(AKTUALIZOVÁNO 8. 9.) Sbírka pro Moravu – na co se nás nejčastěji ptáte?

VŠECHNY INFORMACE KE SBÍRCE PRO MORAVU NAJDETE NA STRÁNCE WWW.NADACEVIA.CZ/PROMORAVU

Děkujeme všem dárcům a dárkyním za neuvěřitelnou štědrost a solidaritu s obyvateli jihomoravských obcí zpustošených ničivým tornádem. Vzhledem k velkému množství dotazů, které nám ke sbírce posíláte, jsme se rozhodli shromáždit všechny důležité informace týkající se naší sbírky v tomto článku. Pomoc současně koordinujeme s ostatními neziskovkami tak, aby byla co nejúčinnější a směřovala tam, kde bude nejvíce potřeba. Děkujeme za Vaši podporu!

Na co vybrané peníze půjdou? 

Výtěžek sbírky putuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků průběžně aktualizujeme. Prostředky rozdělujeme v několika krocích (nyní dokončujeme fázi 2):

1. Okamžitá pomoc nejvíce zasaženým obcím. Hned týden po události jsme uvolnili 25 milionů korun na akutní pomoc obcím. Každé z pěti nejvíce zasažených obcí jsme odeslali 5 milionů korun. Z těchto prostředků uhradily obce zajištění nejakutnějších potřeb jako je odvoz suti či nákup stavebního materiálu. 

2. Přímá pomoc postiženým lidem. Přímou pomoc koordinujeme s dalšími nevládními organizacemi, které na místě mapují situaci a potřeby místních. Sběr v terénu mají na starosti ADRA, Diakonie a Člověk v tísni, kteří mají zkušenosti v poskytování humanitární i psychosociální pomoci. Výsledkem mapování je databáze domácností, které dostávají příspěvek 150 000 Kč na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb. Celkem tyto organizace zmonitorovaly potřeby více než 1800 domácností a 1600 z nich bylo podpořeno.

Nadace Via díky vaší obrovské podpoře a na základě domluvy s dalšími kooperujícími neziskovkami rozeslala v první vlně plošné podpory příspěvek 661 domácnostem částkou více než 98 milionů Kč. V dalším kole podpory, které nyní dobíhá, jsme více postiženým rodinám opět vypláceli příspěvek 150 000 Kč. V této fázi již nejsou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy, které jsou potřeba prošetřit individuálně. Celkem jsme k 8. 9. vyplatili na přímé podpoře lidem přes 900 příspěvků v celkové výši 136 milionů korun.

3. Přímá a cílená pomoc nejvíce postiženým domácnostem. V dalších týdnech bude následovat poslední fáze přímé podpory pro ty domácnosti, kde dosavadní podpora nebyla dostatečná s ohledem na rozsah jejich škod. V této individualizované fázi budou vypláceny násobně vyšší částky než při plošné podpoře, a podpora bude vyplácena na základě posouzení stavu, stupně poškození, situace dané domácnosti a možností řešení. Cílem je, aby se všichni mohli navrátit domů a postavit se rychle na vlastní nohy.

4. Dlouhodobá podpora na obnovu regionu. V rámci tzv. Fondu obnovy plánujeme v horizontu dalších měsíců podpořit iniciativy a projekty, které pomohou v regionu vrátit život do zasažených obcí. Cílem fondu je podpořit vztahy mezi lidmi v místních komunitách, aby z katastrofy vyšly silnější, než byly před ní. Podpoříme místní obyvatele v tom, aby využili svoje dovednosti a zdroje a rozvinuly své vzájemné vztahy. Na rozdělení výtěžku sbírky spolupracujeme s lidmi z místa, spolky, se zasaženými obcemi a také s Jihomoravskou komunitní nadací, která sídlí přímo v Moravské Nové Vsi, jedné z nejvíce postižených obcí.

5. Pomoc Lounsku. Část výtěžku celé sbírky poputuje také na Lounsko, kde bude částkou 2 miliony Kč podpořena obnova obce Stebno, a to ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

Kdy se peníze dostanou k potřebným? 

Přesný plán rozdělení vybraných prostředků koordinujeme ve spolupráci s dalšími pomáhajícími organizacemi, které mapují potřeby zasažených domácností přímo v terénu a odesílají údaje o dotčených rodinách do společné databáze. 14 dní od katastrofy měly první domácnosti prostředky na účtech. Nadace Via již dokončila první fázi odesílání podpory ve výši 150 tisíc korun všem poškozeným bez dalších podmínek a nyní posílá druhý příspěvek více postiženým domácnostem. Během prvního týdne rozdělila 200 rodinám 30 milionů korun. Celkem již bylo Nadací Via rozesláno více než 900 příspěvků rodinám (viz také výše).

