Jaký byl rok 2021? Odpovídá ředitel Nadace Via, Zdeněk Mihalco

Jaký dojem v nás zanechá rok, který se právě chýlí ke konci? Když se na něj ohlížím zpátky, zjišťuji, že nejvíce se mi vybavují obyčejné příběhy. Letošní rok nebyl navzdory všemu jen extrémní. V Nadaci Via jsme si totiž kromě mnoha extrémů povšimli také toho, že si řada lidí začala více vážit všedního. Toho, co leží přímo za jejich oknem… Ještě nikdy nám do nadace nepřišlo od lidí z celého Česka tolik fantastických nápadů a snů jako letos. Z nich jsme vybrali k podpoře přes 300 projektů. Konkrétnější informace o naší práci a jednotlivých programech najdete níže.

Živá komunita

Podpora menších sousedských projektů. V Živé komunitě podporujeme ty, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí: podílejí se na zlepšování sousedských vztahů a pomáhají vytvářet hlubší vztah ke krajině. V roce 2021 jsme podpořili přibližně 180 komunitních záměrů a 20 projektů na obranu veřejného zájmu. Patří k nim třeba parta lidí z Manětína, která svépomocí přivádí k životu zchátralou historickou plovárnu. Nebo skvělá iniciativa Prádelna, která vrací obyčejný život do turistického centra Českého Krumlova, kde ze starého areálu prádelny vybudovali živé místo plné kultury a setkávání místních. 

Místo, kde žijeme

Podpora velkých komunitních projektů. Program zapojuje celou obec do proměny veřejného prostoru. Vznikají v něm místa k setkávání obyvatel napříč generacemi, jejichž podobu a využití společně plánují. Během roku jsme podpořili tři větší projekty z Moravských Budějovic, Prahy – Holešoviček a z Vodňan, kde proměňují nevyužitý dvůr u místní knihovny. Pokračovali také další tři velké projekty z minulých let, které zpozdila pandemie.

Dobro-druzi

Podpora filantropických projektů dětí. Dobro-druzi jsou aktivní děti a mladí lidé, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. 750 z nich udělalo letos radost sobě i druhým s podporou 101 tzv. dětských mikrograntů. Pokračovalo také 11 větších dětských benefičních akcí, které zbrzdila pandemie. Třeba záměr týmu okolo studentky Terezy, která se svými vrstevníky uspořádala v Hradci Králové benefici ve prospěch organizace, která se věnuje prevenci domácího násilí.  

Nebojme se komunální politiky

Podpora lidí, kteří zvažují vstup do komunální politiky. Aktivní lidé často nezůstanou u menších projektů, ale chtějí svou obec proměňovat k lepšímu významnějším způsobem. Dalším přirozeným krokem je pro ně práce v obecním zastupitelstvu. Přicházejí z prostředí občanské společnosti, a proto jim často chybí povědomí o tom, jak komunální politika funguje. Nového, třetího ročníku programu se účastní 23 lidí z celého Česka. Poskytujeme jim vzdělávání a mentoring zkušených komunálních politiků.  

Community Alphabet

Náš expertní mezinárodní program vzdělávající lidi z organizací působících v několika evropských zemích (Česko, Srbsko, Maďarsko), kteří podobně jako Nadace Via usilují dlouhodobě o podporu komunitního života. Letos se v Community Alphabet společně vzdělávalo 27 lidí v tom, jak lépe hledat a rozvíjet potenciál sousedství, jak jej správně  mapovat a jak bránit štěpení společnosti do rozhádaných skupin. 

Umění darovat

Každé tři měsíce vydáváme v časopise Reportér přílohu Umění darovat, která čtenářům přináší inspiraci k darování. Letošní filantropická témata zahrnovala ochranu přírody, sport, dobročinnost dětí a pomoc lidem na okraji společnosti. Připravili jsme také stostránkový speciál Umění darovat v čase koronakrize, který českým filantropům přinesl informace o trendech a proměnách filantropie v mimořádné době. 

