Viniční usedlost, dvorek knihovny a kopec za městem se promění v nová místa setkávání

13. ročník programu Místo, kde žijeme zná své podpořené. Právě jsme vybrali týmy, které získají grant ve výši až 500 000 korun, odborné semináře a pomoc konzultanta, aby tak mohli během následujících dvou let proměnit veřejná prostranství a změnit k lepšímu místo, kde žijí. Spolek Holešovičky pro lidi plánuje v rámci programu obnovit komunitní život na nevyužívaných pozemcích obklopujících viniční usedlost Hercovka v Praze, spolek K4 z Moravských Budějovic vybuduje za podpory Nadace Via místo setkávání na Heřmanském kopci za městem a ve Vodňanech ožije díky programu dvorek místní knihovny. 

Kromě grantu máme pro týmy přichystanou i další podporu ve formě seminářů, inspirativních cest po již v minulosti podpořených projektech. Podpořené projekty využijí také služeb odborníka na komunitní plánování, který zmapuje aktéry a situaci v dané obci, pomůže místním naplánovat kroky k realizaci projektu. Účast v programu je náročná, a proto celý projekt není závislý na jednom aktivním tahounovi, ale minimálně na pětičlenném týmu z každé obce. Lidé společně naplánují změnu veřejného prostoru pro setkávání a potom se i fyzicky zapojí. Proměně, která trvá dva roky, pomůže architekt a nezávislý moderátor veřejné debaty, ale nápady vzejdou od lidí, kteří v daném místě žijí.

Nadace Via dlouhodobě podporuje projekty lidí, kteří se dají dohromady ve snaze vdechnout nový život zanedbaným prostranstvím, která se mohou stát magnetem pro místní společenský život. Kromě estetického vylepšení míst je podstatná společná práce na plánování a přeměně prostor. Lidé se domlouvají na společném cíli a tím zlepšují své vztahy vzájemně i k místu, kde žijí. Cílem je vytvoření neutrální půdy pro setkávání nejširšího spektra obyvatel obce včetně spolků a skupin, které v místě působí, a také zlepšení komunikace a spolupráce místních lidí, neziskovek, firem a institucí v obci a okolí. 

Jaká místa projdou v následujících dvou letech proměnami?

Park kolem viniční usedlosti Hercovka v pražských Holešovičkách se stane místem setkávání   

Holešovičky byly za první republiky budovány jako vilová čtvrt s charakterem zahradního města. Na začátku 80. let tuto jedinečnou čtvrť protnula severojižní magistrála, která přinesla do oblasti nadměrnou automobilovou dopravu se všemi negativními důsledky včetně zastavení komunitního života. Velkou nevýhodou území je neprostupnost v severojižním směru, která zamezuje přirozenému setkávání sousedů z jednotlivých ulic. Tento problém by mohl pomoci vyřešit projekt spolku Holešovičky pro lidi, který spolu s dalšími partnerskými organizacemi usiluje o obnovení komunitního života čtvrti na nevyužívaných a zanedbaných pozemcích kolem chátrající viniční usedlosti Hercovka. Cílem projektu je část veřejného prostoru rozpracovat v územní studii a na vytipované části území zrealizovat konkrétní úpravy dle přání místních. 

 Spolek K4 oživí Heřmanský kopec v Moravských Budějovicích  

Heřmanský kopec se nachází na východním okraji města Moravské Budějovice. Nejčastějšími návštěvníky kopce jsou rodiny s dětmi, teenageři, sportovci, pejskaři a všichni, kdo si chtějí vyčistit hlavu procházkou a pohledem na město. Vyhlídka na Heřmanském kopci je tvořena neudržovanou loukou, která odděluje pole od příkrého srázu nad říčkou Rokytnou. Spolek K4 se rozhodl, že na kopci vybuduje plnohodnotné místo setkávání, které budou moci využívat všichni obyvatelé Moravských Budějovic. Vyhlídku chtějí členové týmu podle výsledku plánovacích setkání doplnit dalšími prvky, aby se zde mohly konat komorní kulturní a společenské akce. Přitom chtějí zachovat co nejvíce přírodní ráz místa.  

Knihovna ve Vodňanech ještě více ožije 

Vodňany se svými 7000 obyvateli rozhodně nejsou pošumavské ospalé městečko. Funguje tu celá řada spolků a v posledním roce a půl se i knihovna více zapojuje do veřejného života ve městě. Není jen místem, kde se knihy půjčují, ale vymýšlí tu také programy na podporu čtenářství, zájmu o  region či vzdělávací kurzy. Pravidelné přednášky a besedy pro děti i dospělé jsou doplňované programy pro maminky s dětmi, kurzy češtiny pro cizince a kytary pro dospělé, či angličtinou pro děti. K budově knihovny také patří prostor dvorku s bývalými maštalemi. Jedná se o léta neudržované a nevyužívané prostory. Právě na přeměnu dvorku se v projektu zaměří.    

Program je realizován za podpory společnosti HORNBACH, The Hamer Foundation a dalších individuálních dárců. Mediálním partnerem programu je měsíčník PRO města a obce.