Neziskové organizace na Moravě zmonitorovaly přes 1 800 domácností, ze sbírek vyplatily přes 500 milionů Kč, poskytovaly manuální i psychosociání pomoc

Světový humanitární den připadající na 19. srpna připomíná obětavou práci lidí v těžkých podmínkách při humanitárních katastrofách po celém světě. Letos má v České republice zvláštní význam, protože přichází necelé dva měsíce poté, co Jižní Moravu zasáhlo tornádo.

Lidé v ČR projevili obrovskou míru solidarity. Na sbírkách na pomoc lidem a obcím po tornádu se sešla více než 1 miliarda korun, na místo spontánně vyrazily tisíce dobrovolnic a dobrovolníků. Do organizované pomoci se bezprostředně po katastrofě zapojily humanitární organizace. Jejich intervenční týmy složené z profesionálů a dobrovolníků hned v prvních dnech začaly distribuovat materiální pomoc, poskytovat psychosociální pomoc a pomáhat s manuálním odklízením následků tornáda. 

Organizace zároveň zahájily monitoring v zasažených domácnostech, aby získaly klíčová data pro cílené nasměrování pomoci a spravedlivé rozdělení prostředků ze sbírek. Počet domácností, kde intervenční týmy prováděly šetření, se vyšplhal na 1 800. Diakonie, ADRA a Člověk v tísni si v zájmu rychlého postupu rozdělily lokální působnost, sjednotily metodiku šetření a data pak poskytly Nadaci Via i dalším nadacím a nadačním fondům, které otevřely sbírky na pomoc lidem na Moravě. První finanční podporu tak většina zasažených domácností získala necelé tři týdny po tornádu a podpořeno již bylo 1600 rodin.

Půl miliardy již odešlo přímo postiženým lidem

  • Nadace Via k 17. srpnu vyplatila lidem ze své sbírky 745 příspěvků v celkové výši 111 milionů korun.
  • Organizace ADRA, Diakonie, Charita a Člověk v tísni zatím rozdělily mezi zasažené domácnosti přes 258 milionů Kč.
  • 130 milionů k domácnostem dosud doputovalo od dalších nadačních fondů, nadací a veřejných sbírek (Nadace Karel Komárek Family Foundation, Nadační fond Českého rozhlasu, Donio a další).

Kromě přímé finanční podpory zasaženým domácnostem putovaly peníze i na pomoc obcím. Nadace Via vyplatila týden po události každé z pěti zasažených obcí přímou finanční pomoc 5 mil. Kč, stejně tak Člověk v tísni.

Jaký bude další postup podpory Nadace Via?

Po dokončení první vlny přímé podpory, kdy Nadace Via vyplácí rodinám (v potřebných případech již podruhé) příspěvek ve výši 150 tisíc korun, bude v dalších týdnech následovat poslední fáze přímé podpory pro ty domácnosti, kde dosavadní podpora nebyla dostatečná s ohledem na rozsah jejich škod. V této individualizované fázi budou vypláceny násobně vyšší částky než při plošné podpoře, a podpora bude vyplácena na základě posouzení stavu, stupně poškození, situace dané domácnosti a možností řešení. 

„Díky profesionální spolupráci s ostatními organizacemi se daří peníze rozdělovat dle předběžného plánu. Díky dárcům můžeme v těchto dnech podpořit stovky domácností dalším přímým příspěvkem. Počítáme i s podporou v dalších měsících, včetně podpory projektů, které vrátí život do normálu – například na obnovu míst pro setkávání místních obyvatel. Po prvotním šoku a následném zajištění základních potřeb nabývá na důležitosti také navazující psychologická podpora a pomoc pro zasažené. Z toho důvodu se nově plánujeme v rámci sbírky podílet také na zajištění pomoci psychologů a terapeutů přímo na místě,“ dodává Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via.

Další informace ke sbírce Nadace Via jsou průběžně aktualizovány v odpovědích na nejčastější otázky