cz?
Všem projektům v rámci programu Živá komunita nabízíme založení dárcovské kampaně prostřednictvím portálu Darujme.cz. Její pomocí můžete motivovat lokální dárce – firmy i jednotlivce, aby vám zaslali finanční dar na podporu vašich aktivit. Peníze, které tímto způsobem získáte, zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. Tuto kampaň lze založit kdykoliv během realizace projektu, nejpozději však měsíc před jeho koncem. V den ukončení projektu bude uzavřena i kampaň. Tímto je možné získat další finance na projekt, s kterými lze naložit dle libosti (tzn. nevyúčtováte nám jejich použití).  
Můžeme si fundraisingovou kampaň založit i mimo program Živá komunita?
Na Darujme.cz si může dárcovskou kampaň založit jen nezisková organizace, která splňuje podmínky programu Darujme.cz. Zdvojnásobení vybrané částky až do výše 20 000 Kč poskytujeme pouze v rámci programu Živá komunita a to jak organizacím, tak neformálním skupinám.
ODKAZY

Navracíme život zpátky do ulic

V mnoha obcích téměř ustal komunitní život a většina plánovaných aktivit musela být zrušena či posunuta. Ve spolupráci s Českou spořitelnou jsme proto otevřeli další jednorázovou výzvu zaměřující se na […]

Čtěte více ...

Alej, která vede k obzoru

Přečtěte si malý velký příběh, který ukazuje, koho podporuje Nadace Via. Projekt jsme podpořili v programu Živá komunita, a to grantem a vzdělávacími semináři, které začínajícím spolkům ukazují, jak zapojit veřejnost […]

Čtěte více ...

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.
PROJEKTY Z ROKU 2020
Modernizace obalovny v Týništi nad Orlicí vzbuzuje obavy mezi obyvateli města (Královéhradecký kraj)

Výstavba obalovny živičných směsí v Týništi nad Orlicí vyvolala odpor části místních lidí již před lety, ale tehdejším odpůrcům se nepodařilo prosadit požadavek na posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). V roce 2018 představila obalovna plán na změnu zdroje vytápění ze současného plynu na hnědouhelný prach. Změna může přinést řadu negativních dopadů na životní prostředí i samotné obyvatele města a okolních obcí. Místní lidé, o generaci mladší než původní odpůrci výstavby obalovny, chtějí zadat oponentní posudky a vyvolat debatu veřejnosti o plánovaném záměru.

realizátor: Lukáš Tošovský
místo: Týniště nad Orlicí
období realizace: 6/2020 – 5/2021
projekt byl podpořen částkou 28 000 Kč

Podaří se zachránit mokřad Žabák v Lysé nad Labem? (Středočeský kraj)

Na východním okraji Lysé nad Labem se nachází mokřad Žabák. Je na pozemcích, které patří městu. To se rozhodlo pozemky prodat za jednu korunu Středočeskému kraji, který má v úmyslu na nich vystavět výcvikový areál Svět záchranářů. Realizace areálu by ohrozila existenci mokřadu, protože se jedná o velké zastavěné plochy, včetně plánovaného parkoviště. Hrozí také kontaminace vod, které dále odtékají do rybníků a dále až do Labe. Proti zničení mokřadu se ozvali místní lidé, místní spolky, odborníci, instituce jako je Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny. Cílem projektu je získat odbornou studii, která pomůže přesvědčit vedení města i Středočeského kraje, aby upustili od realizace projektu na území mokřadu a mokřad byl zachován a chráněn.

realizátor: Martin Tužinský
místo: Lysá nad Labem
období realizace: 8/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Občané okrajových částí Brna nevzdávají úsilí o lepší trasu dálnice D43 (Jihomoravský kraj)

Územní studie, která doporučuje trasování dálnice D43 přes brněnské městské části Bosonohy, Bystrc, Kníničky, tedy kolem Brněnské přehrady, má být součástí aktualizovaných zásad územního rozvoje pro Jihomoravský kraj. Spolek Občané za D43 jako obchvat celého Brna s podporou Nadace Via připravil na podzim 2019 informační kampaň upozorňující na připravované kroky Jihomoravského kraje. Vznikla petice a připomínky ke krajským zásadám územního rozvoje, ale proces schvalování dokumentu stále pokračuje. Díky sbírce na Darujme.cz spolek organizuje sérii akcí u Brněnské přehrady a zahájil kroky, jejichž cílem je odmítnutí navrženého trasování D 43 právní cestou.

realizátor: Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z.s.
místo: Brno
období realizace: 8/2020 – 7/2021
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Obyvatelé Životic na Ostravsku odmítají staronové plány na výstavbu silnice (Moravskoslezský kraj)

Životice jsou městskou částí Havířova s příjemným mikroklimatem, skoro polovinu území tvoří zeleň ovocných sadů a přilehlého lesa. Projekt silnice č. I/11 pochází ze 60. let 20. století, z doby rozvoje těžby uhlí. Počet obyvatel města Havířova ale spíše klesá a stávající silnice dopravní nápor zvládají bez větších problémů. Oživení plánů na výstavbu nové silnice znepokojilo obyvatele Životic, kteří poukazují na to, že v krajině zdevastované těžbou uhlí existuje více možností, kudy trasu vést. Místní lidé založili spolek a zorganizovali petici, kterou podepsalo skoro 4 500 občanů. Zadávají odborný biologický průzkum pro posouzení vlivu silnice na životní prostředí a chtějí seznámit všechny obyvatele města s možnými dopady silnice na ekologickou situaci.

realizátor: Životice Sobě, z.s.
místo: Havířov-Životice
období realizace: 6/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Zahrada pro budoucnost (Středočeský kraj)

Základní škola ve Velkých Popovicích buduje jedlou zahradu, která bude lákat k setkávání napříč všemi věkovými skupinami. Přispěje k lepším studijním výsledkům žáků, lepšímu zdraví a také psychické vitalitě všech lidí v jejím blízkém okolí. Všichni lidé, kteří navštíví zahradu,budou moci využít její plody, které zahrada díky přírodním procesům a lidské práci bude moci nabídnout. Povede lidi k setkávání a socializaci díky kulturním akcím, které zde budou pořádány. Zahrada se v neposlední řadě také stane útočištěm pro mnohé živočišné druhy. Ve Velkých Popovicích si tak vytvoří vlastní malý div světa.

program: Živá komunita
realizátor: Základní škola Velké Popovice, příspěvková organizace
místo: Velké Popovice, Středočeský kraj
období realizace: 5/2020 – 9/2020 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Jak být ve své obci aktivním občanem (Vysočina kraj)

Spolek Javořice plánuje uspořádat sérii přednášek a workshopů pro veřejnost zaměřených na popularizaci témat souvisejících s moderním a transparentním vedením obce. Cílem je informovat a aktivizovat veřejnost tak, aby rozuměla základním procesům vedení obce, uměla je sledovat a zapojovat se do nich. Chtěli by, aby se občané uměli aktivně a efektivně zapojovat do dění, utvářeli svou komunitu, vnášeli do jejích procesů své vlastní schopnosti, dovednosti a zkušenosti. Věděli, jak mohou prosazovat a hájit své zájmy, ovlivňovat dění v obci, ať už kulturní, rozvojové, nebo rozpočet obce a investiční akce. Kromě veřejnosti budou zváni také zastupitelé včetně širšího okolí (Kamenice nad Lipou, Pelhřimov, Třešť a Telč).

program: Živá komunita
realizátor: Spolek Javořice
místo: Počátky, Vysočina
období realizace: 9/20-4/2021  
projekt byl podpořen částkou 20 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Kunický les si zaslouží péči! (Středočeský kraj)

Členové spolku a další dobrovolníci všech generací se společně pustí do údržby a ochrany Kunického lesa a jeho okolí. Do těchto aktivit spadá úklid, odklízení starého a nebezpečného porostu, boj s kůrovcovou kalamitou,vysazování nových stromů, ale také umístění laviček. Cílem je vytvoření míst vhodných k odpočinku, relaxaci a setkávání sousedů – starousedlíků, nových obyvatel, nejmladších generací, ale i lidí ze zdejšího domova seniorů.

program: Živá komunita
realizátor: Spolek pro obnovu Kunického lesa z.s.
místo: Kunice – Vidovice, Středočeský kraj
období realizace: 7/2020 – 6/2020 
projekt byl podpořen částkou60 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Společnými silami k proměně areálu evangelického kostela (Pardubický kraj)

Skautský oddíl Brněnec se ve spolupráci s církví, dalšími spolky a obcí pustil do upravy areálu místního evangelického kostela. Chtějí společně vytvořit podmínky a prostor pro pořádání společenských akcí v oblasti kultury, vzdělávání a odpočinku pro všechny zájmové i věkové skupiny občanů.

program: Živá komunita
realizátor: Svaz skautů a skautek ČR, 30.oddíl skautů Brněnec, z.s.
místo: Brněnec – Moravská ChrastováPardubický kraj 
období realizace: 9/2020 – 8/2021 
projekt byl podpořen částkou 82 650 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Inspirováni mládeží vytvářejí občané ve Vlčicích workoutové a herní hřiště (Královéhradecký kraj)

Skupina sousedů z obce Vlčice inspirována místní mládeží buduje workoutové a herní hřiště. Chtějí ve své vsi vytvořit prostor, kde spolu lidé budou aktivně trávit čas a které vytáhne děti a dospívající od počítačů. Jejich cílem je multifuknční místo, které bude bude lákat sousedy vyjít ze svých zahrad.

program: Živá komunita
realizátor: Monika Kočandrlová
místo: Vlčice, Královehradecký kraj
období realizace: 7/2020 – 9/2020
projekt byl podpořen částkou 50 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

V Klimkovicích obnovují zmizelá Boží muka (Moravskoslezský kraj)

V Klimkovicích na Ostravsku skupina dobrovolníků obnovuje zmizelá Boží muka v místech, kde stávala už od dob baroka. Pietní místa v krajině lidé stavěli s pokorou, aby vyjádřili svou vděčnost, úctu či obdiv k věcem, které přesahují naše chápání a snad proto, aby tuto pokoru předali dalším generacím. I kvůli této myšlence se do rekonstrukce pustili. Společné dílo oslaví poté sousedskou oslavou u obnovených Božík muk.

program: Živá komunita
realizátor: Alice Chlebovská 
místo: KlimkoviceMoravskoslezský kraj 
období realizace: 8/2020 – 12/2020 
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Dvě hřiště v jednom (Středočeský kraj)

Dvě v jednom! V Lochovicích mají krásné fotbalové hřiště, na kterém se koná velká řada sportovních i sousedských akcí. Jeho součástí je i malé dětské hřiště, které je nyní zanedbané a nevyhovuje potřebám místních. Skupina dobrovolníků se to rozhodla změnit a společnými silami dětské hřiště opraví a vybaví  hracími prvky.

program: Živá komunita
realizátor: Petr Kolařík
místo: LochoviceStředočeský kraj
období realizace: 7/2020 – 9/2020 
projekt byl podpořen částkou45 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

V Libyni vzniká unikátní naučná stezka (Ústecký kraj)

Spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí vytváří netradiční naučnou stezku mezi kostelem sv. Jiljí a Vochlickou rozhlednou. Vznikne odpočinkové a duchovní místo pro místní i turisty, kteří budou mít kde načerpat energii. V současné době je cesta k rozhledně zarostlá šípky, že ji nelze projet autem a téměř ani projít pěšky, což znemožňovalo vycházky starším občanům a tělesně postiženým. Opravu cesty přislíbila stavební firma, spolek se zase rozhodl vytvořit tuto unikátní stezku plnou uměleckých artefaktů, věnovaných geologii regionu.

program: Živá komunita
realizátor: Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s.
místo: LibyněÚstecký kraj 
období realizace: 6/2020 – 5/2021 
projekt byl podpořen částkou70 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

V Libomyšli chtějí revitalizací vrátit život na dětské hřiště (Středočeský kraj)

Skupina nadšených občanů z Libomyšle se chystá na revitalizaci dětského hřiště. Chtějí, aby se se stalo nejenom místem pro setkávání malých dětí a jejich rodičů, ale aby sloužilo i pro další sousedské akce. Proto přidají nejen herní prvky pro větší děti, ale také zázemí pro dospělé. Doufají, že se jim podaří v komunitě nastartovat zájem o sousedské aktivity a rozvoj obce.

program: Živá komunita
realizátor: Lukáš Růžička
místo: Libomyšl, Středočeský kraj
období realizace: 7/2020 – 9/2020
projekt byl podpořen částkou98 160 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

V obci Hostim obnoví vykácené stromořadí (Karlovarský kraj)

V Hostimi společně mění místo, které lidé využívají při putování do lesů za obcí. Chtějí obnovit vykácené stromořadí, osázet holé meze mezi dvěma rozlehlými poli a vlastní prací přispět ke zlepšení životního prostředí. Zlepší se zde klimatické podmínky, vznikne zde úkryt pro ptáky a hmyz, svou potravu získají včely. Nově budované turistické odpočívadlo na konci stromořadí také nabídne možnost zastavení před vstupem do lesa či při návratu z něj.

program: Živá komunita
realizátor: Marcela Hanáková
místo: Hostim, Jihomoravský kraj 
období realizace: 8/2020 – 7/2021 
projekt byl podpořen částkou35 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

V Dolní Branné přemění obecní louku na sportoviště (Královéhradecký kraj)

Skupina dobrovolníků a přátel s podporou obce přeměňuje obecní louku na sportoviště. Díky jejich aktivitě si budou moci obyvatelé Dolní Branné nově zahrát pétanque, ruské kuželky nebo si zaposilovat pod širým nebem. V prostoru sportoviště vznikne také posezení, které bude kromě sousedských akcí sloužit i jako odpočinkové místo pro cyklisty a pěší turisty na trase cyklostezky Vrchlabí-Dolní Branná.

program: Živá komunita
realizátor: Markéta Čejpová
místo: Dolní Branná, Královehradecký kraj
období realizace:  5/2020 – 4/2021 
projekt byl podpořen částkou50 000Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

V Lokti vzniknou nová místa pro setkávání sousedů (Karlovarský kraj)

Skupina dobrovolníků z Lokte se v obci rozhodla vybudovat veřejná grilovací místa se zázemím. Chtějí tak, aby v městském parku u řeky Ohře a v malém parčíku v ulici Zahradní vznikla místa, kde by se mohli setkávat místní obyvatelé a pořádat zde komunitní společenské akce. Místní obyvatelé parky již nyní využívají ke společnému setkávání, budují zde komunitní zahrádky a společně se starají o veřejný prostor. Veřejné grilovací místo a pingpongový stůl tak vhodně doplní tento prostor a nabídne dospělým i dětem další možnosti pro trávení volného času.

program: Živá komunita
realizátor: Ludmila Tauschová
místo: Loket, Karlovarský kraj,
období realizace: 8/2020 – 5/2021 
projekt byl podpořen částkou100 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 

Revitalizace prostoru “U Soutoku” pokračuje! (Liberecký kraj)

Spolek Pumptrack společně s místními dobrovolníky upravuje veřejné prostranství „U Soutoku“, které se díky jejich aktivitě promění v prostor sloužící k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. V jedné třetině prostoru zde spolek již v roce 2017 vybudoval pumptrackové hřiště pro cyklisty a prostřednictvím grantu upraví i zbývající části. Plánují prostory osadit trávou, vysadit keře a stromy, vybudovat veřejné ohniště s grilovacím místem i postavit altán.

program: Živá komunita
realizátor: Pumptrack Harrachov z.s.
místo: Harrachov, Liberecký kraj
období realizace: 7/2020 – 6/2021 
projekt byl podpořen částkou96 431 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 

Dolní Lhota ožije filmem! (Zlínský kraj)

Spolek Mládež Dolní Lhota plánuje uspořádat dárcovskou výzvu na nákup promítací techniky. Díky této technice bude možné začít v Dolní Lhotě pořádat cestovatelské přednášky, besedy a promítání filmů jak uvnitř, tak i v létě pod širým nebemSpolek nabídne promítací techniku k zapůjčení i všem spolkům a jednotlivcům v obci, což povede ke zlepšení sousedských vztahů a zapojení více lidí do kulturního a společenského života. 

realizátor: Mládež Dolní Lhota, z. s.
místo: Dolní Lhota, Zlínský kraj
období realizace: 5/2020 – 12/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč

V zaniklé obci Mýtiny dojde k obnově kapličky (Jihočeský kraj)

Spolek Drobné památky nejjižnějších Čech spolu s městem Nové Hrady chtějí prostřednictvím  dárcovské kampaně a benefičního koncertu vybrat finance na obnovu kapličky v zaniklé obci Mýtiny. Místní obyvatele se poté zapojí do rekonstrukce formou brigád. Kaplička, kterou chtějí obnovit, by měla být vysvěcena a sloužit k liturgickým účelům i ke zkrášlení místa v oblasti, kde byly na několika kilometrech čtverečních zbořeny 4 vesnice kvůli vzniku železné opony. 

realizátor: Drobné památky nejjižnějších Čech  
místo: Mýtiny u Nových Hradů, Jihočeský kraj 
období realizace: 7/2020 – 10/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč 

