Seminář „Jak na komunitní projekty“

Organizujete projekty v rámci své místní komunity? Snažíte se podpořit kvalitu života ve svém okolí? Chcete se dozvědět, jestli děláte svoji práce dobře a kvalitně? Chcete získat nový pohled na svou práci v místní komunitě?

Dvoudenní seminář se zaměřuje na to, jak z myšlenky udělat projekt tak, aby reagoval na to, co lidé v místní komunitě potřebují a jeho jednotlivé části na sebe navazovaly. A aby postupně přinášel změny, které chcete vidět.

Určeno všem, kteří ve svém sousedství již něco dělají (mírně pokročilí, tzn. alespoň dvě již zrealizované aktivity v rámci týmu) a potřebují si srovnat v hlavě, co a jakým způsobem chtějí ve své komunitě dělat dál.

Cena: program zdarma, účastníci si hradí ubytování, cestu a oběd/večeři. Na místě bude k dispozici malé občerstvení během přestávek.

Je možné získat cestovní grant částečně pokrývající tyto náklady.

Během semináře se zamyslíme nad tím, jak realizujeme svoje projekty a na způsoby, jakými zjišťujeme, zda je náš projekt úspěšný, jak ho hodnotíme. Naučíme se, jak se dívat na projekty v místních komunitách z pohledu projektového myšlení, hodnocení a jejich dopadu.  A nakonec vám lidé z Nadace představí možnosti programů, kterými Nadace podporuje komunitní rozvoj.

Termín: 21. – 22. 2. 2020 (začátek 10:00, konec 16.00)

Místo: Brno

Pokud máte zájem, přihlásit se můžete zde.

Přihlášky můžete vyplňovat do 30.1.2020. Výběr účastníků bude probíhat průběžně až do uzávěrky.

V případě, že by pro vás důvodem k neúčasti byla finanční náročnost podobné aktivity, nabízíme možnost získat cestovní grant. Žádost o něj je součástí přihlášky na seminář.

Kontaktní osoba: Petra Nová (zivakomunita@nadacevia.cz)

Těšíme se na vás!