Organizace ADRA, Člověk v tísni a Diakonie také zřídily infomaily, na nichž evidují poptávku od žadatelů o podporu: , , pomahame@adra.cz. Zavolat můžete také na infolinku Diakonie 242 487 824. 

Jaké další organizace pomáhají/vybírají peníze? 

Vedle Nadace Via spustily sbírky na podporu poničených obcí také další neziskové organizace a nadace, jako například Adra, Červený kříž, Člověk v tísni, Diakonie, Charita apod., které mapují situaci v terénu přímo na místě a zajišťují také materiální či dobrovolnickou pomoc. K dohodě na společném postupu koordinované pomoci lidem zasaženým tornádem se zatím připojily nevládní organizace, nadace a nadační fondy ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka. Spolupráci dále přislíbili Červený kříž a Charita Česká republika. Dohoda je stále otevřena dalším organizacím.

Jak mohou nabídnout nefinanční pomoc? 

Nadace Via administruje v tuto chvíli pouze finanční sbírku. Zájemci o darování materiálních darů či dobrovolnickou pomoc přímo v místě neštěstí se mohou obrátit na krizovou linku Jihomoravského kraje (800 129 921), na výše uvedené organizace nebo navštívit web dobrovolnici.jmk.cz, kde se dozvíte, co je aktuálně v dané oblasti potřeba. Stavební materiál lze vozit také do Břeclavi do centra humanitární pomoci, které funguje non stop v bývalém obchodě RENA na ulici Národních hrdinů 20a.

Jak mohu finančně přispět? Kde sbírku najdu? 

Na sbírku lze stále přispívat prostřednictvím portálu pro online dárcovství Darujme.cz. Přímý odkaz na sbírku je www.darujme.cz/promoravu. Dar je možné zaslat také na účet veřejné sbírky č. ú. 200900222/0800.  

Jakými formami se dá přispět? 

Na sbírku lze přispět online – platbou kartou, bankovním převodem, online převodem, prostřednictvím Google Pay nebo zasláním daru na účet veřejné sbírky (lze i fyzicky složenkou na poště). 

Lze darovat ze zahraničí? 

Ano. Darovat ze zahraničí je možné na www.darujme.cz/formoravia nebo přímo na sbírkový účet zřízený Nadací Via: 200900222/0800, tzn. IBAN: CZ27 0800 0000 0002 0090 0222, BIC (SWIFT) kód: GIBACZPX 

Do kdy sbírka běží? 

Sbírka poběží minimálně do konce září. 

Pomůže výtěžek i poničeným obcím na Lounsku? 

Ano, 2 mil. korun budou uvolněny na obnovu obce Stebno, a to ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací, která také spustila sbírku na Darujme.cz.

Kolik lidí darovalo, jaký je průměrný dar? 

Darovalo již téměř 150 tisíc lidí dary od stokorun po statisícové a milionové dary. Darují i firmy, které mohou na pomoc poničeným obcím založit zaměstnanecké sbírky či jednotlivci, kteří mohou ke sbírce připojit svoji vlastní dárcovskou výzvu. 

Půjdou všechny peníze ze sbírky opravdu na pomoc zasaženým lidem? Nebudou dary zdaněny? Jaká výše provozních nákladů je spojena s administrací dárcovské kampaně? 

Standardním poplatkem u kampaní Darujme.cz jsou 2 procenta z přijatého daru. Tento poplatek pokrývá náklady na samotnou realizaci platformy, bankovní poplatky, podporu, technickou správu a rozvoj, účetnictví atd. Vzhledem k situaci a obrovské výši darů jsme se rozhodli, že pokryjeme pouze nejnutnější výdaje spojené se sbírkou. V tuto chvíli neočekáváme, že půjde o částku vyšší než jedno procento. Konečnou částku transparentně zveřejníme. 

Dary se daní podle zákona o dani z příjmu. Podle zákona o daních z příjmu fyzických osob jsou příjmy z veřejných sbírek osvobozeny od daně jako bezúplatný příjem (§ 4a písm. k). Osvobození platí i pro právnické osoby, jen jiný paragraf. Důležitý je i účel daru – osvobozeny jsou obecně dary na humanitární a charitativní účely. Vaše dary zaslané na sbírku www.darujme.cz/promoravu či přímo na číslo účtu 200900222/0800 tak zdaněny nebudou.

