Podpořili jsme 18 sociálních podniků v boji s následky koronakrize

Do otevřené grantové výzvy na podporu sociálních podniků po koronavirové krizi se přihlásilo 81 podniků. Odborná komise vybrala 18 z nich, kte dostanou díky štědré podpoře Nadačního fondu Avast grant až půl milionu korun. Součástí podpory jsou i služby mentora a další odborné konzultace s cílem posílit odolnost podniků pro případ podobné krize vbudoucnu. 

V rámci výzvy byly podpořeny podniky, které zaměstnávají sociálně, zdravotně nebo jinak znevýhodněné osoby, jsou významnými hráči ve své komunitě nebo regionu a výrazně je zasáhla krize způsobená epidemií koronaviru. Komise složená z odborníků na sociální podnikání a zástupců Nadace Via a Nadačního fondu Avast vybrala k podpoře takové podniky, které i v době krize zůstaly aktivní, chtějí se dále rozvíjet a připravit na podobné situace v budoucnu a jsou ochotné se o své zkušenosti dělit s ostatními a přispět tak k rozvoji sociálního podnikání v ČR.

V hodnocených žádostech sociálních podniků byla jasně patrná jejich důležitá role v místních komunitách napříč regiony a zároveň velmi závažné problémy, v nichž se ocitly. Už během jarní vlny koronaviru se snažily hledat alternativní cesty pro přežití a nepropouštět zaměstnance
s postižením. Věříme, že skrze finanční i odbornou podporu, kterou grant zahrnuje, se jejich modely podnikání stanou do budoucna odolnějšími. Účinně jsme ale mohli v rámci výzvy podpořit jen zlomek žadatelů, kteří zatím bohužel často vypadávají ze systémové podpory státu,“
doplňuje Kateřina Kotasová, programová manažerka Nadačního fondu Avast, která zasedla v hodnoticí komisi.

Podpořené sociální podniky nabízí pracovní pozice například v chráněných dílnách, kde tělesně či duševně postižení lidé vyrábí dekorativní keramiku, diáře z recyklovaných materiálů, ručně nakládané sýry, utopence nebo pralinky. Další podniky zaměstnávají lidi znevýhodněné na pracovním trhu v tréninkových kavárnách a gastro provozech nabízejících také cateringové služby. Podpořeny byly i firmy, které se hlásí k principům sociálního podnikání a vytvářejí pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním v oblasti dřevovýroby či automotive. Grant mohou podniky čerpat od 16. listopadu 2020 do 15. listopadu 2021. 

Záchranné a zároveň i rozvojové granty a doprovodný program pro vybrané sociální podniky je možné realizovat díky financování Nadačního fondu Avast ve výši 10 milionů korun. Ten se do návrhu výzvy zapojil i konzultačně. Nadační fond Avast využívá finance darované společností Avast, která je globálním lídrem v oblasti digitálního zabezpečení a ochrany soukromí. Avast letos prostřednictvím svého nadačního fondu věnoval 25 milionů dolarů na podporu iniciativ aktivních
v inovacích a výzkumu nemoci COVID-19 a dalších projektů, které zmírňují negativní dopady pandemie.
 Více o podmínkách grantové výzvy se dozvíte na stránkách Nadace Via ZDE. 

A jaké sociální podniky byly podpořeny? 

1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s. r. o., Valašské Meziříčí

V 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o. nacházejí lidé se zdravotním postižením cestu k pracovnímu uplatnění, k profesnímu rozvoji a ke kvalitnímu životu. Podnik má tři střediska: Na ramínku, Palomino a Pralinky s příběhem. Na ramínku provozuje šicí dílnu, obchody se značkovým secondhandem a opravy oděvů; Palomino rozváží obědy seniorům, nabízí úklidové služby domácnostem a firmám a také poskytují práce tzv. hodinového manžela a Pralinky s příběhem
se zabývají 
ruční výrobou pralinek a jejich prodejem. 