Žižkovský brunch – láska a integrace prochází žaludkem (Hlavní město Praha kraj)

Členové spolku Thaddaus Haenke Society chtějí přispět k lepší integraci cizinců dlouhodobě žijících v oblasti pražského Žižkova. Za pomoci obce budou pořádat pravidelné komunitní brunche, jejichž cílem bude prozkoumat národní zvyky vybraných komunit žijících na Žižkově. Nejedná se ale o klasické sousedské slavnosti: všechno se bude točit kolem přípravy tradičních pokrmů a vyprávění příběhů s nimi spojených. Cílem je také prozkoumat vztah k rostlinám a přírodě odlišných komunit ze stejného města. Peníze pro realizaci brunchů budou vybírat prostřednictvím dárcovské kampaně na Darujme.cz  

realizátor: Thaddaus Haenke Society, z.s.
místo: Praha Žižkov, Hl.m.Praha
období realizace: 5/2020 – 5/2021 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč 

V Litvínově pěstují zeleninu i sousedské vztahy! (Ústecký kraj)

Spolek MY Litvínov ve spolupráci s místními organizuje sousedské slavnosti, tvoří komunitní zahradu a otevře komunitní dílnu v prostorách okolo krásné historické vily ležící v srdci sídliště Janov, které má nepříliš dobrou image mezi obyvateli Litvínova z důvodu kumulace lidí zatížených exekucemiDíky projektu se zpřístupní vila i zahrada pro veřejnost. Plánuji zde pěstovat nejenom zeleninu, ale především budovat přátelské prostředí a sousedské vztahy. 

realizátor: My Litvínov, z. s.  
místo: Litvínov – Janov, Ústecký kraj
období realizace: 7/2020 – 6/2021
projekt byl podpořen částkou  50 000 Kč

V Honbicích bude jedlá společenská zahrada (Pardubický kraj)

V Honbicích se rozhodli upravit bývalou školní zahradu tak, aby byla nejenom okrasná, ale také jedlá. Do přeměny a společného sázení budou přizvání všichni místní občané – jak děti, tak dospělí. Společnou práci na zahradě chtějí pojmout nejen jako možnost setkání, ale také jako výměnu zkušeností – místní zahradník naučí ostatní jak správně sázet stromy, další jak je správně stříhat atd. V plánu jsou i následná setkávání v zahradě. V návaznosti za podpory obce budou také probíhat tzv. tvořivé pátky – což jsou tvořivá otevřená setkání, kam budou moci přijít občané ze vsi a naučit místní děti (které již na tvoření dochází) novým dovednostem – například pletení, nebo vyšívání. Stálou aktivitou tvořivých pátků je výroba vánočních pohlednic a roznášení přání do všech domů v obci.  

realizátor: Hana Kaplanová  
místo: Honbice, Pardubický
období realizace: 9/2020 – 9/2021
projekt byl podpořen částkou 16 000 Kč 

Rozkvetlé Nuselské schody (Hlavní město Praha kraj)

Přátelé Nuselských schodů jsou neformální iniciativou, která od roku 2016 pečuje o okolí Nuselských schodů. Realizují sousedské pikniky, festival Zažít město jinak, úklidy odpadků a další aktivity se zapojením veřejnosti. V předchozích letech iniciativa založila veřejnou zahradu o velikosti 250 m2 s trvalkami a keři. Nyní je potřeba zajistit její údržbu a další rozvoj. Cílem je zajistit prostředky pro desítky aktivních občanů a sousedů, aby mohli efektivně participovat na údržbě zahrádky (např. zajistit vodu na zálivku nebo dovezení materiálu a sazenic) a zajistit ty činnosti, které sousedé sami udělat nemohou. Motto Přátel Nuselských schodů je:  „Nesmíme dopustit, aby naše zahradnické dílo z minulých let, na které proběhla sbírka ne nepodobná té na Národní divadlo, zpustlo!“ 

realizátor: Šimon Fiala  
místo: Praha 2 – Vinohrady, Hl.m.Praha
období realizace: 5/2020 – 4/2021
projekt byl podpořen částkou 40 000  

Místo k setkávání v Myslově (Vysočina kraj)

Pavla Hýblová a Jana Mudrová iniciovaly proměnu návsi v Myslově na Pelhřimovsku. Chtějí, aby se náves postupně proměnila v příjemné místo k setkávánírelaxaci občanůpořádání společných akcí a k pozvednutí estetické hodnoty veřejného prostoru návsi. Obec Myslov má bohatou minulost, bylo by krásné, kdyby ves měla i bohatou budoucnost. Přejí si, aby se zde lépe pospolitě žilo a podařilo se propojit obyvatele Myslova. 

realizátor: Pavla Hýblová  
místo: MyslovVysočina
období realizace: 7/2020 – 10/2020
projekt byl podpořen částkou 50 000  

Na našem dvorečku (Hlavní město Praha kraj)

Nesedím, sousedím provozuje Komunitní centrum na Břevnově a chystá komplexní plán proměny momentálně značně nehostinného dvorku, jehož obyvatelnost byla narušena nedávným vynuceným pokácením letitého ořešáku. Jeho ztráta vyvolala potřebu mimo jiné vybudovat nové zastínění  – pergolu a náhradní výsadbuProstor bude nadále sloužit k setkávání komunity. 

realizátor: Nesedím, sousedím z. s.  
místo: Praha 6, Hl.m.Praha
období realizace: 7/2020 – 10/2020 
projekt byl podpořen částkou 50 000 

V Rožnově pod Radhoštěm bude možné společně zahradničit (Zlínský kraj)

Zapálená komunita centra Zdravé Já chce revitalizovat v centru města Rožnov pod Radhoštěm část asfaltové plochy a vrátit ji smysluplný účel. Místní lidé mají potřebu a chuť si v malém něco sami vypěstovat. Proto by zde rádi vybudovali komunitní zahradu. V novém prostředí zahrady budou organizovány workshopy a semináře pro členy komunity i veřejnost, bude jim přibližována důležitost pěstování, sázení a kompostování a všeho, co k zahradní tématice patří. Členové komunity budou mít možnost na svých vyvýšených záhonech pěstovat možné i nemožné. Na společných brigádách a setkáních se bude utvářet potřebný kodex projektu, aby všichni mohli být spokojeni a vnesli si do projektu svá očekávání. Komunitní zahrada tak nabídne prostor ke smysluplně trávenému času a jako bonus si lidé budou moci užít zralých, chemicky neošetřených plodů ze stromů a keřů. 

realizátor: Zuzana Neřádová  
místo: Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
období realizace:  5/2020 – 4/2021
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč 

Ve Slatinkách vyroste pergola s příjemným posezením (Olomoucký kraj)

Veronika Školoudíková plánuje rekonstrukci posezení v parku na návsi obce Slatinky. Ve středu obce, kde se všichni schází, vybudují sousedé pergolu se zastřešením. Místní také společně vyrobí stoly a lavice, aby bylo oblíbené místo pro všechny dostupnější. Nyní společné posezení chybí, proto maminky s dětmi sedávají po krajnicích silnice či na dekách na trávníku, aby uvolnili místo starším. 

realizátor: Spolek Slatinkočky, z. s.  
místo: Slatinice, Olomoucký kraj
období realizace: 6/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 50 000  

Lidé z Nového Města na Moravě se potkají v Mraveništi (Vysočina kraj)

Spolek Jinak a další aktivní lidé chtějí vytvořit místo pro setkávání podobně smýšlejících lidí různého věku, kteří chtějí svět kolem sebe aktivně měnit. Podobně smýšlející znamená, že to jsou lidé, kteří považují mezilidské vztahy v místě, kde žijí, za důležité, stejně jako respekt k přírodě. Lidé dnes běžně žijí odděleni od přírody, sousedů i sebe sama. To spolek Jinak pociťuje i v Novém Městě na Moravě a chce to změnit. Místo pro setkávání vznikne u přírodního koupaliště v těsné blízkosti města. Lidé sami budou moci aktivně tvořit náplň centra, nápady se točí okolo lesního mateřského centra, lesního klubu či přírodní badatelny. 

realizátor: Spolek Jinak  
místo: Nové Město na Moravě, Vysočina
období realizace: 6/2020 – 5/2021
projekt byl podpořen částkou 50 000  

Komunitní ukázková zahrada permakultury (Olomoucký kraj)

Moravičanské okrašlovaci spolek chce vybudovat v části zanedbané Farské zahrady ukázkovou venkovskou zahradu vhodnou ke komunitnímu pěstování zeleniny a bylinek. Společně se sousedy chtějí v Moravičanech místo otevřít veřejnosti a ukázat ekologické a permakulturní zahradničení v praxi. Na zahrádku budou navazovat vzdělávací aktivity, kurzy a programy od dětí až po seniory. Součástí užitkové zahrady budou i ukázky šetrného hospodaření s vodou a využívání přírodních materiálů k budování trvale udržitelných zahrad a zahrádek. Vznikne tak naprosto nový otevřený venkovní prostor pro sousedské aktivity spojené s ekologií, který bude navazovat na již dobře fungující komunitní prostor Beseda v prostorách moravičanské fary. 

realizátor: Moravičanský okrašlovací spolek
místo: MoravičanyOlomoucký kraj
období realizace: 7/2020 – 6/2021
projekt byl podpořen částkou 49 000 Kč

 

V Ratenicích obnoví boží muka (Středočeský kraj)

Členové Dobročinného osvětového spolku Ratenická včela chtějí navázat na zcela přetrženou nit sakrálního vnímání krajiny kolem své obce. Od pamětníků ví, že u obce stávala boží muka. Zůstala však již jen vzpomínka, nic víc se nedochovalo. Chtějí boží muka obnovit v novém duchu, doplnit je o lavičku a upravit okolí s podporou sousedů, členů místních spolků a příznivců z řad místní komunity. Tím vytvoří přírodní spirituální místo, které bude přístupné každému, nabídne prostor pro ztišení, meditaci i modlitbu a doplní krajinu o esteticky hodnotný prvek. 

realizátor: Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela  
místo: RateniceStředočeský kraj 
období realizace: 6/2020 – 5/2021
projekt byl podpořen částkou 18 000 Kč 

Biotop na Horňácku (Jihomoravský kraj)

Kristýna Kouřilová s dobrovolníky z Horňácka založí v podhůří Bílých Karpat environmentální kroužek a výukový biotop – sad s loukou a polem pro všechny věkové generace. Chtějí obnovit část původního přírodního biotopu typického pro jejich region. Prostor by měl sloužit jako místo, kde je možné se setkávat, pracovat, učit se a relaxovat. Věří, že se jim podaří podpořit mezigenerační vztahy, předávání informací, postupů a zkušeností mladým případně dalším zájemcům o přírodu. Zájemci se budou moci například naučit, jak využít plodiny podporující výskyt včel, čmeláků i motýlů ve spolkovém ovocném sadu, na louce, na poli. Postupně za účasti místních obyvatel a odborníků se bude budovat biotop vysázením ovocných stromů, bylin, užitkových rostlin a založením louky. Spolu s místními je v plánu vytvořit hadníkčmelín, hmyzí hotel a další stanoviště pro živé organismy, které budou moci lidé pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Projekt je komplexní, bude se realizovat mnoho let a zahrnuje množství dílčích aktivit, kde lidé budou moci přidat ruku k dílu. Tak držíme palce!  

realizátor: Spolek pro Rodinu z.s.  
místo: Javorník, Jihomoravský 
období realizace: 9/2020 – 6/2021
projekt byl podpořen částkou 70 000  

Mandolin party dostane druhou šanci! (Moravskoslezský kraj)

Obec Vyšní Lhoty byla před 40 lety známá tím, že se tam rok co rok odehrával festival Mandolin party. Byla to akce, na kterou jezdily kapely z celého Česka i zahraničí. Místní si na akci zvykli, oblíbili a do dnešních dnů na ni vzpomínají. Tehdejším organizátorům ale postupně došla síla do organizování dalších ročníků, a tak festival skončil. Nyní se našla skupina mladých, kteří by chtěli festival po letech znovu obnovit – a podle jejich slov ve velkém styluDo příprav a organizace chtějí zapojit nejen základní školu, místní restauraci, sousedy a okolní obce, ale také starší pány, kteří festival léta organizovali a kteří dnes říkají: „Dnes je řada na Vás mladých.“ Od nich se chtějí učit.  

realizátor: Bluegrasspol Karviná z.s.  
místo: Vyšní Lhoty, Moravskoslezský
období realizace: 5/2020 – 11/2020
projekt byl podpořen částkou 53 000 Kč 

Zelená náves (Liberecký kraj)

Spolek přátel prackovské kapličky spolu s místními plánují zušlechtění návsi a prostoru kolem kaple Panny Marie na PrackověChtějí osázet okolí kaple stromky a keři a před kapli umístit posezení. Přejí si, aby se náves stala prostorem, který přirozeně nabídne místním obyvatelům zázemí pro setkávání.

realizátor: Spolek přátel prackovské kapličky
místo: Prackov, Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj 
období realizace: 9/2020 – 6/2021
projekt byl podpořen částkou 45 000  

Písecké Hradiště dostane novou tvář (Jihočeský kraj)

Jaroslav Chroňák chce s pomocí dalších lidí z místní komunity upravit pozemky na návsi v Hradišti. Po zbourání původního statku nemají definované využití, jsou zarostlé a neudržované. Za podpory města Písku místní pozemky vyčistí, upraví, oplotí a vybudují prostor, kde se místní komunita může nejen společně setkávat, ale také společně realizovat při budování jejich nové tváře. Vizí je výsadba jedlého lesa, vybudování komunitních záhonků, ohniště, pergoly, prolézaček pro děti i cvičebních prvků pro seniory. Projekt vyvrcholí stavbou komunitního centra co by zázemí pro různé dílničky, přednášky, cvičení a další společenské aktivity. 

realizátor: Jaroslav Chroňák  
místo: Písek – Hradiště, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2020 – 11/2020
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč 

Olomoucký kulturní parlament pomáhá najít cestu z krize (Olomoucký kraj)

Stávající situace okolo koronavirové krize přináší kulturním aktérům v Olomouci řadu obtíží. Radnice se totiž v návaznosti na očekávaný propad příjmů i zvýšené náklady související s nákupem ochranných prostředků rozhodla šetřit zejména v grantech, což by mělo negativní dopad na celou kulturní scénu, která je už tak stávající situací poškozena. Řada větších kulturních akcí, které obvykle probíhají v průběhu jarních měsíců, plánuje svůj přesun na podzim, což ovšem může ohrozit pořadatele jiných akcí i celoroční provozy a je velmi důležité postup koordinovat a hledat společnou řeč. Společná platforma, organizovaná obecně prospěšnou společností DW7 by měla pomoci kulturním aktérům v Olomouci zaujmout společné stanovisko ke škrtům v grantové oblasti a koordinovat další kroky ve vztahu ke kulturnímu kalendáři.

realizátor: DW7, o. p. s..
místo: Olomouc
období realizace: 4/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 11 000 Kč

Nový územní plán města Brno jako příležitost k dialogu (Jihomoravský kraj)

Město Brno po dvanácti letech přerušovaného pořizování nového územního plánu dospělo k veřejnému projednání jeho návrhu (ze zákona povinná fáze). Lidé a spolky budou moci město upozornit na dílčí nedostatky, případně se bránit před problematickými záměry. Ti, kdo pod své připomínky nasbírají dostatek podpisů, stanou se tzv. zástupci veřejnosti. Problém je, že jen málokdo územnímu plánování rozumí nebo se odváží všemi jeho vrstvami a zákoutími prokousat. Navíc v důsledku epidemie koronaviru proběhne patrně pouze jediné – ze zákona povinné – fyzické veřejné projednání. Projekt spolku Otevřené Brno tuto díru vyplňuje: zpřístupní lidem územní plán, poradí jim, jak napsat připomínku a jak se stát zástupcem veřejnosti, poskytne jim odborné konzultace. S pomocí expertů návrh územního plánu zanalyzuje, podá vlastní připomínky celoměstského významu a nastolí nejdůležitější problémy coby témata veřejné debaty. Přispěje k zprostředkování dialogu mezi širokou a odbornou veřejností, médii, úředníky a samosprávou.

realizátor: Otevřené Brno, z. s.
místo: Brno
období realizace: 4/2020 – 7/2020
projekt byl podpořen částkou 36 600 Kč

Na jedné vlně pro Všenory a jejich územní plán (Středočeský kraj)

Příprava územního plánu je v obci Všenory již dlouho diskutovaným tématem. V minulém volebním období se objevily návrhy na změny, které by umožnily masivní výstavbu, a staly se tak na začátku roku 2018 předmětem obecního referenda. Občané tento plán odmítli a dali tak mimo jiné najevo nesouhlas s postupem obecního zastupitelstva, které své kroky s občany nijak nediskutovalo a snažilo se okolnosti jednání s investorem tajit. Nicméně po cca roce a půl aktuální zastupitelstvo rovněž neumožňuje zapojování veřejnosti do rozhodování, neposkytuje informace a odůvodnění svých kroků, nezjišťuje potřeby. Obec stagnuje, lidé ztrácejí v ovzduší neustálých hádek zastupitelů i neschopnosti přijít k informacím chuť se do místního dění zapojovat. To chce změnit spolek Na jedné vlně, který plánuje fungovat jako hlídací pes kroků zastupitelstva a dát místním nástroje k získání kvalitních a ověřených informací, především v souvislosti s přípravou nového územního plánu.

