Alej se zatím nekácí, mokřad zachráněn. Seznamte se s úspěchy našich podpořených

Obyvatelům Českých Velenic nebylo lhostejné, že by kvůli novému projektu rozvoje města měla být vykácena jírovcová alej, která již sto let tvoří spojnici mezi nádražím a centrem města. Aktivní lidé z Lysé nad Labem nechtěli dopustit, aby kvůli výstavbě výcvikového areálu Světa záchranářů byl zničen vzácný mokřad Žabák. Obě skupiny se na nás proto obrátily s žádostí o podporu. Jaké kroky mohli díky rychlým grantům podniknout a co se jim povedlo?

Stoletá alej v Českých Velenicích zatím odolává snahám o vykácení

Vedení města České Velenice zadalo projekt urbanistického řešení rozvoje města. Součástí projektu je maximální obnova stoleté jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, což v praxi znamená likvidaci cca 340 vzrostlých stromů. Zástupci místních se obrátili se žádostí o názor na odborníky dendrology, arboristy, entomology a krajináře vycházející z poznatků současného pohledu na stromy, městskou krajinu, klima ve městě, životní podmínky obyvatel měst a vodu. Dostalo se jim jednoznačné odpovědi o důležitosti důkladného uvážení tak závažného kroku, jakým je likvidace významného krajinného prvku. Oslovení odborníci vesměs zastávají názor zachování aleje.

Ochránci aleje vstoupili v jednání s vedením města, spustili iniciativu za důkladné posouzení stavu stromů ve stromořadí odborníky na stromy a životní prostředí, ze kterého vyplynula vysoká přízeň občanů a návštěvníků města ke stávající aleji a jejímu zachování. Zadali zpracování oponentního znaleckého dendrologického posudku odborníkem nezávislým na zpracování projektu obnovy. Informovali občany o průběhu petice formou letáků, FB profilu a prostřednictvím internetové petice a uspořádali happening pod kaštany za účasti krajináře a nezávislého dendrologa zpracovávajícího posudek na zadání petičního výboru. Pomáhali s hledáním technologických možností vitalizace kořenového systému a přednesli výsledky petice na zasedání zastupitelstva města. Oponentní znalecký posudek i další stanoviska odborníků konstatují, že alej je ještě příliš hodnotná na to, než aby se obnovovala.

Místní zastánci zachování aleje stromořadí dokonce s úspěchem přihlásili alej do soutěže Alej roku 2020 pořádané organizací Arnika. Českovelenická alej se umístila na sedmém místě za celou republiku a druhá v Jihočeském kraji!

Výsledkem systematické práce ochránců aleje je prozatímní pozastavení projektu maximální obnovy. Úspěchem pak je skutečnost, že na opakovanou žádost petičního výboru o ošetření stromů v aleji bylo zadáno provedení bezpečnostního řezu v celé dlouhé délce aleje. Petiční iniciativa pokračuje a žádá provedení vitalizace kořenového systému, neboť moderní technologie injektáží živin a provzdušnění půdy podporují životnost stromů. Petiční výbor a občané pak žádají vedení města o pravidelnou odbornou péči o stromořadí. O ustoupení od projektu zatím nebylo rozhodnuto, projekt maximální obnovy veřejnosti dosud prezentován nebyl. Vzhledem ke covidové situaci se kroky iniciativy za zachování aleje přesouvají do virtuální sféry a my je budeme nadále sledovat.

Mokřad Žabák v Lysé nad Labem se podařilo prozatím zachránit!

Na východním okraji Lysé nad Labem se nachází mokřad Žabák. Je na pozemcích, které patří městu. To se rozhodlo pozemky prodat za jednu korunu Středočeskému kraji, který měl v úmyslu na nich vystavět výcvikový areál Svět záchranářů. Proti zničení mokřadu se ozvali místní lidé, místní spolky, odborníci a instituce jako je Ministerstvo životního prostředí či Agentura ochrany přírody a krajiny. Cílem projektu bylo získat odbornou studii, která by pomohla přesvědčit vedení města i Středočeského kraje, aby upustili od realizace projektu na území mokřadu a mokřad byl zachován a chráněn.

Odborná studie představila možné využití mokřadu Žabák u Lysé nad Labem. Jako nezbytný podklad pro tuto studii nejdříve proběhl biologický průzkum, který potvrdil důležitost území pro okolí a výskyt významného počtu chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Autor studie Radek Lučan své závěry představil i na jednání zastupitelstva města Lysá nad Labem v červenci 2020. Samotná studie využití mokřadu přináší popis území, jeho charakteristiku a význam.

Máme radost zejména z toho, že velká část obyvatel města Lysá nad Labem i díky projektu chápe význam existence mokřadu Žabák jako přírodně cennou lokalitu i místo pro rekreaci a poznávání. Největším úspěchem je, že se podařilo zaktivizovat velké množství lidí, nejen obyvatel Lysé, kteří pro záchranu mokřadu udělali hodně práce. Nejvíce hmatatelná v tuto chvíli je skutečnost, že Středočeský kraj odstoupil od záměru zakoupit pozemky s mokřadem a na nich vystavět Svět záchranářů,“ říká k úspěchu projektu Martin Tužinský, jeden z jeho iniciátorů.