Potvrzení o darech za rok 2018

Vážení dárci,

potvrzení o darech za rok 2018 jsme právě rozeslali. Pokud Vám náhodou nepřišlo, rádi vám jej vystavíme. Napište nám, prosím, na e-mailovou adresu martina.vankova@nadacevia.cz.

Velmi děkujeme za vaši přízeň a štědrost v minulém roce. Příběhy o tom, co se nám společně podařilo v minulém roce najdete v článku Úspěchy roku 2018.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. 

Vážíme si vaší pomoci a těšíme se na společné zážitky v roce 2019!

Vaše Nadace Via – umění žít spolu a umění darovat

Děkujeme, že jste s námi!