Děvčico zlatá, komu možu poděkovat? Rozdělujeme další prostředky ze sbírky pro Moravu

V posledních týdnech před Vánoci rozesílá Nadace Via domácnostem, které poškodilo červnové tornádo, dalších 341 příspěvků v celkové hodnotě 18,1 mil. Kč. Podpora z grantové výzvy, na které Nadace Via spolupracovala s Člověkem v tísni, je tentokrát určena na opravu dílen a provozoven, obnovu zahrad nebo vinic.

A s vyplacenými příspěvky přichází i první reakce: „Děvčico zlatá, komu možu poděkovat?“ ptala se v telefonu paní z Mikulčic, která žádala o příspěvek na obnovu poničené zahrady. Další poděkování přišlo emailem od paní Lucie: „Ráda bych vám poděkovala za skvělý lidský přístup při řešení tíživé situace naší rodiny, které souviselo s červnovým ničivým krupobitím v Dolních Bojanovicích. To nám způsobilo nemalé škody na domě, zahradě, vinném sklepě i přilehlém vinohradě. Celá záležitost byla z vaší strany s velkým zájmem a porozuměním řešena, nutné formality k vyřízení nebyly příliš složité a zdlouhavé a obzvlášť jsem si vážila lidského přístupu ze strany všech Vašich zaměstnanců, se kterými jsem měla tu čest jednat.“  Žádosti o podporu přicházely ze všech pěti postižených obcí a řešily i prostředky na opravy dílen nebo provozoven. Pan Milan z Mikulčic nám napsal: „Na jaře jsem se pustil do přestavby prostor pro novou pálenici. Před otevřením přišlo tornádo a byl jsem znovu na začátku. Díky příspěvku od Nadace Via můžu pálenici opravit a znovu otevřít.” Velice nás těší, že se prostředky ze sbírky postupně dostávají ke konkrétním potřebným lidem a pomáhají jim v jejich těžkých životních situacích.

„Naším cílem je obnovit na Jižní Moravě běžný život ve všech jeho podobách. Zničením dílen a provozoven přišli lidé o možnost výdělku či přivýdělku, jejich sousedé zase o cenné služby a produkty,” vysvětluje ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco a pokračuje: „Touto grantovou výzvou naše práce rozhodně nekončí. Na Moravě zůstaneme i v roce 2022.“

Na začátku nového roku plánuje Nadace Via vyplatit poslední příspěvky nejvíce postiženým domácnostem, u kterých škodu nepokryly výplaty z předchozích kol. „Cílem je, aby se všichni mohli navrátit domů a postavit se na vlastní nohy a zároveň byla pomoc spravedlivá a účinná. K tomu potřebujeme získat přímo od postižených rodin konkrétní informace o případných pojistkách nebo o udělení podpory ze státních programů pomoci, které nejsou ještě všechny uzavřené,” dodává Zdeněk Mihalco. V jarních měsících 2022 spustí Nadace Via také další grantovou výzvu, která se zaměří na obnovu veřejných prostranství, míst k setkávání nebo veřejné zeleně. 

O sbírce 

Nadace Via spustila sbírku pro Moravu jako jedna z prvních. Štědří dárci věnovali celkem 248 mil. Kč. Nadace Via rozdělila vyplácení prostředků do tří fází. V první odeslala na pomoc postiženým obcím 25 mil. Kč. V druhé fázi, která stále probíhá, vyplatila 164,5 mil. Kč na přímou pomoc domácnostem a 18,1 mil. Kč na obnovu zázemí pro drobné podnikání a zájmovou činnost. Ve výplatě nejpoškozenějším domácnostem bude pokračovat v 1. čtvrtletí 2022. Ve třetí fázi se zaměří na obnovu veřejných prostranství a sousedského života. Podrobné informace najdete na https://www.nadacevia.cz/promoravu/