Nebojme se komunální politiky!

Také vám naskakuje husí kůže, když slyšíte slovo „politika“ ? My jsme to dlouho také tak měli, ale poslední dobou jsme čím dál více přesvědčeni o tom, že je potřeba se zajímat o dění ve své obci či městě a angažovat se na lokální úrovni, ať už to v sobě zahrnuje i vstup do komunální politiky. Proto jsme se v druhé polovině roku společně s Nadací Jablotron podívali pod pokličku komunální politice a zde vám přinášíme výsledky našeho pilotního partnerského projektu.

Více o projektu se dozvíte na stránkách Nebojme se komunální politiky. Zájemcům o zapojení se do komunální politiky nabízíme program mentorské podpory.

Od roku 1997 se v Nadaci Via snažíme vyhledávat aktivní lidi v českých městech a obcích a dávat jim prostor a podporu pro to, aby využili potenciálu a příležitostí, jak oživit místo, kde žijí. Podporujeme je nejen finančně prostřednictvím grantů, ale i vzděláváním, mentorováním a propojováním s lidmi, kteří mají již něco za sebou a pro ostatní mohou být inspirací.

Po parlamentních volbách na podzim 2017 a po prezidentských volbách v lednu 2018 jsme došli v Nadaci Via k závěru, že chceme motivovat lidi, aby se více angažovali v komunální politice, aktivně do ní vstupovali anebo se alespoň zajímali o dění ve své obci. Vycházíme také z výsledků průzkumu veřejného mínění [1], který říká, že více jak polovina (52 %) české populace se o politiku, jak domácí či unijní a světovou, nezajímá. Z dalšího výzkumu [2] pak vyplývá i velká míra nedůvěry v politiku a její představitele, stejně tak jako nízká míra důvěry v to, že jednotlivec může změnit situaci ve své obci či městě (47 %). Tyto hodnoty zůstávají v průběhu let v podstatě stejné, případně se mírně horší.

Pro naši nadační práci v tomto tématu jsme si vytyčili několik cílů:

  • zvýšit počet lidí, kteří se zajímají o dění ve své obci či městě;
  • zvýšit motivaci lidí ke vstupu do komunální politiky;
  • zvýšit informovanost lidí, o tom jakým způsobem se lze angažovat na lokální úrovni;
  • přibližovat komunální politiky a političky „obyčejným lidem“ a zlepšovat reputaci komunální politiky. 

Ke splnění cílů jsme si vybrali dobrého parťáka, který to vidí stejně jako my – Nadaci Jablotron. Ta nám poskytla finance na to, abychom společně mohli odpilotovat program pro aktivní lidi vstupující do komunální politiky.

Výsledky tohoto půlročního programu, v rámci kterého jsme zrealizovali dotazníkové šetření mezi našimi grantees, dvě fokusní skupiny a tři regionální setkání shrnujeme v brožuře pod názvem Nebojme se politiky!

Do roku 2019 plánujeme pokračování projektu – chceme nadále spolupořádat regionální setkání, nabízet mentorování, síťovat aktivní lidi a sdílet inspirativní příběhy těch, kteří se nebáli do komunální politiky vstoupit.

Doufáme, že i díky tomuto projektu bude inspirativních příběhů nekonečně mnoho.

Všem přejeme, aby nám rok 2019 přinesl odvahu vstupovat do neznámých vod a měnit místo, kde žijeme, k lepšímu.

[1] https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4550/f9/pd180314.pdf

[2] https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4545/f9/pd180312.pdf