realizátor: Na jedné vlně, z. s.
místo: Všenory
období realizace: 3/2020 – 3/2021
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč

Podaří se zachránit rozsáhlou stoletou alej v Českých Velenicích? (Jihočeský kraj)

Vedení města České Velenice zadalo projekt urbanistického řešení rozvoje města. Součástí projektu je maximální obnova stoleté jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, což v praxi znamená likvidaci cca 340 vzrostlých stromů. Zástupci místních se obrátili se žádostí o názor na odborníky arboristy, entomology, krajináře vycházející z poznatků současného pohledu na stromy, městskou krajinu, tepla ve městě, životních podmínek obyvatel měst, vodu a dostává se jí jednoznačné odpovědi o důležitosti důkladného uvážení tak závažného kroku, jakým je likvidace významného krajinného prvku. Oslovení odborníci vesměs zastávají názor zachování aleje. Vedení města je však o své „pravdě“ a správnosti řešení přesvědčeno, aniž by bylo k dispozici podrobné dendrologické hodnocení stavu stromů v aleji. Má stoletá alej vizi budoucího urbanistického rozvoje města ustoupit, nebo má být do vize začleněna a zachována? Pomoci by měl odborný oponentní posudek.

realizátor: Irena Šefčíková
místo: České Velenice
období realizace: 4/2020 – 9/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

 

Nejistá budoucnost parčíku v blízkosti Purkyňovy ulice v Brně (Jihomoravský kraj)

Klidná brněnská lokalita v blízkosti ulice Purkyňova v Králově Poli s rozsáhlou plochou zeleně a vzrostlými stromy má nejistou budoucnost. Na jejím místě má vzniknout parkoviště a největší parkovací dům v Brně. Plocha těsně sousedí s místní zahrádkářskou kolonií, jejíž budoucnost je také nejasná. V době klimatických změn a výrazné likvidace městské zeleně je toto místo pro místní důležitým prvkem, původní zeleň si spousta lidí z okolí přeje zachovat. Občanské sdružení Královo Pole si klade za cíl rozšíření povědomí o tomto záměru, informování těch, kteří se chtějí aktivně zapojit a hlavně přesun parkovacího domu a venkovního parkoviště na vhodnější místo. V případě úspěchu je navazujícím cílem vybudování lesoparku. Lidé ze spolku chtějí tímto společným cílem propojit všechny zájmové skupiny, spolky a obyvatele v okolí a spolupracovat s nimi.

realizátor: Občanské sdružení Královo Pole, z. s.
místo: Brno – Královo Pole
období realizace: 4/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

 

Provoz nové lakovny obtěžuje část obyvatel beskydské obce Halenkov (Zlínský kraj)

Obec Halenkov leží v chráněném území Beskyd. V centru Halenkova byl již dříve povolen provoz práškové a mokré lakovny a v současné době plánuje majitel ke stávajícímu provozu práškové lakovny v současné době majitel firmy rozšířit provoz o halu povrchových úprav o velikosti 100 m x 73 m. Již nyní občany Halenkova obtěžuje zápach z mokré lakovny. Majitel nyní se snaží všechny své provozy dopovolovat, svůj budoucí záměr rozdělit na několik fází tak, aby obešel proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) celistvě. Petici proti Hale povrchových úprav podepsalo již cca 1800 občanů. Spolek Halenkovjani usiluje o zamítnutí rozšiřování provozu lakoven, aktivně se zapojil do zjišťovacího řízení a průběžně upozorňuje na sporné informace a aktivity firmy.

realizátor: Halenkovjani, z. s.
místo: Halenkov
období realizace: 4/2020 – 4/2021
projekt byl podpořen částkou 28 200 Kč

Obyvatelé pražských Hrdlořez chtějí zabránit demolici Jiránkovy vily (Hlavní město Praha kraj)

Historická budova Jiránkovy vily tvoří s přilehlou továrnou na cukrovinky z 20. let minulého století důležitou součást historie části Prahy 9 – Hrdlořez. Podle názoru místních obyvatel si tento areál zaslouží být zachován pro další generace, avšak v souvislosti s plánovanou developerskou výstavbou padlo rozhodnutí o demolici vily i továrny. Místní jsou přesvědčeni, že radnice při povolování demolice pochybila a usilují o zastavení demolice a obnovení řízení. Petici proti demolici podepsalo na 600 občanů. Místní konzultují další kroky s právníky a organizují další setkání se zastupiteli a radními MČ Prahy 9 i Magistrátu hlavního města Prahy.

realizátor: Andrea Halamová
místo: Praha 9 – Hrdlořezy
období realizace: 4/2020 – 3/2021
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

 

Re-vize Olomouc nabídne obyvatelům debatní večery zakončené workshopem (Olomoucký kraj)

Žijeme v pospolitosti ve společném prostředí. Rodina, přátelé a prostředí okolo nás – město, ulice, parky, fasády domů cizích i toho našeho až po naše vlastní myšlenky. Naše prostředí nás utváří, stejně jako my utváříme jej. Zároveň nás kultivuje a ovlivňuje. Můžeme se podílet na jeho utváření mnohem víc, než většina z nás tuší. A i proto by nás naše vlastní okolí musí zajímat. Revize Olomouc je platforma spojující napříč odborníky s komunálními politiky i činnými úředníky a především širokou veřejností. Poskytuje prostor pro smysluplnou diskusi a následně se snaží myšlenky z řad veřejnosti, které vzejdou z každého večera předat dál – politikům. Snaží se inspirovat, přinášet nové pohledy a rozšiřovat obzory. Motivovat k zájmu a péči o své okolí, a to i uspořádáním sousedských setkání.  

realizátor: Vojtěch Rudorfer
místo: Olomouc
období realizace: 9/2020 – 1/2021
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Žijeme, tvoříme a sdílíme pro Kostelec (Královéhradecký kraj)

Ve městě chybí akce pro širokou veřejnost, které by utužovaly komunitu a budovaly mezilidské vztahy. Takové tři velké sousedské a komunitní akce uspořádá šestice žen, která se dala dohromady na začátku roku 2019 právě za účelem posílení místní komunity. Akce budou zaměřeny na širokou cílovou skupinu od dětí až po seniory a budou střídat různá témata. Tento model se totiž v minulosti velmi osvědčil. Hlavním cílem akcí je spolupráce mezi lidmi ve městě, výměna zkušenosti, prezentace lokálních produktů a služeb, navázání dlouhodobé spolupráce, dobrovolnictví a podpora vybraných problémových témat.  

realizátor: Petra Smrčková  
místo: Kostelec nad Orlicí
období realizace: 2/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Pečecké hodiny budou zase odbíjet (Středočeský kraj)

Tým chce uvést do provozu hodinový stroj na věži pečeckého evangelického kostela. V minulém roce občané města veřejným hlasováním v projektu Lepší místo – Lepší Pečky zvolili nápad opravit věžní hodiny za nejlepší. Při příležitosti spuštění hodin bude uspořádána zahradní slavnost s kulturním programem a občerstvením. Organizátoři tak chtějí poděkovat veřejnosti a sponzorům za podporu projektu a prezentovat kostel, faru a zahradu jako otevřený prostor pro setkávání. 

realizátor: Jonáš Hájek 
místo: Pečky
období realizace: 2/2020 – 1/2021
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Nově vznikající čtvrť ve Žďáru nad Sázavou oživí sousedská slavnost (Vysočina kraj)

Do nově vznikající čtvrti Klafar se letos přistěhují díky třem čerstvě dokončeným bytovým domům desítky rodin a další do průběžně dokončovaných řadových a rodinných domů. Skupina občanů, kteří zde již bydlí déle, chce pro starousedlíky i nové sousedy uspořádat sousedskou slavnost, aby se zde všichni lépe seznámili a žili více spolu než pouze vedle sebe. Zároveň zde chtějí vybudovat místo ke scházení – veřejný gril a posezení. Při této akci chtějí také zatáhnout širší skupinu obyvatel do plánování budoucího náměstíčka, které by zde mělo v následujících letech vzniknout a dát tak podklady architektům, co by si zde místní přáli. Díky této společné aktivitě věří, že se zformuje širší jádro, které by zde podnikalo další aktivity v budoucnu – například vysázelo stromy v parku, který je sice v urbanistické studii, ale město se nemá k tomu, aby na něm začalo aktivně pracovat. 

realizátor: Žijeme Žďárem, z.s. 
místo: Ždár nad Sázavou
období realizace: 5/2020 – 5/2021
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Farní zahrada poslouží jako místo pro komunitní život (Středočeský kraj)

Sdružení přátel chce s pomocí dalších aktivních lidí vytvořit vhodné zázemí na farní zahradě pro setkávání místních komunit, které by bylo lépe využito pro účely společenských akcí organizovaných těmito komunitami. Cílem je vybudovat mobilní jeviště pro divadelní představení, krytou terasu pro setkávání a odpočinek, modernizovat ohniště a případně postavit dřevník. Úspěchem projektu bude, když do zahrady přivede více života, maminek s dětmi, důchodců a místních obyvatel, kteří zahradu využijí k odpočinku. 

realizátor: Maroš Palidrab 
místo: Mníšek pod Brdy
období realizace: 4/2020 – 4/2021
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Posezení ke kulturním akcím vznikne mezi hasičárnou a rybníkem (Hlavní město Praha kraj)

Cílem projektu je vylepšení prostředí mezi místní hasičárnou a rybníkem k využití pro společenské a kulturní akce. Prostor doplní mobiliář – ohniště, posezení, altánek či venkovní ping-pong. Vznikne tak možnost setkávání sousedů v krásném romantickém a inspirativním prostředí u rybníka. Prostor bude využíván pro organizaci akcí pořádaných Městským úřadem a místními dobrovolnými hasiči (pálení čarodějnic, běžecké závody, dětský den, dětské cyklistické závody, hasičské závody, schůzky mladých hasičů, Den bez aut, letní kino…). 

realizátor: Zdeněk Hromádka
místo: Újezd u Průhonic
období realizace: 6/2020 – 6/2021
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Odpočinek v přírodě nabídne altán u „Kostelíčka“  (Středočeský kraj)

Tým dobrovolníků společně se spolky a občany obce chce zlepšit stav místa pasivního odpočinku na louce před Kostelem sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě, které bude zároveň zakončením plánované naučné stezky a je bohaté na výhled do místa, kde žijeme, do lesů, luk. Cílem projektu je vybudovat altán s nábytkem k sezení a stolem, zakoupení grilu, který bude pro užitek všem, stejně jako společenské hry pro děti, dospělé a seniory a jednoduché sportovní pomůcky pro hru dětí na louce (míč, líný tenis, švihadla…) a dosadit několik stromů v okolí altánu. Výsledkem by mělo být podpoření dalšího setkávání lidí různých věkových skupin a získat další místo, kde je možné se zdržet a strávit (trochu jinak) plnohodnotně čas v přírodě. 

realizátor: Jiřina Hanušová
místo: Kluky
období realizace: 5/2020 – 5/2021
projekt byl podpořen částkou 79 750 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Obyvatelé Lenešic se budou moci potkávat v parku u zvonice (Ústecký kraj)

Cílem projektu je revitalizace parku u Husovy zvoničky. V obci chybí místo pro odpočinek a setkávání občanů. Přestože má tři parky, ani jeden není udržovaný. Vytvoření kulturního prostředí, kde se budou moci obyvatelé obce setkávat a které si i sami svépomocí vybudují, nejenže posílí komunitní život, ale i pozvedne úroveň této lokality. Park bude upraven ve spolupráci s dobrovolníky, v plánu je zapojit i místní obyvatele k jednoduché údržbě např. možností zalévat květiny. Členové spolku věří, že se park stane srdcovou záležitostí místních, a minimalizujeme tak vandalismus. 

realizátor: Lenešický okrašlovací spolek, o.s. 
místo: Lenešice
období realizace: 4/2020 – 4/2021
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Stromová lavice nabídne posezení sousedům z Vesce u Sobotky (Královéhradecký kraj)

Členové Sboru dobrovolných hasičů ve Vesci u Sobotky zvelebí náves vybudováním stromové lavice v blízkosti hasičské zbrojnice. Vznikne tak celoroční místo k posezení ve stínu k setkávání místních lidí i pro odpočinek kolemjdoucích. Hasiči chtějí také obnovit studánku v katastru obce na cestě z vesnice k údolí Plakánek značené modrou turistickou značkou.Tak se zdaří kultivace kdysi užitečného a krásného místa, s možností osvěžení pro místní i turisty. 

realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vesec u Sobotky 
místo: Vesec u Sobotky
období realizace: 5/2020 – 4/2021
projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

V Brodu u Příbramě obnoví zanedbaný park u cyklostezky (Středočeský kraj)

V projektu Žijeme PRO Brod chce Josef Hovorka s pomocí dalších aktivních lidí oživit sousedské vztahy a zvelebit zanedbaný místní park, který byl dříve místem setkání generací. Plánují zde uspořádat pravidelné společné akce, sousedské slavnosti. Cílem je aktivně zapojit všechny do vytváření obsahu parku nebo se zapojit do sázení zeleně. Zároveň chtějí obnovit původní cesty, které jsou rozorané v polích v okolí Brodu a vysázet zde do volné krajiny stromořadí ovocných stromů doplněných výsadbou keřů a remízů. Projektem chtějí také nadchnout a propojit místní s nově přistěhovalými sousedy, vylepšit vzájemné vztahy a zároveň pomoci přírodě. Brod leží na cyklostezce Příbram – Památník Vojna a ročně ho navštíví tisíce návštěvníků nebo cyklistů během projížděk a procházek po okolí. 

realizátor: Josef Hovorka
místo: Příbram
období realizace: 5/2020 – 5/2021
projekt byl podpořen částkou 99 850 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Výstavba nové školy v Dolních Počernicích vzbuzuje mezi místními lidmi pochybnosti  (Hlavní město Praha kraj)

Městská část Praha – Dolní Počernice bude mít novou školu. Podle názoru části místních obyvatel ale vznikl projekt výstavby netransparentně, bez architektonické soutěže a vykazuje zásadní nedostatky. Doprava v přilehlém okolí potenciálně ohrožuje bezpečnost žáků, což je důsledek rozporuplného urbanistického řešení, které odsouvá hmotné objekty do rezidenční zástavby a v centru obce umísťuje velký sportovní stadion s tribunou u kostela. Odborníci a část veřejnosti se shodují na tom, že je potřeba projekt komplexně zrevidovat a najít optimální řešení ještě ve fázi územního řízení, které je nyní, na základě podaných námitek přerušeno. Petici za nezávislé posouzení a úpravu projektu podepsalo do zahájení územního řízení v září 2019 130 obyvatel, počet podporovatelů občanské iniciativy, která usiluje o jeho zkvalitnění, s rostoucí informovaností stále stoupá. 

program: Živá komunita
realizátor: Jana Víchová
místo: Praha – Dolní Počernice
období realizace: 2/2020 – 1/2021
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč 

Lidé z Dolních Počernic usilují o zachování vesnického charakteru zástavby (Hlavní město Praha kraj)

Developerská společnost usiluje o výstavbu komplexu 8 bytových čtyřpodlažních domů a to ve čtvrti, která je metropolitním plánem určena k zástavbě vesnického charakteru domy o max. 2 podlažích. Projekt podporuje vedení obce a část zastupitelstva. Dle názoru místních lidí obec nemá ani v dlouhodobém horizontu vyřešenou dopravní obslužnost, občanskou vybavenost (nedostatečné kapacity školky, školy, lékařské péče, zájmové kroužky, městská policie), chybí studie napojení na stávající výstavbu i urbanisticko-dopravní studie a plány, jak občansky a s respektem a citem začlenit nové obyvatele. Místní obyvatelé sdružení ve spolku Zdravé Dolní Počernice proto usilují o vydání nesouhlasného stanoviska s výstavbou. Probíhá intenzivní komunikace s dotčenými orgány, příprava petice, příprava informačních tiskovin a konzultace dalších kroků s právníky. 

program: Živá komunita
realizátor: Zdravé Dolní Počernice, z. s.
místo: Praha – Dolní Počernice
období realizace: 4/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč 

Potřebuje hokejové město fotbalový stadion?  (Pardubický kraj)

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo těsnou většinou kontroverzní projekt stavby fotbalového stadionu v centru města. K financování projektu za téměř půl miliardy korun má sloužit úvěr, který město bude splácet dalších 20 let. Stadion má stát v centru města, na velmi lukrativních pozemcích po bývalém „vše sportovním letním stadionu“. Na rozdíl od svého předchůdce má však sloužit jen profesionálnímu fotbalu. Vedení města dlouhodobě odmítalo připomínky opozice o chybějícím spolufinancování či špatné připravenosti projektu, diskuzi o jiných možnostech umístění stadionu, jako i návrh, aby o tak důležitém projektu rozhodli občané v referendu. Ihned po schválení záměru na zastupitelstvu se proto dala dohromady široká koalice občanů i politiků, kteří chtějí referendum o stadionu na dluh vyvolat „zdola“. 

