Jak určit hodnotu nefinančních darů? Průvodce pro dárce i neziskové organizace

V poslední době štědří lidé, kteří chtějí měnit svými dary naši společnost k lepšímu, darují neziskovým organizacím čím dál častěji kromě peněz také další aktiva. V Nadaci Via jsme od velkorysých podporovatelů nedávno přijali například akcie či bitcoin, další naši dárci nám také věnují umělecká díla nebo služby do dobročinné aukce. 

Z hlediska ocenění darů a jejich daňových dopadů může být darování pro dárce i obdarovanou organizaci složitější. Děkujeme proto Zenonovi Folwarcznému a Lukáši Voráčkovi z poradenské společnosti BDO, že pro Nadaci Via a všechny, komu by se tyto informace mohly hodit, připravili pro bono užitečný přehled, jak stanovit hodnotu daru, o kterou si dárce může snížit základ daně z příjmůTabulka zde.

Předmětem daru bývají nejčastěji finanční prostředky, ale darovat lze i jakékoliv věci, pohledávky, cenné papíry nebo služby. Kromě dobrého pocitu z darování nám mohou být odměnou také určité daňové výhody. Jaké dary je možné od základu daně odečíst a v jaké výši, definuje zákon o daních z příjmů v § 15 ods.1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 pro právnické osoby.  

Zákon stanovuje podmínky pro uplatnění odčitatelné položky podle: 

  • Subjektu obdarovaného 
  • Účelu daru 
  • Spodního a horního limitu výše darů

Pokud jsou tyto zákonné podmínky splněny, zbývá ještě určit hodnotu daru. U finančních prostředků se jedná o snadný úkol. U nefinančních darů může být ale stanovení hodnoty daru komplikovanější a je potřeba se podívat na to, kde je dárcem a jaký majetek se rozhodl darovat. Tabulka zpracovaná daňovými poradci ze společnosti BDO názorně představuje možné způsoby ocenění nepeněžních darů z pohledu dárce.  

Vzhledem k různým způsobům ocenění mohou nastat zajímavé situace jako například tato: Nepeněžní dar Nadaci v podobě automobilu, jehož tržní cena je ve výši 35 tis. Kč a daňová zůstatková hodnota 20 tis. Kč. Na straně dárce může být auto oceněno dvěma různými způsoby podle toho, kdo auto daroval: 

  1. Dárcem je fyzická nebo právnická osoba, která vede účetnictví – odčitatelná položka bude ve výši daňové zůstatkové ceny automobilu, tedy 20 tis. Kč. 
  2. Dárcem je fyzická osoba, nepodnikatel – dar oceníme tržní cenou, od základu daně je tak možné odečíst až 35 tis. Kč.  

Z pohledu obdarovaného se nepeněžní dary oceňují reprodukční pořizovací cenou, tedy cenou, za kterou by se dal stejný majetek pořídit v době, kdy se o něm účtuje. Tento způsob ocenění platí pro všechny příjemce daru, tedy jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Ve výše uvedeném případě by tak Nadace ocenila dar ve výši 35 tis. Kč a tato hodnota by byla uvedena v darovací smlouvě případně v potvrzení o daru.

Za zpracování děkujeme:

BDO, Zenon Folwarczny, Lukáš Voráček