Těší mě, že zájem a péče o blízké prostředí se stávají samozřejmostí, říká Karel Němeček, zakladatel společnosti Manufaktura

Společnost Český národní podnik s.r.o. – Manufaktura, vyrábějící kosmetiku inspirovanou českou tradicí a přírodou, působí na českém trhu již od roku 1991. Po celou dobu své existence si firma zakládá na principech ekologického a udržitelného podnikání. Dlouhodobě také podporuje Nadaci Via, aby mohla nadále realizovat projekty ke zlepšení životního prostředí a mezilidských vztahů. O významu společensky zodpovědného podnikání a výzvách i naději, které přinesla pandemie koronaviru, jsme si povídali s Karlem Němečkem, zakladatelem Manufaktury.

Jednou z hodnot Manufaktury je udržitelnost. Čím je pro Vás společensky zodpovědné podnikání tak důležité?

Tradice českých řemesel, využívání lokálních surovin v naší kosmetice, příklon k přírodě, důraz na ekologii a péči o zaměstnance – to jsou pro mne synonyma udržitelnosti a zároveň nosné pilíře našeho podnikání již 30 let. Ne vždy to byl obecně uznávaný trend, mnohdy je nákladnější a nikdy to nebyla hladká cesta k cíli. Pilíře se stavěly pomaleji a složitěji, ale víme, že jsou velmi pevné.

Proč jste si k podpoře vybrali zrovna Nadaci Via?

Podporovat Nadaci Via mě přesvědčily její účinně směrované aktivity ke komunitám a zlepšování prostředí, kde žijeme. Další vlastnosti, pro které je pro mě Nadace Via příkladem, jsou zaměření projektů, systematická práce, důvěryhodnost, transparentnost a v neposlední řadě zápal a profesionalita. To, že naši podporu směřujeme primárně do provozních nákladů nadace, je výsledkem vývoje našich vztahů, vzájemné důvěry. Na samém začátku jsme, stejně jako mnoho začínajících dárců, měli zájem jen o cílené směřování naší podpory na konkrétní projekty a samozřejmě s důrazem na maximální využití darovaných prostředků. Aniž bychom byli o změnu postoje nadací požádáni, učinili jsme ji a nelitujeme. Jsme si vědomi, že bez zajištění provozních nákladů by nebylo možné dobročinné projekty realizovat. Nadace Via byla a je společnost, která si důvěru zasluhuje, jsme si naprosto jisti, že prostředky vložené do její režie jsou tou správnou investicí.

Jaké další oblasti podporujete?

Jsme dlouhodobě partnery Svazu orientačních sportů. Jedna z dalších větví našeho dárcovství se systematicky soustřeďuje na podporu aktivit Tomáše Slavaty, který jako první Čech získal evropskou cenu #BeActive Local Hero za své sportovní projekty, kterými už dlouhé roky pomáhá dětem především z dětských domovů. Věřím společně s Tomášem tomu, že sport je důležitým faktorem při formování dětského charakteru a může také pomoci měnit osudy k lepšímu.

Firma Manufaktura působí na českém trhu 30 let. Co Vám za tu dobu udělalo největší radost a jaký moment byl naopak nejtěžší?

Krize ukázala, jakou oporu mám ve svých zaměstnancích, jak dokázali zmobilizovat své síly a znásobit potenciál. Je radostí se s nimi radit a řešit byť i nepříjemné důsledky pandemie na naše podnikání. Nejtěžší moment? Byla by to asi samota a bezmoc a tomu se snažím předejít. Jsem životní optimista.

Jak firma reagovala na první vlnu koronakrize? Jak se vypořádává se stále probíhající covidovou situací?

