Benefiční aukce vynesly moravským vinařstvím čtvrt miliónu korun

Série dobročinných aukcí pod názvem Tornádové víno, kterou pod záštitou Nadace Via zorganizoval holding RSBC, vyvrcholila minulý týden benefiční dražbou v zahradě Artisème na Malé Straně. Šest kartonů vín od vinařů zasažených červnovým tornádem se vydražilo za 123 tis. Kč, úspěšné byly i online aukce. Celkem tak na obnovu zničených vinohradů a vinařství poputuje více než 350 tisíc korun.

„Záběry zdevastovaných vinohradů mě hluboce zasáhly. Moje rodina hospodaří s půdou již stovky let a dokážu si dobře představit ten zmar, který museli místní vinaři cítit. Rozhodli jsme se tedy pomoci tomu, aby mohla být obnova jejich hospodářství zahájena co nejdříve,“ vysvětluje Robert Schönfeld, generální ředitel RSBC Holding, a.s.

Výtěžek akce podpoří šest konkrétních malých vinařství z obcí Moravská Nová Ves a Hrušky, kterým tornádo nejvíce poničilo jejich vinohrady, vinařství i celé domovy. Dohromady od nich koupil RSBC holding tisícovku lahví, kterou následně daroval do dobročinných aukcí. Do online dražeb, jichž se nakonec konalo celkem 65, přispívali drobní dárci během srpna na webových stránkách Alkohol.cz. „Velmi mě potěšilo, že i po několika měsících je příběh moravských vesnic zasažených tornádem živý a lidé jsou i nadále solidární,“ říká Robert Schönfeld. „Velký dík patří také Nadaci Via, která svými zkušenostmi a profesionalitou zásadním způsobem přispěla k úspěchu celé akce,“ dodává.

„Máme velikou radost z krásného filantropického počinu manželů Schönfeldových a celé skupiny RSBC. Děkujeme, že jsme za Nadaci Via právě u dobročinné aukce mohli být a pomoci. Dlouhodobě sledujeme a máme radost z rostoucího trendu dárcovství a filantropie v ČR, a to jak na té každodenní, tak strategické úrovni, což pomoc pro Moravu potvrdila. Srdečně děkujeme jak skupině RSBC, Artisème za poskytnutí krásných prostor, tak všem štědrým dárcům a dražitelům,“ doplňuje Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via.

Úspěšnými aukcemi ale akce pod heslem „Tornádové víno“ nekončí. Společnost RSBC plánuje nákup dalších vín ze zasažených oblastí, která v budoucnu využije pro reprezentativní účely, aby tak podpora vinařů probíhala dlouhodobě a měla co největší užitek.