Úspěchy roku 2018

Minulý rok jsme oslavili hned několik osmičkových výročí a na začátku roku 2019 se za uplynulým rokem ohlížíme. V první řadě vám děkujeme za podporu. Svými finančními příspěvky, materiální podporou, věnováním svého času nebo tím, že nás sledujete, jste pomohli uskutečnit mnoho dobrého.

Řečí čísel jsme v minulém roce díky vám:

  • podpořili 370 projektů aktivních lidí po celém Česku a 96 v Evropě
  • rozdělili granty ve výši 15,4 milionů korun (čímž se řadíme na 16. místo mezi nadacemi, které v ČR v roce 2018 rozdělily nejvíce příspěvků)
  • poslali čtenářům 22 478 výtisků časopisu Umění darovat
  • pomohli jsme 500 neziskovým organizacím získat 85 mil. Kč prostřednictvím Darujme.cz

Jak konkrétně naše společná pomoc aktivním lidem v Česku v minulém osmičkovém roce vypadala, ukazuje následujících sedm příběhů. A jako osmé připojujeme přání, které od dárců Nadace Via dostala česká společnost do nového roku.

1) Sousedé společně proměnili obec Krásno na Sokolovsku

Park za kostelem sv. Kateřiny v Krásnu prošel za poslední rok velkou proměnou. Na místě bývalého hřbitova, kde dříve rostla náletová zeleň, teď stojí nové pódium, lavičky, skalka a dětské herní prvky. Vše společnými silami vybudovali místní a na sousedských brigádách se setkají i v příštím roce. V plánu je meditační labyrint nebo malá jezírka, ve kterých se bude odrážet nebe. Přečtěte si, jak proměna parku probíhala.


V roce 2018 jsme v programu Místo, kde žijeme podpořili 8 obcí, jejichž obyvatelé společně proměňovali veřejné prostranství. Pět z nich už zdárně svou účast v programu ukončilo a se třemi se ještě budeme setkávat do jara 2019.

2) Společně s vámi pomáháme probouzet filantropii u dětí

Na podzim minulého roku jsme vybrali patnáct týmů mladých Dobro-druhů, kterým právě teď pomáháme uspořádat jejich benefiční akce pro dobrou věc. Mezi nimi je i parta jedenáctiletých dětí s patronkou (paní učitelkou), kteří podporují útulek pro hendikepované psy a kočky. Pořádají prodejní vernisáž obrazů a po úvodním setkání Dobro-druhů se rozhodli, že toho zvládnou víc a mají už za sebou také dobročinný jarmark.

„Jarmark byl prima, vůbec jsme nečekali, že by se to tak mohlo ujmout. Počítala jsem, že vybereme pár stovek, nakonec v kasičce bylo těch stovek dvacet čtyři. Navíc jsem si ověřila, že se na svůj tým můžu fakt spolehnout,“ nadšeně popisuje patronka týmu Kristýna.

Loňskými Dobro-druhy se stalo 15 týmů dětí a mladých lidí. Získali naši finanční podporu a rady, jak pořádat benefiční akce.

3) Díky lidem, jako jste vy, jsme pomohli zachránit vrbický kostel jako místo setkávání

„Díky dárcům Nadace Via můžeme pokračovat v oživování kostela, který funguje pro místní lidi jako prostor k setkávání. Během roku tu pořádáme řadu akcí a snažíme se tak mimo jiné navázat  na spolkovou činnost, která tu probíhala v minulosti. Důležité je, že díky úpravám kostela mají místní lidé příležitost se potkat, ale také přispět svým dílem k záchraně památky, ke které si tím vytvářejí silnější vztah,“ říká Hana Gottfriedová ze spolku Zachraňme Vrbici. Vystudovaná architektka, která se touto profesí i živí, má ve Vrbici ještě řadu dalších plánů a snů. Za shlédnutí stojí krátké video v Občanských novinách na ČT. Spolek Zachraňme Vrbici získal v rámci programu Živá komunita grant ve výši 80 000 Kč na podporu druhé etapy obnovy kostela.

