Potvrzení o darech za rok 2019

Právě jsme rozeslali potvrzení o darech za rok 2019. Kdo má nárok odečíst si dar ze základu daně?

Vážení dárci,

velmi děkujeme za vaši přízeň a štědrost v minulém roce. Příběhy o tom, co se nám společně díky Vám podařilo v minulém roce najdete v článku Úspěchy roku 2019.

Pokud Vám potvrzení o daru nepřišlo, rádi vám jej vystavíme. Napište nám, prosím, na e-mailovou adresu nela.sandova@nadacevia.cz.

Kdo má nárok odečíst si dar ze základu daně?

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. 

Vážíme si vaší pomoci a těšíme se na společné zážitky v roce 2020!

Vaše Nadace Via – Pomáháme tvořit místa, kde je radost žít.

Zaujaly vás tyto příběhy? Chcete, aby vám příště neunikla žádná novinka z našich programů? Přihlaste se k odběru ViaCafé, e-mailového zpravodaje s aktuálními informacemi a příběhy o lidech, kteří zlepšují Česko.