Financial aid packages totalling $7.8 million sent out to tornado-struck families

Na základě dohody o koordinovaném postupu pomoci lidem v obcích postižených tornádem rozdělily spolupracující nevládní organizace, nadace a nadační fondy v prvním týdnu vyplácení 170 milionů korun. Více než 1000 rodin tak již získalo základní příspěvek ve výši 150 tisíc korun, který mohou využít na opravy poničených domu a zajištění základních potřeb svých domácností. Celkem bude v této první vlně pomoci podpořeno přibližně 1200 domácností, což vyplynulo z výsledků terénního šetření, které na začátku minulého týdne dokončily organizace ADRA, Člověk v tísni a Diakonie.

Distribuce finanční pomoci je koordinována mezi organizacemi ADRA, Člověk v tísni, Diakonie, Donio, Nadace Via, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadace Karla Komárka a Nadace Hvězdy. Organizace se vedle koordinovaného rozdělování finančních prostředků domluvily také na společném postupu sběru dat v terénu. 

Z výsledků více než 700 terénních šetření, které provedla v obci Moravská Nová Ves ADRA, vyplývá vedle 35 demolic také velká potřeba psychologické práce s dětmi a seniory, kterým se v důsledku katastrofy omezily sociální kontakty. Během prvního týdne organizace s poškozenými uzavřela 209 darovacích smluv a odeslala 31 050 000 Kč.  

Člověk v tísni provedl terénní šetření v celkem 651 domácnostech v Mikulčicích, Lužicích a v části zasaženého Hodonína, dalších přibližně 40 domácností ještě navštíví v tomto týdnu. Prostředky postiženým domácnostem v těchto obcích poputují od Člověka v tísni a také od Nadace Via, které Člověk v tísni předal kontakty na 150 dotčených domácností. Nadace Via v prvním týdnu odeslala příspěvek více než 370 rodinám v celkové výši 56 milionů korun. (Aktualizováno: v týdnu od 19. 7. půjde již o více než 70 mil. korun)

V tomto týdnu také dobíhá šetření v terénu, které v některých případech komplikuje nezastižení majitele v domácnosti nebo situace, kdy je dům obýván někým jiným než majitelem. Další kolo podpory bude vyplaceno v týdnu od 19. července domácnostem, které byly zasaženy, ale následky tornáda nejsou tak fatální a byty a domy jsou stále obyvatelné. Konkrétní výši podpory pro tyto domácnosti organizace ještě neurčily. Ve třetím kolem bude finanční pomoc zacílena na nejvíce poškozené domácnosti, u nichž bude zohledněna i sociální potřebnost rodin. Spolupracující organizace se také snaží identifikovat lidi v exekuci, aby jim příspěvek mohl být vyplacen v takové formě, aby o něj nepřišli (např. poštovní poukázkou či šekem).