program: Živá komunita
realizátor: Nechci stadion na dluh, z. s.
místo: Pardubice
období realizace: 2/2020 – 6/2020
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč 

Nadměrný hluk a emise z dopravy spojily obyvatele Holešoviček  (Hlavní město Praha kraj)

Spolek Holešovičky pro lidi zastupuje obyvatele Prahy, kteří se potýkají s důsledky extrémního dopravního provozu na severním konci Tunelového komplexu Blanka. Hluk a emise z dopravy dopadají v nadměrné výši na obyvatele rezidenční čtvrti z obou stran svahu přilehlé k ulici V Holešovičkách a ohrožují tak jejich zdraví. Jsou zde každodenně porušovány emisní a hlukové limity. Požadavky místních obyvatel, které se podařilo zanést do stavebního povolení, nebyly dodrženy, dílo bylo zkolaudováno bez jakéhokoliv vypořádání s místními občany. Spolku Holešovičky pro lidi nezbylo jiné řešení, než podat žalobu na kolaudaci stavby a domáhat se tak práv místních lidí. Cílem žaloby je odvrátit vznikající precedens.  

program: Živá komunita
realizátor: Holešovičky pro lidi, z. s.
místo: Praha 8
období realizace: 2/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč 

V Opavě bude mít možnost si zajamovat úplně každý!   (Moravskoslezský kraj)

Spolek Kikstart nabídne originální program během opavského muzejního festivalu, majálesu a komunitního festivalu mladých kapel. Dobrovolníci ze spolku věří, že projekt Hudba pro všechny pod širým nebem a na něj navazující dlouhodobý projekt komunitních hudebních zkušeben je svým způsobem unikátní a nabízí komunitě velký prostor pro seberealizaci, rozvíjení sociálních dovedností a navazování přátelství. Výtěžek z kampaně využijí na drobné hudební nástroje typu bubínky, cajony apod, které si může vzít během festivalů každý do ruky a hrát.  

program: Živá komunita
realizátor: Kickstart z.ú.
místo:  Opava
období realizace: 5/2020 – 8/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč 

Jak může vypadat pietní místo v kryptě kostela v Liběchově? (Středočeský kraj)

Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka plánuje představit veřejnosti a zástupcům obce svoji vizi o využití krypty chátrajícího kostela sv. Ducha a Božího hrobu. V kryptě byli původně pohřbeni liběchovští mecenáši, nyní by v ní členové spolku chtěli vybudovat důstojné pietní místo. Nadace Via je podpoří v realizaci dárcovské kampaně na Darujme.cz, ve které budou své příznivce žádat o podporu na tvorbu výstavy prezentující architektonický návrh pietního místa. Organizace výstavy je základem pro zahájení veřejné debaty o podobě krypty a tím i samotného kostela. 

program: Živá komunita
realizátor: Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka
místo: Liběchov
období realizace: 3/2020 – 4/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč 

Opravou hrobky k česko-německému smíření (Liberecký kraj)

Spolek Živo v Hájích chce pokračovat v opravě staré německé hrobky, kterou společně s místními hasiči, dalšími občany obce a i díky podpoře Nadace Via zachránil tím, že jí dal novou střechu a provedl další sanační práce. V další fázi spolek plánuje objekt zajistit kovanou mříží a pokračovat v opravě vnitřních a vnějších omítek. Cílem je zvelebit chátrající dominantní objekt hřbitova a zároveň přispět k přijetí německé historie obce, a to zejména mezi místními poválečnými dosídlenci. Zároveň chce pomoci zmírnit napětí ze strany odsunutých německých obyvatel a jejich potomků. Spolek plánuje setkání současných a odsunutých obyvatel obce. 

program: Živá komunita
realizátor: Živo v Hájích z.ú.
místo: Oldřichov v Hájích
období realizace: 3/2020 – 11/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč 

Aktivní občané společnými silami vybudují Fuchsovu vyhlídku v obci Čistá  (Pardubický kraj)

Petr Dřínovský s partou místních občanů plánují vybudovat vyhlídkovou lávku na místě, kde se v obci Čistá odpradávna setkávali místní lidé. Bude umístěna poblíž křížení polních cest u torza prastaré lípy, vedle níž místní před pár lety vysadili novou, mladou lipku. Vyhlídka tak vytvoří stezku v korunách obou lip. S podporou Nadace Via realizují dárcovskou kampaň, která by měla zajistit financování pro výstavbu Fuchsovy vyhlídky. Do projektu se zapojí i obec a se stavbou pomůžou sousedé. Realizátoři chtějí aktivní spoluúčastí na  výstavbě podpořit sousedskou pospolitost a zvětšit pocit spoluzodpovědnosti a hrdosti na společném díle. 

program: Živá komunita
realizátor: Petr Dřínovský
místo: Čistá
období realizace: 6/2020 – 5/2021  

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč 

Obyvatelé Kruhu v Podbezdězí zrekonstruují svépomocí střechu barokní márnice (Liberecký kraj)

Pavel Žert spolu s dalšími aktivními lidmi z obce plánuje za dohledu památkářů svépomocí zrekonstruovat střechu barokní márnice, ve které se ukrývají vzácné renesanční náhrobky. Řemeslníky plánují najít mezi místními starousedlíky a další dobrovolníci pomohou s přípravou, vyklízením, začišťováním a úklidem. Současně s touto rekonstrukcí odstartují konečnou fázi celé revitalizace hřbitova, aby se místo stalo opět pietním. V dalším plánu je i přeměna odsvěceného barokního kostela v komunitní centrum.

program: Živá komunita
realizátor: KRUH V PODBEZDĚZÍ, z. s.
místo: Doksy
období realizace:  5/2020 – 9/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč 

V Teplicích zakládají tradici nedělních pikniků  (Ústecký kraj)

Dobrovolnické centrum SPOLU proti samotě z.s. zakládá v teplické Zámecké zahradě tradici nedělních letních pikniků. Od května do září bude centrum s pomocí dobrovolníků pořádat veřejné pikniky, kde budou návštěvníci moci sdílet doma připravené občerstvení a prožitky každodenního života. Příjemná atmosféra a důraz na mezigenerační povahu setkávání vytvoří prostor pro tvorbu nových vztahů napříč generacemi i zájmy.  

program: Živá komunita
realizátor: SPOLU proti samotě, z.s.
místo: Teplice
období realizace: 5/2020 – 9/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč 

Ústecká městská část Klíše ožije sousedskými setkáními   (Ústecký kraj)

Klíše je městská část Ústí nad Labem, kde se skupina sousedů pod vedením Lucie Melničákové snaží rozvinout a zlepšit mezilidské vztahy, vytvořit prostor pro bližší seznámení a občanskou aktivitu. Plánují letní hudební festival, kde zahrají regionální kapely a lokální bazar. Osloví místní seniory, kteří budou mít prostor navštívit pořádané workshopy či si otevřít vlastní stánek s vlastnoručními produkty. Nebudou chybět ani předvánoční akce se zpíváním koled, vánočních dílen a ochutnávkou vánočního cukroví, což místní zlehka navnadí na jarní Restaurant day, kdy se budou moct těšit na spoustu domácích dobrot, výměnu receptů a soutěž o „Nejlepší žvanec“. Všechny akce mají sousedé v plánu spojit s úklidem okolí a dobročinností. Vybrané peníze chtějí věnovat potřebným.

program: Živá komunita
realizátor:  Lucie Melničáková
místo: Ústí nad Labem 
období realizace: 8/2020 – 7/2021
projekt byl podpořen částkou 60 000  

Radotín na Moravě je malá obec, která plánuje velké věci  (Olomoucký kraj)

Členové spolku ProRadotín, z. s. chtějí na základě potřeb místních obyvatel společnými silami vytvořit kryté místo pro setkávání, kde se budou pořádat kulturní, společenské a sportovní akce. Výběr přístřešku, který vznikne na místě dětského hřiště nebo na přilehlém pozemku, provádějí participačním způsobem a do vybudování přístřešku zapojí občany všech věkových skupin, čímž podpoří mezigenerační dialog a současně propojení novousedlíků se starousedlíky. Altánek bude postupně doplněn o lavičky a stoly, čímž vznikne kryté místo pro pořádání aktivit bez ohledu na počasí.

program: Živá komunita
realizátor: ProRadotín, z. s.
místo: Radotín, Olomoucký kraj
období realizace:  3/2020 – 1/2021
projekt byl podpořen částkou 99 100 Kč 

Ve Smržicích podpoří komunitní život navázáním na tradice regionu (Olomoucký kraj)

Pavla Slezáčková chce s pomocí dalších aktivních lidí podpořit komunitní život v obci pořádáním společenských, kulturních a sportovních akcí. Plánu uspořádat akce, na kterých se mohou setkat občané z obce a okolí. Rádi by v místě, kde žijí, podpořili tvůrčího ducha a navázali na bohaté tradice v regionu – v obci žije spousta šikovných řemeslníků, vzdělaných lidí, kteří by mohli své dovednosti nabídnout ostatním a přitom o nich mnohdy lidé v obci ani neví. To chtějí ve Smržicích změnit. Mají naplánované pásmo aktivit napříč věkem i zájmy a na podzim chtějí zakončit sezónu společným sázením stromů. Věří, že je důležité přiložit ruku k dílu a přispívat k tomu, aby se v obci dobře žilo. Tak jim držíme palce, ať se jim to co nejlépe daří! 

program: Živá komunita
realizátor: Spolek rodičů Smržice z.s.
místo: Smržice
období realizace: 4/2020 – 11/2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč 

V Suchdole chystají první ročník hudebně divadelního Festivalu S.L.O.N.   (Hlavní město Praha kraj)

V září 2019 se skupina suchdolských obyvatel nadchla pro myšlenku uspořádat si vlastní festival. Idea vzešla od místních výtvarníků, kteří mají blízko k divadlu, Adriany Skálové a Matěje Formana. Během několika setkání vznikla sdílená představa o formě a programu komunitního festivalu i o tom, jak ho realizovat. Čtyřdenní festival, který proběhne od 4. do 7. června 2020 na Komunitní zahradě Suchdol, bude místem setkávání a prostorem pro společné prožívání divadla, hudby a dalšího. Cílem akce je zapojení místních obyvatel i stávajících spolků, a to především na základě dobrovolné práce. Společná příprava, realizace, ale také společný prožitek budou cestou k prohlubování vztahů a posilování soudržnosti. Tento záměr vystihuje název festivalu, Suchdolská Letní Otevřená Náruč, S.L.O.N. Slon se stal jeho symbolem a pevně stojí na 4 nohách, které znamenají soudržnost, spolupráci, dobrovolnictví a vůli se o vlastní festival postarat co nejvíc sám. Chobot je podaná ruka všem, kdo o to stojí. 

program: Živá komunita
realizátor: Suchdol žije, z.s.
místo: Praha Suchdol
období realizace: 4/2020 – 8/2020
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč 

Společně to dáme: Romové z Tanvaldu chtějí aktivně zlepšovat vztahy s majoritou  (Liberecký kraj)

Organizace Roma Tanvald se ve svém projektu zaměřuje na zlepšování sousedských vztahů ve městě Tanvald. V poslední době se zde přistěhovala řada Romů ze Slovenska, což zhoršilo situaci mezi místními a vytváří napjatou atmosféru. Ve snaze o nápravu tohoto stavu organizace plánuje řadu aktivit, které by měly usnadnit vytváření více přátelské a otevřené atmosféry. Uspořáda řadu kulturních akcí pro děti i dospělé, zapojí Romy do úklidu města a prostřednictvím pracovních skupin budou řešit konkrétní problémy mezi sousedy v místech s vyšší koncentrací Romů.  

program: Živá komunita
realizátor: Roma Tanvald, z. s.
místo: Tanvald
období realizace: 3/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 71 500 Kč 

Romové z Frýdlantu chtějí zlepšit vztahy se svými sousedy   (Liberecký kraj)

V ulici Hejnická se nachází dům obývaný především Romy. Místní se jim vyhýbají a vztahy jsou zde velmi vlažné a někdy i napjaté. Projekt organizace Romany Art workshop by tuto situaci rád změnil a vytvořil podmínky k navázání společného dialogu. Romská komunita pod vedením komunitních pracovníků vytváří pracovní skupiny řešící vzájemné neshody a zároveň pomocí neformálních akcí utvářejí prostor pro vzájemné poznávání a tvorbu pozitivních vztahů obyvatel této ulice 

program: Živá komunita
realizátor: Romany art workshop, z. s.
místo: Frýdlant v Čechách
období realizace: 3/2020 – 2/2021
projekt byl podpořen částkou 55 000 Kč 

Sousedská klubovna otevře prostor všem věkovým kategoriím  (Liberecký kraj)

Simona Benešová chce s pomocí dalších lidí a s podporou obce zřídit sousedskou klubovnu. Zde se budou pořádat pravidelné sousedské akce a vznikne otevřený prostor pro setkávání občanů starousedlíků, novousedlíků i přespolních přátel. Prostor bude sloužit k rozšíření služeb a zázemí místní lidové knihovny, k sešlostem místního neformálního klubu seniorů, maminek s dětmi, pořádání řemeslných dílen atp. Aktivity podporující život v souladu s přírodou a udržitelným rozvojem budou pro všechny věkové kategorie. V návaznosti na vnitřní klubovnu vznikne venkovní bylinná a kvetoucí klubová zahrada. Prostory poslouží k tomu, aby se sousedé opět začali potkávat a navazovali nové i staronové kontakty, zajímali se jeden o druhého a přinášeli inspiraci i příklad ostatním generacím, motivovali pasivní občany a sdíleli svůj volný čas s těmi, kdo jsou tomu otevřeni. 

program: Živá komunita
realizátor: Simona Benešová
místo: Heřmanice
období realizace: 4/2020 – 3/2021
projekt byl podpořen částkou 89 224 Kč 

V Třebechovicích nechají rozkvést město (Královéhradecký kraj)

Klíč k tvořivosti, působící v Třebechovicích pod Orebem plánuje zkrášlit holé trávníky podél cest ve městě a jeho místních částech. Město osází jarními květy a cibulovinami. Do akce se kromě dospělých zapojí i školy a dětské skupiny a všichni společně tak zkrášlí místo, kde žijí.  Vznikne prostor pro společné setkání, spolupráci a radost z ní. Každoroční jarní květy všem budou milou připomínkou této společné práce. 

program: Živá komunita
realizátor: Klíč k tvořivosti, z. ú.
místo:  Třebechovice pod Orebem
období realizace:  3/2020 – 9/2020
projekt byl podpořen částkou 35 500  Kč 

Záchrana historické koněpruské vápenice  (Středočeský kraj)

Spolek Komunitní centrum Koněprusy a Bítov usiluje o záchranu technické i historické památky v Koněprusech – vápenice z 19. století. Vápenná pec je názornou ukázkou historie těžby a zpracování vápence v tomto kraji. Spolek spolu s dalšími aktivními občany ji plánuje postupně zpřístupnit a vytvořit v její blízkosti odpočinkové místo s vyhlídkou na obec i široké okolí.  

program: Živá komunita
realizátor: Komunitní centrum Koněprusy a Bítov, z.s.
místo:  Koněprusy
období realizace:  2/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 50 000  Kč 

Strakonický Recyklotoč: ze starého nové!  (Jihočeský kraj)

Štěpánka Seidlová svým projektem bojuje proti nadměrné produkci textilního odpadu pomocí sousedského výměnného bazaru (swapu) a textilních dílen. Chce motivovat obyvatele Strakonic, aby staré oblečení nevyhazovali do popelnic, ale vzájemně ho vyměňovali, přešívali nebo jinak využívali. Velkou jarní akcí je Recyklotoč, kde proběhne výměna oblečení, přednášky na téma rozumná móda, udržitelné nakupování i textilní dílny. V dalších měsících pak proběhnou menší textilní dílny.

program: Živá komunita
realizátor: Štěpánka Seidlová
místo:  Strakonice
období realizace:  2/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 33 645  Kč 

Oživení Prachatic!  (Jihočeský kraj)

Již několik let funguje v Prachaticích spolek Živá vila, který si klade za cíl zachránit kdysi honosnou funkcionalistickou Kralovu vilu. Díky spolku se zde začaly konat koncerty a další kulturní akce, tuto iniciativu ale město utnulo, neboť chce vilu zbourat a na jejím místě vést obchvat. Spolek se po neprodloužení nájemní smlouvy ve vile rozhodl k oživování veřejného prostranství historického centra Prachatic. Členové spolku v průběhu roku uspořádají různé koncerty, přednášky, promítání, swap či sdílené snídaně.  

program: Živá komunita
realizátor: Živá vila, z.s.
místo:  Prachatice
období realizace:  4/2020 – 10/2020
projekt byl podpořen částkou 62 000  Kč 


