Jděte do toho, nikdy nevíte, jaké další dveře se vám otevřou. Rychlými granty podporujeme kreativní řešení lokálních kauz

Mladí lidé ze Slavonic připravili vizualizace parku bez stávající březové aleje, aby si místní lidé mohli představit, co by znamenalo její vykácení. Obyvatelé jihočeského Bradáčova zase obnovují alej podle záznamů ze staré kroniky poblíž místa, kde měla stát větrná elektrárna. Nové nápady chtějí uplatnit také aktivní lidé z Dolních Počernic, kteří prosazují změny stávajícího projektu základní školy – větu z titulku o otevírání dveří jsme si vypůjčili právě od nich. Představujeme několik aktuálních příkladů, jak Rychlé granty z programu Živá komunita pomáhají hájit veřejný zájem v místních komunitách.

Projekt obnovy zeleně ve Slavonicích vyvolal spory o kácení zdravých stromů

Když se na začátku roku 2021 začalo s kácením stromů ve Slavonicích, většina obyvatel nevěděla, kolik stromů, kde a kdy se má pokácet. Spolek Mařížský park proto vyzval místní obyvatele i chalupáře k focení ohrožených stromů a zahájil kroky k jejich záchraně. Město získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 9,3 milionu na obnovu zeleně a kácení stromů spojuje s přidělením těchto finančních prostředků. Administrátor dotace, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, přitom poukázala na to, že například kácení březové aleje v parku je vzhledem k dobrému stavu stromů s účelem dotace v rozporu, takže tato alej byla nakonec z projektu vyňata. Město ale svůj záměr nezměnilo, chce pokácet 95 vitálních stromů a vysadit místo nich nové, i když bez dotace.

Velké množství stromů ve Slavonicích bylo již v zimních a jarních měsících vykáceno. Díky občanské iniciativě se podařilo zabránit vykácení březové aleje a stromořadí sakur na náměstí. O jejich osudu chce město nechat rozhodnout své obyvatele v referendu, přestože Odbor životního prostředí Dačice mezitím ve zvláštním řízení udělil nesouhlas s vykácením březové aleje v parku s ohledem na zachování krajinného rázu. Referendum, které má proběhnout v termínu parlamentních voleb, cílí na obyvatele s trvalým bydlištěm ve Slavonicích a vylučuje občany, jejichž zájem o město má význam pro život obyvatel i návštěvníků Slavonic.

Budoucí podoba parku zůstává slavonickým občanům i chalupářům neznámá. Mladí studenti ze Slavonic se proto pokusili zpracovat plánovanou podobu parku ve stavu, v jakém by se nacházel, pokud by z něj zmizela březová alej i její stín. Lidé si tak mohou představit, co by park bez stávajících stromů čekalo.

Místo větrné elektrárny obnovená alej podle staré kroniky

Řadě obyvatel jihočeského Bradáčova se nelíbí záměr stavby větrné elektrárny v blízkosti obce a v sousedství Přírodního parku Polánka. Místnímu Sboru dobrovolných hasičů se ve spolupráci se zastupitelstvem obce a zkušeným právníkem zatím daří zdůvodňovat nevhodnost záměru na základě zprávy o výskytu chráněných a ohrožených druhů v okolí, vypracovanou biologem.

Hasiči také společně s místními obyvateli zachraňují a obnovují alej, která se nachází nedaleko místa záměru větrné elektrárny. Vypátrali totiž zajímavé svědectví o založení tohoto stromořadí před více než sto lety. Po poradě s odborníky a právníkem doufají, že obnovená alej by mohla být zařazena na seznam registrovaných významných krajinných prvků, což by mohlo záměr stavby větrné elektrárny zkomplikovat. Prostředky na své aktivity získali Bradáčovští nejen díky grantu, ale také prostřednictvím úspěšné kampaně na Darujme.cz, kde jim Nadace Via zdvojnásobila vybrané peníze částkou 20 000 Kč.

Lidé z Dolních Počernic chtějí mluvit do podoby základní školy

Neformální seskupení občanů kolem Obecné školy dolnopočernické už dva roky usiluje o nezávislé posouzení a zkvalitnění projektu výstavby základní školy v Dolních Počernicích, který vznikl bez architektonické soutěže, bez účasti veřejnosti a projednání či schválení zastupitelstvem městské části. Odrazovým můstkem pro nespokojenou část občanů se stalo vyjádření dopravního specialisty programu „Bezpečné cesty do školy“ a petice, kterou podepsalo 130 lidí. Členové iniciativy uspořádali veřejné jednání, kterého se zúčastnilo cca 40 občanů včetně starosty městské části, dalších členů místní samosprávy a zástupce Magistrátu hl.m. Prahy jako investora.

Aktivní obyvatelé psali příspěvky do Dolnopočernického zpravodaje, distribuovali informační leták o nepřijatých článcích a napsali otevřený dopis občanů zastupitelům k návrhu znění Memoranda o spolupráci mezi MČ DP a Magistrátem hl. m. Prahy na výstavbě školy. Rychlý grant pomohl vypracovat posudek k dopravní obslužnosti a uhrazení právních služeb pro správní řízení ve věci odvolání občanů proti územnímu rozhodnutí.

Ačkoli v jednáních na komunální a magistrátní úrovni zatím posun ke zkvalitnění projektu nenastal, místní mají již nyní radost z řady dílčích úspěchů. Podařilo se otevřít veřejnou diskusi, zprostředkovat občanům důležité informace, podnítit obecný zájem o veřejné dění a transparentnost samosprávy. Dobrou zprávou je také upravené znění Memoranda o spolupráci s hl. m. Prahou na výstavbě školy, které oproti původnímu návrhu nebrání změnám stávajícího projektu a počítá s výstavbou druhého školského zařízení v Dolních Počernicích tak, jak je zakotveno v územním plánu.