Již při hospodářské krizi 2008 se nám vyplatilo nečekat, až pomine, ale zintenzivnit práci na rozvoji firmy. To Manufakturu skokově posunulo a věříme, že tomu tak bude i tentokrát, přestože je situace nesrovnatelně složitější, a riziko je tedy větší. Díky známosti značky, kvalitním produktům, které mají již roky své věrné zákazníky, pravidelné komunikaci na sociálních sítích a intenzivní práci na vylepšení e-shopu se nám naštěstí úspěšně podařilo přesunout významnou část nákupů do online sféry a zůstat s našimi zákazníky i nadále v kontaktu. Během krize jsme navíc věnovali potřebným materiální pomoc v podobě šetrného dezinfekčního přípravku v celkové hodnotě 2,5 milionu Kč. Pomoc putovala potřebným organizacím, které sice nejsou v první linii zájmu, ale jsou součástí našich životů a i jejich podpora je pro zachování a udržení jejich činnosti více než důležitá. Jedná se zejména o dětské domovy, domovy seniorů, centra sociálních služeb, hospice, alzheimer centra, základní a mateřské školy a organizace  Skaut – Junák a Charita České republiky. Distribuce více než 17 000 litrů dezinfekce potřebným by se nám nepodařila bez extrémního úsilí našich kolegů, ale především bez skvělé dlouhodobé spolupráce s filantropem Tomášem Slavatou.

Jak společenskou zodpovědnost firmy vnímají sami zaměstnanci?

Naši zaměstnanci filantropické aktivity vnímají pozitivně. Sami se jich aktivně účastní. Bez pomoci našich kolegů ve výrobě, expedici a managementu bychom pomoc mohli během krize jen těžko realizovat. Navíc řada našich kolegů má vlastní malé filantropické aktivity a i tyto „drobné aktivity“ po uvážení podporujeme.

Co Vás přivedlo k výjimečné myšlence pokračovat v podpoře Nadace Via i přes ztráty způsobené pandemií koronaviru?

I tuto podporu považujeme za investici, kterou není rozumné a odpovědné v krizi zastavovat. Dobré výsledky investice přeci nemusí být jen ty zobrazené ve výsledovce.

Čím byste inspirovali další firmy a podnikatele ke společensky odpovědnému podnikání a podpoře dobročinných projektů?

Každý má jistě své důvody, proč a v jaké výši podporuje tu kterou nekomerční dobročinnou aktivitu. Já vím, že dobrý pocit z takového počinu je příjemný a přiznám se: hřeje mě ještě víc, když není nutně prezentován.

Kdybyste měl tu moc svou vlastní filantropií ze dne na den zásadně změnit nějakou věc, která vás v České republice trápí, co by to bylo?

Obávám se, že covidem způsobenou více než roční vzájemnou izolací nás všech a především dětí vznikne mnoho nových témat k řešení.

Když se ohlédnete za 30 lety existence firmy, máte pocit, že se Češi posunuli v zájmu o místo, kde žijí, spočívající ať už v péči o životní prostředí nebo ve zlepšování sousedských vztahů?

Má „existence“ je téměř dvojnásobně dlouhá (smích), což má mnoho nevýhod, ale dává mi to možnost srovnávat. Bezesporu, téma zájmu a péče o blízké prostředí, v širokém slova smyslu, se stalo samozřejmostí. Považuji to za nejhmatatelnější a nejviditelnější výdobytek poslední dekády. Je to výsledek komplexní snahy mnoha subjektů a institucí, včetně výchovy ve škole a v rodině. Překvapivě významnou roli v edukaci a inspiraci lidí k tomuto typu aktivit má v dnešní době i sociální marketing komerčních značek.

Vážím si dlouhodobé pomoci aktivním lidem v Česku, kterou Manufaktura prostřednictvím podpory programů Nadace Via posiluje odolnou a demokratickou společnost. Jsem vděčný za to, že může Nadace Via s Manufakturou už od roku 2014 spolupracovat na rozvíjení dobrých sousedských vztahů v našich obcích a městech, že podporuje ochotu lidí darovat druhým svůj čas, energii i peníze. Manufaktura už takto pomohla podpořit stovky skupin lidí, kteří například ve své obci společně vysadili novou alej, vybudovali si místo k setkávání všech generací nebo začali organizovat pravidelné kulturní akce. Zvláště v těžké době poznamenané pandemií se ukazuje, jak je tato podpora cenná: lidé, kteří si začali v příznivější době více důvěřovat, se dovedou semknout a pomáhat si i v době krize. Díky Manufaktuře se mapa Česka plní místy, kde je radost žít.

Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via