PROJEKTY Z ROKU 2019
Veslařský klub Hodonín, z.s. – Pergola s Ohništěm (Zlínský kraj)

Veslařský klub Hodonín z.s. buduje altán, který má sloužit pro pravidelné setkávání různých skupin v celé sezoně pro bezmála až 100 lidí v jeden okamžik. Částečně krytý altán má vytvořit zázemí i při nevlídném počasí. Vymezením a úpravou prostor chce Veslařský klub Hodonín změnit stávající ohniště na jednoznačně definovaný prostor s posezením, u kterého by se potkávali sousedé z blízkého okolí hodonínského sídliště, sousední základní školy a gymnázia, dětské skupiny z Hodonína či přátelé z domova seniorů.

realizátor: Veslařský klub Hodonín, z.s.
místo: Hodonín
období realizace: 6/2019 – 11/2020
projekt byl podpořen částkou 99 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 

Nadace Josefa Plívy – Sejdeme se v nadaci (Pardubický kraj)

Markéta Houserová a Mikuláš Medlík chtějí s pomocí dalších aktivních lidí oživit historický dům a zahradu Nadace Josefa Plívy na svitavském náměstí. Mají v plánu rozšířit povědomí o tomto místě u zdejších obyvatel  a využít prostory ke kulturním a společenským akcím. Budou se tu pořádat inspirativní sousedská setkávání, promítání, workshopy  či vyprávění pamětníků. Díky tomu se rozroste komunita lidí, která o dům bude pečovat. Vznikne nekomerční prostor, kde lidé můžou uskutečňovat své nápady a zapojit se do dobrovolnické práce pro město.

realizátor: Nadace Josefa Plívy
místo: Svitavy
období realizace: 10/2019 – 10/2020
projekt byl podpořen částkou:

 

Naplaveno z.s. – Mezi vesnicí a městem – Překvapení jiného pohledu (Jihočeský kraj)

Spolek Naplaveno funguje krátce, ale má již za sebou aktivity, ve kterých se propojili obyvatelé Jistebnice a sousedních osad. A
to skrze netradiční kulturní akce, díky nimž se mohli obyvatelé potkat nově a jinak. Na Jistebnicku je sice rozvinutý spolkový
život, málokdy však dochází k propojení mezi spolky a sousedními osadami. Spolek Naplaveno chce vytvářet takové akce, které dopomohou k setkávání různorodých obyvatel. Akcí je v plánu hned celá řada. V září proběhne Zažít Jistebnici jinak přímo v Jistebnici, na listopad se připravuje Oživená stodola, která má poukázat na historii malé osady Stružinec a v další ze sousedních osad proběhne masopustní průvod ve kterém se objeví netradiční masky, které si obyvatelé sami vytvoří.

 

realizátor: Naplaveno, z.s.
místo: Jistebnice
období realizace: 9/2019 – 2/2020
projekt byl podpořen částkou: 44 000 Kč

 

Spolek Sedlecká – Vildův mlýn (Jihočeský kraj)

Spolek Sedlecká s jistebnickými dobrovolníky se snaží zachránit Vildův mlýn. Dobrovolníci zde během brigád a sousedských setkání spojených se záchranou mlýna vytvořili skupinu, která cítí potřebu se dále setkávat a realizovat se v dobrovolnické práci pro svou obec. Spolek zjistil, že lidé by zde rádi strávili delší čas a zdrželi se, ale v současné době zde není možnost a důvod delšího spočinutí.  Plánují tedy vytvořit prostor pro sousedské posezení u kávy, nejen pro turisty ale hlavně pro místní, kteří se zde budou moci potkat a plánovat další aktivity spojené s opravou mlýna, vybudování expozice zaměřené na bohatou jistebnickou historii a také plánování kulturních akcí.

realizátor: spolek Sedlecká
místo: Jistebnice
období realizace: 10/2019 – 10/2020
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

 

Radka Vokatá – Oprava pergoly a rozšíření místa pro posezení a grilování (Středočeský kraj)

Lenka Mixová spolu s dalšími nadšenci z města Husinec- Řež přišla s nápadem vytvořit v obci místo, které bude sloužit ke grilování a setkávání sousedské komunity. Chtějí k tomu využít již stojící altán, opravit ho a rozšířit o posezení a gril. Díky tomu by se toto místo mohlo využít víceúčelově, a to nejen k setkávání ale i pořádání sousedských akcí. Projekt bude mít přínos jak pro rodiny s dětmi, tak pro všechny obyvatele, kteří se chtějí sejít na popovídání a opékání špekáčku.

realizátor: Radka Vokatá
místo: Husinec – Řež
období realizace: 10/2019 – 8/2020
projekt byl podpořen částkou: 10 000 Kč

Rodinné centrum Jasmínka – První půlrok Rodinného centra Jasmínka, z.s. v Brně-Líšni (Jihomoravský kraj)

Skupina rodičů z Brna-Líšně se rozhodla založit Rodinné centrum Jasmínka, které bude poskytovat obyvatelům sídliště prostor pro komunitní setkávání a akce. Chtějí vytvořit místo, kde bude možnost setkávat se v rámci tematických komunitních aktivit. Záměr je, aby místo bylo zcela otevřené pro různé skupiny. Prostory také budou zázemím pro přípravu větších komunitních akcí organizovaných každý měsíc nebo i těch, které vzniknou na základě podnětů zapojených lidí.  Příležitost něco společně tvořit a setkávat se dostanou tak různé skupiny obyvatel, které často na sídlišti žijí izolovaně.

Realizátor: Rodinné centrum Jasmínka z.s.
Místo: Brno
Období realizace: 9/2019 – 6/2020
Projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

 

Vedlejší kolej z.s. – Multifunkční centrum Vedlejší kolej (Liberecký kraj)

V Novém Boru zcela chybí univerzální dostupný prostor pro kohokoliv, kdo nemá potenciál a prostředky pronajmout si např. městské divadlo. Není kde uspořádat výstavu amatérských výtvarníků, školní divadelní přehlídku, koncert začínající kapely nebo promítání filmů.
Spolek Vedlejší kolej z Nového Boru se proto rozhodl využít a přeměnit zanedbané prostory bývalého železničního skladu v multifunkční prostor. Prostor, který by měl sloužit pro komunitní a společenské setkávání a zároveň  jako zázemí novým nápadům, se kterými lidé z obce přijdou.

realizátor: Vedlejší kolej z.s.
místo: Nový Bor
období realizace: 8/2019 – 11/2019
projekt byl podpořen částkou: 94 500 Kč

 

Jana Mokrá – Sousedské divadlo (Jihomoravský kraj)

Jana Mokrá spolu s dalšími aktivními lidmi v obci Nedvědice se rozhodli vytvořit vybavené loutkové divadlo pro pravidelné setkávání lidí z obce i z okolí. Společně se zapojí do výroby dřevěných marionet a tvorby samotného loutkového divadla. Důležitou součástí budou tvůrčí dílny výroby loutek a kostýmů, rekvizit nebo i práce s marionetou. Zázemí divadla bude následně k dispozici jednotlivým rodinám, či skupinám v obci, které si marionety budou moci půjčit a secvičit své vlastní představení pro ostatní. Plánuje se jedno představení každý měsíc, vždy v podání jiné skupinky. Sousedské divadlo si zkrátka bere za cíl oslovit lidi k aktivní náplni volného času na malé obci a vytvoření příležitosti ke společnému tvoření a setkávání.

realizátor: Jana Mokrá
místo: Nedvědice
období realizace: 9/2019 – 6/2020
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč

 

Jana Matyášová – Martinské trhy (Liberecký kraj)

Jana, Bára a Katka s pomocí dalších aktivních lidí, chtějí uspořádat první ročník Martinských trhů. Trhy nevnímají jen jako místo k nákupu a prodeji, ale chtějí, aby se zde lidé společně pobavili, odpočinuli si ale i mohli sdílet dovednosti, které umí. Trh je pro ně příležitostí pro setkávání a formování komunity.

Martinské trhy chtějí nabídnout příležitost místním výrobcům, umělcům a lidem, kteří si produkty vyrábějí sami, aby se také zapojili a své produkty na trzích prodávali. V plánu je i doprovodný program od místních hudebníků a loutkářů. Trhy nakonec vyvrcholí svatomartinským průvodem a slavnostmi.

realizátor: Jana Matyášová
místo: Nový Bor
období realizace: 8/2019 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou: 17 000 Kč

Miroslav Švestka – Aktivní obec – dobrovolníci (Pardubický kraj)

V Červené vodě si cení dobrovolníků a spolků, kteří se zapojují do aktivit v obci. Miroslav Švestka se spolu se svým týmem rozhodl připravit pro malé i velké dobrovolníky slavnostní večer a vytvořit tak tradici, která bude sloužit ke společnému setkání a poděkování za nezištnou práci pro obec. Zároveň by společně rádi vytvořili soubor fotografií ze života aktivní obce. Samotný slavnostní večer bude proložený  hudbou, promítáním fotografií z akcí a samozřejmě proběhne seznámení veřejnosti s prací místních dobrovolníků.  V neposlední řadě je cílem i motivace k další aktivitě, která ukazuje, že kvalitní a pestrý život v obci závisí především na občanech samotných.

realizátor: Miroslav Švestka
místo: Červená Voda
období realizace: 9/2019 – 12/2019
projekt byl podpořen částkou: 26 000 Kč

 

Katěřina Švidrnochová – Zbýšov pro lidi (Jihomoravský kraj)

Skupina občanů ze Zbýšova u Brna chce uspořádat sérii aktivit, které mají spojovat lidi a podpořit budování komunity. Plánují uspořádání Sousedské slavnosti, do které se zapojí obyvatelé ze sousedních obcí. Na tuto akci budou postupně navazovat další aktivity jako je jako je Dobročinný bazárek, vzdělávací přednášky nebo založení pěveckého sboru. Skrz tyto činnosti by rádi podpořili kulturní a společenský život v obci a vzbudili tak zájem místních obyvatel o veřejné dění ve městě.

realizátor: Kateřina Švidrnochová
místo: Zbýšov
období realizace: 9/2019 – 8/2020
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

 

Marcela Pastyříková – Bublavský kulturní a sportovní plácek s dětským hřištěm (Karlovarský kraj)

Marcela Pastyříková s přáteli chce pomocí zastupitelů obce, místních obyvatel a chatařů obnovit a zlepšit podmínky Bublavského plácku, kde se konají téměř všechny kulturní a sportovní akce v obci. V současné době je plácek zanedbaný a potřebuje oživit. Projektem chtějí docílit celkového zvelebení prostoru a tím častějšího využití plácku místních obyvatel.

realizátor: Marcela Pastyříková
místo: Bublava
období realizace: 09/2019 – 06/2020
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Petr Beránek – Křížová cesta na Citickém hřbitovu (Karlovarský kraj)

Skupina občanů obce Citice chce vybudovat křížovou cestu na travnatém prostranství uvnitř místního hřbitova a podpořit tak chystanou revitalizaci hřbitova a jeho okolí na zónu odpočinku a setkávání lidí. Na místě budou instalovány tematické reprodukce děl umělců. Křížová cesta a celá postupná obnova hřbitova a jeho okolí umožní trvalé zapojení lidí všech generací, které by měly hlavně prohloubit vzájemné sousedské vztahy.

realizátor: Petr Beránek
místo: Citice
období realizace: 1.8.2019 – 30.11.2019
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Jan Sobotka – Sousedský petanque v Tachlovicích (Středočeský kraj)

Honza Sobotka chce s dalšími nadšenci vybudovat altán v Tachlovicích, který by měl sloužit k pravidelnému sousedskému setkávání místních v prostorách bývalého již nevyužívaného koupaliště. V blízkosti altánu k tomu ještě chystají vytvořit petangovou dráhu. Projekt slouží občanům obce Tachlovice, kteří budou mít chuť se potkávat a rádi si zahrají petang, který je sportem pro všechny věkové kategorie.

realizátor: Jan Sobotka
místo: Tachlovice
období realizace: 1.7.2019 – 30.6.2020
projekt byl podpořen částkou 66 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Rožmitálský zámek z.s. – Zámek žije! (Středočeský kraj)

Rožmitálský zámek je mimořádná historicky a kulturně cenná památka, která může po dlouhé době zase ožít díky spolku Rožmitálský zámek z.s. Spolek za pomoci místních a přespolních se rozhodl dlouho chátrající zámek zpřístupnit a otevřít veřejnosti. Pořádáním přednášek a kulturních akcí a vytvořením aktivní komunity chtějí vybudovat místo, ve kterém se lidé budou rádi setkávat s vědomím, že na jeho existenci mají svůj podíl.

realizátor: Rožmitálský zámek z.s.
místo: Rožmitál pod Třemšínem
období realizace: 1.9. 2019 – 30.8. 2020
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Pravý Hradec – Babiččina zahrádka (Středočeský kraj)

Členové spolku Pravý Hradec s dalšími dobrovolníky se rozhodli rozšířit využití Babiččiny zahrádky u Domu s pečovatelskou službou v bývalých kasárnách v Klecanech. Zahrádka, určená nejen pro seniory, se stala oblíbeným a vyhledávaným místem mnoha místních lidí. Proto se spolek rozhodl zvětšit její prostory, zejména pro chov slepic a uvažuje i o založení včelích úlů. Zahrada se tak může stát místem pro vzdělávání dětí i dospělých a sloužit jako komunitní centrum.

realizátor: Pravý Hradec, zapsaný spolek
místo: Klecany
období realizace: 6/2019 – 6/2020
projekt byl podpořen částkou 93 774 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 

Sdružení přátel Chotýšan – Komunitní život pod širým nebem v Chotýšanech (Středočeský kraj)

Sdružení přátel Chotýšan ve spolupráci s dalšími spolky a občany by rádo zlepšilo prostředí sportovně rekreačního areálu na kraji obce, které je zároveň využíváno pro společenské a kulturní akce. Cílem je zlepšit místo areálu, obnovit zeleň a vytvořit tak příjemné prostředí pro setkávání lidí z obce. Projekt by byl zakončen společenskou akcí v podobě táboráku a sousedského posezení.

realizátor: Sdružení přátel Chotýšan
místo: Chotýšany
období realizace: červenec 2019 – prosinec 2019
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Spolek pro obnovu PP V olších – Obnova PP v olších (Jihomoravský kraj)

V těsném sousedství obce Trboušany se dochoval zbytek lužního lesa zvaný „V olších“. Protéká jím bezejmenný potok a les hostí bohatou faunu, zejména vodní ptactvo. Aktuálně je ale v katastrofálním stavu a hrozí, že vlivem extrémního sucha zcela zanikne. Spolek pro obnovu PP V olších sdružuje majitele pozemků i obyvatele obce Trboušany, kterým není lhostejný osud této přírodní památky a kteří se chtějí podílet na její záchraně a přiblížit ji více jejím návštěvníkům.

realizátor: Spolek pro obnovu PP V olších
místo: Trboušany
období realizace: 1.8.2019 – 30.7.2020
projekt byl podpořen částkou 58 600 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Michal Tůma – Stezka svobody (Liberecký kraj)

Michal Tůma ve spolupráci s místními dobrovolníky a s podporou obce chce propojit všechny tři části města Lučan nad Nisou vybudováním stezky svobody. Stezka, na jejíž okružní trase bude vztyčeno dvanáct kamenných menhirů svobody, bude jakousi tepnou, která vyživí vzájemnou sousedskou spolupráci napříč městem, vytvoří nové přátelské vztahy a zároveň bude připomínkou pohnuté historie bývalých Sudet.

realizátor: Michal Tůma
místo: Lučany nad Nisou
období realizace: 06/2018 – 11/2019
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Jaroslav Nádvorník – Setkávání v nádrži (Středočeský kraj)

Neformální skupina „Potůček“ ze Sedlčan chce změnit starou požární nádrž Na Potůčku v příjemný přírodní biotop, který bude lákat místní kolemjdoucí, žáky a učitele ze zdejší základní školy ke vstupu do intimního sníženého prostoru uvnitř nádrže. Bezpečné prostředí nádrže by mělo sloužit jako komunikační centrum, vhodné k setkávání lidí, relaxaci a pozorování vodního světa, doplněné i o pořádání besed a výstav.

realizátor: Jaroslav Nádvorník
místo: Sedlčany
období realizace: červenec 2019 –  červen 2020
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Spolek Podprůhon – Městská naučná stezka (Středočeský kraj)

Spolek Podprůhon má za cíl vybudovat naučnou stezku vedoucí kladenskou čtvrtí Podprůhon, která je jedna z nejmalebnějších městských částí. Projekt chce nenásilnou a zábavnou formou prohloubit nejen znalosti o této čtvrti, ale vzbudit i patřičnou hrdost na společné místo žití a připomenout místním a turistům významné obyvatele a rodáky.

realizátor: Spolek Podprůhon
místo: Kladno
období realizace: 7/2019 – 10/2019
projekt byl podpořen částkou 63 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Královeměstecký okrašlovací spolek z.s. – Naše Jiráskova stezka (Středočeský kraj)

