Od reakce k akci, od organizování aktivit k organizování lidí, i o tom, jak mohou stromy podpořit budování komunity

Poslední cyklus programu ViabilityNet 3.0 skončil v červnu roku 2018. Nadace Via vybrala 14 účastníků, kteří podpořili změny ve svých místních komunitách. Co se jim povedlo? Tereza propojovala různé iniciativy kolem fyzického prostoru Dvorek v Tišnově, Zuzana spolu s dalšími aktivními lidmi z Roztok hledala způsob, jak podpořit mladé ve smysluplném trávení volného času, Petru v moldavském Tohatinu sázel spolu s místními stromy a Věra ve Vimperku organizovala místní, aby ukázali, co v nich je a co všechno umí.

 

Dvorek pro komunitu

Tereza Kulhánková žije ráda v harmonii s lidmi i s přírodou. V rámci iniciativy Spižírna zprostředkovává lidem na Tišnovsku společné objednávky místních bioproduktů.  V rámci projektu, se kterým se Tereza přihlásila do programu ViabilityNet 3.0, spolu s dalšími Tišnovany tvořila víceúčelový prostor „Dvorek“, který nabízí místo k setkávání a uskutečňování nejrůznějších nápadů. I přes neočekávané změny se nakonec podařilo prostor vybavit tak, aby v něm mohly probíhat různé aktivity a místní iniciativy měly zázemí, které potřebují. Cesta pokračuje dál – Tereza nepřestává hledat odpověď na to, kdo místní komunitu vytváří a zda si je toho dotyčný vědom (či vědoma).

Darované rostlinky na jedlou zahrádku
3D model od dětí, jak by měl komunitní prostor Dvorek vypadat

Mají mladí opravdu prostor?

Zuzana Šrůmová, povoláním učitelka žijící v Roztokách u Prahy,  se zaměřila na fakt, že děti a mládež utíkají do Prahy kdykoli můžou. Společně s dalšími roztockými „patrioty“ se snažila zmapovat, proč tomu tak je, a co mladí potřebují a jaké zdroje už v Roztokách pro ně existují. Společně si uvědomili, že možností zapojit se je pro mladé víc než dost, ale co jim možná chybí, je prostor, kde se mohou potkávat. Díky jejich aktivitám se poprvé setkaly různé organizace pracující s mládeží dohromady s místními zastupiteli a dalšími aktéry a začali hledat společnou cestu. Zuzana pokračuje dál v propojování jednotlivých aktérů a hledání fyzického prostoru, kde by se mladí mohli potkat.

Blešák

Od bábovky k módní přehlídce

Věra Vávra žije střídavě v Čechách a ve Švýcarsku, nicméně její komunitní aktivity se soustředí na Vimperk, bránu Šumavy. Věra se během programu ViabilityNet 3.0 zaměřovala na sbližování lidí ve Vimperku přes společné aktivity. Začali soutěží o nejlepší „buchtu“ (a v jejich případě se jednalo o bábovky, i když žádní bábovkové nejsou) a pokračovali přes módní přehlídku až třeba po společné opékání buřtů.

Módní přehlídka od místních výrobců

1 000 stromů zasázeno

Petru Vinari je pevně přesvědčen, že životní prostředí a místní komunity mohou fungovat jen společně. Projekt probíhal v obci Tohatin v Moldavsku. Kromě sázení stromů a péče o ně proběhlo promítání filmů s tematikou životního prostředí a diskuse spojené s tím, co se v Tohatinu děje s půdou okolo místní řeky a jak by bylo možné daný problém řešit. V neposlední řadě si v rámci projektu děti mohly otestovat, jestli je místní voda dobrá k pití.