Vzájemná pomoc je pro dobrá sousedství to nejdůležitější

V listopadu 2018 jsme uspořádali sousedskou anketu na téma Dobrá sousedství. Nadace Via už přes 20 let podporuje rozvoj komunitního života v Česku a právě se chystáme věnovat speciálně tématu sousedství ještě víc pozornosti. Chtěli jsme vědět, co je podle vás důležité pro zdravé a fungující sousedské soužití, a chtěli jsme vyzvědět, co už jste se svými sousedy uspořádali. Vaše zážitky a zkušenosti jsou také cenným materiálem pro přípravu květnového Dne sousedství. Ukázalo se, že motorem sousedských vztahů je vzájemné setkávání a nejdůležitějším ukazatelem dobrého sousedství je pomoc jeden druhému. Nejlepší tři sousedské příběhy jsme ocenili sousedskými párty sadami. Hlavní cenu, gril věnovaný od Alza.cz, získal projekt Sdílené slepice. Všechny vítězné příběhy najdete na www.dobrasousedstvi.cz.

 

Kdo odpovídal?

Sousedská anketa se těšila slušnému zájmu. Své odpovědi nám poslalo 233 lidí z řad široké veřejnosti a našich bývalých grantistů.

Téměř polovina (46 %) respondentů naší ankety pocházela z malých obcí od 0 do 5000, čtvrtina respondentů (25 %) je z Prahy. Nejvíce odpovědí přišlo hlavního města Praha (27 %), ze Středočeského (19 %) a z Královéhradeckého kraje (12 %), ze zbylých krajů méně než 10 % a jeden hlas ze Zlínského kraje. Ze všech krajů přišla alespoň 1 odpověď, nejméně to bylo ze Zlínského.

Zprávy přicházejí z živých sousedství

Téměř všichni lidé, kteří odpověděli na sousedskou anketu, se se svými sousedy znají a zdraví. Jen 2 % se nezdraví vůbec.  Nejvíce lidí (29 %) své vztahy se sousedy zakládá na drobné vzájemné pomoci. 27 % lidí uspořádalo se svými sousedy nějakou společnou akci a 23 % lidí se zná od vidění a zdraví se. Dalších 19 % se navštěvuje a tráví spolu volný čas. Nikomu, kdo odpověděl, sousedství není lhostejné a do ankety zapojili spíše lidé, kteří žijí v živých fungujících sousedstvích.

Bez setkávání by to nešlo


Není překvapením, že rozvíjení sousedských vztahů (ostatně stejně jako budování jakýchkoli nevirtuálních reálných mezilidských vztahů) se bez fyzického potkávání neobejde, ať už jde o setkávání soukromé nebo na veřejných akcích. Lidé, kteří již společně něco se svými sousedy podnikli, se nejraději setkávají na drobných sousedských akcích, oslavách, grilovačkách a u ohýnků, hlídají si vzájemně děti a domácí mazlíčky, navštěvují se na zahradách, chodí k sobě na kávu nebo jen tak na kus řeči. Příležitostí k setkání pak bývají také veřejné akce organizované skupinou sousedů, místním spolkem nebo obcí. Sousedské vztahy lidé posilují na besedách, divadelních představeních, promítáních filmů, koncertech, přednáškách, vzdělávacích setkáních, akcích pro děti a pro seniory. Z větších akcí jsou pak populární veřejné slavnosti v koloběhu roku, jako jsou Velikonoce, čarodějnice, stavění májky, masopust, předvánoční svařák nebo svátek patrona obce. Z dalších jsou to jarmarky a bleší trhy nebo různé průvody. A zapomenout nemůžeme ani na sportovní události, cyklojízdy, fotbalové zápasy, turnaje v ping pongu, nohejbalu nebo pétanque.

Druhá nejčastější společná aktivita je péče o veřejný prostor. Sousedé se setkávají na brigádách, při kterých uklízejí a velebí veřejné parky, návsi, louky, hřiště, ohniště a komunitní centra. Pěstují společně zeleninu a květiny na komunitních zahrádkách, zakládají altány a pečují o veřejnou zeleň. Zasadí spolu záhon levandulí, dýňovou zahrádku, ovocné stromy nebo třeba i celou alej. Do této kategorie pak spadá i to, že lidé společně hájí veřejný zájem. Staví se například proti nekalým zájmům developerů, účelovým změnám územního plánu nebo bojují za čistou přírodu.

I zde si sousedské akce organizují buď spontánně sami sousedé na základě přátelských vztahů, nebo si je berou na starosti místní spolky a obce. Oblíbené je i přidat se k zastřešujícím akcím typu Ukliďme Česko a Zažít město jinak.

V několika případech šlo také o finanční sbírku.

 

V ideálním sousedství záleží nejvíc na vzájemné pomoci

Zajímavé byly odpovědi na otázku, jak by mělo fungovat ideální sousedství, ve kterém byste chtěli žít. Ukázalo se, že bezkonkurenčně nejdůležitější je v sousedském soužití vzájemná pomoc. Nebát se o pomoc si říci a být připraven ji také poskytnout. Když jedete na dovolenou, je pro vás soused člověkem, který může dohlédnout na váš dům, květiny, domácí mazlíčky nebo třeba na babičku. Je dobré, když můžete sousedovi pro všechny případy svěřit vaše klíče. V dobrém sousedství se cítíme bezpečněji.

„Soused nás v noci upozornil na to, že nám hoří dřevěná část lešení (dělníci zapomněli vypnout světlo, které položili na prkennou podlážku), myslím, že nám tím zachránil život.“ Zuzana B.

Pomoc může mít také podobu sdílení věcí, které není potřeba, aby každý vlastnil, od nářadí a sekaček až třeba po společné prostory. Pomáhat si je důležité, ale pomoci druhých nesmíme zneužívat.

Jedním dechem k tématu pomoci respondenti uváděli, že v dobrém sousedství je důležitá tolerance a respekt. Nazasahovat druhým do soukromí je třetí nejvyšší prioritou hned po pomáhání si a setkávání.

A opět, druhým nejdůležitějším aspektem dobrého sousedského soužití je setkávání, soukromé i veřejné, drobné i velkolepé. Prvním krokem k setkávání je pak znát se a zdravit se. Mnoho lidí jde ve své představě ještě dále a přeje si, aby v sousedství panovala dobrá nálada, pohoda, lidé se setkávali s radostí a úsměvem. Ve velkém počtu případů se objevuje dokonce slovo přátelství. Někteří lidé si přejí, aby sousedé byli také jejich přátelé.

K dobrému sousedství podle respondentů ankety patří zájem o dění v okolí a péče o veřejný prostor a jeho zkrášlování.

Pokud přemýšlíte o vlastní sousedské akci, inspirujte se z neuvěřitelně široké škály akcí, které pořádají naši spoluobčané po celé republice, ve městech i na vesnicích. Každý probuzený ostrůvek, kde se lidé starají o své okolí a pěstují dobrá sousedství, přispívá k lepší kvalitě života v našich obcích a městech.

V květnu 2019 plánujeme v Česku zorganizovat Den sousedství. Půjde o akce po celé republice se společnou myšlenkou dobrého sousedství. Více než polovina z vás odpověděla, že by se ráda zapojila. Zájem o sousedské akce u nás je a můžete se těšit na další dění a na naši podporu dobrých sousedství.

 

Děkujeme za podporu Alza.cz, která věnovala do sousedské ankety hlavní cenu gril Toronto XXL za nejlepší sousedský příběh a pomohla nám tak šířit myšlenku dobrých sousedství.