Královeměstecký okrašlovací spolek (KOS) spolu s místními obyvateli chce zvelebit Jiráskovu stezku, aby se stala dostupnější a zajímavější pro širokou veřejnost. Stezka je dlouhá necelý kilometr a aktuálně potřebuje rozšířit a pročistit od zarostlé trávy. K tomu by spolek rád po cestě zabudoval pár laviček, dětskou houpačku, umístil panely vzdělávacího charakteru a vysadil komunitní bylinkovou zahrádku.

realizátor: Královéměstecký okrašlovací spolek z.s.
místo: Městec Králové
období realizace: 1.7.2019 – 30.6.2020
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 

Tělovýchovná jednota Suchohrdly u Miroslavi – Společně aktivně i pasivně odpočívat (Jihomoravský kraj)

Lenka Rolinková chce společně s TJ Suchohrdly u Miroslavi přispět k větší sounáležitosti občanů obce zvelebením nevyužívané plochy ve sportovním areálu. Vybudováním venkovního fitness, posezení a veřejného ohniště chtějí dosáhnout kvalitnějšího využití místa pro aktivní i pasivní uplatnění volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů.

realizátor: Tělovýchovná jednota Suchohrdly u Miroslavi
místo: Suchohrdly u Miroslavi
období realizace: červenec 2019 – duben 2020
projekt byl podpořen částkou 45 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Spolek Sedlce pro život – Společně vracíme krajině rozmanitost (Jihočeský kraj)

Spolek Sedlce pro život z obce Svatý Jan nad Malší se chystá s pomocí dalších aktivních lidí a partnerských organizací vysázet do volné krajiny, podél cest a na mezích, stromořadí ovocných stromů doplněných výsadbou keřů a remízů. Projekt má za účel propojit starousedlíky s nově přistěhovalými sousedy, zlepšit tak vzájemné vztahy a pomoci přírodě k její obnově.

realizátor: Spolek Sedlce pro život
místo: Svatý Jan nad Malší
období realizace: červenec 2019 – duben 2020
projekt byl podpořen částkou 98 243 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Centrum D8, o.p.s. – Zastřešené zázemí na zahradě Centra D8 (Středočeský kraj)

Obecně prospěšná organizace Centrum D8 chce s pomocí dobrovolníků vybudovat zastřešené zázemí na zahradě centra, které působí již osmým rokem. Akce, pořádané organizací, se těší velkému zájmu veřejnosti, ale vybavení zahrady nebylo úplně ideální. Centrum D8 by rádo vybavilo a zútulnilo zahradu centra, aby komunitní aktivity, setkávání lidí, jednorázové akce pro veřejnost, semináře a workshopy probíhaly v příjemném prostředí.

realizátor: Centrum D8, o.p.s.
místo: Kralupy nad Vltavou
období realizace: září 2019 – říjen 2019
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Základní škola a Mateřská škola Chotýšany – Zahrada jako oko Země (Středočeský kraj)

Základní a Mateřská škola Chotýšany chce za pomoci rodičů a přátel školy, obecního úřadu a obyvatel Chotýšan zvelebit a v přírodním stylu přetvořit zanedbanou zahradu v těsném sousedství školy. Pozemek je nyní připraven k realizaci jednotlivých prvků, jako jsou: bylinková spirála, zahradní domek, kompost, skleník, vyvýšené záhony, opičí a senzitivní zóna, ohniště, chýše, jezírko, sezení, pítko, atd. Úspěchem projektu bude upravený pozemek plnící funkci lesoparku, který bude přístupný a využitelný širokou veřejností a zároveň bude mít i estetickou a vzdělávací funkci.

realizátor: Základní škola a Mateřská škola Chotýšany
místo: Chotýšany
období realizace: červen 2019 – prosinec 2019
projekt byl podpořen částkou 98 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Tělocvičná jednota Sokol Rychvald – Rekonstrukce altánu (Moravskoslezský kraj)

Členové spolku TJ Sokol Rychvald a obyvatelé Rychvaldu se inspirovali sokolským heslem Miroslava Tyrše: “Tam se svět hne, kam síla se napře“ a rozhodli se vlastními silami zrekonstruovat starý altán. Altán by měl sloužit k setkávání sportovně a kulturně založených lidí a zároveň obnovit dlouholetou tradici konání akcí v místní sokolovně.

realizátor: Tělocvičná jednota Sokol Rychvald
místo: Rychvald
období realizace: 1.9.2019 – 31.8.2020
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Nové Habří z.s. – Oživení míst setkávání v Přírodním parku Velkopopovicko (Středočeský kraj)

Zapsaný spolek Nové Habří sdružující komunitu občanů Velkých Popovic a okolí chce inspirovat občany a návštěvníky všech věkových kategorií k setkávání v obci a poznávání malebného okolí Přírodního parku Velkopopovicko. Za tímto účelem chtějí vybudovat zastavení v krajině, kde budou nainstalovány naučné prvky, týkající se poznávání zdejší fauny a flory. Společnou brigádou chtějí obnovit odpočinkové místo u pivovarských studní na okraji přírodního parku, které je hojně využívané místními lidmi. Nové prvky při turistických cestách vytvoří zajímavé cíle pro vycházky a setkávání s přáteli a podpoří koncept komunitního života.

realizátor: Nové Habří z.s.
místo: Velké Popovice
období realizace: 1.7.2019 – 30.6.2020
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 

 

Jana Kirschová – Mobilní kino Lipence (Hlavní město Praha kraj)

Jana Kirschová z Prahy – Lipence by ráda podpořila vzájemné soužití sousedské komunity pořízením mobilního kina a uspořádáním cyklu promítacích sousedských setkání spojených s besedami pro všechny věkové skupiny. Cílem projektu je sblížit lidi, kteří žijí v jednom místě a podpořit mezigenerační setkávání a vytváření dobrých sousedských vztahů.

realizátor: Jana Kirschová
místo: Praha – Lipence
období realizace: červenec 2019 –  červen 2020
projekt byl podpořen částkou 78 383 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Gabriela Šinkorová – Zažít Nymburk jinak (Středočeský kraj)

Letos se poprvé uskuteční akce Zažít město jinak v Nymburce. V rámci těchto slavností se sejdou obyvatelé různých věkových kategorií a budou zde tvořit, hrát hry, jamovat nebo poslouchat hudbu či polabské básníky. Akce bude vytvořena samotnými obyvateli Nymburka, kteří se budou moci zapojit aktivně do dílčích příprav, výtvarných dílen, nebo v roli hudebníků, básníků nebo výtvarníků.

realizátor: Gabriela Šinkorová
místo: Nymburk
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 15 000Kč

Zahrádkářský a sportovní spolek Choteč – Kočí v Chotči – Okounění (Královéhradecký kraj)

Festival Kočí v Chotči má již 24 letou historii. Nyní však prochází proměnou a z původní víkendové akce se stává projekt, který se rozprostře do celého léta.  Celou řadou osvětových  akcí podpoří rozvoj komunitního vědění o vodě, její ochraně a živočichů se zaměřením na specifika a historii daného místa. Cílem je také pomoci komunitě ve snaze o obnovu místního rybníka.

realizátor: Zahrádkářský a sportovní spolek Choteč
místo: Choteč
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Anežka Poláčková – Veřejný dvůr Malíč (Ústecký kraj)

Občané Malíče chtějí proměnit prostor okolo obecního úřadu a proměnit ho ve veřejný dvorek. Plánují vytvořit komunitní posezení pro neformální setkání, opravit přístřešek na nářadí s bunkrem pro děti v podkroví i dětské hřiště, které je nyní příliš blízko silnice. Kolem veřejného dvora bude odstraněn plot, aby se dvorek napojil na náves. Oživení prostoru kolem obecního úřadu je první z kroků k revitalizaci celé návsi.

realizátor: Anežka Poláčková
místo: Malíč
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 100 000Kč

 

Elena Štrbačková – Zachraňme společně dobrovolnou prací kříž a okolí – místo našeho sousedského setkávání! (Moravskoslezský kraj)

Obyvatelé Dětřichova chtějí prostřednictvím dobrovolnických brigád zrestaurovat kamenný kříž na hřbitově, vytvořit zde místo setkávání a odpočinku poseté krásnými květy.  Místo je počátečním místem pro náboženské poutě a organizuje se zde i řada kulturních událostí.  Cílem je stmelit sousedskou komunitu prostřednictvím společných zážitků při dobrovolnických brigádách a oživování místa, kde lidé tráví svůj oddech a volný čas na procházkách.

realizátor: Elena Štrbáčková
místo: Dětřichov nad Bystřicí
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Kaple Rektorská, z.s. – Oživme Malešický zámek (Hlavní město Praha kraj)

Spolek Kaple Rektorská chce ve spolupráci s dalšími malešickými spolky a obyvateli Malešic participativně formulovat vizi využití malešického zámku. Zámek se nachází v srdci Malešic a je kulturní památkou. Má potenciál stát se ohniskem čtvrti, místem setkávání, prostorem pro spolkové aktivity a konání kulturních a uměleckých aktivit. Přesto chátrá a je již řadu let veřejnosti nepřístupný. S pomocí vize, která pojmenuje, jaké nekomerční subjekty i místní podnikatelé mají zájem prostory zámku využívat a jakým způsobem, chtějí přesvědčit vlastníka, Magistrát hl. m. Prahy, aby investoval do celkové revitalizace areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti.

realizátor: Kaple Rektorská, z.s.
místo: Praha 10 – Malešice
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

OBR – spolek občanů Olšan a Brandýska – Společnými silami (Středočeský kraj)

Ve středočeském Brandýsku spojili členové spolku OBR síly s obcí. Jejich cílem je propojit starousedlíky a novousedlíky a posílit vzájemné sousedské vztahy. Hlavním tmelícím prvkem bude úprava místa setkávání v Brandýsku, což je prostor mezi budovami škol v centru obce.  Místní společně na brigádách svépomocí prostor vyčistí a osází květinami a stromy. Děti vyrobí hmyzí domečky a ptačí budky. Na společné akci pak všichni oslaví ukončení prací a začnou plánovat akce do budoucna.

realizátor: OBR – spolek občanů Olšan a Brandýska
místo: Brandýsek
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z. s.: Dálnice obchvatem Brna, nikoli přes MČ Brno-Bystrc (Jihomoravský kraj)

Jihomoravský kraj připravil územní studii, ve které je doporučeno vedení trasy dálnice D 43 mezi Brnem a Moravskou Třebovou v takzvané německé variantě, tj. přes MČ Brno-Bystrc. Všechny ostatní varianty, včetně optimalizované trasy vedoucí Boskovickou brázdou, která by moha sloužit jako plnohodnotný obchvat celého města Brna, byly vyřazeny jako nevýhodné. Je prosazována trasa, která zahrnuje výstavbu křižovatky přímo v nástupním prostoru Brněnské přehrady a vede 100 m od bytových domů. Místní občané se obávají, že klesne kvalita života v této městské části a dojde k nevratnému poškození Brněnské přehrady. Cílem spolku „Občané za D43 jako obchvat celého Brna“ je informovat širokou veřejnost a s její podporou prosadit vybudování skutečného obchvatu Brna.

realizátor: Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z. s.
místo: Brno-Bystrc
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Klára Zámečníková: Zachraňme nemocnici v Litoměřicích nám všem (Ústecký kraj)

V roce 2017 se litoměřická nemocnice změnila z obecně prospěšné společnosti na akciovou společnost a od té doby se snaží městští zastupitelé přizvat ekonomicky silného partnera do jejího provozu. Plánovali pacht na 20 let, který jim zastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od března roku 2019 se snaží o prodej akcií (nejprve 100 % a po projevené nevůli obyvatel 49 %). Zpočátku byl důvod prodeje vysvětlován jako pouze ekonomický, později personální. Proti prodeji akcií vznikla petice, ke které se během krátké doby připojilo 10.000 obyvatel města a okolních obcí. Vzhledem k nevůli zastupitelstva celý proces zastavit se zaměstnanci nemocnice a jejich příznivci rozhodli začít sbírat podpisy k vyhlášení místního referenda a získali jich cca 6.000.

realizátor: Klára Zámečníková
místo: Litoměřice
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 22 000 Kč

Za krásnou Olomouc, z. s.: Finanční podpora v neblahé olomoucké kauze Šantovka Tower (právní analýza aktuálního stavu) (Olomoucký kraj)

Spolek Za krásnou Olomouc, dlouholetý pozorovatel a komentátor záměru Šantovka Tower v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc zadává právní analýzu, která by posoudila zákonnost postupu veřejné správy v kauze Šantovka Tower při pořizování změny č. II Územního plánu Olomouc a možnost napadnutí územního rozhodnutí stavby Šantovka Tower.

realizátor: Za krásnou Olomouc, z. s.
místo: Olomouc
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Ekologická iniciativa Jihlava, o.s.: Zastavit plánovanou výstavbu obalovny živičných směsí v prostoru lomu Bílý Kámen (Vysočina kraj)

V katastrálním území obce Bílý Kámen se nachází kamenolom, který zatěžuje životní prostředí hlukem, zvýšenou prašností a zvýšenou dopravou těžkých nákladních vozidel po silnici přes obec. V letech 2010 až 2013 byla v lomu umístěna mobilní obalovna živičných směsí, která byla v roce 2013 demontována. V současné době firma Metrostav připravuje dokumentaci pro stavební řízení na stavbu obalovny v prostoru lomu Bílý Kámen. Pokud by stavba obalovny byla realizována, dojde k navýšení hlučnosti, koncentrace prachových částic a polyaromatických uhlovodíků v prostoru obytné zástavby. Rovněž dojde k navýšení provozu těžkých nákladních vozidel přes obec. Zastupitelé obce i po podání petice, kterou podepsalo téměř 50 % občanů s volebním právem, vyjednává s investorem o případných kompenzacích. Místní spolek se přihlásil jako účastník do stavebního řízení a uplatňuje odborné argumenty proti stavbě obalovny.

realizátor: Ekologická iniciativa Jihlava, o.s.
místo: Bílý Kámen
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Anna Buraňová: Moje město, moje místo – pravidla platí pro všechny (Ústecký kraj)

Pobočka nadnárodní společnosti Adler Pelzer Holding již několik let provozuje v Žatci činnost, která může ohrožovat veřejné zdraví obyvatel. Místní lidé mají za to, že provozovna funguje v rozporu s právními předpisy a že jsou zde překračovány limity průmyslového hluku i hluku z dopravy. Jednají tedy s příslušnými úřady, zapojují se jako sousedé do stavebního řízení a snaží se o zjednání nápravy.

realizátor: Anna Buraňová
místo: Žatec
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

Chvojensko, z.s.: Nedejme se! (Ústecký kraj)

Obec Velké Chvojno zpracovává nový územní plán. V zadání územního plánu, které připravovalo minulé zastupitelstvo, jsou rozsáhlé plochy zástavby mimo současná zastavěná území místních částí, zastavitelné plochy se rozšiřují do volné krajiny. Nejdůležitějším a pro místní obyvatele největším problémem je průmyslová zóna (logistické centrum) v rozsahu 373 595 m2. Sousední obec Libouchec, část logistického centra ze svého zadání nového územního plánu vyňala. Spolek Chvojensko zaktivizuje místní obyvatele a jako zástupce veřejnosti chce vstoupit do projednávání ÚP s cílem uchránit přírodu, koordinovaně postupovat s podporou odborníků a docílit vyjmutí zóny z návrhu územního plánu.

realizátor: Chvojensko, z.s.
místo: Velké Chvojno
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

HORTUS MORAVIAE o.s.: Zápach z velkokapacitního vepřína SZP Těšnovice (Zlínský kraj)

V katastru obce Těšnovice, která je součástí města Kroměříže, stojí farma na chov prasat s kapacitou cca 9 000 prasat ve výkrmu včetně prasnic a prasniček a předvýkrmu. Umístění a vysoká koncentrace zvířat výrazně ovlivňují životní prostředí a obtěžují občany výrazným zápachem. Záměrem provozovatele farmy je rozšíření kapacity výkrmu o 100 % a celkově počet prasat na farmě o 40 %. Občané zmíněné obce a města se brání rozšíření farmy a obávají se, že opatření, které investor navrhuje, nebude dostatečné a již tak zatížené životní prostředí se výrazně zhorší.

realizátor: Hortus Moraviae o.s.
místo: Kroměříž
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Spolek občanů a přátel Nové Středokluky: Nesouhlas se záměrem investora výstavby nového distribučního centra PPL Sever ve věci plánované organizace dopravy (Středočeský kraj)

Poblíž Středokluk se připravuje výstavba Distribučního centra PPL Sever. Problém spočívá v tom, že investor a projektant naplánovali dopravní napojení výstavby a provozu centra výhradně z dálnice D6 přes Dobrovíz a Nové Středokluky přes vrátnici firmy PORR. Nové Středokluky se nacházejí v hlukovém pásmu letiště Praha, vede zde železniční trať a nově by navíc hlukem a zplodinami z automobilového provozu ohrožovala životní prostředí občanů další narůstající doprava. Nové centrum by mělo obsluhovat oblast severně od Prahy, takže dodávky PPL by jezdily i přes další blízké vesnice. Místní spolek usiluje o změnu dopravního napojení tak, aby nebyla vedena přes vesnice po silnicích III. třídy, ale přímým nájezdem na dálnici D7, který se i vzhledem k místu výstavby a provozu nabízí z hlediska ochrany životního prostředí jako šetrnější řešení.

