Našli jsme příběhy naděje! Tihle srdcaři si odnesli letošní Cenu Via Bona

Top manažerka, která během korona krize začala ubytovávat bezdomovce. Studenti, kteří ve sbírce vybrali více než 100 tis. Kč pro rodinu onkologicky nemocného chlapce. Novinářka, která ukázala, že i jednotlivec dokáže přivést pozornost společnosti k opomíjeným skupinám a významně jim pomoci. To jsou tři příběhy z více než padesáti, které lidé nominovali na 24. ročník Ceny Via Bona. Letošním tématem byly Příběhy naděje a ceny se udělovaly ve dvou kategoriích Umění žít spolu a Umění darovat. Slavnostní večer proběhl 12. října v Rezidenci amerického velvyslance.

Nadace Via se už téměř čtvrt století věnuje rozvoji filantropie a podpoře aktivních lidí, kteří mění své okolí k lepšímu. Udělováním Ceny Via Bona chce každoročně vyzdvihnout inspirativní příběhy dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým. Letošní ročník nesl podtitul Příběhy naděje.Mohlo se zdát, že poslední rok byl jen rokem krize a nic dobrého se nedělo, což ale nejen dle našich zkušeností a informací z regionů není pravda. Různě po republice vznikaly a vznikají dobré věci, drobné iniciativy lidí, kteří dál mění Česko k lepšímu,“ říká k 24. ročníku Nela Šandová, manažerka Ceny Via Bona. „Rádi bychom proto letošním ročníkem Ceny Via Bona přispěli ke zlepšení nálady ve společnosti. Chceme zveřejnit příběhy svědčící o tom, že se život nezastavil a že si i během nelehkého posledního roku lidé pomáhali a starali se jeden o druhého. Příběhy naděje, které nám všem mohou dodat inspiraci,“ uzavírá. 

Babeta Schneiderová
Cena Via Bona
Zdeněk Mihalco

Cenu Via Bona si letos odneslo 6 laureátů. Babeta Schneiderová během covidu pomáhala ubytovávat lidi bez domova v prázdných hotelích. Založila také běžeckou skupinu Adventní běhání, díky níž vyběhala přes milion korun a nakoupila zdravotní pomůcky pro rodiny s dětmi s hendikepem. Další ocenění získali studenti z Olomouce za svůj projekt Studenti pro onkologii. Když v březnu 2020 zemřela po dlouhé těžké nemoci patnáctiletá Anežka, její spolužáci vedeni Anežčiným největším přáním připravili projekt na podporu tříletého Tomáška, onkologického pacienta trpícího leukémií. Studenti natočili motivační video a spustili sbírku, která Tomáškově rodině vynesla neuvěřitelných 105 tisíc korun. Třetí oceněnou v kategorii Umění darovat byla novinářka Nora Fridrichová. Noře se podařilo vyzdvihnout téma samoživitelství a zprostředkovat pomoc rodinám, které patří mezi nejchudší sociální skupiny v ČR. Při zavření škol pak díky další své sbírce sehnala víc než 1000 počítačů pro děti samoživitelů, kteří se bez něj nemohli připojit k distanční výuce. Dalším rodinám teď pomáhá také další Nořin projekt Šatník. 

V kategorii Umění žít spolu porota ocenila Věru Finu, zakladatelku organizace Jelimán, za její několikaletou pomoc onkologickým pacientům a za snahy o legislativní změny. Sestry dvojčata Věra Luhanová a Petra Zábranová rozběhly v Chebu pobočku organizace Nádech podporující rodiče samoživitele. Dobrovolnicky, ve svém volnu a na své náklady vytvořily zázemí, kde samoživitelům v kritických situacích nabízejí materiální i psychosociální pomoc. Za více než rok a půl existence pobočky pomohly stovkám rodin. Třetím oceněným je František Kynčl. Už od roku 2013 se František věnuje lidem bez domova, které zapojuje do pravidelných dobrovolných úklidů měst České Budějovice a Tábor.

Slavnostní předání proběhlo 12. října v rezidenci velvyslance Spojených států amerických. Večerem provázeli Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná, držitelky Ceny Via Bona 2020 za projekt Fandi mámám. Cenu předávali například podnikatel a filantrop Martin Hausenblas nebo Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, Ph.D. 

cena via bona 12
cena via bona 13
cena via bona 15

O Ceně Via Bona

Prostřednictvím Ceny Via Bona už 24 let oceňuje Nadace Via inspirativní filantropické počiny. Celkem bylo v historii Ceny nominováno přes 1 000 příběhů a za své aktivity bylo oceněno 140 jednotlivců, kolektivů i firem.