Arkadie, o.p.s., Teplice

Posláním Arkadie, o.p.s. je podporovat osoby se zdravotním znevýhodněním v samostatnosti v oblasti pracovní, rodinné a občanské. Kromě poskytování návazných sociálních služeb pro více než 80 uživatelů zaměstnává podnik osoby se zdravotním znevýhodněním. V devíti provozech na pěti místech pracuje v chráněných dílnách téměř 100 osob s různým stupněm a druhem zdravotního postižení. Dílny jsou zaměřeny na výrobu dárkové a dekorativní keramiky, kterou lze koupit 
v krámku v centru Teplic.

 Dolmen Oáza, s.r.o., Sokolov

Dolmen Oáza vaří zdravá a poctivá jídla také pro vegetariány, vegany či bez lepku. Jejím posláním je umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří nenašli zaměstnání na otevřeném trhu práce, pracovat s přiměřenou podporou. Podnikem prošla již minimálně desítka lidí, kteří se tak připravili na zapojení do pracovního procesu jak po teoretické, tak praktické stránce. Podnik připravuje vedle denního menu také rauty, účastní se jarmarků, foodfestivalů a dalších akcí v regionu, kde nabízí zdravou kuchyni, připravuje denně svačiny pro 2. ZŠ Sokolov a také celodenní stravu pro mateřskou školu. 

Domov sv. Anežky, o.p.s., Týn nad Vltavou

Domov sv. Anežky funguje od roku 1999 v Týně nad Vltavou, od roku 2018 částečně působí také v nedaleké Bechyni. Zaměřuje se na osoby se zdravotním postižením, kterým poskytuje sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny či podporu samostatného bydlení a také nabízí pracovní uplatnění v provozu, kde aktuálně pracuje již 40 osob s postižením. Posláním Domova sv. Anežky je pomoci lidem se zdravotním postižením žít co nejsamostatnějším životem. Působí lokálně, aby lidé s handicapem nemuseli za prací a podporou dojíždět do větších měst v okolí. Domov také pomáhá obcím v okolí provádět studie bariérovosti veřejných prostor a pořádá kulturní a sportovní akce. 

EKOVYSOČINA s.r.o., Baliny

Společnost EKOVYSOČINA s.r.o. byla založena 25. listopadu 2015. Již od svého vzniku se hlásí k principům sociálního podnikání. Nabízí specializované služby v oblasti ochrany přírody, přírodních zahrad a specializovanou dřevovýrobu, kdy provoz truhlárny zajišťují výhradě osoby se zdravotním postižením. Dále poskytují specializované stavební práce, pilařskou výrobu a provozují e-shop věnující se tématu přírodních zahrad. Za svoje dosavadní krátké působení získala společnost již několik ocenění, například ocenění Kraje Vysočina Skutek roku 2017 za vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním. 

Etincelle,o.s., Kladno 

Skupina sociálních podniků Etincelle vznikla v roce 2005, kdy vzniklo také občanské sdružení stejného názvu. K Etincelleo.spřibyly v roce 2009 organizace Startujeme, o.p.s., Twin Catering, s.r.o., Dělníci, s.r.o. a  Etincelle úklidová, s.r.o. Posláním podniku je podporovat lidi se zdravotním postižením, především tím mentálním, při cestě zpátky do života. Podnik tyto lidi zaměstnává v kavárnách a bistrech, pekárně, prádelně nebo při úklidu. Skupina působí především
v regionu Středočeského kraje a v Praz
e a v současnosti v ní pracuje více než 200 zaměstnanců. 

HELEMIK manufaktura, s.r.o., Kroměříž

Společnost HELEMIK manufaktura působí v různých oblastech průmyslu a obchodu. Největší produkci v oblasti výroby zastává obor automotive, dále se pak věnuje oblasti elektro a kompletaci elektrorozvodných skříní, ve velkoobchodní činnosti se pak společnost zabývá prodejem ochranných a pracovních pomůcek a kancelářských potřeb. Významným prvkem, který formuje činnost společnosti, je osobní zkušenost jejích jednatelů, kteří mají v rodinách partnery a členy
s těžkým zdravotním postižením
. Poslání společnosti je podpořit tyto osoby na cestě za osobní nezávislostí a osobním uspokojením. Po šesti letech jejich působení našlo ve společnosti své pracovní uplatnění bezmála 50 osob se změněnou pracovní schopností. 