realizátor: Spolek občanů a přátel Nové Středokluky
místo: Nové Středokluky
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 35 000 Kč

Iveta Čermáková: Rekreativní zahrada (Vysočina kraj)

Osm přátel se rozhodlo vzít věci do svých rukou a upravit venkovní předprostor donedávna využívaného výrobního areálu v centru města Humpolce. Vznikne Rekreativní zahrada, která skloubí rekreaci s tvůrčí činností. Jejich cílem je prostřednictvím nového místa pro setkávání oslovit skupinu lidí ve věku 20 – 40 a více let, kteří mají povědomí o možnostech kulturního vyžití a kolektivních akcích, ale chybí jim aktivační moment k tomu tyto akce ve městě realizovat.  Reakreativní zahrada bude mít jednoduché zázemí pro maminky s dětmi, hudebníky, výtvarníky, stolní tenisty a všechny lidi, kteří se rádi sejdou jinde než v klasické hospodě. Zároveň zde vznikne komunitní městské ohniště, okolo kterého se bude diskutovat o současných žhavých tématech ve městě.

realizátor: Iveta Čermáková
místo: Humpolec
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 85 650 Kč

Kobylnické impérium, z. s., Oživení Hloušku! (Jihomoravský kraj)

Členové Spolku Kobylnické impérium mají nostalgické vzpomínky na ohniště ležící v přírodě za Kobylnicí, kde prožili spoustu dobrodružných chvil a kde se setkávali i jejich rodiče. Místo od těch dob zchátralo a tak se rozhodli společnými silami ohniště zrekonstruovat a vytvořit opět místo, které bude vhodné pro setkávání a pořádání společenských akcí. Po počátečním plánování s různými lokálními aktéry se pustí do práce a nakonec vše plánují řádně oslavit u grilování spojeného s doprovodným programem pro všechny věkové kategorie.

realizátor: Kobylnické impérium, z.s.
místo: Kobylnice
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč

Vespolek, pozemkový spolek: Dešťová komunitní zahrada (Jihočeský kraj)

Vloni došlo vlivem nešetrných zásahů na náměstí  ke změně mikroklimatu na náměstí v Chlumu. To je nyní suché a rozpálené. Na základě komunitního plánování se aktivní lidé v Chlumu shodli na potřebě změnit podobu náměstí a přilehlého prostoru okolo domu dětí a školy. Plánují vybudovat místo pro aktivní odpočinek a relaxaci, který bude využíván o školních přestávkách dětmi a během odpoledne obyvateli Chlumu či k sousedským akcím.  Mimo jiné chtějí maximálně zužitkovat dešťovou vodu ze střech okolních domů a využít ji k zavlažování relaxační zóny, vysázet zde stromy, místo zastínit a obnovit starou studnu, která je nyní zakrytá terénem.

realizátor: Vespolek, pozemkový spolek
místo: Chlum u Třeboně
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Nadační fond Mosty-Puentes: Obnovení pramene Kamenice a vytvoření sousedské špajzky ve Střemeníčku (Olomoucký kraj)

Nadační fond Mosty – Puentes inicioval nápad proměnit starou skládku u pramene Kamenice v místo odpočinku a užitku. V průběhu léta 2019 chystají ve spolupráci s místními obyvateli a dalšími partnery desetidenní akci, jejíž cílem bude obnova a pročištění prameniště, stavba kamenné zídky u hlavního pramene, vytvoření sousedské špajzky ve starém sadu a doprovodný program. Chtějí obnovit nejenom ekologickou rovnováhu v krajině, ale i obnovit tradici svépomoci, kdy lidé táhli za jeden provaz ve prospěch všech.

realizátor: Nadační fond Mosty-Puentes
místo: Luká
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 79 800 Kč

Bubahof, z.s.: Výročí narození Františka Suchého (Hlavní město Praha kraj)

Jednodenní kulturní akce v parku Františka Suchého má za cíl oslavit narození významného rodáka, po kterém byl park pojmenován. členové spolku Bubahof by rádi místním lidem připomněli tradici boje proti totalitě a při té příležitosti také částečně opravili a revitalizovali toto místo. Osud ředitele krematoria Fr. Suchého st. není dostatečně znám ani místním obyvatelům, stejně jako osud jeho syna, Fr. Suchého ml., také odbojáře a dlouholetého vězně komunistického režimu. Obnovou parku, ve spolupráci s místní komunitou a strašnickými kulturními aktéry chce spolek zároveň založit tradici každoročních oslav k připomenutí těchto osobností. Mají v plánu i nadále s radnicí spolupracovat na údržbě a úpravách parku.

realizátor: Bubahof, z.s
místo: Praha-Strašnice
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Lukáš Dědič: Sousedský kruh Chotěbuz (Moravskoslezský kraj)

Skupina aktivních a dynamicky smýšlejících lidí si dala za úkol založení Sousedského kruhu Chotěbuz, který má za cíl rozpohybovat život v obci, zapojit nečinné lidi a vytrhnout je z anonymity, která se v posledních letech zvyšuje i na vesnicích. Prostřednictvím kulturních, vzdělávacích a zážitkových akcí a jiných společných aktivit chtějí seznámit starousedlíky s nově přistěhovanými, rozbít pomyslnou bariéru mezi starší a mladou generací a poskytnout jim možnost dělat věci „spolu a pro sebe“. Pomocí grantu chtějí zejména vytvořit multifunkční místnost, která bude sloužit nejen jako zázemí veškerých aktivit, ale bude proměnlivá dle aktuálních potřeb (herna, místo pro tvořivé dílny, workshopy, administrativní a technické zázemí atp.).

realizátor: Lukáš Dědič
místo: Chotěbuz
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Lucia Čemová: Komunita Zemědělský vnitroblok (Jihomoravský kraj)

Komunita aktivních sousedů založila spolek, aby společně oživili krásný prostor vnitrobloku, kolem kterého stojí 8 obytných domů s více než 120 byty. Cílem je vlastnoručně vytvořit zařízení vnitrobloku sloužící jako zázemí pro setkávání a aktivity (posezení, hřiště, komunitní zahrada). Snahou spolku je oslovit co nejvíce sousedů a společně obnovit místo, které kdysi umožňovalo obyvatelům bloku setkávat se, poznávat se, vzájemně se obohacovat a pěstovat mezigenerační soužití. Členky a členové spolku očekávají, že projekt přinese nová přátelství a zvýšení kvality života obyvatel domů napříč generacemi.

realizátor: Lucie Čemová
místo: Brno
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 85 000 Kč

Eva Blahová: Pleteme město – společně (Zlínský kraj)

Projektem Pleteme město se skupina lidí okolo Evy Blahové snaží oživit veřejný prostor města Uherské Hradiště a probudit tvůrčí zájem místních občanům a studentů. Chtějí vytvořit živý a barevný prostor pro společnou komunikaci občanů, studentů SUPŠ a umělců. Město ožije veřejnou sbírkou nepotřebného pleteného oblečení. Občané dostanou příležitost plést a háčkovat na veřejných místech, v čekárnách, kavárnách, v nemocničních čekárnách, knihovně apod. Společnou oslavou bude veřejná instalace pletených objektů přímo v ulicích, které zkultivují zanedbaná místa v centru města a upozorní na ně.

realizátor: Eva Bláhová
místo: Uherské Hradiště
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 53 600 Kč

Tomáš Adamec: Komunitní centrum Beseda – oživme Moravičany (Olomoucký kraj)

Tomáš Adamec chce s pomocí dalších aktivních lidí v obci zlepšit vztahy a navázat kontakty mezi místními lidmi tím, že chce nabídnout příjemný prostor k setkávání občanů napříč generacemi. Toto setkávací místo by rádi vybavili a přizpůsobili k aktivnímu celoročnímu využívání. Chtějí, aby se zde sousedé rádi setkávali a diskutovali, pomáhali rozvíjet naši obec, sami přicházeli se svými nápady a inovacemi. Komunitní centrum by mělo být spojujícím mostem mezi občany a obecními institucemi. Zrealizováním tohoto projektu a prostřednictvím dalších aktivit navazujících na tento prostor rozhýbají velké diskuze s obyvateli Moravičan nad tím, co vlastně ve své obci chtějí mít a co by se zde mělo dít.

realizátor: Tomáš Adamec
místo: Moravičany
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 81 000 Kč

I na sídlišti může vyrůst komunitní zahrada! (Hlavní město Praha kraj)

Na kraji velkého pražského sídliště Novodvorská ve Věkově ulici 49 vznikla malá komunitní zahrada, která slouží jako živé místo setkávání pro místní komunitu. Společnými silami si sousedé vybudovali odpočinkové místo v zeleni pro všechny generace plné bylinek, květin a zeleniny. Vybudovali pískoviště, ošklivou zídku zkrášlili mozaikou a v létě se setkávali při rozmanitých aktivitách. Uspořádali také komunitní plánovaní, které jim ukázalo cestu do budoucna – plánují vybudovat pergolu a oživovat starý sad, který mají hned za domem.

program: Živá komunita
realizátor: Daniela Kurková
místo: Praha – Braník
období realizace: 4/2019 – 2/2020
projekt byl podpořen částkou 55 000 Kč

Živý zámek Toužim, z.s.: Živý zámek (Karlovarský kraj)

Živý zámek Toužim – název to sám říká! Lidé sdružení ve spolku chtějí probudit nádvoří zchátralého místního zámku k životu. Pár let už mají možnost pracovat na jeho probuzení, ale práce jde pomalu. Každý rok pořádají několik pravidelných akci, které přitáhnou místní i přespolní. Pořád se jim ale nedaří zapojit „toužimské“ v takovém počtu a síle, jaká byla jejich prvotní představa. Aby mohli přivítat v zámku větší počet návštěvníků a nabídnout nádvoří jako místo pravidelných kulturních i neformálních setkání, potřebují finančně pomoci s jednoduchým zázemím a propagací jejich vize. Letos si kladou za cíl vybudovat sociální zařízení, zastřešit pódium a instalovat první stálou výstavu představující jejich činnost a hlavně historii místa. Zatím jim pomáhají spíš jejich rodiny a známí, přilákat ale chtějí i další obyvatele Toužimi. A hlavně – všem těmto lidem chtějí dát vědět, že v Toužimi mají místo, které mohou vlastním přičiněním vylepšit a považovat ho za své.

realizátor: Živý zámek Toužim, z.s.
místo: Toužim
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Jan Neugebauer: Stopy v Národním domě (Jihomoravský kraj)

V Mikulově na náměstí stojí „národní dům“. Od baroka měl pestrou historii, poskytl přístřeší Nikolu Teslovi, plál během požárů, jako restaurace sloužil k setkávání místních obyvatel, v posledku chátral a poskytl prostor keramické dílně. R. 2017 byl městem odkoupen a nyní se hledá jeho budoucí smysl. Skupina divadelníků chce, aby rekonstrukce proběhla po debatě s odborníky a veřejností. Ve spolupráci s místní komunitou plánují z národního domu vytvořit prostor pro sdílení vzpomínek a setkávání. Během týdne intenzivní divadelní práce vznikne inscenace, která oživí vzpomínky na Národní dům. Divadelní zážitek má sloužit ke vzniku debaty o budoucnosti národního domu, začlenit jeho komunitní smysl do podoby plánované rekonstrukce a dlouhodobě ho etablovat jako místo setkávání.

realizátor: Jan Neugebauer
místo: Mikulov
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 37 540 Kč

Jarmila Janků: Střípek ke střípku, člověk k člověku (Karlovarský kraj)

Skupina obyvatel Nejdku se rozhodla zorganizovat happening Střípek ke střípku, člověk k člověku. Cílem je společná radost při tvoření mozaikového obrazu, který vylepší prostředí města. Společné dílo není jednorázovou záležitostí, už přípravy akce, sběr skla, přednáška o historii mozaiky a workshop, lidi spojují a motivují k dalším setkáním se společným cílem. Pohraničí (Sudety) je dosud poznamenáno žitím bez vlastní tradice. Velmi pomalu se tvoří nové tradice, a přesto lidé po společenství touží. Tato akce jim ho umožní vytvořit, naváží nová přátelství. Přispět vlastní aktivitou je hodnotnější, než se jen nechat bavit ostatními.

realizátor: Jarmila Janků
místo: Nejdek
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Jitka Šedivá: Naučná stezka Opatovice II (Středočeský kraj)

Parta sousedů a přátel z Opatovic II chce vytvořit na některých místech v obci připomínky historie a památek Opatovic pomocí informačních tabulí a zároveň v rámci této „stezky za historií a pamětí“ vytvořit místo pro setkávání a odpočinek. Plánují zkrášlit nebo upravit některá zanedbaná místa ve vesnici (okolí rybníčku na návsi, okolí kapličky). Cesta za historií by měla podpořit sousedské soužití a hrdost na místo, kde žijí.

realizátor: Jitka Šedivá
místo: Opatovice II, Uhlířské Janovice
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč

Spolek na ochranu kvality života v okolí železnice v Černošicích: Zapojení dotčených občanů do projektování rekonstrukce III. TŽK, intravilán obce Černošice (Středočeský kraj)

Černošicemi prochází III. tranzitní železniční koridor, který do značné míry ovlivňuje kvalitu života místních občanů. Již dlouhou dobu se plánuje optimalizace úsek Praha – Beroun, v údolí Berounky však naráží tento projektový záměr na různá omezení. Rekonstrukce by s sebou přinesla zkapacitnění trati a větší průjezdovou rychlost vlaků. Investor jedná pouze se zástupci města, ale zájmy dotčených občanů jsou opomíjeny. Spolek zastupující nespokojené občany Černošic jedná jak se zástupci města, tak s různými zainteresovanými orgány veřejné správy (KHSSK, Ministerstvo zdravotnictví, SŽDC, Veřejný ochránce práv), konzultuje své kroky s právníky a zadává zpracování další hlukové studie.

realizátor: Spolek na ochranu kvality života v okolí železnice v Černošicích, z. s.
místo: Černošice
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Spolek pro obnovu únětické kultury: Obnova studánky a potoka malým Horním rybníkem v Úněticích (Středočeský kraj)

OSTROFF – Když potřebujete vypnout! Sousedský projekt s cílem vybudování odpočinkové louky pod horními rybníky v Úněticích. Ostrovní louka ve vlastnictví obce se nachází mezi korytem únětického potoka a vodoteče, která pramení v horní části louky. V první fázi chce Spolek pro obnovu únětické kultury s pomocí spoluobčanů a obce zpřístupnit zanedbanou louku a obnovit historický pramen spolu s vyčištěním jeho odtokového koryta. Následně podle dostupných finančních prostředků louku dále zvelebovat a udržovat v provozu. Připravíme studii, které zaznamená možnosti dalšího vývoje louky s možnými dalšími prvky jako je ohniště, piknikový prostor, lavičky, korýtko pro mlýnky, biotop, plácek pro kopanou a volejbal a naučné stezky pro dospívající cyklisty z obce apod.

realizátor: Spolek pro obnovu únětické kultury
místo: Únětice, Praha-západ
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rostěnice: My tady žijeme (Jihomoravský kraj)

Hynek Marák společně s dalšími členy sboru dobrovolných hasičů mají za cíl pořádat v roce 2019 různorodé akce, které mají za cíl především sblížit občany malé obce, jejich děti a vytvořit tak v obci přátelské prostředí pro společné soužití. Akce jako Společný úklid částí obce, Pálení čarodějnic s programem pro děti i rodiče, Den s hasiči – bezpečně na cestách, Výroba herních prvků na akce pro děti, Koňský den (stezka a herní zóna pro děti), Vánoční tvoření, Rozsvěcení vánočního stromu, mají motivovat občany k interakci dospělých s dětmi, vnést do obce radost, obnovit mezilidské vztahy, zjednodušit adaptaci nově přistěhovaných občanů a to především tak, že se aktivně zapojí do činností spojených s organizací akcí. Akce mají spoluobčany přimět ke vzájemné komunikaci, spojit se díky společnému cíli, záměru, výsledku.

realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rostěnice
místo: Roštěnice – Zvonovice
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 52 500 Kč

Anymous art, nezávislé sdružení autorů: Komunitní zahrada a výtvarné prostředky pro děti (Plzeňský kraj)

Umělci ze skupiny ANYMOUS prezentující se především ve veřejném prostoru akčními a multimediálními projekty (od roku 1997) se rozhodli pronajmout prostor s dvorkem k rozvinutí komunitních aktivit ve spolupráci s širokou veřejností. V rámci projektu dojde k setkávání umělců a jejich rodin s místními obyvateli a sympatizanty na společném cíli – výroby vyvýšených dřevěných záhonů pro komunitní zahradu na dvorku centra. Pro dětské návštěvníky budou k dispozici výtvarné potřeby pro rozvoj kreativity. Cílem projektu je komunikace, spolupráce a rozvíjení výtvarného potenciálu dětí v kooperaci s lidmi, kteří si navzdory prostředí (ČR je nejprůmyslovější zemí EU a Plzeň v rámci ČR) uchovali tvořivost s hravostí do dospělého věku a rozhodli se je předávat dál.