V programu Živá komunita jsme v roce 2018 spolu s našimi dárci podpořili 47 iniciativ lidí, kteří spojují sousedy a vytvářejí místa plná života.

4) Architektonický workshop pomohl zabránit vystěhování obyvatel ostravské Bedřišky

Rodinám v bývalé ostravské dělnické kolonii Bedřiška hrozilo neoprávněné vystěhování. Vedení obvodu Mariánské hory a Hulváky se netajilo záměrem rodiny vystěhovat, jejich domky zdemolovat a pozemky nabídnout k investicím. Místní se rozhodli bránit a s podporou Nadace Via a místní neziskovky Bílý nosorožec uspořádali architektonický workshop, který ukázal možnosti rozvoje Bedřišky bez vystěhování současných obyvatel.
V září 2018 zastupitelstvo města Ostravy odsouhlasilo zadání komplexní analýzy, která již bude počítat s tím, že místní obyvatelé budou moci na Bedřišce i nadále žít, a to v lepších podmínkách než doposud. Obyvatele Bedřišky podporuje i staronový primátor Ostravy.

V programu Rychlé granty podporujeme skupiny lidí, kteří hájí veřejný zájem. V roce 2018 jsme podpořili 25 projektů.

5) Podpořili jsme komunitní lídry i ve střední a východní Evropě

„Vďaka aktivitám podporeným z grantu ViabilityNet 3.0 nás spoznalo viac ľudí aj napriek tomu, že budova centra ešte stále nie je otvorená. Je úžasné, že sa nám podarilo pritiahnuť pozornosť verejnosti, miestnych lídrov, politikov k Starej jedálni, hoci ešte stále prebieha rekonštrukcia. Podarilo sa nám zorganizovať viac verejných podujatí, kde sme mohli rozprávať o tom, čo robíme a najmä prečo to robíme. Viability nám pomohla aj zlepšiť fungovanie v teamu, otvorene pomenovať problémy a nájsť každému členovi/členke teamu svoje miesto, kde dokáže naplno ukázať svoje schopnosti,“ říká bratislavská komunitní lídryně Lenka Antalová Plavuchová.

Mezinárodní program ViabilityNet podporuje lidi z celé střední a východní Evropy, kteří probouzejí komunity a společně přetvářejí své okolí.

6) Cenou Via Bona jsme poděkovali zakladatelce dobročinného orchestru

V roce 2010 se tehdy patnáctiletá Petra Soukupová a její bratr Jakub rozhodli, že společně se svými vrstevníky založí velký orchestr, který bude pomáhat druhým. Dnes má těleso 65 členů, za sebou desítky velkých koncertů a milion korun vybraný na dobročinné účely. Petra získala Cenu Via Bona v kategorii Mladý srdcař a Cenu veřejnosti České televize.

Udělení Ceny Via Bona pomohlo k orchestru a jeho aktivitám přitáhnout pozornost. Když pak orchestr uspořádal koncem roku 2018 svůj další benefiční koncert, podařilo se během jednoho večera vybrat téměř půl milionu korun na pomoc dlouhodobě nemocným pacientům v péči Hospitalu Broumov.

Na slavnostním předávání Cen Via Bona jsme v minulém roce jsme udělili 6 ocenění za nejlepší filantropické počiny

7) Darujme.cz stále roste

Celkem v loňském roce dárci podpořili na 500 neziskových organizací registrovaných v Darujme.cz dary v celkové výši 85 milionů Kč. Definitivně se také potvrdilo, že funkce nového Darujme.cz odpovídají potřebám neziskovek i jejich dárců. Modul pro dárcovské (tzv. peer2peer) výzvy využilo více než 200 lidí, kteří běželi, slavili narozeniny nebo jeli na koloběžce pro dobrou věc. Tito ambasadoři ve svých výzvách vybrali přes 4,5 milionů korun.

8) Jakou změnu přejí naši dárci České republice do roku 2019?

Důvěru, aktivitu a ochotu ke změně přejí naši významní dárci České republice do roku 2019. A také méně psychopatů… Podívejte se na video.

Děkujeme, že pomáháte s námi a těšíme se na další společný rok.