Nadace Via podporuje děti a mládež v pomoci druhým. Učí je, že pomáhat je radost

Nadace Via opět otevírá filantropický program pro mladé, ve kterém  podpoří až 15 týmů. Týmy pořádají dobročinné akce, jejichž výtěžky v programu zdvojnásobí 1:1 až do výše 20 000 Kč. Novinkou letošního ročníku jsou workshopy na míru pro podpořené týmy.

Program je určen skupinám dětí a mladých lidí od 2. stupně ZŠ do 26 let, kteří se rozhodli věnovat své nápady, aktivitu, energii a čas přípravě akcí, jejichž výtěžky pak darují na dobrou věc. Do programu se mohou zapojit školní kolektivy, členové oddílů i skupiny kamarádů. Každý tým má dospělého patrona, který mladým s přípravou akcí pomáhá. Může jít o rodiče, učitele nebo oddílového vedoucího.

Kristýna z Olomouce, patronka projektu „Nekupujte, adoptuje“, popisuje svou zkušenost s týmem :

Jarmark byl prima, vůbec jsme nečekali, že by se to tak mohlo ujmout, původně jsem počítala, že vybereme jen pár stovek. Navíc jsem si ověřila, že se na svůj tým můžu fakt spolehnout. Protože je neučím, potkáváme se jen na chodbách a veškerá naše příprava spočívala v tom, že jsme si rozdali úkoly… A oni ve čtvrtek měli vše připravené, dotažené do detailů. Šel na nich vidět zájem, zapálení, když skandovali: Nakupujte u nás, je to pro zvířátka do útulků!“

Mladí lidé mohou v programu Dobro-druzi pomáhat jednotlivcům i organizacím. Příjemce daru i způsob pomoci si volí sami. Druhé nejlépe podpoří tím, co je samotné baví. Tým mladých chemiků tak pořádal charitativní bádání, jehož výtěžek podpořil vybrané nemocné děti. Studentský spolek přichystal společné cvičení, při kterém si dárci protáhnou tělo a přispějí na opuštěné děti. Pomáhat lze i prostřednictvím pečení, koncertu, běhu, prodejní výstavy nebo golfového turnaje.

Pořádání benefičních akcí je hlavně zábava. Organizování koncertu si užil tým Dobro-druhů, který vybíral peníze na slabikáře pro české děti v zahraničí.

Benefiční akce mohou týmy pořádat kdykoli v období od května do prosince 2019. „Aby mladí Dobro-druzi uspořádali opravdu úspěšnou benefiční akci, získají od nás účast na vzdělávacím semináři, plánovací workshop na míru pro každý tým a také finanční příspěvek na zajištění nejnutnějších nákladů spojených s akcí. Navíc zdvojnásobíme částku, kterou dobročinnou akcí získají, až do výše 20 000 Kč,” popisuje Kristina Papoušková, programová manažerka programu Dobro-druzi.

V posledním ročníku se podařilo týmům Dobro-druhů z 8 krajů uspořádat 40 benefičních akcí, na nichž vybrali včetně příspěvku Nadace Via 1 023 902 Kč. Za 5 let se stalo Dobro-druhy více než 1 000 dětí a mladých lidí, kterým se pro dobrou věc podařilo získat téměř 3 000 000 Kč. 85 % Dobro-druhů pokračuje v dobročinnosti dál.

Na úvodním setkání se týmy mladých filantropů seznámí s podobně naladěnými lidmi.

Programem Dobro-druzi se snažíme v mladých lidech probouzet zájem o jejich okolí, vést je k pomoci druhým a aktivnímu občanství. Rádi bychom, aby dobročinnost, štědrost a starost o druhé přijali jako běžnou součást života, proto mladým ukazujeme, že to může být i radost a zábava,“ dodává Kristina Papoušková.

Týmy mladých filantropů se mohou do programu Dobro-druzi hlásit do 7. 3. 2019. Více informací o programu Dobro-druzi najdete na:  www.nadacevia.cz/dobro-druzi.