realizátor: Anymous art
místo: Plzeň
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 64 000 Kč

Přátelé Malvazinek, z. s.: Zamezení demolici a výstavbě – Na Loužku 8 (Hlavní město Praha kraj)

Pražské Malvazinky patří ke stabilizovaným územím Smíchova a jsou součástí památkové zóny. V malé ulici Na Loužku se v současnosti nachází vila čp. 1880 z roku 1929 obklopená původní terasovitou zahradou. Majitel chce vilu zbourat, zahradu vykácet a na jejich místě postavit bytový komplex s garážemi. Občané se snaží přesvědčit místní samosprávu o nevhodnosti záměrů developera, jsou sbírány podpisy na petici, zapojují se do řízení vedených stavebním úřadem. Projekt je dle názoru spolku Přátelé Malvazinek precedentním příkladem výstavby, která je pro danou oblast nevhodná a vede k postupné likvidaci cenných čtvrtí.

realizátor: Přátelé Malvazinek, z. s.
místo: Praha
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

Vimpersko, z. s.: Územní plán – Vimperk, Vodník (Jihočeský kraj)

Odborné posudky týkající se lokality Vodník ve Vimperku, které byly až doposud vypracovány, hovoří jasně pro zachování přírodního charakteru tohoto údolí. Spolek Vimpersko se již 3 roky snaží o jeho ochranu. Přesto všechno se už v pořadí 3. zastupitelstvo města rozhodlo, že se jimi nemusí řídit a vychází vstříc soukromým zájmům, kterého se tohoto území týkají. Dává prostor soukromému investorovi, aby nechal zpracovat posudek na krajinný ráz ohledně zvýšení regulativu výškové hladiny stavby, kterou zde hodlá vybudovat, a to za situace, kdy odborná stanoviska vypracované Krajským úřadem, posudek Agentury pro ochranu přírody a krajiny a dokonce i SEA objednaná a zaplacená městem hovoří jasně proti zvýšení výškových limitů staveb na Vodníku. Jako účastník řízení o Pořizování změny č. 2 ÚP Vimperk nechává spolek vypracovat další odborný posudek a využívá právních služeb, aby tento postup města i soukromého investora zastavil.

realizátor: Vimpersko, z. s.
místo: Vimperk, Jihočeský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 21 000 Kč

Arnika – Centrum pro podporu občanů: Metropolitní plán v roce 2019 (Hlavní město Praha kraj)

Metropolitní plán Prahy čelí kritice odborníků, dotčených orgánů, městských částí Prahy i občanů. Arnika shromáždila odborné připomínky, které využily stovky občanů Prahy k oficiálnímu podání. Náměstkem pro územní rozvoj byla Arnika přizvána, aby na oficiálních schůzkách navrhla řešení nejkritičtějších problémů. Spolupracuje s odborníky, organizuje nová setkání spolků, občanů i městských částí a pokračuje v kampani v médiích a na sociálních sítích.

realizátor: Arnika – Centrum pro podporu občanů
místo: Praha
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 16 000 Kč

Alternativa středočeské D3, z. s.: Podpora obcí dotčených záměrem středočeské dálnice D3 (Středočeský kraj)

Spolek Alternativa středočeské D3 pořizuje expertní autorizované biologické průzkumy území dotčeného trasou plánované dálnice D3. Výsledky těchto průzkumů budou použity ve správních řízeních za účelem snížení negativních dopadů dálnice na životní prostředí a biologické hodnoty dotčeného území.

realizátor: Alternativa středočeské D3, z. s.
místo: Benešovsko, Středočeský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč

Krajina pro život, z. s.: Krajina pro život (Středočeský kraj)

Spolek Krajina pro život bojuje za zachování přírodního prostředí a orné půdy na pozemcích v okolí obce Průhonice. Momentálně je aktivní zejména v prostoru tzv. komerční zóny Čestlice jih, která bezprostředně sousedí s obytnou čtvrtí obce Průhonice a kde se připravuje zastavění téměř 40 hektarů dnes orné půdy. V místě jsou dle zjišťovacího řízení přítomny dva druhy zvláště chráněných živočichů a dle zákona by měl být zásah do jejich ochranných podmínek možný pouze ve veřejném zájmu. V této věci podal spolek vícero odvolání a 4 žaloby, z nichž jednu již pravomocně vyhrál.

realizátor: Krajina pro život, z. s.
místo: Průhonice, Středočeský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Živé Kornice, z. s.: Optimalizace trasy dálnice D35 v okolí Litomyšle (Pardubický kraj)

Spolek Živé Kornice se snaží ve spolupráci s odborníky upravit podobu dálnice D35 v okolí Litomyšle tak, aby měla co nejmenší negativní dopady na obyvatelstvo žijící v jejím okolí. Využívá přitom služby specializované advokátní kanceláře a nezávislých odborníků na hluk. Podle názoru spolku totiž Ředitelství silnic a dálnic v případě trasy dálnice D35 dlouhodobě špatně komunikuje s veřejností a svoji povinnost projednat vše s dotčenými lidmi plní jen formálně. Po konzultacích s nezávislými odborníky vychází najevo, že alternativy existují a jsou reálné.

realizátor: Živé Kornice, z. s.
místo: Kornice, Pardubický kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

Spokojené Díly, z. s.: Zachraňme jih Kuřimi (Jihomoravský kraj)

Plánovaná výstavba „jižního obchvatu“ Kuřimi provázaného s budoucí dálnicí D43 by mohla ovlivnit hlukem a zplodinami životní prostředí místních obyvatel. Ve hře jsou pravděpodobně i zájmy developera, kterému by se nehodila alternativní a pro stávající obyvatele akceptovatelnější varianta „severního obchvatu“.  Spolek Spokojené Díly zastupuje obyvatele jižní části Kuřimi v příslušných řízeních a pořizuje alternativní dopravní studii, která poslouží jako podklad pro další jednání.

realizátor: Spokojené Díly, z. s.
místo: Kuřim, Jihomoravský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 35 000 Kč

Rekreační sporty Ráječko, z.s.: Ráječkovské divadlení (Jihomoravský kraj)

Pod záštitou spolku Rekreační sporty Ráječko, z.s. organizátorský tým společně s obyvateli obce Ráječko připravuje hudební veselohru Noc na Karlštejně. Společná několikaměsíční práce na inscenaci zapojeným lidem všech věkových kategorií umožní vzájemně se poznat a vytvořit představení, které položí základy pro budoucí aktivity s širším aktivním zapojením místních.

realizátor: Rekreační sporty Ráječko, z.s.
místo: Ráječko, Jihomoravský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 40 400 Kč

Levínek Olešnice z.s.: Komunitní prostor pro Levín (Královéhradecký kraj)

Levínek Olešnice probouzí komunitní život v obci, kde není ani hospoda a dětské hřiště. Svépomocí vytváří v prostoru obecní louky, ovocných alejí a borovicového háje bezpečné, kreativní a komunitní místo pro pobyt dětí, pro setkávání se sousedy ale i obyčejné procházky.

realizátor: Levínek Olešnice z.s.
místo: Levín, Královehradecký kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Markéta Ubíková: Nová RiviÉra (Moravskoslezský kraj)

Sousedé ze sídliště Riviéra ve Frýdku-Místku plánují využití a podobu veřejného prostoru v jejich sousedství. Jejich cílem je posílit vztahy uvnitř místní komunity a také vytvořit těsnější vazby lidí na místo, kde žijí. Koncept komunitního plánování představí zástupcům vedení města a předloží jim výstup ve formě zprávy s návrhy dalších kroků. Lidé ze sídliště Riviéra věří, že pozitivní zkušenost z realizace a výstupů komunitního plánování motivuje vedení města k využití takto získaných podnětů v průběhu dalšího rozvoje lokality a budoucímu využívání komunitního plánování v rozvoji města.

realizátor: Markéta Ubíková
místo: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 52 700 Kč


PROJEKTY Z ROKU 2018
V Černošicích začalo mezigenerační propojování (Středočeský kraj)

V září 2018 odvysílala Česká televize dokument poukazující na fenomén dobrovolnické pomoci seniorům, kteří se ocitli v izolaci a osamělosti. Jana Zelinková se rozhodla tuhle myšlenku dostat i za hranici Prahy – konkrétně do Černošic. Cílem projektu „Adoptuj svého seniora“ bylo projevit zájem vůči těm nejstarším v obci a nabídnout jim společné trávení času – formou čtení, procházek, povídání. Dům s pečovatelskou službou se otevřel setkáváním s místními a pro pravidelný kontakt se seniory se podařilo získat 9 dobrovolnic.

realizátorka: Jana Zelinková
místo: Černošice, Praha – západ, Středočeský kraj
období realizace: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 38 560 Kč

V obci na Hané už mají svou zahrádku pro setkávání (Olomoucký kraj)

Obyvatelé Slatinic dlouho postrádali venkovní prostor, který by jim umožnil společná setkávání. Za současné podpory obce se parta místních pustila do zvelebování prostoru před farou, kterému říkají jednoduše „Naše zahrádka“. Postupně přiložila ruce k dílu celá stovka lidí. Zapojil se truhlář, někdo přinesl nářadí, někdo sazenice, jiní upekli buchtu, udělali chlebíčky, ohoblovali desky, pleli, ryli, hrabali… a dnes mají Slatiničtí místo, kde plánují pořádat spoustu sousedských akcí.

realizátorka: Jana Grohmannová
místo: Slatinice na Hané, Olomoucký kraj
období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
projekt byl podpořen částkou 65 000 Kč

V Domečku ve Stromovce to žije! ( kraj)

V Domečku v pražské Stromovce se dosud zaměřovali především na práci se seniory. Díky naší podpoře tu mohli rozšířit pole své působnosti, zrealizovat nové aktivity a do dění vtáhnout širší okolí. Během realizace projektu se odehrála dvě divadelní představení, proběhly velikonoční dílny a vznikla komunitní čítárna, která je hojně navštěvována všemi věkovými kategoriemi. Díky novému pracovníkovi začali lidé navštěvovat i řemeslnou dílnu a vyhledávat jeho rady a pomoci při společné výrobě a opravě věcí a vyzkoušeli si práci se sklem. Na první akce se „samospádem“ nabalila celá řada dalších a místní komunitu se tu povedlo hezky rozhýbat.  

realizátor: DOMUS VITAE, z.ú.
místo: Praha 7 (Stromovka)
období realizace: 10. 11. 2018 – 30. 6. 2019
projekt byl podpořen částkou 56 440 Kč

Sousedé se potkali na cestě strmilovské vody (Jihočeský kraj)

Na začátku bylo rozhoření nad tím, že někdo zaparkoval své auto nad studnou. Ve Strmilově tak dostali nápad, jak propojit péči o vodu a utužování sousedských vztahů. Aby v místních probudili zájem o veřejný prostor, společně pátrali po místech, kde by voda mohla být, a pomocí společných brigád upravili několik studní a jejich okolí na místa k setkávání. Kolem studní se objevily dubové sochy, květiny, keře, lavičky. Jak říkají místní, studní a zapomenutých veřejných míst je ve Strmilově pořád dost, příležitosti k dělání krásna tak čekají na další lidi dobrého srdce z řad místních i přespolních sousedů.

realizátorka: Jaroslava Sedláková
místo: Strmilov, Jihočeský kraj
období realizace: 12. 12. 2018 – 11. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

V Třemošnici si vybudovali naučnou stezku s alejí (Středočeský kraj)

V rámci posílení mezilidských vztahů v Třemošnici se rozhodl spolek Střemcha 2018 vybudovat naučnou stezku k pomníku padlých v 1. světové válce. Celá akce nebyla jen o nashromáždění informací z historie, ale měla i sousedský přesah. Okolí stezky bylo společným přičiněním vyčištěno a dnes je cesta lemována ovocnou alejí, do které si mohla každá rodina vybrat a vysadit strom s cedulkou jako odkazem pro budoucí generace. V listopadu 2019 stezku slavnostně otevřeli lampionovým průvodem. Sázení stromů se zúčastnila prakticky celá ves a lidé se chodí o stromy starat či se domlouvají na vzájemném zalévání. Místní neskrývají nadšení a už vymýšlejí, jak do krajiny zakomponovat i prvky pro zadržování vody.

realizátor: Střemcha 2018, z.s.
místo: Třemošnice, Středočeský kraj
období realizace: 1. 3. 2019 – 30. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč

Osud unikátní osady Bedřiška se mění k lepšímu (Moravskoslezský kraj)

Na počátku stál fakt, že budoucnost dvaceti starých dvojdomků v ostravské osadě Bedřiška, kde žije asi sto lidí, byla velmi nejistá. Radní se netajili tím, že místo považují za problémovou vyloučenou lokalitu, obyvatele by rádi vystěhovali a architektonicky unikátní dřevostavby zbourali. Za neutuchající vůle Evy Lehotské a dalších srdcařů se tu podařilo vybudovat fungující komunitu Romů i Neromů, lidí všech věkových generací a profesí. V březnu 2020 se na Bedřišce podařilo znovu otevřít komunitní centrum. A poslední zastavovací studie počítá se zachováním bydlení všech stávajících obyvatel.

realizátor: Lukáš Grochal
místo: Ostrava, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 11. 2018 – 1. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč

Člověk v místě, místo v člověku – tak to vidí ve Skřivani (Středočeský kraj)

Na počátku byl plán opravit a zútulnit kostel sv. Štěpána a jeho okolní zahradu, aby se mohly stát místem pro setkávání a pořádání společných akcí. Projekt se nakonec setkal s větší odezvou místních, než jeho iniciátoři předpokládali. Za pomoci řady dobrovolníků tu vysázeli stromy, keře, umístili lavičky, vytvořili ohniště. Uspořádali několik kulturních akcí, které navštívili místní i přespolní. Práce a dění kolem kostela podnítilo i velkou úpravu návsi ve Skřivani. Díky sbírce na Darujme.cz se pustili do první etapy oprav kostela a výhledově by se mohly do kostela vrátit i zrestaurované varhany, a místní tak budou moci pořádat varhanní koncerty. 

realizátor: Skřivaň z.s.
místo: Skřivaň, Středočeský kraj
období realizace: 20. 10. 2018 – 20. 10. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Zlínský Zvěřinec se pěkně rozjel! (Zlínský kraj)

Zlínský Zvěřinec vede snaha o kulturní oživení, na kterém se chce aktivně podílet s místními. Členové Zvěřince nechtějí zpřetrhat své kořeny a věří, že kultura spolčování je naší přirozeností a základem pro zdravou občanskou společnost. Proto se rozhodli vytvářet v regionu fungující kulturně-sociální platformu, která bude využívána jako centrum pro setkávání, vzdělávání i uměleckou seberealizaci obyvatel. Spolek stojí třeba za Zvěřinovými nehody ve Zlíně, sousedskou slavností v Lukově, Lukovskou jizvou – závody vlastnoručně vyrobených minikár nebo open air událostí Po-svícení ve Zlíně. Daří se mu postupně budovat i síť dobrovolníků a jeho dlouhodobým cílem je vznik jakési tvůrčí „kolonie“ a kulturního centra, které bude útočištěm pro nové umělecké a kulturní projekty.

realizátor: spolek Zlínský Zvěřinec
místo: Lukov, Zlínský kraj
období realizace: 1. 11. 2018 – 1. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Zastávka194 (Vysočina kraj)

Spolek Dobrá společnost chce vytvořit komunitní prostor pro setkávání a pořádání pravidelných kulturních aktivit v přízemí památkově chráněného domu přímo na hlavním chotěbořském náměstí. Jeho součástí bude kavárna a prodejna lokálních produktů, knihkupectví zaměřené zejména na malá nakladatelství a autorské knihy, bezobalový obchod a prostor pro tvůrčí dílny. Bude sloužit také jako netradiční infocentrum pro návštěvníky zaměřené na udržitelné formy cestování a distribuční místo zeleninové farmy. V plánu je pořádání výstav, projekcí filmů, tvůrčích dílen pro děti i dospělé, autorských čtení a pravidelných tematických setkávání, zaměřených mj. na ekologické zemědělství, veřejný prostor měst a vesnic, tradiční řemesla, alternativní formy vzdělávání apod. Zastávka194 by měla ideálně sloužit i jako „sběrna nápadů“ na zlepšení života ve městě. Aktivity se budou rozšiřovat i do prostoru náměstí pořádáním sousedských slavností, komentovaných procházek a výstav pod širým nebem.

www.dobraspolecnost.org
zastavka194.dobraspolecnost.org
facebook

realizátor: Dobrá společnost, zapsaný spolek
místo: Chotěboř, Vysočina
období realizace: 1. 11. 2018 – 30. 10. 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč