Top manažerka, která během korona krize začala ubytovávat bezdomovce. Studenti, kteří ve sbírce vybrali více než 100 tis. Kč pro rodinu onkologicky nemocného chlapce. Novinářka, která ukázala, že i jednotlivec dokáže přivést pozornost společnosti k opomíjeným skupinám a významně jim pomoci. To jsou tři příběhy z více než padesáti, které lidé nominovali na 24. ročník Ceny Via Bona. Letošním tématem byly Příběhy naděje a ceny se udělovaly ve dvou kategoriích Umění žít spolu a Umění darovat. Slavnostní večer proběhl 12. října v Rezidenci amerického velvyslance.

Nadace Via se už téměř čtvrt století věnuje rozvoji filantropie a podpoře aktivních lidí, kteří mění své okolí k lepšímu. Udělováním Ceny Via Bona chce každoročně vyzdvihnout inspirativní příběhy dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým. Letošní ročník nesl podtitul Příběhy naděje.Mohlo se zdát, že poslední rok byl jen rokem krize a nic dobrého se nedělo, což ale nejen dle našich zkušeností a informací z regionů není pravda. Různě po republice vznikaly a vznikají dobré věci, drobné iniciativy lidí, kteří dál mění Česko k lepšímu,“ říká k 24. ročníku Nela Šandová, manažerka Ceny Via Bona. „Rádi bychom proto letošním ročníkem Ceny Via Bona přispěli ke zlepšení nálady ve společnosti. Chceme zveřejnit příběhy svědčící o tom, že se život nezastavil a že si i během nelehkého posledního roku lidé pomáhali a starali se jeden o druhého. Příběhy naděje, které nám všem mohou dodat inspiraci,“ uzavírá. 

Cenu Via Bona si letos odneslo 6 laureátů. Babeta Schneiderová během covidu pomáhala ubytovávat lidi bez domova v prázdných hotelích. Založila také běžeckou skupinu Adventní běhání, díky níž vyběhala přes milion korun a nakoupila zdravotní pomůcky pro rodiny s dětmi s hendikepem. Další ocenění získali studenti z Olomouce za svůj projekt Studenti pro onkologii. Když v březnu 2020 zemřela po dlouhé těžké nemoci patnáctiletá Anežka, její spolužáci vedeni Anežčiným největším přáním připravili projekt na podporu tříletého Tomáška, onkologického pacienta trpícího leukémií. Studenti natočili motivační video a spustili sbírku, která Tomáškově rodině vynesla neuvěřitelných 105 tisíc korun. Třetí oceněnou v kategorii Umění darovat byla novinářka Nora Fridrichová. Noře se podařilo vyzdvihnout téma samoživitelství a zprostředkovat pomoc rodinám, které patří mezi nejchudší sociální skupiny v ČR. Při zavření škol pak díky další své sbírce sehnala víc než 1000 počítačů pro děti samoživitelů, kteří se bez něj nemohli připojit k distanční výuce. Dalším rodinám teď pomáhá také další Nořin projekt Šatník. 

V kategorii Umění žít spolu porota ocenila Věru Finu, zakladatelku organizace Jelimán, za její několikaletou pomoc onkologickým pacientům a za snahy o legislativní změny. Sestry dvojčata Věra Luhanová a Petra Zábranová rozběhly v Chebu pobočku organizace Nádech podporující rodiče samoživitele. Dobrovolnicky, ve svém volnu a na své náklady vytvořily zázemí, kde samoživitelům v kritických situacích nabízejí materiální i psychosociální pomoc. Za více než rok a půl existence pobočky pomohly stovkám rodin. Třetím oceněným je František Kynčl. Už od roku 2013 se František věnuje lidem bez domova, které zapojuje do pravidelných dobrovolných úklidů měst České Budějovice a Tábor.

Slavnostní předání proběhlo 12. října v rezidenci velvyslance Spojených států amerických. Večerem provázeli Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná, držitelky Ceny Via Bona 2020 za projekt Fandi mámám. Cenu předávali například podnikatel a filantrop Martin Hausenblas nebo Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, Ph.D. 

O Ceně Via Bona: 

Prostřednictvím Ceny Via Bona už 24 let oceňuje Nadace Via inspirativní filantropické počiny. Celkem bylo v historii Ceny nominováno přes 1 000 příběhů a za své aktivity bylo oceněno 140 jednotlivců, kolektivů i firem.