Květná Zahrada, z.ú., Květná 

Nezisková organizace Květná Zahrada funguje od roku 2005. Zabývá se poskytováním sociálních služeb (dům na půl cesty), sociálním podnikáním, vzděláváním a poskytováním sociálně-právní ochrany dětí. Sociální podnikání Květné Zahrady, z.ú. je zaměřeno na zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí a dalších potřebných skupin osob, jako jsou lidé nad 50 let, dlouhodobě nezaměstna, osoby se zdravotním handicapem apod. Květná zahrada provozuje vlastní farmu, provozuje sýrárnu, nabízí ubytovací kapacity pro agroturistiku a provozuje obchůdek Květná, jediný obchod s potravinami a doplňkovým sortimentem v obci. 

Lomikámen, z.ú., Beroun 

Lomikámen je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním. Poskytuje sociální a další služby zaměřené na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvětu v oblasti duševního zdraví. Jednou z klíčových činností organizace je provoz tréninkové kavárny Jiná káva, která funguje jako sociální podnik zaměstnávající osoby s duševním onemocněním a slouží také jako místo pro kulturní, vzdělávací a osvětové akce. Cílem podniku je prostřednictvím zaměstnání napomoci zapojení osob s duševním onemocněním do běžného života a destigmatizace tématu duševního onemocnění jako takového. 

Masopust gastro s.r.o., Chomutov 

Integrační sociální podnik Masopust gastro s.r.o. vznikl v roce 2015 jako gastronomická část zapsaného spolku Masopust. Mateřský spolek Masopust poskytuje od roku 2009 podporu lidem
s různými typy zdravotního znevýhodnění a lidem s duševním onemocněním. Realizuje 3 sociální služby a zaměstnává 15 osob z těchto cílových skupin. Sociální podnik Masopust gastro byl založen za účelem poskytn
out další rozvojovou příležitost pro pracovní uplatnění osob s duševním onemocněním. Podnikatelská činnost se zaměřuje na výrobu cukrářského sortimentu pro tři podnikové kavárny a na realizaci cateringových služeb.  

Náruč, z.s., Řevnice 

Spolek Náruč je neziskovou organizací s dvacetiletou tradicí, která působí na Praze západ. Hlavní činností Náruče je pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením prostřednictvím služby sociální rehabilitace, která je poskytována formou ambulantní i terénní. Služba podporuje klienty v návratu do běžného života po dlouhodobé nemoci nebo hospitalizaci. Zkušený tým sociálních pracovníků pomáhá klientům stabilizovat jejich život, nalézt nové sociální kontakty, práci, bydlení i smysluplné využití volného času. V Řevnicích spolek provozuje kavárnu Modrý domeček a Gastro výrobnu cateringu, jedlých dárků a čokolády. Náruč se také angažuje v propagaci a vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti firem, odpovědného nakupování a udržitelné výroby a spotřeby. 

Pasta Fidli, s.r.o., Praha 

Firma Pasta Fidli zaměstnává zdravotně postižené osoby ve výrobně čerstvých těstovin, raviol, noků, pest a knedlíků. Výrobky dodává do špičkových restaurací po celé ČR. Posláním firmy je vyrábět čerstvé těstoviny z vlastní receptury bez přidaných chemikálií a barviv, které vyrábí osoby znevýhodněné na trhu práce. Cílem společnosti je zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a být ekonomicky soběstační. 

Portus Praha, s.r.o., Praha 

Sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM spustil v roce 2014 svoji potravinářskou výrobu v městysu Davle. V roce 2020 na místě otevřel Bistro a kavárnu přilehlou k potravinářské výrobně. Po 6 letech provozu zaměstnává podnik celkem 15 zaměstnanců, z toho 10 lidí s postižením. Sociální podnik se zabývá ruční výrobou nakládaných sýrů a utopenců, které dodává do desítek pražských restaurací a kaváren, firem, prodává na trzích a festivalech, nebo v on-line prodeji na internetu
V roce 2016 získaly DOBROTY S PŘÍBĚHEM ocenění EY Podnikatel roku v kategorii Společensky prospěšný podnikatel. V roce 2015 zvítězili v soutěži o Nejúspěšnější sociální podnik v rámci programu Lepší byznys 2015, jejich výrobky mají několik gastro ocenění. 

