Jak se daří soukromému dárcovství v České republice

Nadace Via dlouhodobě sleduje, jak roste filantropie v Čechách. Zajímá vás, jak se daří individuálnímu a firemnímu dárcovství? Přečtěte si naši analýzu.

Podle právě zveřejněných údajů v daňových přiznání překročilo soukromé dárcovství v Česku poprvé od roku 1989 hranici 6 miliard korun ročně. Dárcovství fyzických osob poprvé od roku 2000 překročilo hranici 2 miliard korun a dárcovství právnických osob se teprve podruhé od roku 2000 přiblížilo hranici 4 miliard. Snížení základu daně z příjmu z důvodu poskytnutí daru si ve svém daňovém přiznání uplatňují pouze asi 3 % ekonomicky aktivních lidí v České republice. Nadace Via proto odhaduje, že po započtení všech anonymních darů představuje celkové dárcovství fyzických osob minimálně dvojnásobek částky odvozené z daňových přiznání, tedy až 4,5 miliardy korun.

Soukromé dárcovství v České republice roste od roku 2000 rychleji než HDP a také rychleji než mzdy. Nárůst v roce 2002 byl způsoben obrovskými povodněmi, skokový nárůst v 2013 plyne ze vzniku nadace České spořitelny Depositum Bonum a daru přes 1 miliardu korun vloženého do jejího nadačního jmění. Pouze v roce 2008 lze mluvit o skutečném poklesu, který byl způsoben nástupem finanční krize.

Rok 2017 byl z pohledu soukromého dárcovství nejštědřejším rokem od roku 1989. Meziročně narostly dary lidí a firem o necelých 300 milionů Kč, tedy o 4,7 % v běžných cenách. Meziročně přibylo téměř 10 tisíc dárců a celkový počet dárců, kteří si za rok 2017 svůj dar uplatnili jako odečitatelnou položku v daňovém přiznání, se dostal těsně pod hranici 170 tisíc. Průměrná hodnota daru činila částku 13 390 Kč na osobu. Průměrný dar na obyvatele ČR dosáhl částky 213 Kč, přičemž průměrný dar na obyvatele hlavního města Prahy poprvé překročil hodnotu 400 Kč.

Zatímco převážná většina firemních darů se s největší pravděpodobností promítá do daňových přiznání, domníváme se, že celkové dárcovství fyzických osob představuje minimálně dvojnásobek toho, co ukazují daňová přiznání. Z principu totiž není možné uplatnit si daňově anonymní dary do pokladniček veřejných sbírek, dárcovské sms či kostelní sbírky. Své dary si nemohou uplatnit ani ti dárci, kteří v ročním souhrnu darují méně než 1 000 Kč. Část svých darů si nemohou uplatnit ani ti štědří dárci, kteří darují částky větší než 15 % jejich daňového základu,“ vysvětluje Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via, která analýzu zpracovala na základě dat poskytnutých Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím.

Potenciál pro růst individuálního dárcovství je do budoucna veliký. „Pokud k dárcovství fyzických osob ve výši 2,26 mld. korun přičteme i odhad anonymních darů a odhad darů těch lidí, kteří si z nejrůznějších důvodů své dary neuplatňují v daňovém přiznání, pak se domníváme, že v roce 2017 darovali lidé v Česku podle našeho odhadu částku 4,5 miliardy Kč. Nadace Via proto odhaduje, že v roce 2017 dosáhlo celkové soukromé dárcovství v České republice částky 8,5 miliardy korun,“ doplňuje Lukáš Hejna, ředitel fundraisingu Nadacce Via.

Podrobnosti se dozvíte z naší analýzy, vytvořené na základě údajů poskytnutých Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím na základě dotazu Nadace Via. Zdrojem dat jsou dary uplatněné v daňových přiznáních shromážděných ke dni 25. 2. 2019.