Darujme.cz

Naše dárcovská platforma překonala v roce 2021 významný milník, protože objem darů od doby vzniku v roce 2010 překročil 1 miliardu Kč. V letošním roce se do online darování zapojilo více než 306 000 dárců (v roce 2020 to bylo necelých 155 000). Právě v tuto chvíli, když Vám píšu, roční objem darů zaslaných dobročinným organizacím registrovaným na Darujme.cz překonal neuvěřitelnou částku: půl miliardy Kč (loni to bylo 232 milionů Kč). Celkem více než 277 milionů Kč putovalo přes Darujme.cz na pomoc lidem a obcím, které letos v červnu zasáhlo ničivé tornádo. Ještě nikdy v české historii dárci neposlali peníze tak rychle v takovém objemu.  

Cena Via Bona

Tradičním udělováním Ceny Via Bona vyzdvihujeme příběhy dobročinnosti a děkujeme těm, kdo nezištně pomáhají druhým. Letošní ročník nesl podtitul Příběhy naděje. Z nominovaných příběhů hodnotící komise vybrala 6 příběhů v tématech sousedství a filantropie. Ocenění získala například Babeta Schneiderová za to, že během pandemie ubytovávala lidi bez domova v prázdných hotelích firmy, kterou vedla. Založila také běžeckou skupinu Adventní běhání, díky níž vyběhala přes milion korun pro rodiny dětí s hendikepem.  

Sbírka pro Moravu

V samotné sbírce Nadace Via pro lidi postižené tornádem dárci darovali přes 238 milionů Kč. Během prvních pěti měsíců po tornádu jsme rozdělili 69 procent vybrané částky, v podpoře budeme na místě pokračovat nejméně další 2 roky. V první fázi jsme bezprostředně po neštěstí podpořili každou z obcí 5 miliony Kč. Následovala podpora postižených domácností. V první fázi obdržely zasažené rodiny 150.000 Kč, v následující fázi dalších až 150.000 Kč. Dále již bude pomoc individualizovaná. V příštím roce budeme podporovat také projekty obnovy, které vrátí do vsí život. Podporu koordinujeme s ostatními organizacemi, abychom dary spravedlivě rozdělili. 

Partnerské programy

V Partnerských programech nabízíme naše know how firmám a dárcům, kteří mají vlastní vizi a chtějí spolu s námi vytvořit projekt na míru, jímž změní své okolí k lepšímu. Díky vlastním online nástrojům pomáháme mimo jiné firmám zapojit své zaměstnance do firemního dárcovství. Za rok 2021 jsme v Partnerských projektech rozdělili granty ve výši 18 486 654 Kč (celkem 339 grantů). 

Ve spolupráci s jedním firemním partnerem jsme pokračovali v podpoře sociálních podniků čelících výzvám v důsledku pandemie. Jiní partneři využívají online nástroje pro zaměstnanecké sbírky na dobrou věc. A ve spolupráci s Českou filharmonií jsme uspořádali dvě veřejné sbírky spojené s charitativním koncertem. Na jaře jsme tak díky tisícům dárců podpořili téma psychosociální pomoci zdravotníkům a poté podpořili rodiny pozůstalých po sociálních pracovnících, kteří podlehli covidu při výkonu svého povolání.  

Stabilní bod pro nejistou dobu

Jak naznačují řádky výše, díky dlouhodobé podpoře našich dárců jsme mohli nejen držet kontinuitu, ale také pomoci, kde bylo třeba, v aktuálních krizích náročného roku 2021. 

Naším cílem je budovat nadaci, která odolá poryvům větrů každé doby a bude trvale přinášet prospěch společnosti a dalším generacím. Pokud byste se k nám v této snaze chtěli připojit, budu rád, když Nadaci Via a její nadační jmění podpoříte zde www.darujme.cz/mojestopa. Výnosy z Vašeho daru budou pomáhat měnit Česko k lepšímu každý rok, už stále. Zanecháte tak svou trvalou stopu v místech, kde je radost žít. Srdečně Vám děkuji. 

Přeji Vám klidné Vánoční svátky a rok 2022 plný vzájemné podpory.

Zdeněk Mihalco 

ředitel Nadace Via