Děkujeme vám za výjimečný rok 2020 plný vzájemné pomoci

V tomto čase se v Nadaci Via ohlížíme za uplynulým rokem. Navzdory okolnostem byl plný příkladů sounáležitosti, každodenního hrdinství a naděje. Během pandemie koronaviru se ukázalo, jak je důležitá vzájemná důvěra, ochota si pomoci a darovat druhým – čas, energii i peníze. 

Pro občanskou společnost a filantropii byl rok 2020 opravdu výjimečný. Jen přes náš darovací online nástroj Darujme.cz lidé letos darují na potřebné projekty neuvěřitelných více než 200 milionů korun (loni to bylo 128 milionů). Online dárcovství tak v Česku roste rychlým tempem.

Také pro Nadaci Via to byl rok mimořádný. Podpořili jsme přes 200 iniciativ aktivních lidí a dalších bezmála 240 organizací v ČR i v zahraničí ve spolupráci s našimi partnery. Díky našim dárcům jsme rozdělili víc než dvojnásobný objem nadačních příspěvků oproti loňskému roku (přes 40 milionů). Letos jsme se také věnovali několika novinkám: zakončili jsme první ročník programu, který vzdělává a podporuje aktivní lidi, aby ve svých regionech vstoupili do komunální politiky. Podpořili jsme také první projekty v tématu Naše krajina. V něm podporujeme aktivní lidi, aby pečovali o krajinu ve svém sousedství a bránili dopadům změny klimatu. Zaznamenali jsme rekordní počet žádostí v našich komunitních programech, které podporují skupiny aktivních lidí v regionech.

Co zajímavého se událo během tohoto roku v našich jednotlivých programech?

Místo, kde žijeme: podpora velkých komunitních projektů obcí

V programu Místo, kde žijeme podporujeme spolu s našimi dárci celé obce, které chtějí zvelebit veřejný prostor a vytvořit z něj místo k setkávání. Získají nejen grant na pořízení architektonické studie či stavebního materiálu, ale především je doprovází po dobu tří let odborníci na komunitní rozvoj. Do plánování a společné práce se tak naučí zapojit sousedy různého věku a zájmů. Letos jsme takto podpořili 4 týmy. Jeden z nich byl z Chudčic na Brněnsku. I když jim situace neumožňovala příliš se scházet, dokázali se letos začít potkávat hlavně online a shromažďovat nápady na zvelebení svého veřejného prostoru.

Živá komunita: podpora malých sousedských projektů

V programu Živá komunita jsme celkem podpořili 200 týmů, což je dvakrát více než loni. Díky pomoci našich dárců vzniklo 88 menších projektů podporujících aktivní lidi rozvíjející sousedské vztahy a svou obec. Krásným příkladem je vytvoření komunitního centra ve vile uprostřed litvínovského sídliště, kde se dnes potkávají lidé z různých společenských i národnostních skupin. Kromě toho 19 týmů získalo podporu takzvaných rychlých grantů, které jsou určeny na pomoc s řešením nějakého naléhavého problému – například když sousedé chtějí zabránit vykácení cenné aleje. V letošním roce jsme také ve spolupráci s firemním partnerem podpořili takzvanými mikrogranty dalších 90 projektů lidí, kteří potřebovali peníze v koronakrizi – například na materiál na roušky. Během koronakrize jsme také propojili týmy z celého Česka během pravidelných online setkávání, ve kterých se navzájem radili, jak situaci co nejlépe řešit.

Dobro-druzi: podpora skupin dětí, které pomáhají ve svém okolí

Patnáct skupin mladých filantropů, kteří si říkají Dobro-druzi, se navzdory nepříznivým okolnostem věnovalo také letos s podporou Nadace Via plánování svých benefičních akcí ve prospěch dobré věci. Většinu týmů tvoří spolužáci, proto pro ně v tomto roce spolupráce nebyla snadná. Ztížené podmínky jim ale neubraly nadšení. Tým kamarádů z Českého Krumlova například uspořádal dobročinné sportovní odpoledne pro tříletou Natálku, která kvůli vrozenému onemocnění potřebuje usnadnit dopravu na terapii. Celkem i s příspěvkem od Nadace Via dokázali vybrat téměř 120 tis. Kč. Většinu benefičních akcí pořádaných naživo museli mladí Dobro-druzi odložit a budou je pořádat na jaře, hned jak to bude možné.

Cena Via Bona: ocenění pro filantropy a lidi, kteří mění své okolí

Cenou Via Bona každoročně zviditelňujeme téma dárcovství a ukazujeme nové trendy i možné cesty všem současným i potenciálním filantropům. Letos jsme předali toto ocenění během online přenosu pěti jednotlivcům nebo organizacím. Získali od nás také grant ve výši 20 tis. Kč na svou další činnost. Zároveň jsme ve speciální kategorii Hrdinové za časů krize ocenili čestným uznáním tři příběhy lidí, kteří se dokázali spojit a věnovali svůj čas, finance či znalosti, aby pomohli tam, kde to bylo zrovna třeba. Mezi oceněné letos patří například Lucie Hyblerová a její platforma Breakfaststory. Jejich projekt Potěš obědem sytil potřebné lidi během koronakrize.

