Dobro-druzi v USA: mladí lidé se inspirovali a pomáhají i v Pittsburghu

Český a Slovenský Svět (Czech and Slovak School of Pittsburgh) se připojil k programu pro mladé filantropy organizovaným Nadací Via: Dobro-druzi.

Zástupci Českého a Slovenského Světa byli s tímto filantropickým programem pro mladé lidi seznámeni v červnu 2018. Hned první hodinu nového školního roku si paní učitelky s dětmi o tomto projektu povídaly, vysvětlily dětem název Dobro druzi a prodiskutovaly jejich nápady, jak pomáhat druhým.

V sobotu 30.března 2019 žáci Českého a Slovenského Světa společně s rodiči připravili 260 sendvičů pro neziskovou organizaci FOCUS v Pittsburghu. FOCUS je organizace, která podporuje a spolupracujes lidmi bez domova. Projekt nazvali: „Musíme si pomáhat aneb Pomáhat je radost“.

Rodiče studentů darovali suroviny – šunku, sýry, sušenky, ovoce, pití, a naše škola věnovala chleba. Tým školy s dětmi a rodiči pak připravili 260 sendvičů, zabalili je do pytlíků a uložili do přepravek.

Během této akce se děti naučily nejen nová slovíčka v češtině a slovenštině, ale i to, jakou radost přináší pomáhat druhým lidem.