Úspěchy roku 2019

Jaký byl rok 2019 v Nadaci Via? Rekordní! S žádostí o podporu sousedských setkání a komunitních projektů se na nás obrátilo více než tři sta žadatelů a celkově jsme během roku rozdělili přes 18 milionů korun v grantech, kterými jsme podpořili 192 projektů. Seznamte se s příběhy aktivních lidí, kteří z Česka tvoří místo, kde je radost žít.

Nejen tato čísla ukazují, že se 30 let po revoluci naše společnost skutečně mění k lepšímu. Jiným optimistickým ukazatelem jsou čísla z naší online dárcovské služby Darujme.cz, přes kterou lidé darovali za rok přibližně 130 milionů korun. I tento údaj svědčí o vzrůstající ochotě darovat druhým. Co všechno se v roce 2019 povedlo?

DOBRO-DRUZI

Letos jsme podpořili celkem 30 skupin dětí a mladých lidí, kteří chtějí pomoci ve svém okolí. Za posledních 6 let jsme podpořili už přes 3 000 mladých Dobro-druhů. Mezi ně patří i Míša, která tráví dětství ve výchovném ústavu ve vsi Janštejn v odlehlém koutě Vysočiny. Spolu se svými kamarádkami z ústavu se rozhodla pomoci těm, kteří jsou v ještě horší situaci než ony. Dívky šijí zástěry a různé další výrobky a prodávají je na vánočních trzích. Výtěžkem podporují místní psí útulek, kam chodí po škole také dobrovolničit. Některé z dívek navíc pravidelně navštěvují seniory v léčebně dlouhodobě nemocných.


ŽIVÁ KOMUNITA

V tomto programu podporujeme skupiny sousedů a malé neziskovky, které chtějí rozhýbat své okolí nebo chrání veřejný zájem. Vzdělávání a grant jich od Nadace Via letos dostalo celkem 79. Jeden příklad za všechny: v Litoměřicích se dali lidé dohromady, aby zachránili místní nemocnici. Dokázali zburcovat město, a k referendu přišla více než polovina všech obyvatel. Rozhodli tím o budoucnosti místa, kde žijí. Jde o přelomovou událost, která je inspirací pro další lidi pečující o své sousedství.

MÍSTO, KDE ŽIJEME

Podporujeme také větší komunitní projekty, ve kterých lidé ze vsi společně plánují a přetvářejí podobu veřejného prostranství. Například v Řepčíně u Olomouce místní odpracovali přes 1 200 dobrovolnických hodin, aby spolu zvelebili park. Michaela Mencla nezastavilo ve vedení projektu ani to, že se pohybuje na vozíku: „Naučili jsme lidi, že má smysl se vyjadřovat k dění ve svém okolí. Všechno mezi sebou prodiskutovali, bylo to transparentní a demokratické. Dlouho nám nevěřili, že to děláme nezištně – skutečně pro ně a bez vedlejších úmyslů. Předsudek se nám podařilo překonat a stali jsme se inspirací pro další městské části v Olomouci.“


CENA VIA BONA

Cenou Via Bona už 22 let symbolicky oceňujeme české filantropy. Letošním tématem byla Dobrá sousedství. Hlavní cenu získala Eva Lehotská, která pomohla přetvořit vyloučenou ostravskou osadu Bedřiška v místo, kde lidé navzdory rozdílnému společenskému postavení či barvě pleti táhnou za jeden provaz a kde to žije. Bedřiška se stala klidným a čistým místem k životu. Obyvatelé si zvykli se potkávat a své problémy otevřeně řešit. Eva k tomu dodává: „Nejvíc mě těší, když vidím, kam se lidé z Bedřišky od roku 2010 posunuli. Když vidím čisté ulice, upravené domy, které si jejich nájemníci opravili na vlastní náklady. O záchranu Bedřišky budu usilovat tak dlouho, jak bude potřeba a co mi síly budou stačit.“

VIABILITYNET 3.0

Program, kterým jsme podporovali skupiny aktivních lidí za hranicemi Česka. Jedním z nich byl třeba Slovák Dušan Martinčok, který svým projektem Stanice Záhreb rozhýbal jednu bratislavskou ulici. Společně se sousedy hrají divadlo, potkávají se ve čtenářském klubu a zvelebují svůj vnitroblok. Další skupina pořádá mezigenerační “pub quiz”, jiní udržují svá těla s podporou Nordic walking. Dušan spolu se svojí kolegyní Táňou věnovali mnoho úsilí publikaci Záhrebská, která vypráví příběhy lidí spojených s centrem denní péče v Záhrebské ulici v Bratislavě.


PARTNERSKÉ PROGRAMY

Spolu s našimi firemními partnery se věnujeme inovativním komunitním a filantropickým programům. S jedním z partnerů jsme například společně zahájili program Nebojme se komunální politiky, podporující lidi, kteří chtějí do politiky vstoupit. Pomohli jsme uspořádat veřejné debaty o komunální politice v několika českých městech, podpořili jsme komunitní lídry odborným mentoringem a další budoucí místní politiky vzdělávacími semináři.


Rozvíjíme také novou online aplikaci, která je skvělým nástrojem pro snadné dárcovství zaměstnanců. Využívají ji dvě firmy, které takto umožnily svým zaměstnancům rozdělit přes 4,6 milionů korun. Zájem o tento druh dobročinnosti je mezi zaměstnanci obrovský: celkem jsme letos ve spolupráci s dárci díky zapojení stovek zaměstnanců takto mohli podpořit 359 projektů v Česku i za hranicemi.

Společně s dalším firemním partnerem jsme začali podporovat projekty, které se věnují velmi aktuálnímu tématu mediální a informační gramotnosti. Na osvětu a vzdělávání, odhalování fake news a boj s dezinformacemi jsme pomohli rozdělit přes 2 miliony korun.

KOMUNITNÍ FOND

Další inspirativní dárcovský počin vznikl ve středočeských Černošicích, kde místní lidé vytvořili takzvaný komunitní fond, propojující černošické dárce a aktivní lidi. Tento v Česku jedinečný projekt pomáhá Nadace Via spravovat. Princip je jednoduchý: místní mezi sebou vybírají prostředky, které zástupci fondu pravidelně rozdělují mezi žadatele. Těmi mohou být jak spolky a sportovní organizace, tak i jednotliví obyvatelé, kteří mají nápad, jak zlepšit život v obci. Letos tak Fond Černošice rozdělil už více než 300 000 Kč.

Zaujaly vás tyto příběhy? Chcete, aby vám příště neunikla žádná novinka z našich programů? Přihlaste se k odběru ViaCafé, e-mailového zpravodaje s aktuálními informacemi a příběhy o lidech, kteří zlepšují Česko.