Získají finanční pomoc opravdu všechny zasažené rodiny (i ty, co jsou v exekuci nebo jim peníze vyplatí pojišťovna)?

První příspěvek 150 tisíc korun na domácnost z výtěžku sbírky dostávají všichni postižení nezávisle na tom, zda byli pojištěni nebo ne, či zda obdrželi další prostředky například ve formě státní dotace. Většině rodin jsou finanční prostředky zasílány přímo na účet, individuálně jsme připraveni finanční podporu odeslat i jinou formou (poštovní poukázka, šek) tak, aby se peníze dostaly ke všem potřebným, i k těm, kteří jsou například zatíženi exekucí. 

Kde získám potvrzení o svém daru?  

Všem dárcům, kteří darovali přes platformu Darujme.cz na stránce darujme.cz/promoravu  průběžně posíláme potvrzení na e-mail uvedený v darovacím formuláři. V zaslaném e-mailu naleznete odkaz ke stažení potvrzení a stejně tak možnost upravit si Vaše údaje do potvrzení nebo si přidat jméno firmy a IČ, pokud byl dar darován za firmu.

Pro všechny dárce, kteří zaslali dar bankovním převodem přímo na sbírkový účet č. 200900222/0800 jsme připravili aplikaci ke stažení. Stačí kliknout na stránku promoravu-potvrzeni.nadacevia.cz, kde naleznete jednoduchou možnost ověřit si dar zadáním Vašeho čísla účtu, částky daru a názvu účtu, z kterého jste dar zaslali, a potvrzení si následně stáhnout.

Pokud by ani jedna možnost nezafungovala a potvrzení o daru se k Vám nedostalo nebo potřebujete pomoci, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: promoravu@nadacevia.cz a vše společně vyřešíme.

Podrobnější informace k potvrzení o daru najdete ZDE.

Máte transparentní účet? 

Všechny dary bez ohledu na to, jestli jsou darovány skrze darujme.cz/promoravu nebo přímo na sbírkový účet, spadají pod vyhlášenou veřejnou sbírku. Samotný sbírkový účet (200900222/0800) je zveřejněn na webu České spořitelny, a.s. jako transparentní. Na tento účet jsou předávány také veškeré dary do sbírky vybrané skrze dárcovskou platformu Darujme.cz. S ohledem na velké množství darů převodem, rychlým převodem, platební kartou aj. se na sbírkovém účtu platby postupně objevují tak, jak přicházejí a jsou zpracovávány. Stejně tak ze sbírkového účtu odchází podpora a pomoc těm, pro které byla sbírána. Jako každá veřejná sbírka i tato podléhá vyúčtování a kontrole nadřízených orgánů dle zákona. A dále také finančnímu auditu, který jako Nadace Via podstupujeme každý rok.

Je možné, aby přes Darujme.cz poslala dar právnická osoba? Je i v takovém případě možné vystavit potvrzení o daru? 

Ano. Darovat mohou stejně jako fyzické osoby, jen při darování nelze vyplnit údaje za firmu (pouze za fyzickou osobu). Toto lze doplnit a upravit u potvrzení o daru, které na vyžádání vystavíme. Firemní údaje lze případně změnit v profilu na Darujme.cz (v tom případě je nutné se registrovat). Dar lze poslat z firemního účtu nebo zaplatit firemní kartou, případně lze dar poslat na sbírkový účet (Nadace Via uzavře darovací smlouvu). 

Proč dochází k občasným výkyvům celkové vybrané částky na Darujme.cz směrem dolů? 

Na widgetu sbírky jsou do celkového objemu darů započítány i přísliby darů, které se, pokud nejsou nakonec realizovány (selže autorizace daru, nebo dárce platbu z jiného důvodu nedokončí), opět odečtou. Proto dochází v čase i k poklesu. 

Nadaci Via neznám. Je důvěryhodná? 

Nadace Via již více než 23 let rozvijí komunitní život a filantropii v Česku. Podporujeme lidi, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Nabízíme grantové programy pro aktivní děti i dospělé a provozujeme platformu pro online dárcovství. Prostředky na svoji činnost nečerpáme ze státních zdrojů, ale výhradně od soukromých dárců. Za více než 23 let existence jsme podpořili na 6 000 projektů v pětině všech obcí Česka. Více než 400 milionů Kč jsme investovali do komunitních a filantropických projektů a iniciativ lidí s dobrými nápady a více než půl miliardy jsme zprostředkovali stovkám neziskových organizací díky Darujme.cz. Více o nás najdete na www.nadacevia.cz