Benefiční koncert pro pozůstalé pečovatelů v sociálních službách vynesl téměř 2 miliony korun

První letošní koncert pro diváky v sále odehrála Česká filharmonie v pondělí 10. května jako poděkování všem pracovníkům v sociálních službách, kteří v uplynulém roce podlehli nemoci covid-19 při výkonu svého povolání v „první linii“. Benefiční koncert byl věnován rodinám zesnulých pečovatelů, kteří se ani ve ztížených pracovních podmínkách nevzdali a prokázali odvahu, houževnatost a solidaritu se svými klienty navzdory ohrožení života. Vstupní částku do sbírky vložila společnost Škoda Auto, která spolu s Českou filharmonií slaví 125 let od svého založení a zároveň 30 let od vstupu do koncernu Volkswagen. Celkový výtěžek sbírky přesáhl 1,9 milionu korun. Děkujeme!

Podobně jako v případě předchozího benefičního koncertu zaměřeného na psychickou pomoc zdravotníkům otevřela Česká filharmonie ve spolupráci s Nadací Via další z opomíjených témat koronavirové krize. Výtěžek benefice je proto tentokrát věnován více než dvěma desítkám rodin zaměstnanců sociálních služeb, kteří na covid-19 v uplynulém roce zemřeli.

„V České republice působí přibližně 2 150 poskytovatelů sociálních služeb, kteří podporují, pomáhají a pečují o statisíce klientů. Jen v pobytových sociálních službách se zaměstnanci těchto služeb starají o téměř 70 tisíc seniorů nebo osob se zdravotním postižením,“ upozorňuje prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. „Kvůli koronavirové epidemii prošli poskytovatelé sociálních služeb velmi náročným obdobím, obzvláště pak podzimní vlna otestovala jejich odhodlání a obětavost. Navzdory kritické situaci se ale dokázali kvalitně postarat o prarodiče, rodiče a blízké těch, kteří to z mnoha důvodů sami nezvládli. Přesto sociální služby stále zůstávají spíše na okraji zájmu společnosti a být pracovníkem sociálních služeb je podhodnocenou a nedoceněnou profesí, jako ostatně i v mnohým dalších evropských zemích,“ uzavírá. Celý rozhovor, který s Jiřím Horeckým vedl při příležitosti benefičního koncertu moderátor večera, Marek Eben, si můžete poslechnout ZDE.

gallery image_source= „selected“ ids= „40623,40625,40627“

Pracovníci v sociálních službách se stejně jako zdravotníci a další pracovníci v první linii již více než rok potýkají s pandemií covidu-19. Pečovatelé v domovech pro seniory a zařízeních pro hendikepované, pracovníci pečovatelské služby, terénní pracovníci, ti všichni se během uplynulého roku denně starali o nejohroženější skupiny obyvatel. Zvlášť pro seniory se pečovatelé v mnoha případech stali druhou rodinou. Někteří se dokonce v začátcích epidemie uzavírali spolu se svými klienty v domovech pro seniory, aby snížili riziko nákazy. Terénní pracovníci se často museli do ochranných obleků převlékat na ulici, neboť v rámci svého povolání každý den navštěvovali jiného klienta v jiném domě či bytě.

I přes veškerá protiepidemická opatření 21 pracovníků sociálních služeb při výkonu svého povolání na nemoc covid-19 během uplynulého roku zemřelo. Zaměstnanci v sociálních službách navíc patří mezi výrazně nízkopříjmovou skupinu. Odškodnění, na které mají pozůstalí nárok a které se vypočítává násobkem platu, je tak o řád nižší než u jiných skupin. Výtěžek sbírky bude rovným dílem rozdělen mezi přímé pozůstalé zesnulých pečovatelů, kteří právě teď prožívají osobní tragédii a zároveň se v důsledku ztráty příjmu v rodině ocitají ve finanční tísni.

Záznam benefičního koncertu můžete zhlédnout na facebooku České filharmonie ZDE