Umění darovat: inspirace pro filantropy

Chceme inspirovat všechny, kteří chtějí pomáhat svému okolí a motivovat ty, kteří už pomáhají. Časopis Umění darovat proto představuje příběhy dárců i podpořených a ukazuje zajímavé filantropické a charitativní aktivity v Česku i ve světě. Od roku 2012 vydávala Nadace Via časopis Umění darovat samostatně, od června 2020 vychází nově každé tři měsíce jako součást časopisu Reportér. Tato změna nám umožnila představit výjimečné příběhy filantropie ještě více lidem. Velkým filantropickým tématem tohoto roku byla pomoc potřebným během krize a vytváření odolných, soběstačných komunit. Na jaře 2021 plánujeme ty nejzajímavější trendy a filantropické příběhy za uplynulý rok zveřejnit ve speciální publikaci Umění darovat.

Nebojme se komunální politiky: podpora aktivních lidí, kteří chtějí vstoupit do komunální politiky

V posledních letech jsme si všimli nového trendu: aktivní lidé často nezůstanou u menších projektů, ale chtějí svou obec proměňovat k lepšímu významnějším způsobem. Zjišťují, že dalším přirozeným krokem je pro ně práce v obecním zastupitelstvu. Přicházejí z prostředí občanské společnosti, a proto jim často chybí povědomí o tom, jak komunální politika funguje. Tyto poznatky mohou sdílet se zkušenějšími mentory v programu nazvaném Nebojme se komunální politiky. Během ročníku 2019/2020 se do intenzivního programu zapojilo 11 účastníků a účastnic a v aktuálním ročníku 2020/2021 se jich vzdělává 14. Cílem je motivovat je k tomu, aby kandidovali v komunálních volbách, a sdílet s nimi informace a dovednosti, které jim později v zastupitelstvu budou užitečné.

Darujme.cz: nástroj pro on-line darování

Nadace Via také díky Vaší podpoře spravuje největší platformu pro online darování v České republice Darujme.cz. Tento online nástroj nám umožňuje zpřístupňovat dárcovství dobročinným projektům, institucím a také městům a obcím na jedné straně, a tisícům lidí, kteří je chtějí finančně podpořit, na straně druhé. Darujme.cz je také ideální nástroj pro firmy, které si přejí zapojit své zaměstnance do filantropie. V roce 2020 jsme takto podpořili přes 800 organizací a obcí. Přes Darujme.cz letos lidé darují okolo 200 mil. Kč. Tento výsledek ukazuje, jak výjimečný byl letošní rok, ale potvrzuje i dlouhodobý trend růstu individuálního dárcovství v Česku.

Community Alphabet: mezinárodní vzdělávací program pro ty, kteří rozvíjejí občanskou společnost

Program reaguje na rostoucí fragmentaci ve společnosti. Ta se projevuje tím, že se lidé uzavírají do svých bublin, kde si utvrzují své přesvědčení, a nejsou ochotni se zapojit do konstruktivní diskuse o společných tématech s lidmi z jiných názorových světů. Na místní úrovni potom chybí vůle dělat něco společně pro místo, kde žijí. V Nadaci Via věříme, že fungující občanskou společnost lze budovat zespoda a že se od sebe vzájemně můžeme hodně naučit. Proto se v novém dvouletém vzdělávacím programu nazvaném Community Alphabet společně s kolegy z komunitních nadací v Srbsku, České republice a v Maďarsku učíme, jak tento proces podpořit.

Partnerské programy: projekty, na kterých spolupracujeme s firmami a filantropy

Společně s našimi firemními partnery připravujeme na míru nástroje, které pomáhají firmám rozvíjet dárcovství mezi jejich zaměstnanci. V jedné z takto zapojených firem se do podpory rozmanitých charitativních organizací či jednotlivců v nouzi zapojily skrze speciální aplikaci tři čtvrtiny všech zaměstnanců. Společně rozdělili na dobročinné účely téměř 2,5 mil. Kč. Jiný firemní partner podpořil částkou bezmála 1,5 mil. Kč 15 projektů zaměřených na to, aby během koronakrize lidé byli méně izolovaní. Globální zaměstnanecká sbírka našeho dalšího firemního partnera byla průlomová v tom, že podpořila 11 organizací pomáhajících zejména v souvislosti s epidemií COVID-19 v jedenácti zemích světa a podpořila je částkou převyšující 16,5 mil. Kč.