SANANIM Charity Services, s. r. o., Praha 

Sociální podnik Café Therapy – založený SANANIM Charity Services, s.r.o., dceřinou společností SANANIM, z.ú. se již od svého vzniku v roce 2005 orientuje na vytváření pracovních míst pro osoby, které jsou znevýhodněné na otevřeném trhu práce. Café Therapy spadá pod neziskovou organizaci SANANIM z.ú., která pracuje s lidmi se závislostí na návykových látkách. V současné době provozuje restauraci Café Therapy v centru Prahy, fakultní bistro Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a kavárnu a herecký klub Divadla ABC. Pravidelně realizuje stylové cateringy, a to jak
v prostorách podniků, tak i na
 místech jako například letní stánkové občerstvení na Slapech. 

SKOBA s.r.o., Praha

SKOBA s.r.o. byla založena v roce 2015 jako chráněná dílna. Od počátku je posláním SKOBY nabízet lidem se zdravotním postižením profesní uplatnění v oblasti umělecko-řemeslné tvorby a umožnit jim být součástí úspěšného projektu, který se svými výrobky komerčně obstojí na otevřeném trhu. Dílna se zaměřuje na výrobu diářů, zápisníků, fotoalb a dalších papírenských produktů z originálních recyklovaných materiálů a ekologicky šetrného papíru. Výrobní postupy
v dílně jsou environmentálně šetrné, např. potahy vznikají recyklací různorodých vysloužilých materiálů, jako je staré oblečení či tiskoviny
.  

Sociální družstvo Střecha, Praha

Již téměř tři roky provozuje Sociální družstvo Střecha na pražském Žižkově Bistro Střecha. To stojí na třech pilířích – sociálně, družstevně, rostlinně. Jako sociální podnik zaměstnává lidi znevýhodněné na pracovním trhu, a to konkrétně lidi bez domova a po výkonu trestu. Demokracii praktikuje i na pracovišti, o vedení podniku rozhoduje družstvo společněVáží si zvířat a přírody, usiluje o udržitelnou budoucnost, a proto je podnik 100% vegan. Kromě samotného bistra a kavárny poskytuje podnik cateringy, kterých má za sebou bezmála 200. Do budoucna plánuje družstvo Střecha prodávat vlastní veganské, sociálně-družstevní produkty také přes e-shop. 

Spirála Ostrava, z.ú., Ostrava 

Spirála Ostrava je poskytovatelem sociálních služeb a chráněného zaměstnávání pro oblast Moravskoslezského kraje. Posláním Spirály Ostrava je zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění. Dalším posláním a cílem Spirály Ostrava je vytvářet a udržovat pracovní místa vhodná pro osoby s duševním onemocněním a jiným zdravotním postižením a vytvářet ekonomické aktivity, které jsou zdrojem vlastního zisku zpětně investovaného do rozvoje naší organizace. Spirála Ostrava podniká 
v cateringových službách, údržbě zeleně a venkovního prostranství a nabízí výrobky z vlastní ši a rukodělné dílny. 

TEKIS s.r.o., Chotěboř

TEKIS je rodinná firma, která figuruje na chráněném pracovním trhu od roku 2013. V současnosti zaměstnává na 40 zaměstnanců, z čehož je 30 z cílové skupiny osob se zdravotním postižením. Stěžejní činností je výroba a velkoobchod s obalovým materiálem, který je realizován v areálu Svinný 83. V minulých letech proběhla rozsáhlá dostavba tohoto areálu, která má být letos dokončena. letošním roce se TEKIS rozrostl ještě o řemeslnou výrobu (kovovýroba, dřevovýroba, elektroinstalace). V následujícím roce plánuje rozběhnout i závodní stravování pro zaměstnance a drobný gastroprovoz pro veřejnost.