Těšte se s námi na příští rok! Nadílka sousedských aktivit bude opět pestrá

Během podzimu jsme ve spolupráci s Českou spořitelnou podpořili pořádnou dávku komunitních projektů. Pokud to situace jen trochu dovolí, máme se v příštím roce na co těšit. Aktivní lidé ze všech koutů České republiky se v rámci programu Dokážeme víc pustí do budování naučných stezek, tůní, altánů, hřišť, komunitních saun, sklepů či půdních prostorů, zvelebování pláže, pořádání sousedských slavností a společných grilování, sázení stromů či přeměny veřejných prostranství. Pojďme se blíže podívat na několik příkladů inspirativních projektů.

Komunitních zahrad během jara vznikne rovnou několik. Jednou z nich je ta pod Lesním klubem Malejovz.s. v Praze 6, kde už od letošního jara pracují na proměně po několik desetiletí neudržovaného pozemku. Doposud opomíjené a odpadem znečišťované místo se přispěním místních obyvatel změní v komunitní a kulturně využívaný přírodní prostor. Většina pozemku komunitní zahrady zůstane veřejně přístupná a bude šetrně kultivována v návaznosti na historii místa, tedy existenci louky, zahrady a ovocného sadu. 

Místa pro setkávání v mnohých obcích schází. Do budování altánu se pouští spolek DROSERA z.s. z Bublavy na německých hranicích, tak i spolek Magdalena v Bartošovicích v Orlických horách, na samé hranici s Polskem. Plánují společně postavit dřevěný altán s ohništěm, který bude k dispozici úplně všem – obyvatelům obce, chalupářům i návštěvníkům obce. 

Lenka Danková s pomocí sousedů a přátel opraví a vybaví dva staré sklepy, tzv. lochy a jejich bezprostřední okolí na návsi v Loučkách. Sklepy mají typickou štukovou výzdobu ve stylu původní stavební kultury německého venkova a jsou významnými stavbami lidové architektury. Bude možné je využívat k původnímu účelu  k uchovávání chemicky neošetřené zeleniny a ovoce, svépomocí pěstované nebo získané od ekologicky hospodařících pěstitelů z regionu. Součástí projektu jsou i různé workshopy a přednášky, např. workshop na výrobu hliněných nádob pro uskladnění kořenové zeleniny či přednáška „Kvašení nebo-li fermentace – kdy, co jak a proč je prospěšné našemu zdraví“.

Tým nadšenců z řad včelařů, zahrádkářů a ostatních obyvatel Kunvaldu zrealizuje projekt laviček přátelství. Lavičky budou umístěny v atraktivních lokalitách Kunvaldu a budou určeny pro setkávání, odpočinek občanů městyse a turistů. 

Nejen v Kuřimi, Horní Řasnici a Albrechticích nad Orlicí plánují zvelebení veřejného prostoru. V Merklíně na Plzeňsku přátelé Tomáš, Vláďa a Tonda upravují zanedbané prostory obce, kde jsou náletové dřeviny a odpadky, na malý lesopark, kde by se bylo možné scházet a utužovat sousedské vztahy. Počítá se také s odstraněním černé skládky a vysazeníněkolika zakrslých dřevin. Součástí bude i prostor pro ohniště s lavičkami, informační cedulí s historií části obce a mapou okolí. Postaví zde také dřevěný otevřený přístřešek pro 8 lidí, kde by se dalo setkat i za horšího počasí.

Komunitní projekt OSTROFF začali v Úněticích realizovat v roce 2019, kdy místní nadšenci vyčistili a obnovili koryto potoka, vybudovali podél něj cestu vysekali rákos na budoucí louku. V roce 2020 louku oseli a pravidelně sekali a na potoce vybudovali koupací jezírko. Cílem současného projektu je vybudování sauny, kterou plánují postavit svépomocí u jezírka. Díky komunitní přírodní sauně budou moci využívat jezírko celý rok a umožní saunování celých rodin i skupin přátel.  

A dojde i na několik projektů podporující naši krajinu. Spolek Julinka z Police nad Metují si dává za cíl, aby místní lidé svými drobnými dobrovolnickými akcemi přispěli k zadržení vody v krajině a aby na sebe přebírali odpovědnost za stav životního prostředí. Spolek bude místní obyvatele informovat o současných problémech a jejich možných řešeních a bude je zvát k účasti na různých ekologických aktivitách, které budou doprovázeny i společenským programem. Spolek plánuje na Broumovsku vybudovat několik tůní a vysadit alespoň 1000 stromů. 

Václav Klomínský a další aktivní lidé ze středočeských Neuměřic mají za cíl obnovit polní cestu, kterou si pamatují jejich babičky a dědečkové. Chtějí společně vysázet novou alej Naděje podél nově zbudované pěšiny pro pěší a cyklisty.